Zahvalni i strpljivi

Hutba – Bakijska džamija, 24.06.2016.

Gospodaru moj, Ti si onaj koji sve praštaš, voliš da se prašta, pa mi Ti oprosti.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo Allaha, dž.š., da nas počasti da budemo od zahvalnih robova Njegovih. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, s.a.v.s., časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Molim Allaha, dž.š. da u svojim djelima, u svojim namjerama, u svojim poslovima, ličimo na čestite Allahove robove, i da nas Allah kao takve učini, i da nas Allah kao takve Sebi uzme.

Draga braćo, od sunneta Muhammeda, s.a.v.s., jeste da u vremenu ekstremnih vrućina i izrazitih hladnoća, hutbe budu kratke. Želio bih sa vama tri misli podijeliti. Prva je upravo vezana za kur'anski ajet: U mjesecu ramazanu je objavljen Kuran. Ramazan nam je dat kao bereket u vremenu. Kur'an nam je dat kao objava, kao bereket upute. Zbog čega? Kaže Gospodar: Da biste bili zahvalni na onome što vam Allah daje…


Suština mjeseca Ramazana jeste ajet: Da budete Allaha svjesni. U drugom ajetu stoji: Ako znate bolje vam je da postite., a u trećem ajetu Gospodar kaže: Da biste bili zahvalni. Naše razmišljanje bi trebalo ići u tom pravcu. Treba samo sebe da upitamo šta nam je sve Gospodar dao? Nažalost, kada teravih-namaz klanjamo, većina nas ne razumije šta uči imam u mihrabu, ali bih vas zamolio da pokušamo razmišljati o onome što nam je dao Allah, dž.š. Druga misao koju hoću sa vama da podijelim jeste jedan Kur'anski ajet u kojem Gospodar kaže: Allah vas nikada neće kazniti, ako dvoje imate, ako Njega vjerujete i ako ste zahvalni. Dakle, ostvariti se u ova dva atributa i ove dvije osobine. Treća, posljedna stvar, jeste jedna dova za Ramazan. Učite dovu koju je učio hazreti Omer: Allahu moj, daj mi da budem među onima kojih je malo. ‒ pa su mu rekli: Vidi Omere koliko nas je u džamiji hvala Allahu? ‒ rekao je: Ne mislim ja na to, ima nas hvala Bogu, zar ne učite Kur′an, zar Gospodar nije kazao: ′Malo vas je koji vjerujete. Malo vas je koji ćete opomenu primiti. Malo vas je koji ste zahvalni.′ Zato bih vas zamolio, draga braćo, da u mjesecu ramazanu ove tri stvari imamo na pameti. Jedna od suštinskih poruka ramazana jeste da budemo zahvalni na onome što nam je Gospodar dao. Druga stvar; Gospodar nas neće kazniti, to je Njegovo obećanje: Niko bolje svoja obećanja ne ispunjava nego Allah. Molim Allaha, dž.š., da nas time počasti.

DRUGA HUTBA


Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Draga braćo, hazreti Aiša je pitala Resulullaha, s.a.v.s.: Ako me Allah počasti da doživim zadnju trećinu mjeseca ramazana, zadnju trećinu u kojoj je noć Kadr, šta da radim u tim mubarek trenucima? Resulullah, s.a.v.s., ju je naučio dovi na koju želim sebe i vas podsjetiti, a to je dova: Gospodaru moj, Ti si onaj koji sve praštaš, voliš da se prašta, pa mi Ti oprosti. Od Allahovih imena je Gaffar, Onaj koji oprašta. Čak je i od Allahovih imena Sittir, Onaj koji pokriva sramote. Kada čovjek učini neku glupost, Allah voli da se insan pokrije. Međutim, ovo ime El-Affuv, kojim ćemo dozivati Allaha, dž.š., znači da će Allah, dž.š., apsolutno izbrisati grijeh koji je upisan u knjizi djela. Ne da će ga samo oprostiti, nego će Ga u cjelosti izbrisati. Zamolio bih vas da se navikavate na ovu dovu. Učimo je što češće! Molim Allaha, dž.š., da nas time počasti.

DOVA


Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam, a nemoj nas kazniti. Molimo Te, Gospodaru, da budemo među onim Tvojim robovima za koje si rekao da ih je malo. Molimo Te, Gospodaru, da vjerujemo Tebe. Molimo Te, Gospodaru, da opomenu primimo. Molimo Te, Gospodaru, da zahvalni budemo. Najvećim Te imenom molimo počasti nas džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Zaštiti nas vatre i svakog djela koje približava vatri. Gospodaru, neka među našim porodicama, među nama, niko nesretan ne bude. Molimo Te za svako dobro koje je kod Tebe molio Tvoj miljenik Muhammed, s.a.v.s., i utječemo Ti se od svakog zla od kojeg je utočište tražio kod Tebe Tvoj miljenik Muhammed, s.a.v.s. Smiluj se roditeljima našim. Počasti nas da Tebi na sedždi budemo.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter