Učvrsti svoje srce u odanosti Allahu!

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. . Zamolimo ga, draga braćo, u ovom mubarek trenutku džume da nas počasti da Njegove blagodati spoznamo kroz njihovo trajanje a da nijedno od blagodati ne spoznamo samo zato što smo je izgubili. Molimo Allaha, dž.š., da nas učini od zahvalnih robova Njegovih, od iskrenih robova Njegovih, od ustrajnih robova Njegovih, da nam najdraži dan bude dan u kojem ćemo pred Njim stajati. Amin ja erhame rahimin.

Svjedočim da je Muhammed pečat Njegovih poslanika, molim Allaha, dž.š., da salavatom i selamom poselami i prenese Svoju milost miljeniku Svome, Muhammedu u Redžepu. Molim Allaha da nam dadne bereket u Redžepu, da nam dadne bereket u Ša'banu i da nas počasti da dočekamo mjesec Ramazan. Amin ja erhame rahimin.

Draga braćo, kada čovjek duži period bude opterećen nečim – to što ga opterećuje oblikuje njegovu svijest, njegovu mentalnu sliku. Dvadeset, trideset godina živjeti u jednom ambijentu gdje te ponižavaju, gdje si biće nižega reda, gdje te može udariti ko hoće, uraditi šta hoće – ne može da ne ostavi traga na ljudskome biću.

Kada smo počeli da govorimo o Allahovim lijepim imenima, jedan od glavnih razloga zbog čega sam odabrao Allahova lijepa imena jeste onaj prizor sa kojim sam vam počeo govoriti o tome a to je naš hazreti Bilal Habešija, r.a., kako na užarenom pijesku gdje ga muče, tog istog Bilala koji je rođen kao rob, maltretiran čitav život – vukli ga tamo vamo, na pogled svog vlasnika ustajao, na njegov pogled je sjedao, na njegov pogled je trčao, na njegov pogled je radio sve, ne na riječ na pogled!

A onda mu je natovario kamenje veliko, golemo na prsa, stavio ga na užareni pijesak i samo mu jedno traži, reci da Muhammed nije poslanik. Reci da pored Boga ima boga, da pored Allaha ima boga, a on ponavlja: „Ehadun, Ehad, Ehadun, Ehad…“, Jedan Jedini… I kad gledate mu'džizu Resulullaha onda kad radimo Božija imena, ja radim da Allah istjera iz moga srca, iz tvoga srca svaki strah od onoga što je stvoreno jer je u njemu strah od Boga jedinog!

Kada imaš to, onda znaš šta je Allah dao preko Kur'ana, preko Svoje objave. Šta je dao preko Svoga Poslanika, šta je dao preko lijepih imena. Imaš Allahovo ime, Allah je Adl, Pravedan, Najpravedniji. Moj i tvoj zadatak je da predvodimo Allahu kroz pravednost, gledamo da budemo što pravedniji.

Allah je Aziz, Allah je Silni. Ne damo da naša ruka bude donja, trudimo se radimo. Kada govorimo o Allahovim imenima kao što sam rekao, današnja hutba neće biti duga ali ja bih vas zamolio, Allahova lijepa imena, tvoj zikrullah kad kažeš: „la ilahe ilallah“, nema snage, nema moći, nema Boga sem Allaha.

Što kaže Resulullah: „Da se dunjaluk čitavi sastavi da tebi korist donese neće ti donijeti koristi osim one koju je Allah odredio! I kad bi se svi sastali da ti bilo kakvu štetu nanesu neće ti naštetiti osim onoliko koliko Allah dozvoli.“

Zato suština vjere jeste u refleksiji Allahovih imena na tvoje biće, i moje i tvoje odluke: „Allahova imena su najljepša pa im hrlite, zovite Allaha tim imenima.“

Jučer je bilo teško našim ulicama se kretati, mnogi od vas su u obavezama, zima je pa hutba treba biti kratka. Samo jedna mala doopuna na Allahovo ime el-Melik, kaže Gospodar u Kur'ani kerimu, na dunjaluku ima vlast, ljudi podijele vlast, svađaju se oko vlasti, gložu se oko vlasti, a na Sudnjem danu Allah će pozvati sve one silnike, moćnike, vladare, kraljeve… i kaže: „A kome danas vlast pripada? Allahu Jedinom!“

 Blago onome ko razumije da je vlast emanet i kad hrliš prema vlasti imaj na umu: ako ti duša za vlašću žudi, kaže Resulullah: „Allah će te prepustiti samome sebi“, a ako ti duža ne žudi već imaš neki interes ahiretski, dunjalučki da ljudima bude bolje onda će te Allah pomoći.

 Ono što hoću danas da dopunim jeste najčešća dova Resulullaha, s.a.v.s., kažu da je Resulullah vrlo često učio dovu: „Ti, Gospodaru, koji srca okrećeš“, pa nije Allah samo vladar ovoga dunjaluka nego i mene i tebe i moga i tvoga srca, Allah vlada svime, pa kaže: „Gospodaru moj koji srca okrećeš, učvrsti moje srce u odanosti Tebi, u vjeri u Tebe“, da čuvam namaz, da oborim pogled, da se čuvam harama, da bježim od onoga što od Tebe udaljava. I to je najčešća dova bila Resulullaha.

Zato ako želimo da idemo zaista prema onim Allahovim lijepim imenima, što češće: „„Gospodaru moj koji srca okrećeš, učvrsti moje srce u odanosti Tebi“. Zapamtite, draga braćo, zašto danas muslimane ne cijene kao što su nekada cijenili kada smo imali neku poziciju na mapi svijeta.

Danas svaki dan vidite poniženje, danas me sramota, ne želim braću da ubijam u pojam, ali poniženje koje vidiš s vremena na vrijeme: samo vidiš dijete ubiše, pa samo u Siriji preko hiljadu djece. To je ukupan broj djece, mislim da je u Sarajevu 1300-400 djece ubijeno, ukupan broj djece za samo dvije tri hefte. Zašto?

Zapamtite: zato što nismo svoja srca učvrstili u odanosti Allahu. Molite Allaha, srca vole one koji im čine dobro. Zašto volim Allaha? Zato što mi čini dobro, održava moje srce, održava mi porodicu, daje mi lijeka kada mi treba, i kada me u iskušenje dovede pa pogledaš sve ljude koji su u težem iskušenju, pa ako Allahu dođeš sa saburom – tebi je Džennet!

 Za samo nekoliko sedmica… zbog toga bi vas zamolio. Kaže jedno pravilo: „Srca će voliti onoga ko im čini dobro.“ Ja vas molim, draga braćo, činite dobro. Nemojte dozvoliti da vas ljudi ubiju u pojam, ko god vam kaže da je crno znaj da nije svjestan da Allah okreće stvari.

Ja znam mjesta gdje prije dvadeset trideset godina nisam mislio da će insan imati pravu na sedždu da pada, a tu nikla džamija. Jedan mi ahbab reče: „Taman ja kancelariju pomjerio a oni džamiju napravili, a sve vrijeme dovio da Allah dadne da bude tu džamija, a kad su otvorili meni prešla kancelarija na drugo mjesto.“          Ja mu kažem: „Ti samo idi na mjesta gdje nema džamija ne bi li Allah dao da gdje god ti budeš da Allah dadne da tu bude džamija.“

Ja molim Allaha da prije svega džamije budu u srcima našim. Molim Allaha da nam na prvom mjestu bude Njegovo zadovoljstvo. Gospodaru, Ti srca okrećeš pa Te molimo naše srce učvrsti u odanosti Tebi. Amin ja erhame rahimin.

DRUGA HUTBA Budite milostivi jedni prema drugima!

Hvala dragom Allahu, salavat i selam pečatu svih poslanika, Muhammedu, časnoj, plemenitoj porodici i vrlim ashabima. Molim Allaha, dž.š., da nas počasti da svaka džuma na koju dođemo probudi u nama ne samo emociju, nego i odluke koje ćemo donositi za svoju budućnost, budućnost svojih porodica, budućnost ummeta na ovim prostorima. Amin ja erhame rahimin.

Draga braćo, želim vam skrenuti pažnju na nešto što me dosta pritišće, dvije stvari. Prva stvar, vidim da su muslimani žestoki u međusobnim neprijateljstvima. Ne mogu se razići u mišljenju a da jedan drugom dušmani ne postanu! Ti voliš ovu stranku, ovaj fudbalski klub, ja volim nešto drugo… Čim nismo na istom odmah su jedan drugome najzagriženiji neprijatelji.

Sreo sam čovjeka koji je imao veliku ulogu u odbrani Sarajeva, dolazi na džumu i pitam ga šta misli o ovome. Kaže: „Tvoj dedo i njegova generacija su nas naučili da će najveći sukobi biti između muslimana, mi tu milosti nemamo.“ I zapamtite, draga braćo, Allah u Kur'anu opisuje one koji ne vjeruju, kaže: „Oni kad su neprijatelji jedni drugima – najžešći su.“ Pogledajte danas mi se ukrasili tim osobinama!

 Allah opisuje njih i kaže: „Misliš da su zajedno a srca su im podjeljena.“ Zato bih vas molio, širite taj pristup da možemo imati različita mišljenja, ali da se slažemo u ljubavi prema Allahu, dž.š., ljubavi prema džamiji, prema potrebi da iza nas ostanu djeca koja će Allahu padati na sedždu. Jer se slažemo u tome? Pa vidiš da imamo dosta oko čega se slažemo. To je prva stvar.

Druga pojava, evo ovih dana je ona vrlo intenzivna, čuvajte se, ulema me je učila, najopasnija logička greška je generalizacija! „Svi su lopovi, svi su kriminalci.“ Pa zamisli, jadan ne bio, da neko kaže za nas u džamiji: „Vi ste svi budale“, jadan ne bio pa zar nema bar jedan pametan? To ne možeš vjerovati i to se za vjerom zaklanjaju. Ako kažeš za insana da je lopov imaš obavezu ići prijaviti ga tužiteljstvu, donijeti svjedoke, dokumente… Nije šala reći za nekoga da je lopov.

Čuvajte se generalizacija, one se upotrebljavaju kad treba manipulisati mojim i vašim emocijama. Zato je Resulullah, s.a.v.s., ,rekao: „Ko kaže: ‘propali su svi ljudi’ on je najpropaliji među njima“, a u drugom rivajetu: „on ih pokušava upropastiti.“

Allah kaže za sljedbenike knjige, vidio sam jednog od svećenika, nemusliman, Allaha mi u očima njegovim vidim da me gleda s nekim poštovanjem, uvažavanjem – svećenik, nije musliman, onda mi naumpadne ajet: „Nisu sljedbenici Knjige svi isti, ima među njima skupina stanu pred Boga jednim u noći“, to što se otrovao različitim udaljavanjima od vjere, al’ stane pred Boga, kaže: „uče Božije riječi čitavu noć“, a mi muslimani smo zapali u to da generaliziramo.

Pred nama je najveći zadatak a to je da moralno odgojimo ljude koji će učestvovati u svim sferama života. Političkim, akademskih i svim drugim sferama. Draga braćo, insan ima u sebi elemente koji su lahko zapaljivi, jel tako? Jel imaš elemente koji su lahko topljivi? Ko ih nema? Niko ne može tvrditi da je melek. Jel imaš elemente koji su zapaljivi, koji su topljivi? E valja odgojiti insana da pored vatre se ne zapali a pored vode se ne istopi! Ja molim Allaha da nas u tome pomogne, amin ja erhame rahimin.

DOVA

Hvala Allahu Gospodaru svih svijetova. Gospodaru naš, počasti nas a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe a nemoj nas kazniti.

Molimo Te, Gospodaru, okreni naša srca vjeri Tvojoj, učvrsti nas u odanosti Tebi. Molimo Te da nam zadnje riječi budu „la ilahe ilallah Muhammedun resulullah.“

Gospodaru, neka nas vode najbolji među nama, sačuvaj nas od toga da budemo žestoki jedni prema drugima. Počasti nas da mijenjamo stanje jedni drugih.

Molimo Te, Gospodaru, počasti nas Džennetom i svakim djelom koje Džennetu približava, sačuvaj nas vatre i svakog djela koje vatri približava.

Molimo Te, Gospodaru najvećim imenom Tvojim sačuvaj nas svakoga zla na ovome svijetu, molimo Te, Gospodaru podaj nam svako dobro na budućem svijetu. Molimo Te, Gospodaru podaj nam svako dobro na ovome svijetu i počasti nas da ne budemo u lošem društvu na onome svijetu.

Gospodaru, najvećim Te imenom molimo svako dobro koje je od Tebe molio Tvoj miljenik Muhammed, s.a.v.s., i utječemo Ti se od svakog zla od kojeg je kod Tebe utočište tražio Muhammed, s.a.v.s.

IZABRANI CITATI

Draga braćo, insan ima u sebi elemente koji su lahko zapaljivi, jel tako? Jel imaš elemente koji su lahko topljivi? Ko ih nema? Niko ne može tvrditi da je melek. Jel imaš elemente koji su zapaljivi, koji su topljivi? E valja odgojiti insana da pored vatre se ne zapali, a pored vode se ne istopi!

Što kaže Resulullah: „Da se dunjaluk čitavi sastavi da tebi korist donese neće ti donijeti koristi osim one koju je Allah odredio! I kad bi se svi sastali da ti bilo kakvu štetu nanesu neće ti naštetiti osim onoliko koliko Allah dozvoli.“

Hutba – Bakijska džamija, 23.03.2018.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter