Ugovori koji obavezuju insane

Hutba – Bakijska džamija, 23.10.2015.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru. Molimo Ga najvećim imenom Njegovim da nas počasti džennetom, i svakim djelom koje džennetu približava. Molimo Ga najvećim imenom Njegovim da nas sačuva vatre i svakog djela koje vatri približava. Svjedočim da nema drugog Boga osim Jednog Jednog, i svjedočim da je Muhammed posljednji od Njegovih Poslanika. Molimo Te da živimo u ovim vrijednostima, da sa njima sa ovoga svijeta odlazimo, i da budemo proživljeni u društvu onih koji su to svjedočili.


Draga braćo, i dalje se družimo sa Kur'anskim ajetima koje Uzvišeni Gospodar započinje riječima: „O vjernici.“ To je poziv kojim si sa jedne strane počašćen, a sa druge strane obavezan. Počašćen si što te je Gospodar počastio od onih koji Njega svjedoče i Njegovog Poslanika, a pozvan si da primjeniš ono što se u ovim ajetima, kako bi bio sretan na ovome svijetu i spašen na budućem.


Kur'anski ajet koji želim sa vama da podijelim je osnova u svim odnosima koje insan u životu ima. Sve relacije koje ima čovjek bi trebao mjeriti kroz ovaj ajet. Uzvišeni Gospodar kaže: „O vjernici ispunjavajte ugovor…“ Ovaj Kur'anski ajet je smjernica insanu najprije u odnosu prema Uzvišenom Gospodaru.


Gospodar u Kur'anu kaže: „Kada je Gospodar iz kičme Ademove uzeo potomstvo i rekao: „Evo vas sada u ezelu, jesam li ja vaš Gospodar?“ Oni su rekli: „Gospodaru, Ti si naš Gospodar.“ Zbog toga u čovjekovom srcu ima praznina koju ništa ne može popuniti osim vjere u Uzvišenog Gospodara. Najbitniji odnos je odnos sa Uzvišenim Gospodarom. To je prvi i temeljni odnos. Svi drugi odnosi dolaze kasnije. Kako to ulema kaže: „Onaj koga je Allah počastio da jednu brigu ima, Allah mu pomogne da se sa svim drugim brigama iznese.“ Zašto je Gospodar u Kur'anu rekao: „Propisuje vam se post“, a ne „Propisujem vam post?“ To je ugovor koji je iz darežljivosti i plemenitosti Allah dao tebi. Zbog toga Uzvišeni Gospodar u Kur'an i Kerimu kaže: „Allah je kupio od vjernika njihove živote i njihove imetke, zauzvrat će dobiti džennet…“ Kupio ono što je u osnovi Njegovo. Allahov je naš život i naši imetci, nisu naši.


Drugo je ugovor koji insan ima sam sa sobom. Često smo slušali ljude koji govore ja sam se tom i tom zavjetovao. Rekao si ako me Allah počasti znanjem, ja ću znanje širiti. Ako me Allah počasti imetkom, ja ću imetkom pomagati ljude, ispuni onu obavezu na koju si se zavjetovao. Kaže Resulullah s.a.v.s.: „Muslimani ispunjavaju sve ono što su sami uvjetovali.“ Muslimani poštuju ugovore.


Posljednji treći odnos je odnos prema ljudima.Tu spada sve ono što dogovorimo, a Gospodar dozvoli. Nemojmo dozvoliti da ne uradimo onako kako je to uradio Resulullah pred bitku na Bedru.


Nije želio da izađe pred neprijatelja koji je sa druge strane, dokle god nije bio načisto da nema nikakvih prava drugih ljudi kod njega, da nije nikoga uvrijedio, da nije nekome uzeo imetak. Ono čega se insan treba najviše bojati jeste one unutrašnje slabosti. Kaže ulema: „Lakše je da kosmosa nestane nego da Allah jedno Svoje obećanje ne ispuni.“ Ako ti uradiš ono što se od tebe traži, Njegovo je obećanje da te neće prepustiti samome sebi, nego će ti biti pomoć. Allah je nebesa i zemlju stvorio da mi na njima živimo i dao nam je pretpostavke da to radimo. Ostvarimo mi pretpostavke koje su neophodne da ako Bog da budemo sretni na ovome svijetu i spašeni na budućem.


Kaže Uzvišeni Gospodar: „Zaista Allah neće promjeniti stanje jednog naroda, dok taj narod ne promjeni ono što je u njima…“ Kada promjenimo radi Allaha ono što možemo, Allah će nam promjeniti ono što mi ne možemo, a On sve može. Molimo Allaha dž.š., da nam promjeni ono što mi promjeniti ne možemo.

DRUGA HUTBA Čuvaj se tuđeg hakka


Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima.
Draga braćo, u jednom hadisu Resulullah s.a.v.s., kaže: „Onaj čija je briga ahiret Allah mu najprije da zadovoljstvo u srcu njegovom i da mu da ostvari pretpostavke dunjaluka.“ Jedna od prednosti onoga ko poštuje svoj ugovor sa Allahom dž.š., jeste to što u odnosu sa ljudima zaista čist kao suza. Jer poštuje ono što je Gospodar rekao da se ispoštuje.


Slušao sam od svoga profesora koji nam je govorio o periodu kada je država uzimala od ljudi zemlju i jednom su zemljoradniku dali dvadeset duluma, država mu dala ono što je otela od drugog. On je sam radostan bio, otišao je kod imama i rekao mu da je dobio zemlju. Rekao mu je imam: „Ovaj ima zaista imetka, a ti nemaš, ali znaj da je ono što je oteto od drugoga haram tebi da uzmeš. To što je država otela ne pravda tebe ako ti to uzmeš.“ Počeo je plakati i rekao: „Ja imam porodicu, kako ću?“ Kaže mu imam: „Onaj čija je briga jedna, Allah mu druge brige otkloni. Otiđi kod tog čovjeka i reci mu da to želiš kupiti, da ti rasporedi da vremenom to plaćaš.“ Kada je došao kod tog vlasnika zemlje rekao je: „Rekli su mi da je haram da ja od tebe uzmem iako je država dala.“ Kaže njemu taj vlasnik zemlje: „Uzeli su od mene četri stotine zemlje, a ti si prvi koji mi je došao tražiti halal, neka mi je Allah svjedok, ja sam tebi i tvojoj porodici to poklonio.“


Šta je bila razlika između halala i harama? Ovo je odnos koji insan u sebi treba da ima. Dok se u tebi ne prevrne na bolje, neće se prevrnuti ni u društvu. Molim Allaha dž.š., da nas pomogne u svakom dobru.

DOVA


Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Ne prepusti nas same sebi ni koliko treptaj oka. Molimo Te Gospodaru da sa ovoga svijeta čisti odemo.
Počasti nas Gospodaru da ničiji hakk ne uzmemo. Gospodaru, počasti nas da svoje obaveze ispunimo. Molimo Te najvećim imenom Tvojim, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava.
Sačuvaj nas vatre i svakog djela koje vatri približava. Molimo Te za svako dobro koje je kod Tebe molio Tvoj miljenik Muhammed s.a.v.s..

IZDVOJENI CITATI


Kaže Uzvišeni Gospodar: „Zaista Allah neće promjeniti stanje jednog naroda, dok taj narod ne promjeni ono što je u njima…“ Kada promjenimo radi Allaha ono što možemo, Allah će nam promjeniti ono što mi ne možemo, a On sve može. Molimo Allaha dž.š., da nam promjeni ono što mi promjeniti ne možemo.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter