Zašto nam dove nisu primljenje kod Gospodara?!

Hutba – Bakijska džamija, 09.05.2014.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru. Molimo Ga najvećim imenom Njegovim da nas počasti, da blagodati Njegove dočekujemo sa zahvalnošću. Molimo Ga da ta zahvalnost bude ključ za vrata povećanja svake blagodati koja je kod nas. Utječemo Mu se od toga da bilo koju od blagodati spoznajemo kroz njeno gubljenje, i nestanak iz života naših. Hvala dragom Gospodaru koji nas je počastio da pripadamo onom manjem dijelu ummeta Muhammeda s.a.v.s., koji je danas bezbjedan i koji ima krov nad glavom. Manjem dijelu ummeta Muhammeda s.a.v.s., koji je u prilici doći na džumu i slobodno svjedočiti ono čime se brišu grijesi. Salavat i selam posljednjem Božijem Poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, vrlim ashabima. Svjedočim da nema drugoga Boga osim Jednoga Jedinoga. Svjedočim da je Muhammed posljednji Božiji Poslanik.
Molim Gospodara da vama i meni dadne da ovo svjedočanstvo živimo u svome životu, i da to budu upravo naše posljednje riječi kada sa ovoga svijeta budemo odlazili.


Imam Malik, jedan od najvećih učenjaka je napisao knjigu, pa su ga upitali: „Zbog čega si pisao knjigu na tu temu, a mnogi su prije tebe pisali?“ Tada je Imam Malik kazao jednu od najpoznatijih rečenica koja je i ujedno princip djelovanja jednoga vjernika.“Znaj da ono što se uradi radi Gospodara sa iskrenim nijjetom, da će to zaista ostati.“ Niti jedno jedino djelo iz toga vremena, osim djela Imama Malika, do naših vremena nije došlo, sva su se izgubila osim njegovog djela. Kažu da je samo u njegovom gradu sedamdeset ljudi napisalo knjigu na istu temu.

Draga braćo, i dalje razgovaramo o temi koju smo ranije započeli. Ona se odnosi se na postupke, kojim sami sebe možemo spriječiti da naša dova dođe i bude primljena kod Uzvišenog Gospodara. Opasno je kazati da smo spoznali Uzvišenog Gospodara, a ne dati Mu pravo koje Njemu pripada. Kazati da vjerujemo u Gospodara, a ne obavljati pet dnevnih namaza. To je tvrdnja koja se nama obija o glavu. Kazati da slijedimo Božijeg Poslanika, a ne slijedimo ga, također je razlog zbog čega naše dove neće doprijeti i neće biti primljene. Učiti Kur'an, a raditi suprotno principima Kur'ana razlog je zašto pojedinac u životu samom sebi uskrati bereket.


Plemeniti ashabi nikada nisu bili jednoumni, uvijek je bilo različitih mišljenja. Kur'anska sura koje se zove Eš – Šura – dogovor, je princip muslimanske zajednice u donošenju odluka individualnog mišljenja. Kaže Ibrahim ibn Edhem: „Spoznali ste Allaha, niste mu Njegovo pravo dali, kažete da volite Poslanika s.a.v.s., a ne slijedite njegov sunnet, učite Kur'an, a ne radite po Njemu, jedete Allahove blagodati, a na njima niste zahvalni, kažete da vam je šejtan neprijatelj, a vidim da ga za prijatelja uzimate, džennet tvrdite istina je, a ne radite za Džennet, ne radite djela koja vode vječnosti u Džennetu nego radite djela koja vas od Allaha udaljuju, tvrdite da je vatra istina, a čitaš iz djela da ta osoba uopšte ne pridaje pažnju činjenici da je Allah milostiv, ali Allah žestoko kažnjava. Bavite se mahanama drugih ljudi, a vlastite mahane zanemarujete, kažete smrt je istina, a za nju se ne pripremate.“ Razlog zbog čega se može desiti da sami svojim odnosom, svojim ponašanjem prekinemo put dovi da bude kabul, jeste i ovaj koji nam navodi Ibrahim: „Svaki dan ispratite neku od voljenih ili dragu osobu, nekoga od poznanika, prijatelja na budući svijet, i ispratite ih do mezarja i vratite se sa mezarja bez da uzmete pouku.“


Hazreti Omer je rekao: „Sine Omerov, zaista je pored tebe melek smrti mnogo puta prošao i kod drugih je otišao, i doći će dan kada će pored drugih proći, tebi će doći, za taj dan se spremaj.“ Uzvišeni Gospodar u Kur'ani Kerimu kaže: „Slavljen je Allah u čijoj je ruci sva vlast i zaista je Allah Jedini koji je sve Kadar i Svemoćan, Allah je stvorio i život i smrt da bih vas iskušao ko će od vas bolje raditi…“

Draga braćo, taj put između dvije tačke koje se zovu rođenje i preseljenje je ono što radimo. Ono što možemo izabrati jeste kako ćemo živjeti, a nismo ni ti ni ja birali gdje ćemo se roditi, niti ko će nam roditelji biti, ni u kojoj ćemo se čaršiji na ovome svijetu pojavit. Ono što biramo, jeste kako ćemo živjeti i kako ćemo i šta raditit. Svijest o vlastitoj prolaznosti, mora biti prisutna. Zamolio bih vas da o tome razmišljamo.

Kada si svjestan da si danas tu, a možda sutra tebe i mene nema, da si svjestan da nema i tebi i meni dragih insana danas. Kada je Bilal Habešija kroz suze govorio, pitali su ga: „Što ideš iz Medine?“ Kaže: „Ne mogu oči moje da podnesu da hodam ulicama Medine, a da u Medini nema Resulullaha s.a.v.s..“ A on je najbolji čovjek koji je ikada hodio, i on je preselio. Imati na umu da je naše postojanje na ovom svijetu prolazno i na dženazama, a ono što se vidi, vi to mijenjajte. Ljudi kada prate dženazu o svemu pričaju, a ne pričaju o tome da će sutra njih nositi. Ne spominju Allaha, ne govore, „Allah da i njemu oprosti, sutra će i nas ovako nosit“. Ne, nego kažu zdravlje je najbitnije, pa mu Allah da zdravlje, pa kaže da je najbitnije da nađeš posao, pa makar i preko štele. Allah mu dadne posao, pa i preko štele, nek jede haram dok je na ovom svijetu. Pa ima zdravlje, ima posao, pa kaže najbitnije je da si rahat da te ne bihuzuri poslodavac, pa mu Allah da poslodavca koji ga ne bihuzuri. Kaže najbitnije je da si rahat. Što ćeš se mučit na ovom svijetu.

Onaj pred čijim su očima činjenice poput te, da mu je život prolazan, gleda da se na ovome svijetu umori, da bi se na budućem robovalo. Znam da je njegovo postojanje obećano onim što se zove preseljenje i onda kaže, nek mi je ovdje lijepo. Hazreti Hatidža je znala zaspati sjedeći od umora, jer iako je bila jedna od najimućnijih osoba u vrijeme Poslanika s.a.v.s., vodila je računa o svojoj djeci, a još je dvoje jetima sebi u kuću uzela. Resulullah je zateko, kad je ušao kod nje, da spava od umora sjedeći, ne može ni da legne onako kako mi znamo leći, da se malo odmori. Kada se probudila kaže joj Resulullah s.a.v.s.: „Hatidža, tvoja nagrada je onolika koliki si trud uložila.“ Melek Džibril tada dolazi, i kaže: „O Muhammede, prenesi selam onoj koja je svjesna da je dunjaluk kuća rada, zalaganja, nije kuća rahatluka, odmora, uživanja, i prenesi selam Hatidži od Uzvišenog Allaha i obraduj je kućom u Džennetu.“ Najbolja osoba nakon Resulullaha s.a.v.s., je Hatidža. Da upitate hazreti Ebu Bekra, Allah najbolje zna, „Jesi li bolji ti ili Hatidža?“ Rekao bi: „Bolja je Hatidža od mene, njoj dolazi Džibril sa selamom od Allaha i kaže: „Obraduj onu koja je mislila o smrti, mislila o susretu sa Gospodarom.“ Kaže: „Obraduj je sa kućom u džennetu, od zlata i od dragulja, u toj kući neće biti galame koju sada imaš, niti će biti umora kao što ti je sada.“

Draga braćo, moramo biti svjesni da naša dova, da bi bila primljena kod Gospodara kada podignemo ruke, da je to nešto trenutno čime nas je Allah počastio i da nismo sigurni, niko od nas nije siguran, da li će imati priliku drugi put da ih podigne. Smrt nam mora uvijek biti pred očima. Kaže se da i najveće uživanje, najveće uživanje u halalu, Allah dragi će dati da se ne uzneseš, ako ti je u mislima da ćeš ga ostaviti, i da si prolazan. I najteže iskušenje na koje možeš naići, Allah će ti ga olakšat kada pomisliš da si prolazan i da si smrtan.

Molim Gospodara da nas počasti da nam na pameti bude trenutak kada će duše naše iz naših tijela izaći. Molimo Ga najvećim imenom Njegovim da učimo dovu, da u tom trenutku budemo od onih kojima će meleki reći, o dušo plemenita, izađi mirno, bez bilo kakvog zahmeta, a ne da dođu meleki kazne koji čupaju duše. Molim Gospodara da nas počasti svakim dobrom.

DRUGA HUTBA Svjesnost o ovisnosti o Allahu u svakom trenutku života


Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhamedu, časnoj porodici i vrlim ashabima.

Draga braćo, u jednom hadisu Božijeg Poslanika se kaže: „Zaista će dragi Bog proživjeti svakoga od vas u onom stanju u kojem je preselio.“
Molim vas da imate na umu to mjerilo u svom životu. Kada god ste u bilo kakvom halu ili bilo kakvom stanju, samo se zapitajmo, da li bi volio da te u tom halu i u tom stanju dragi Bog proživi? Dovoljno ti je mjerilo. Ne moraš pitat muftije da ti dadnu fetvu, samo sebi reci da li bi volio da me u ovom trenutku Allah sebi uzme i na Sudnjem danu da u ovom stanju budem proživljen?


Temeljna razlika između učenika Resulullaha, a to su ashabi, i između nas, jeste kako kažu: „Vidjeli smo ih da više računa paze o svakoj svojoj minuti ,nego što vi pazite na svoj novac i na svoj imetak.“ Ljubomorno su čuvali vrijeme. Kaže se u jednoj predaji: „Onaj ko pomogne mudžahida, onoga koji ulaže trud, napor, zalaganje na Božijem putu, kao da je i on učestvovao u tom džihadu.“ Molim Gospodara da nas u tome pomogne.

DOVA


Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam naše grijehe, a nemoj na kazniti. Najvećim Te imenom molimo Gospodaru za džennet i za svako djelo koje džennetu približava.
Gospopodaru, najvećim Te imenom molimo sačuvaj nas vatre i svakoga djela koje vatri približava. Sačuvaj nas od toga da smo Tebe spoznali, a nismo Tvoje pravo kod nas ispunili. Sačuvaj nas od toga da kažemo da Tvoga Miljenika volimo, a njegov sunnet ne slijedimo.
Gospodaru počasti nas kada Kur'an učimo da po Njemu radimo. Gospodaru počasti nas kada smo za sofrom i Tvojim blagodatima da se Tebe sjetimo. Gospodaru počasti nas da znamo ko su nam prijatelji dostojni, a ko su nam dušmani.
Počasti nas Gospodaru da nam neprijatelj najveći šejtan ne bude. Gospodaru sačuvaj nas od zla šejtana i od zla nas samih. Molimo Te Gospodaru da svjedočimo da je džennet istina. Molimo Te da svjedočimo da je vatra istina. Molimo Te Gospodaru da svoje živote uskladimo sa tim istinama.
Gospodaru sačuvaj nas od toga da se tuđim mahanama bavimo, a da svoje zanemarujemo. Počasti nas da se svojim mahanama zabavimo i njih popravljamo.Najvećim Te imenom molimo, da kada svoje voljene ispraćamo, da iz toga pouku uzmemo.
Gospodaru, onako kako je melek smrti prošao pored drugih, pored nas prošao i drugima došao, doći će dan kada će pored drugih proći, a nama doći. Molimo Te u tom danu da si Ti sa nama zadovoljan. Najvećim Te imenom molimo smiluj se svakome ko je kod nas dobro učinio.
Gospodaru molimo Te najvećim imenom, smiluj se roditeljima našim, smiluj se porodicama našim, uputi narod naš, smiluj se ummetu Muhammeda na svakome mjestu. Molimo Te Gospodaru da onima među njima koji nemaju, da im bezbjednost vratiš.
Gospodaru, podsjećajmo se na blagodat bezbjednosti i molimo Te da nam tu blagodat čuvaš. Gospodaru počasti nas da činimo dobro. Pomozi nas Gospodaru da pomognemo pera koja o Tebi lijepo pišu. Najvećim te imenom molimo, počasti nas proživljenjem u društvu Svoga miljenika Muhammeda s.a.v.s..

IZDVOJENI CITATI


Imati na umu da je naše postojanje na ovom svijetu prolazno i na dženazama, a ono što se vidi, vi to mijenjajte. Ljudi kada prate dženazu o svemu pričaju, a ne pričaju o tome da će sutra njih nositi. Ne spominju Allaha, ne govore, „Allah da i njemu oprosti, sutra će i nas ovako nosit“. Ne, nego kažu zdravlje je najbitnije, pa mu Allah da zdravlje, pa kaže da je najbitnije da nađeš posao, pa makar i preko štele. Allah mu dadne posao, pa i preko štele, nek jede haram dok je na ovom svijetu. Pa ima zdravlje, ima posao, pa kaže najbitnije je da si rahat da te ne ubihuzuri poslodavac, pa mu Allah da poslodavca koji ga ne ubihuzuri. Kaže najbitnije je da si rahat. Što ćeš se mučit na ovom svijetu.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter