Zalaganje na Allahovom putu

Hutba – Bakijska džamija, 23.03.2015.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo Ga da nas počasti da te blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje, i da nas zaštiti od dana kada ćemo neku od blagodati spoznati samo zato što smo je izgubili. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Neka je mir i spas na sve ljude umeta koji čine dobro, kako bi umetu bilo bolje. Svjedočim da nema drugog Boga osim Jednoga Jedinoga, Uzvišenog Gospodara. I svjedočim da je Muhammed posljednji od Poslanika Njegovih. On je svoju misiju upotpunio i svoj umet na jasnoj stazi ostavio. Molim Gospodara da nam ovo svjedočanstvo čuva u našim srcima, i da nas počasti da to budu naše zadnje riječi.


Draga braćo, ulema nam kaže: „Najvrednije čemu čovjek treba posvećivati pažnju u svome životu jeste njegova veza sa Uzvišenim Gospodarom.“ Kako je to lijepo jedan pjesnik kazao: „Gospodaru dragi, ako si Ti Taj koji mene voliš, zaista mi je sve lahko.“

Stoga je za naše razmišljanje o Kur'anskim ajetima koje Gospodar započinje sa riječima: „O vjernici“, izuzetno bitno da vidimo koje su to posebne poruke i smjernice koje Uzvišeni Allah šalje onima koji Njega vjeruju. Prije nego uđemo u današnji ajet, navest ću jednu od lijepih dova; „Gospodaru moj, osim spasa kod Tebe i prebivališta kod Tebe, niti ima spasa, niti ima prebivališta.“ Onaj čiji se brod ne usidri u toj luci, neka zna da neće nikada sa pučine otići.


Uzvišeni Gospodar kaže u Kur'an-i-Kerimu: „O vjernici, ko se od vas okrene od vjere svoje, znajte da će takve Allah zamjeniti drugim ljudima…“ Prvo što Gospodar spominje za te posebne robove Svoje, jeste da ih Allah voli i oni vole Njega. Ko zanemari Islam, ko zanemari svoj identitet, predanosti Allahu dž.š., a dešava se to, da one koje je Allah počastio, pa su taj identitet na tanjuru dobili serviran, da takvi zanemare Islam. Allah ih počastio da se rode od roditelja muslimana, da im se nadije lijepo ime, da im se ezan i ikamet prouči, da im se zakolje kuban, ali ne cijene to što im je Allah dao. Naš narod je kazao: „Uvijek je cjenjenija ona kuća koju čovjek sam sagradi, nego ona koju od babe ili djede naslijedi.“ Zašto? Jeftino je proda, jer je ne cijeni, a babo i djed su se uložili u nju. Uvijek je vrednije ono što stekneš svojim trudom i naporom, nego ono što ti se pokloni.


Nije upitno hoće li probiti kod nas vrelo Islama još jače, pitanje je hoćemo li ti i ja dobiti čast da u tome imamo neko svoje malo dobro djelo? Ne treba tebe biti strah za Allahovu vjeru, ona je Allahova, neka tebe bude strah za vjeru u tvome srcu za koju te Allah duži da čuvaš. Da budeš svjestan da smo mi irelevantni, relevantno je samo ono što se radi Allaha uradi.


Dalje Gospodar opisuje: „Allah će zamjeniti ljude sa onima koji vole Allaha i Allah voli njih…“ Uvijek se trebamo preispitivati, draga braćo, nemojmo se pitati o težini grijeha kojeg smo učinili, nego upitajmo sebe kako se to moglo desiti, ako Gospodara vjerujemo? Vrati se svojoj spoznaji Allaha, otići će grijeh sam. Preispitujmo se koliko Allaha volimo. Džennet je prekriven onim stvarima gdje ima tereta. Nije lahko ustati na sabah, ima tu tereta, još je teže otići u džamiju i klanjati. Ali svaki od tih tereta se može podnijeti hvala Allahu, nije prevelik teret. Čak šta više, osjetiš zadovoljstvo sa tim teretom.


Nastavlja Gospodar: „Oni koje Allah voli i koji Allaha vole, bit će ponizni prema vjernicima. Oni će biti strogi prema nevjernicima…“ Vjernik vjernika doživljava kao brata svog. Pogledajte danas, draga braćo, međumuslimanske odnose. Musliman muslimanu neće malu stvar da oprosti. A onima kojih se boji, preći će im i preko najvećih stvari.Ali nije to osobina koju Allah voli. Kaže Gospodar: „Oni su u džihadu na Allahovom putu.“ Džihad je puno širi pojam od same borbe. Džihad je svaki trud, napor, zalaganje na Allahovom putu. Zalaganje jezikom, znanjem, imetkom. Prva karakteristika je, kakvi su prema vjernicima i nevjernicima. Druga karakteristika, kakvi su u društvu. Treća karakteristika, kaže Uzvišeni Gospodar:„Oni se ne osvrću na kritike onih koji prigovaraju…“ Zašto? Da bi bio u džihadu na Allahovom putu.


Završava Gospodar ovaj ajet riječima:„To je Allahov dar koji On daje onome kome hoće…“ I hvala Allahu nama je dao. Nama je dao da smo ušli u okvir ovoga ajeta. Završit ću hadisom Božijeg Poslanika s.a.v.s., u kojem kaže: „Došao mi je melek Džibril i rekao: „Živi Muhammede kako hoćeš, zaista ćeš umrijeti. Voli koga god hoćeš, zaista ćeš se sa njim rastati.“


Draga braćo, blago li onome ko na ovome svijetu zavoli Onoga sa kojim se nikada neće rastat, neka zna da je to Allah dragi. Molim Allaha da nas počasti da budemo od tih robova Njegovih.

DRUGA HUTBA Šehadet


Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima.


Draga braćo, na kraju želim sa vama podijeliti jedan događaj koji je nama svima vrlo bitan za naše živote. Trebamo uvijek moliti Gospodara da preselimo sa šehadetom, da sa tim duša izađe iz tijela.


Hazreti imam Ahmed ibn Hanbel je bio na samrtnoj postelji, to je jedna od najljepših istinitih priča koje sam čuo. I od sunneta Resulullaha s.a.v.s., je da se oko čovjeka na samrti uče riječi; La Ilahe Illelah Muhammedu Resulullah. Imam Ahmed je u jednom trenutku utonuo u bunilo, izgubio je svijest, a oko njega su govorili La Ilahe Illellah, on je u tom trenutku rekao: „Ne još.“ Kada se probudio Ahmed ibn Habnel upitao je: „Šta je bilo, zašto me gledate čudno?“ Ispričali su mu šta je rekao. Tada je on svome sinu Abdullahu koji je bio tu rekao: „Sine moj, tako mi Allaha vidio sam šejtana u bunilu.“ Šejtan se grizao za ruku i rekao: „Ahmede pobjegao si mi“, mislio je da će im umrijeti na imanu. Kaže Ahmed ibn Hanbel: „Hoće prokletnik da ja preselim s osjećajem oholosti u svome srcu. Hoće da izađem pred Allaha sa onim protiv čega se čitav život borim.“


Molim Allaha dž.š., da nas sačuva od svakoga zla, posebno od zla oholosti.

DOVA


Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Gospodaru ne prepusti nas samima sebi, ni koliko je treptaj oka. Očisti naša srca od svakoga zla. Počasti naše ruke samo dobro da rade. Gospodaru, počasti naše jezike samo dobro da govore.
Molimo Te Gospodaru čuvaj nas dok hodimo po zemlji, čuvaj nas kada nas u zemlju spuste i čuvaj nas na dan kada nas Ti proživiš.
Gospodaru, ni jedno djelo nije malo ako ga Ti primiš, pa Te molimo primi naša dobra djela. Molimo Te Gospodaru proživi nas u društvu Muhammeda s.a.v.s.. Gospodaru, podari bolesnima lijeka. Gospodaru, daj odsutnima da put ka kući pronađu. Smiluj se umetu Muhammeda na svakom mjestu.

IZABRANI CITATI


Nije upitno hoće li probiti kod nas vrelo Islama još jače, pitanje je hoćemo li ti i ja dobiti čast da u tome imamo neko svoje malo dobro djelo? Ne treba tebe biti strah za Allahovu vjeru, ona je Allahova, neka tebe bude strah za vjeru u tvome srcu, za koju te Allah duži da čuvaš

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter