Vjernik je uvijek konstruktivan

Hutba – Bakijska džamija, 14.11.2016.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegoim neizmjernim blagodatima. Molimo Allaha, dž.š., da nas počasti da Njegove blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje. Molimo Ga da nas sačuva onoga dana kada ćemo zbog svoje nezahvalnosti dočekati da spoznajemo blagodati samo zato što nas je napustila. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Svjedočim da nema drugoga Boga sem Jednoga Jedinoga, i svjedočim da je Muhammed pečat Poslanika Njegovih. Molim Allaha, dž.š., za vas i sebe, da budemo dostojni ovoga svjedočanstva, da po njemu živimo i da u trenutku smrti to budu naše zadnje riječi. Molim Allaha, dž.š., da naše zadnje prebivalište bude džennet.

Nedavno sam sreo jednog od dragih insana, profesora u medresi Gazi Husrev-begovoj i upitao me je: Kako si? ‒ rekao sam: Elhamdulillah! ‒ upitao me: Radiš li? ‒ rekao sam: Radim koliko mogu. ‒ pita me treće pitanje: Kako ide? ‒ odgovorio sam: Teško je biti konstruktivan kada je okolo sve srušeno. ‒ rekao je: Moram te ispraviti, nije sve srušeno, teško je biti konstruktivan u destruktivnoj sredini, još je teže biti konstruktivan kada je aktivno destruktivna sredina. Ne samo da ne valja kako se ponašaju, nego hoće da i ti radiš kako se ponašaju oni koji su negativni.


Današnji ajet koji želim sa vama podijeliti, jeste ajet gdje Gospodar kaže: O vjernici, budite svjesni Allaha, i budite sa onima koji su iskreni. Ovaj kur’anski ajet je jedan širok put o kojem trebamo razmišljati kako hodimo. Preispitujmo koga smo pustili u svoj život. Kome si dao da utječe na tebe i da ti imaš utjecaj na njega. Ne može se sa kukavicom družiti, a da vremenom kukavica ne postaneš. Ne možeš se družiti sa onim kome je jedina briga novac. Koji je za Boga svoga uzeo novac. Koji je za Boga svoga uzeo položaj. Ulema nas uči jednom zlatnom pravilu: Nemoj da ti bude ahbab onaj čije te srčano i duhovno stanje ne oplemenjuje. Vidiš kada si u društvu tog insana da tvoj iman jača. Nemoj se družiti sa onim koji se ne osjeća lijepo pred Allahom kada si u njegovom društvu, niti se ikada družiti sa onim ko te svojim riječima vezuje za Gospodara Koji je Jedini vječan. Preispitivanje svojih relacija u svome životu znači, da gledaš ko je u tvom životu, s kim se družiš, s kim se obilaziš.


Moramo se preispitivati. Zašto? Kaže Gospodar u jednom od centralnih kur’anskih kazivanja: Kada onaj koji se prema sebi ogriješio, ugrize za svoju ruku na Sudnjem danu, kaže: ′Da sam Bogdom krenuo putem gdje me je Poslanik, s.a.v.s., zvao′ ‒ kaže on prije nego što ga u džehennem bacaju: ′Da Bogdom nisam tog i tog insana uzeo za bliskog prijatelja, on je mene skrenuo sa pravoga puta.′ ‒ a šejtan, i u džinskom i u ljudskom obliku, navuče insana da uradi neku glupost. Navuče te da učiniš, a onda se tebe odrekne.


Jedan od ashaba je došao Poslaniku, s.a.v.s., i rekao: Božiji Poslaniče, ja nemam djela kakvih ti imaš, ali tebe volim i volim Allaha dž.š. Tada mu je Resulullah s.a.v.s., rekao nešto zbog čega su se plemeniti ashabi najviše obradovali, nakon vjere u Allaha, ničemu se nisu više obradovali nego tom hadisu: Allah će te proživjeti sa onim koga si volio. Čuvajmo kome svoja srca poklanjamo. Čuvajmo s kim prijateljstva formiramo i neka nam ovaj kur’anski ajet, koji je vrlo kratak, bude vodilja u životu. O vjernici, budite svjesni Allaha, budi sa onim ko je iskren. Da nas Allah, dž.š., počasti sa tim.


Želim sa vama da podijelim jednu priču kada su upitali Hasana el-Basrija da protumači riječi Allaha, dž.š., gdje stanovnici vatre govore: Reći će u vatri dok gore, mi nemamo zagovornika, niti imamo iskrenoga prijatelja. Upitali su ga: Šta znači to, niti imamo iskrenoga prijatelja? ‒ kaže njima Hasan el-Basri: Uvest će Allah, dž.š., u džennet čestitog insana, i on će nakon nekog vremena reći: ′Gdje je taj i taj moj prijatelj, meleki će mu kazati da je on u vatri.′, on će onda podići ruke i reći, ′Gospodaru moj, obećao si mi da ću u džennetu imati sve što mi duša zaželi, ne mogu da budem zadovoljan a da je taj moj prijatelj u vatri.′


Allah će počastiti čovjeka i zato što je čestitog insana imao u svom životu da izađe iz vatre. Pitat će ga: Ko ti je zagovornik? Tada će on reći: Iskreni prijatelj. Molim vas, draga braćo, koliko god insan na sebi prljavština ima, gledajmo da što više čestitih ljudi u svome životu imamo. On će nas na dunjaluku opomenuti i usmjeriti, a na ahiretu nam mogu valjati ovako kako se u Kur'anu kaže. Molim Allaha, dž.š., da nas time počasti.

DOVA


Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Molimo Te za svako dobro koje je kod Tebe molio Tvoj miljenik Muhammed, s.a.v.s., Gospodaru, proživi nas na La Ilahe Illelah Muhammedu Resulullah. Počasti nas svakim dobrom i udalji nas od svakog zla. Molimo Te, Gospodaru, počasti nas čestitim društvom i iskrenim prijateljima.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter