Vlast je emanet! HUTBA BAKIJE

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo Ga najvećim imenom njegovim, da nas počasti da te blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje, i da nas zaštiti od dana kada ćemo neku od blagodati spoznati samo zato što smo je izgubili. Gospodaru molimo Te, prosvjetli naša lica i na ovom i na onom svijetu. Gospodaru, počasti nas da se ni jednog svog djela kod Tebe ne postidimo. Svjedočim da nema drugoga Boga osim Jednog Jedinog. I svjedočimo svi zajedno da je Muhammed posljednji od Njegovih Poslanika. Svoju misiju je ispunio i Gospodaru se vratio. Molimo Gospodara da nam čuva ovo svjedočanstvo u našim životima, tako što će nas počastiti da ga živimo dosljedno, i da to budu upravo naše posljednje riječi na ovom svijetu. Prije same bitke na Uhudu Božiji Poslanik s.a.v.s., je izvadio sablju, kažu da je to bila vitka i lijepa sablja, onda je kazao: “Ko će od vas uzeti ovu sablju sa njenim pravom?“ Pošli su plemeniti ashabi da uzmu bereket tog davanja pred samu bitku, međutim jedan od ashaba je bio oštrouman pa je rekao: “Prvo nam reci Allahov Poslaniče, šta je pravo te sablje, koju ima nad onim ko ju je uzeo u ruke svoje?“ Resulullah s.a.v.s., je rekao: “Pravo sablje je da njome nikada ne udariš muslimana, i pravo sablje je da udaraš sa njom i nikada leđa dušmanu ne okreneš.“ Jedan od ashaba hazreti Ebu Dudžane je bio počašćen, pa mu je Resulullah dao tu sablju, i u bitci na Uhudu on se borio sa Resulullahovom s.a.v.s., sabljom. Završit ćemo, uz Allahovu pomoć, hadisom o tome šta je vlast u islamu. To je hadis Ebu Zerra kada je pitao Božijeg Poslanika da ga učini namjesnikom, a Poslanik mu reko: “Ti si o Ebu Zerre slab čovjek, ne slab u vjeri, nego ljudi te mogu lahko izmanipulirati, a vlast je o Ebu Zerre povjerenje, a na Sudnjem danu tuga i žalost osim onome ko uzme vlast sa pravom i uradi ono što se od njega traži.“ Mi smo došli do ovog posljednjeg dijela, “Uzeti ono što ti je Gospodar povjerio, ako misliš da si sposoban da emanet ispuniš.“ Čak šta više draga braćo, jedna od Kur’anskih dova koja se često uči, jeste Kur’anska dova “Gospodaru počasti nas, da mi predvodimo one koji su čestit.” Jer ako predvodimo one koji su čestiti, onda su me oni iznjedrili, onda oni mogu očekivat, ako sam na pravoj stazi, da me pomognu. Ako sam krenuo negdje gdje ne treba, da me opomenu, i da me vrate na pravu stazu. Tražiti od Gospodara da vodiš one koji su čestiti je Kur’anska dova. Kada Ebu Zerra Resulullah s.a.v.s., upozorava riječima: “Nemoj Ebu Zerre”, čak i u jednom hadisu kaže: “O Ebu Zerre, tebi volim ono što volim i sebi, ljudi će manipulirati tobom i koštati te i na ovom i na budućem svijetu.” Vlast je emanet. Svako od nas ima nešto što mu je Allah povjerio, ako ništa, ima ovo tijelo sa kojim po ovom dunjaluku hoda i mora gledat šta u njega stavi, gledat šta na njega oblači, gledati kakav mu je halal, jel mu je halal opskrba koju donosi u svoju kuću, pa mu je dao vlast u njegovoj kući, pa je supruzi dao vlast nad njegovom djecom. Svakome od nas je dat udio vlasti i ako želimo da Islam, islamske vrijednosti dominiraju u društvu, prvo mi moramo tim vrijednostima kuću uspostaviti sami u sebi. Ako te kuće nema u pojedincu, neće je biti ni u društvu. Ako nema tih vrijednosti u porodici, neće ih biti ni u društvu. Želim da zapamtite ovaj Kur’anski ajet. Kaže Gospodar: “Allah svakoga duži onoliko koliko mu je dao…” Jer unutrašnja mogućnost je jedno, a vanjska mogućnost je drugo. Možda si unutra sposoban, lično sposoban, ali nije ti dato. Nije ti dat imetak, ne možeš ni upravljat, nije ti data porodica, ne možeš ni odgajat, ali možeš pomoći svom komšiji da svoje dijete odgoji, jer ti je Allah dao komšiju koji ima dijete. Kome je Allah dao pretpostavke za nešto, neka zna da je dužan da ostvari maksimalo iz tih pretpostavki. Kome je Allah dao mahalsku džamiju, neka ide u nju. Koliko samo ljudi ima kojima je džamija udaljena kilometar, dva, a koliko nas ima džamiju u samom komšiluku. Počeo sam hadisom kada je Resulullah dao onom ashabu sablju i pitao je: „Ko će uzeti ovu sablju sa njenim pravom?“ Pa je jedan ashab upitao: „Koje je to pravo?“ Onda je Resulullah rekao: “Da ne udariš muslimana ovom sabljom i drugo da nikada leđa neprijatelju ne okreneš.“ U ovoj čaršiji ima, Allah jedino zna, na hiljade takvih ljudi. Molim Gospodara da nas počasti da ovakvi budemo. Molim Gospodara da nas počasti da ovako svoju djecu i potomstvo odgajamo. Molim Gospodara da se ničega pred Njim ne zastidimo, i molim Ga da nas počasti svakim dobrom i zaštiti od svakoga zla. DRUGA HUTBA Moralne vrijednosti čuvajmo Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom Miljeniku, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Gospodaru molimo Te ne prepusti nas samim sebi ni koliko treptaj oka. Draga braćo, molim vas otvarajte pozitivne procese. Mladom čovjeku je teško možda sada da vidi ono što ti i ja znamo. Ako moralno živiš, i moralno utemeljiš svoju porodicu, raduješ se tome svaki dan svoga života. Raduješ se prvo što si Allahu odan, što su uz tebe oni koji te vole i nebi dunjaluk za tebe dali, i što te je Allah počastio da rastu kod tebe dječica koja će ako Bog da Allahu na sedždždu padati. Znajte da zajednice žive, ako ima morala. Kada nemaju morala, zajednice umiru. Čitavi narodi su znali izumrijeti, nestati, ili rukom dušmana, ili nepogodama. Zašto? Zato što su izgubili svoj moral. Govorite ljudima, savjetujte, nemojte da vam ikada to bude dosadno, nemojte se molim vas stidjeti, toga se nemojte stidjeti. Reci Gospodaru, da se milijardu puta zastidim pred ljudima, ali niti jednom pred Tobom. Jer ako mi ne budemo odgajali ovu generaciju, gdje imamo slobodu, gdje imamo vjeronauku, gdje imamo mektebe, ako mi ne budemo radili da ona izađe na selamet, da ona bude moralna, da ona bude vrijedna i marljiva, da ona bude čestita, šta smo napravili? Sva ona krv šehidska je uzalud otišla. Neko je bio spreman život dat, a tebe i mene je stid da kažemo, jer ćemo se možda zacrvenit, jer ćemo možda dobit rečenicu šta mi se ti petljaš? Petljam se zato što te volim, što smatram da trebam reći kao babo, dedo. A ne da ljudi u četrdesetim i pedesetim godinama, gledaju curice od šesnest, sedamnest godina poput kerova, poput pasa, jer oni nisu u džamiji, njihove vrijednosti nisu islamske vrijednosti. Oni tim curicama i tim momčićima ne žele da imaju lijep život. Molim vas draga braćo, hadis Poslanika s.a.v.s., je posljednje što je ostalo od čitavog učenja vjerovjesnika, posljednje što je ostalo; “Ako se ne stidiš, radi šta hoćeš“. Allah svakoga duži onoliko koliko mu je dao. Molim Gospodara da to razumijemo na najbolji mogući način. IZDVOJENI CITATI Svakome od nas je dat udio vlasti i ako želimo da Islam, islamske vrijednosti dominiraju u društvu, prvo mi moramo tim vrijednostima kuću uspostaviti sami u sebi. Ako te kuće nema u pojedincu, neće je biti ni u društvu. Ako nema tih vrijednosti u porodici, neće ih biti ni u društvu. Želim da zapamtite ovaj Kur’anski ajet. Kaže Gospodar: “Allah svakoga duži onoliko koliko mu je dao…” Jer unutrašnja mogućnost je jedno, a vanjska mogućnost je drugo. Možda si unutra sposoban, lično sposoban, ali nije ti dato.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter