Zahvala pripada Gospodaru svih svjetova

Hutba – Bakijska džamija, 16.05.2014.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na svakome stanju. Molimo Gospodara da naše stanje bude onako kako je On sa nama zadovoljan. Svjedočim da nema drugog Boga osim Jednoga Jedinoga, Uzvišenog Allaha. Svjedočim da je Muhammed posljedni od Njegovih Poslanika. Molim Gospodara da ovo svjedočanstvo živimo u svojim životima. Molimo Njega da sa potpunim svjedočanstvo ovaj svijet napustimo, i da budemo proživljeni u društvu sa onima koji su ovo svjedočanstvo živjeli.


Draga braćo, jedne prilike plemeniti ashabi, nakon mjeseci suše, zamolili su Božijeg Poslanika s.a.v.s., da prouči dovu za kišu, i on je to učinio. Kiša je tako obilno padala danima da je Medina čitava poplavila. Tada su opet došli kod Resulullaha s.a.v.s., jer su samo tražili kišu, a nisu pojasnili šta od toga žele. Kazali su: „Božiji Poslaniče, potopljeno nam je sve, uči dovu da Allah skloni kišu.“ Tada je Resulullah s.a.v.s., opet proučio dovu i zamolio je Allaha sljedećim riječima: „Gospodaru, neka ove padavine budu padavine milosti, a ne padavine kazne. Sačuvaj nas Gospodaru od toga da ove padavine budu padavine koje potapaju ljude i sve pred sobom ruše.“ Kada čovjek razmišlja o onome šta se dešava u životu, kada ima na umu da se u zadnjih nekoliko godina nije desila ovolika količina kiše, mora se čovjek zapitati koliko je zaista u svemu tome pouke za nas.


Hvala Allahu mnoge pozitivne stvari su se pokazale. Mnogi ljude žude da pomognu onima koji su ugroženi. Pozitivan je taj odnos u predanosti drugima. Želim sa vama da podijelim dvije stvari. Kaže Uzvišeni Gospodar: „Samo Allah zna kada će Sudnji dan nastupiti, i Allah spušta kišu koja je milost…” Onako kako nam spušta Kuran, tako nam spušta i kišu, jer da pada, sve bi po zemlji pobilo. Spušta je dragi Gospodar. „I Allah je taj koji zna šta će maternice u sebi ponijeti.“ Dalje Gospodar kaže: „Ne zna niko od vas šta ćeš sutra biti u prilici da uradiš, niti bilo ko od vas zna na kojem će vam mjestu smrt doći. Zaista je Allah taj koji sve zna i Onaj koji sve poznaje.“


Draga braćo, kada govorimo o pojmu kiše, kojom Allah oživljava zemlju koja zamre, Gospodar tom kišom daje da sjeme uspije, da ljudi i životinje jedu zahvaljujući toj vodi koja se spušta. Kiša koja je blagodat, vrlo lahko se može pretvoriti u iskušenje, i to se dešava onda kada mi nemamo pravilan odnos prema njoj.


Koliko ljudi ne kaže hvala Allahu pada kiša, nego kažu da je ružno vrijeme. Trebamo razmišljati o tome koji je naš odnos bio prema tom daru koji se kiša zove. U Kur'anu se spominju dvije vrste kiše, jedna je kiša milosti, i druga koja razara. Resulullah s.a.v.s., bi znao izaći čim bi kiša počela padati, pogledao bi prema nebu i kada bi ga upitali: „Zašto Allahov Poslaniče?“ Odgovorio bi: „To je Allahova milost, ona se od Allaha spušta pa hoću da me barem malo ta kiša dotakne.“ Zamisli da tako kišu dočekujemo? Kaže Gospodar u Kur'an i Kerimu: „Zašto da vas Allah kazni, ako dva uvjeta ispunite, ako ste Meni zahvalni i Mene vjerujete…“


Ulema kaže: „Svako društvo, ali i svaki pojedinac koji ova dva uvjet ispune, Allah mu garantuje da je u bezbjednosti od kazne.“ Prvo je ako smo Allahu zahvalni, i drugo, ako Allaha vjerujemo. „Milijardu milijardi puta je nemoguće da te Allah kazni, ako si ti ispunio ove uvjete“, jer je to Njegovo obećanje. Islam nas uči da belaje dočekamo sadakom. Dajimo sadak, dok smo još u stanju u kojem nema iskušenja! Molim Gospodara da nas u tome pomogne.

DRUGA HUTBA, Kur'an je lijek za sva stanja


Hvala Allahu dž.š.. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Navest ćemo tri Kur'anska ajeta sa kojima trebamo dočekivati belaje.

Prvi ajet glasi;
„Nema Boga osim Allaha, mi smo sami sebi zulum učinili…“
Time branimo sebe i svoju porodicu od belaja.
Drugi ajet glasi;
„Gospodaru Ti si nam dovoljan, i divan li si Ti zaštitnik…“
I treći ajet glasi;
„Gospodaru zadesila nas je nedaća, a Ti si zaista najmilostiviji…“
Molim vas da nam ova tri ajeta budu u svim halovima na pameti. Molim Gospodara da nas počasti da ove ajete čuvamo u svojim životima.

DOVA


Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Najvećim Te imenom molimo, počasti nas džennetom i svakim djelom koje dženentu približava.
Sačuvaj nas vatre i svakog djela koje vatri približava. Smiluj se nama, roditeljima našim. Gospodaru molimo Te, sačuvaj ummet Muhammeda s.a.v.s., na svakom mjestu.

IZABRANI CITATI


Koliko ljudi ne kaže hvala Allahu pada kiša, nego kažu da je ružno vrijeme. Trebamo razmišljati o tome koji je naš odnos bio prema tom daru koji se kiša zove. U Kur'anu se spominju dvije vrste kiše, jedna je kiša milosti, i druga koja razara.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter