Tevba – “Gospodaru moj, oprosti mi!”

Hutba – Bakijska džamija, 25.12.2015.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo Ga najvećim imenom Njegovim, onako kako nas je počastio da u ovom mubarek danu budemo na mjestu gdje je On naredio da njegovi robovi budu. Molimo Ga, da nas počasti sa onim mjestom u koje možeš ući samo ako ti se On smiluje.
Salavat i selam Njegovom Miljeniku, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Gospodaru naš, ne prepusti nas samim sebi, ni koliko je treptaj oka. Vodi nas u našim životnim odlukama. Počasti nas da naša srca budu iskrena, naše ruke da budu čiste, opskrba na našoj sofri da bude halal, i počasti naše potomstvo da nakon nas Tebi na sedždi bude.

Jednog od mudraca su pitali kada su ga ujutro vidjeli nakon sabah namaza: “Kako si osvanuo”? On im je rekao: “Ne znam na čemu da budem više zahvalan. Na svemu onome što mi Allah daje od blagodati Njegovih, ili na svemu onome što od sramota mojih pokriva, ili na onome što On, ako se Njemu okrenem i pokajem, moje pokajanje prima.”

Ovo je mjesec rođenja Resulullaha s.a.v.s., i prisjećamo se najznačajnijih karakternih osobina Resulullaha. Jedna od njih je ono što mi zovemo tevbom, a tevba znači stalno vraćanje Allahu dž.š.. Stalno obraćanje Njemu.

Resulullah s.a.v.s., je svaki dan sedamdeset ili stotinu puta govorio: “Gospodaru moj oprosti mi i pokajanje moje primi”, a vi znate draga braćo da su Poslanici sačuvani od grijeha. On je to radio kako bi mene i tebe poučio, jer je naša životna borba da se borimo i sačuvamo od grijeha.

Uzvišeni Gospodar u jednom od Kur’anskih ajeta kaže: “O vjernici, iskreno se Allahu vratite…” Izađite iz onoga stanja sa kojim On nije zadovoljan, i uđite u ona stanja sa kojima je Allah zadovoljan. Uradi onu širinu i onu ljepotu koji ti je dozvolio, a nemoj ići na lešinu. Na Sudnjem danu će biti ljudi koji će jesti lešinu, a pored njih će stajati meso koje je lijepo pripremljeno. Ko su oni? To su oni ljudi koji su na dunjaluku ostavljali halal, a uzimali haram. Allah mu dozvolio brak, on otišao u nevolju, ugrozio sebe, i suprotnu stranu, ugrozio društvo i sve. Uzimao ono što je lešina, a ostavljao ono što je halal. Vratit se Allahu trebamo sa iskrenom tevbom.

Dvije stvari trebamo preispitivati kod sebe. Da li je ono što radimo ispravno, i ako je ispravno da li ga radimo iskreno? Jer namaz može bit ispravan, ali ako nije iskren, to je isto kao tijelo koje nema duše. Gospodar dalje nastavlja: “Allah hoće da nam oprosti grijehe. I Allah hoće da vas uvede u džennet kroz koji će rijeke teći…” Zato nas Allah poziva da se Njemu vratimo. Kaže dalje Gospodar: “Na dan kada neće Allah poniziti Vjerovjesnika i one koji su sa njim…”

Hoću da u mjesecu Resulullaha imate jedan hadis na umu. Kaže Resulullah s.a.v.s.: “Na Sudnjem danu će doći Poslanik sa kojim će biti dva čovjeka, pa će doći Poslanik sa kim će biti jedan čovjek, pa će doći Poslanik sa kojim apsolutno neće biti nikoga, sam će doći, niko mu se nije odazvao.“ Tada će Gospodar njima dati i ono što nam treba na dunjaluku. Ljudi će slijediti ili moćnike ili Poslanike, blago li onome ko slijedi Poslanike, u njihovom uzoru, u njihovom moralu, u njihovoj pravednosti, u njihovoj milosti. Kaže Gospodar: “Njihovo svjetlo će gorjeti ispred njih i sa njihove desne strane. Govorit će: “Gospodaru, upotpuni nam ovo svjetlo.“

Ono što bi trebali imati na umu jesu tri uvjeta tevbe. Prvi je uvjet da insan osjeti kajanje. Drugi je da se onog djela koje je grijeh, da ga se kutarišeš, da ga prekineš raditi. I treće je da čvrsto odlučiš da se djelu nećeš vratiti. Pored ova tri uvjeta, ulema kaže da je četvrti uvjet uvijek ono što je Resulullah ukazao, a to su ljudski hakovi. Ako smo se ogriješili prema ljudima, nije dovoljno da se pokajemo, nije dovoljno da prestanemo radit ono čime smo druge odštetili, niti je dovoljno da čvrsto odlučimo da to više ne radimo. Moramo im vratiti hakk. Ima hakova ljudskih koji su teži nego šezdeset godina namaza.

Molim Allaha da nas počasti svakim dobrom. Da se Njemu istinski pokajemo. Molim Allaha dž.š., da budemo on onih robova koji su čistih srca, koja je Allah dž.š., očistio i koja o Allahu samo najljepše misle.


DRUGA HUTBA – Čuvaj se novotarija


Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom Miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Molimo Gospodara da nam upotpuni svjetlo i na ovom i na budućem svijetu.


Draga braćo, za kraj u ovom drugom dijelu hutbe želim navesti dvije stvari u ovom kontekstu pokajanja i odnosa prema Allahu dž.š.. Imajte na umu da u našem vremenu postoji jedna opasna novotarija, opasan bid’at, a to je da ljudi sebi daju pravo da se miješaju između Allaha i Njegovih robova. Nekoga pohvališ, ali on to ne radi dobro. Naprimjer, od sunneta, nema bradu, ja kažem brate moj, je li moja brada pravo koje ti imaš kod mene? Odakle ti pravo da pitaš za nešto što nije tvoje pravo kod mene. Tvoje pravo kod mene je da se lijepo prema tebi ophodim, tvoje pravo je da te poselamim, tvoje pravo je da te pomognem ako mogu da te pomognem.
Najopasnija novotarija danas je da se ljudi miješaju između Allaha dž.š., i robova. Allah ako hoće čovjeku koji šezdeset godina nije klanjao, može sve namaze pokloniti. To je Allahov hakk. A danas ljudi pričaju o tome ako klanja da li je kjafir ili nije kjafir, odakle ti pravo? Hoćeš li babi ići na dženazu, pa kaže nije klanjao, i čovjek mu kaže nemoj ići babi na dženazu. Zato je hazreti Omer rekao: “Ima ljudi koji su šezdeset godina klanjali, Allah im nije niti jednu sedždu primio.“ Može namaz biti ispravan, ali ako nije iskren šta si dobio? To je prva stvar.


Najopasnija novotarija je stavljanje sebe u ulogu ne kadije, ne sudca, nego neuzubillah, Boga Svevišnjeg, Allaha dž.š.. To je Allahov hakk kod Njega. Ti trebaš da ga podsjetiš namazom, jer vidiš da je obrazli insan, čestit, ali da se miješaš između Allaha i njega, ne smiješ.


I druga opasna novotarija u našem vremenu je odnos prema onima koji se udalje od Allaha, koji griješe. Upitao je hazreti Omer: “Gdje je taj i taj čovjek?“ Rekli su: “Otišao je piti alkohol.” Zatim je hazreti Omer zatražio papir i napisao Kur’anski ajet na njega, “Allah je Taj koji oprašta sve grijehe, Allah pokajanje prima, ali žestoko kažnjava, On je svemoćan…“


Dao im je Omer papir i rekao im da mu odnesu. Kada je pročitao šta mu je Omer napisao tada je zaplakao, i više nikada kap alkohola nije u njega ušla. Zbog čega? Rekao je: “Mene Omer na mog Gospodara podsjeća.“


I ovo hoću da zapamtite, kada su se vratili Omeru, mi ne znamo koji je to čovjek bio, ne spominje se, kaže se samo da je se vratio Allahu i završena priča. Kaže Omer: “Kada vidite svoga brata da zaluta ovako uradite, pošaljite mu i učite dovu za njega.“ Molim Allaha dž.š., da budemo na ovoj praksi.

DOVA


Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Gospodaru molimo Te da se Tebi iskreno pokajemo. Počasti nas da budemo iskreni robovi Tvoji. Sačuvaj nas od svake zablude. Sačuvaj nas od novotarija našega vremena. Počasti nas da znamo koje je Tvoje pravo kod nas, i da Gospodaru tu sa time ne škrtarimo. Ti prema nama nikada nisi škrtac bio, pa sačuvaj nas od škrtosti prema Tebi.


Počasti nas kada nastupi vrijeme namaza da namaz obavimo, kada dođe džuma da na džumu odemo. Kada trebamo hakk iz imetka dati da to i učinimo. Kada trebamo da postimo da se Tebi time odazovemo. Najvećim Te imenom molimo da budemo hrabri i odvažni robovi Tvoji. Počasti nas mudrošću i sačuvaj nas od svakoga zla.
Ne prepusti nas Gospodaru samima sebi, ni koliko je treptaj oka. Gospodaru, počasti nas da nas vode najbolji među nama. Sačuvaj nas od toga da nas vode najgori među nama. Gospodaru, čuvaj nas dok hodimo po zemlji, čuvaj nas kada nas u zemlju spuste i čuvaj nas na dan kada ćeš nas Ti proživjeti.
Molimo Te proživljenjem u društvu tvog Miljenika Muhammeda, njegovim šef’atom uvedi nas Gospodaru u vječne bašče, u džennete lijepe. Smiluj se nama i roditeljima našim, smiluj se braći i sestrama.


Počasti nas uputom i počasti preko nas da uputa teče. Uputi nas i naše potomstvo, i neka Tebi nakon nas na sedždu naše potomstvo pada.

IZDVOJENI CITATI


Izađite iz onoga stanja sa kojim On nije zadovoljan, i uđite u ona stanja sa kojima je Allah zadovoljan. Uradi onu širinu i onu ljepotu koji ti je dozvolio, a nemoj ići na lešinu. Na Sudnjem danu će biti ljudi koji će jesti lešinu, a pored njih će stajati meso koje je lijepo pripremljeno. Ko su oni? To su oni ljudi koji su na dunjaluku ostavljali halal, a uzimali haram.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter