Uskladimo život sa vjerskim principima HUTBA BAKIJE

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Posebno Mu hvala što nas je počastio da petkom na džumi budemo. Nema snage, nema moći osim Njegove, pa Ga molimo da nam dadne snagu, da nam dadne moć, da nam dadne slobodu da budemo samo na onim mjestima sa kojima je On zadovoljan.
Svjedočim da nema drugoga Boga osim Jednoga Jedinoga. I svjedočim da je Muhammed posljednji od Njegovih Poslanika. On je misiju svoju upotpunio, svoj ummet na jasnoj stazi ostavio. Molim Gospodara da vama i meni čuva ovo svjedočanstvo, tako što će nas počastiti da ga živimo u svojim životima, i da sa njim na onaj svijet preselimo.
Draga braćo, postoje Kur'anski ajeti koji zaista čovjeku otvaraju sasvim nove poglede na život. Za mene lično mislim, a i za vas ako Bog da, Kur'anski ajet u kojem Gospodar kaže: „Zaista je Ibrahim a.s., bio ummet…“ Bio je zajednica, bio je vrijedan koliko vrijedi jedan čitav narod i koliko vrijedi jedna čitava zajednica.
Gospodar u ovom Kur'anskom ajetu govori koliko je značajno da insan ima svoje principe po kojima živi. Vjernik, istinski vjernik, kada šuti razmišlja, kada gleda pouku uzima, a kada govori, sebe i druge na Gospodara podsjeća. Ibrahima a.s., Gospodar opisuje, „Sam za sebe ummet.“, U hadisu Resulullaha s.a.v.s., se kaže: „Na Sudnjem danu doći će Poslanici sa svojim narodima, sa svojim ummetima, pa će se čak Musa a.s., pitati kada vidi najveći ummet: „Je li to moj ummet Uzvišeni Gospodaru“, kaže Gospodar: „Ne, najbrojni će ummet biti ummet Muhammeda s.a.v.s..“ Međutim u tom istom hadisu, Božiji Poslanik s.a.v.s., kaže: „Doći će Poslanik, a sa njim će biti dva ili tri čovjeka, i da će doći Poslanik, a sa njim će biti jedan čovjek, pa čak će doći Poslanik koji je čitav svoj život potrošio pozivajući, umjeravajući, vezujući ljudska srca za Allaha, s tim Poslanikom neće doći niko, doći će sam.“
Zato za nas koji živimo u ovom vremenu, u ovim okolnostima, vjerujte da ovaj Kur'anski ajet „Zaista je Ibrahim bio ummet“, govori nam kako bi mi trebali u svome vremenu biti, jer je danas došlo do relativizacije svega i poštenja i morala, jer evo odmah će vam kazati da niko nije pošten, moralan, odmah će vam kazati, pa gledaj šta drugi rade.
Vjernika vodi Kur'anski ajet,; „Pred Allaha će svako individualno stati…“ Mene će Allah pitati šta sam vama govorio? Jesam li na pravi način govorio?

A za vaša djela vi ste odgovorni, za moja djela ja sam odgovoran. Šta znači ummet? Ibrahim a.s., se stalno obraćao Allahu. Stalna veza. I kada je na namazu i kada je izvan namaza, i kada je u svojoj trgovini ili na radnom mjestu. Dakle, nikoga Allahu nije smatrao ravnim.
Prvi princip je izuzetno jaka veza sa Gospodarom, drugi princip tevhid, odnosno vjera u Gospodara u svom ostvarenju onoga što jeste tevhid. Zato Gospodar za njega kaže: „Dali smo mu na ovome svijetu dobro.“ I ono što se stalno pred nas stavlja kao izazov u ovom našem dobu, jeste da se vjera stalno vezuje za uskraćivanje, vezuje se za ograničavanje, vezuje se za neki pritisak za insana, a mi koji već imamo nekih godina, kada pogledamo nekih petnaest godina iza nas, onaj koji je živio Allahu odan, živio je sretno, smireno, znao je i kada ga najteže zadesi, znao je potpuno smiren biti.
Znam čovjeka koji je nedavno u bolnici preselio. Pred sami sabah molio medicinsku sestru da mu donese vode da se abdesti. Ona mu je rekla da će mu ujutro kad nastupi sabah donijeti da klanja sabah. On joj je rekao, donesi ti meni sad. Kad je uzeo abdest i legao na postelju rekao je, hvala ti, Allah ti svako dobro dao, ja sabah sigurno neću dočekat. I preselio je sa abdestom, jer je živio sa abdestom, jer je živio sa stalnom vezom sa Gospodarom i Njemu nikoga ravnim nije smatrao. Zahvalan je Ibrahim bio na svemu što mu Allah daje od blagodati.

Ovo su tri komponente, tri sastavnice vjerničkog života. Prvo stalno obraćanje Allahu. Kada god insan ima problem, kada mu se vrata zatvaraju, neka zna da će mu se uvijek od Gospodara vrata otvarat.
Drugo, nemoj ništa i nikoga Allahu ravnim smatrat, niti platu, niti radno mjesto odakle platu dobijaš. Bilo šta ako smatraš Allahu ravnim, a to znači da zaboraviš šta Allah hoće, a da uradiš ono što neko drugi hoće, tu si sa Allahom izjednačio nekoga.
I treće, biti zahvalan na svemu onome što nam Allah daje. Ono što je suština vjerničkog života jeste da ove tri komponente budu prisutne, ova tri sadržaja da budu prisutna. Da imamo jaku vezu sa svojim Gospodarom, da Mu nikoga ravnim ne smatramo, i da budemo zahvalni na svemu onome što nam On daje.
Prijatelji jednom od ashaba Resulullaha s.a.v.s., su ušli u kuću pred preseljenje, oslijepio je i ležao na postelji, nepokretan, žaleći za onim danima kada su ga vidjeli, jer je bio veliki borac, gotovo sa suzama u očima njemu kažu: „Brate naš, žao nam je što te tako vidimo“. Kaže on njima : „Ja sam Allahu dragom zahvalan na svemu, koliko dana sam bio zdrav, evo sada sam u hastaluku, tako mi Allaha, znam osjetit kako su meleki prisutni ovdje.“ Molim Gospodara da nas počasti da budemo od takvih ljudi.

DRUGA HUTBA Uzmimo pouke iz prošlosti
Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Uzvišeni Gospodaru u Kur'an i Kerimu kaže: „Zaista je prije vas bilo naroda, bilo generacija, pa putujte po zemlji i gledajte na koji način su se završavali njihovi životi i njihovo postojanje…“
Nedavno sam sjedio u društvu jedne majke koja je izgubila sina tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, i dala je krv da joj putem DNK pronađu sina jer je nestao. Našli su nekoga, i rekli da je ova osoba u bliskom srodstvu, ali nije vaš sin. Da niste još nekoga izgubili tokom agresije 1994-1995. godine? – upitali su je. Kaže: „Nisam, izgubila sam samo sina.“ Ali su joj rekli da je ova osoba u njenom srodstvu.
Tada je se ona sjetila da joj je četrdeset i treće godine babo stradao, kada je imala dvije, tri godine života. I onda se dešava nešto interesantno, i sina joj pronalaze na istom mjestu. Dakle 1943 stradao babo, a 1995 stradao njen sin, unuk od tog našeg Bošnjaka, muslimana.
Mislim da u našem dobu draga braćo, mi kao narod nemamo pravo na neozbiljnost. Mi kao narod koji ima takvo povijesno iskustvo, mi moramo tačno znati šta hoćemo. Moramo tačno imati plan kako ćemo dotle doći i uz Allahovu pomoć, jedino ukoliko budemo ozbiljni, sačuvat ćemo se i sačuvat ćemo sljedeće generacije u ovoj našoj državi. Ta majka je četrdeset i treće izgubila svoga babu, a devedeset i pete izgubila svoga sina. Molim Gospodara da iz ovoga uzmemo pouku.
Na početku hutbe sam rekao, vjernik kada šuti, razmišlja, kada gleda, pouku uzima, a kada govori sebe i druge na Allaha podsjeća. Molim Gospodara da ovo bude tako.

DOVA
Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Gospodaru molimo Te najvećim imenom, sačuvaj nas svake tjeskobe. Gospodaru, sačuvaj nas tjeskobe u nama prije tjeskobe oko nas.
Gospodaru molimo Te, kada vrućinu osjećamo, da se sjetimo najveće vrućine džehennema. Gospodaru molimo Te, za tvoju milost u svakom trenutku života našeg.
Gospodaru molimo Te, počasti nas da slijedimo tvoga Miljenika. Gospodaru počasti nas, kada govorimo da na Tebe podsjećamo. Gospodaru, kada šutimo da razmišljamo.
Gospodaru, kada gledamo molimo Te da pouku primamo. Najvećim Te imenom molimo, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Sačuvaj nas, naše porodice od džehennema i svakoga djela koje džehennemu približava. Neka među nama niko nesretan ne bude Gospodaru. Ujedini srca ummeta Muhammeda s.a.v.s., u svakom dobru.
Smiluj nam se nad zemljom, smiluj nam se pod zemljom i smiluj nam se na dan kada ćemo pred Tobom stajati. Smiluj se nama i roditeljima našim, smiluj se braći i sestrama, i prisutnim i odsutnim, i smiluj se ummetu Tvoga miljenika Muhammeda s.a.v.s..

IZDVOJENI CITATI
Prijatelji jednom od ashaba Resulullaha s.a.v.s., su ušli u kuću pred preseljenje, oslijepio je i ležao na postelji, nepokretan, žaleći za onim danima kada su ga vidjeli, jer je bio veliki borac, gotovo sa suzama u očima njemu kažu: „Brate naš, žao nam je što te tako vidimo“. Kaže on njima : „Ja sam Allahu dragom zahvalan na svemu, koliko dana sam bio zdrav, evo sada sam u hastaluku, tako mi Allaha, znam osjetit kako su meleki prisutni ovdje.“ Molim Gospodara da nas počasti da budemo od takvih ljudi.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter