Temeljne vrijednosti u životu

Hutba – Bakijska džamija, 11.07.2014.

Zahvala Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo Ga, najvećim imenom Njegovim, da te blagodati spoznamo kroz njihovo trajanje. Molimo Ga najvećim imenom Njegovim, da nas sačuva od dana kada ćemo neku blagodat spoznat samo zato što smo je izgubili. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Svjedočim da nema drugoga Boga osim Jednoga Jedinoga. Svjedočim da je Muhammed posljednji od Poslanika Njegovih. Molim Gospodara i vama i meni da ovo svjedočanstvo čuva tako što će nas počastit da ga živimo u svom životu i da sa ovoga svijeta upravo sa tim riječima odemo Njemu.


Draga braćo, jedan pjesnik je rekao: „Dani prolaze pored nas u skupinama, kao da idemo prema krajevima svojih života, dok nam oči to gledaju.“ Prošlo je evo već četrnaest dana mjeseca Ramazana, zajedno sa današnjim danom, i ovaj dragi gost već je hvala dragom Gospodaru ostavio traga na nama. Pod tim ne mislim na neke materijalne stvari koje su se desile, nego mislim na one misli koje su kao plemenite ušle u naša srca, u naše umove.

U onom trenutku kada vladamo sobom, tada istinski možemo reći da smo insani. Hrana ne ulazi kada neko hoće, ili kada prohtjevi hoće, nego kada mi kažemo sada možeš, a sada ne možeš. Ne možemo očekivati da vladamo bilo čime dokle god ne vladamo samim sobom. Zbog toga Kur'anski ajet koji nas prati kroz ove Ramazanske dane, jeste: „U mjesecu Ramazanu je objavljen Kur'an…“ To je glagol koji ukazuje na završenu radnju.


Ono što se nama otvara draga braćo u ovom mjesecu, od ove objave Kur'ana jeste da je ovo prilika da se mi ogledamo u ogledalo Kur'ana. Da vidimo koliko zaista u svom životu naša mjerila jesu mjerila koja je Gospodar spustio i kojima se mi trebamo voditi. Onako kako je Jusuf a.s. imao jedanaestero braće, pa je Allah oprostio braći njegovoj, svoj jedanesterici, zbog Jusufa koji je jedan. Tako Gospodar oprašta nama ono što učinimo u ostatku godine, ako se iskreno Njemu okrenemo i iskreno Njemu predamo u ovome mjesecu, jer mjesec Ramazan ne može da ne promjeni nas. Gospodar je u njemu dao bereket da svako ko se okrene Allahu, Allah mijenja njegovo stanje iz temelja, i ostatak mu godine ne bude isti.


Hadis koji sam odabrao, jeste hadis koji nam upravo govori u ovom ogledanju u Kur'anu. „U mjesecu Ramazanu je objavljen Kur'an.“ To je hadis gdje je Resulullah s.a.v.s., dok se penjao na minber, kada se popeo na prvu stepenicu kazao je: „Amin“, pa na drugu stepenicu kazao je: „Amin“, pa je na treću stepenicu stao Resulullah s.a.v.s., i kazao je: „Amin.“

Plemeniti ashabi su ga upitali: „Božiji Poslaniče, učinio si nešto što inače ne činiš, šta se desilo?“ Kaže: „Kada sam se popeo na prvu stepenicu, došao mi je melek Džibril i kazao mi je: „Onaj koga Allah počasti da dočeka Ramazan, da doživi Ramazan, da uđe na sofru Ramazansku pa mu ne bude oprošteno, Allah ga udalji.“ Tada je Resulullah rekao: „Amin“, zatim je stao Božiji Poslanik na drugu stepenicu, melek Džibril je tada kazao: „Onaj kod koga se ti Muhammede spomeneš, pa ne donese salavat i selam na tebe, Allah i njega udalji“, i rekao je tada: „Amin.“ Na trećoj stepenici melek Džibril je kazao: „Onaj ko dočeka da mu oba roditelja, ili jednom od dvoje roditelja uđu u starost, ostare, pa to ne bude razlog da ga Allah uvede u džennet zbog dobročinstva prema njima, Allah ga udalji“. Kada govorimo o ovom kur'anskom ogledalu draga braćo, imajte na umu da postoje temeljne vrijednosti u životu čovjeka. Upravo ove tri temeljne vrijednosti koje nam je Resulullah kroz ovaj hadis dao, zamolio bih vas da o njima razmišljamo.

Prvo, naš odnos prema vremenu. Kako ga cijenimo? Kako ga ulažemo? Kako ga trošimo? Jer ne možeš jedanaest mjeseci živjet kao kjafir, nemarno, a onda se radikalno u Ramazanu promjeniti. I svako ko očekuje u našem društvu neku veliku promjenu, a mi jedanaest mjeseci zapostavljamo svoj narod, zar se može sve u jednom mjesecu promjeniti? Nek su šejtani okovani, al mi smo tokom jedanaest mjesci zanemarili narod. I Ramazan je upravo vrhunac svih oni sadržaja koje imamo tokom čitave godine.


Temeljna vrijednost je odnos prema vremenu i glavni kapital čovjeka nije novac, iako je novac bitan, glavni kapital je vrijeme, jer kada bi imao sve na dunjaluku, a nemaš vremena isto je kao da nemaš ništa. Druga temeljna vrijednost, odnos prema Resulullahu s.a.v.s.. Oživljavati njegov sunnet, oživljavati njegov sunnet u kućama našim, u odnosima našim. Kada se npr. rukujemo sa ljudima, rukujmo se onako kako je to radio naš pejgamber Resulullah s.a.v.s.. Kada se susrećemo sa ljudima to je temeljni odnos. Najbolji obrazac nam je u Resulullahu s.a.v.s.. To je također temeljni odnos. I posljednji temeljni odnos, jeste odnos prema našim roditeljima.


Draga braćo, mnogi od vas su već ispratili svoje roditelje sa ovoga svijeta. Čak i kada roditelji odu, možete im činiti dobročinstvo. Pazite one s kime su se vaši roditelji pazili. Otiđite im na mezar, proučite im fatihu, proučite dovu, zamolite Gospodara da im se smiluje. Ako su živi, molim vas, dova se u Ramazanu prima, izložite se dovama svojih roditelja, priđite im, poljubite, lijepu riječ im dadnite. Recite, de mati molim te uputi dovu za mene, de babo uputi dovu za mene.


Tvoja dova se prima u Ramazanu, a zamisli sada dova tvoga roditelja, koja se i mimo Ramazana ne odbija. To su draga braćo temeljni odnosi. Odnos prema vremenu, odnos prema Poslaniku, odnos prema roditeljima, sva ta tri odnosa u biti nama govore kakav je naš odnos prema Uzvišenom Gospodaru.
Kada popravimo svoj odnos prema Gospodaru, Allah će nam popraviti sve naše odnose koje na ovom svijetu imamo. Molim Gospodara da nas u tome pomogne.

DRUGA HUTBA Prošlost kao opomena


Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Gospodaru molimo Te da nas počastiš da nam Ramazan primljen bude. Gospodaru molimo Te da nas počastiš da svaki dan Ramazana ispostimo. Molimo Te Gospodaru najvećim imenom Tvojim da uzmemo ibret iz svega što se oko nas dešava.


Draga braćo, ne može čovjek, a da ne spomene dženazu koja će se obaviti u Potočarima. Stotinu sedamdeset pet naše braće bit će ukopano danas. Želim sa vama podijelit jedan kur'anski ajet koji je vrlo kratak, ali ako ga unesemo u svoj život i budemo ga živjeli, može promjeniti našu stvarnost. Mi moramo biti svjesni gdje živimo, ko je oko nas, kako je taj zločin genocida još uvijek osporavan od strane mnogih koji su nama u susjedstvu. Kaže Uzvišeni Gospodar: „Uzmite ono što vam Allah daje snažno, odlučno…“ Allah je Bošnjacima dao državu, i ovo je naša država. Nje ima onoliko koliko smo mi odlučni, snažni i ozbiljni. Narod koji ima iskustvo da je nad njim počinjen genocid, mora biti najozbiljniji narod koji živi na ovoj zemlji.


Svaki put kada sam ušao u Tuzlu, onaj centar za identifikaciju, kad sam vidio na hiljade onih vreća, nas Bošnjaka, rekao sam samome sebi, nikada neću dozvolit da se naša neprijateljstva bude i da se naša neprijateljstva između nas potpiruju, jer mi nemamo pravo, zapamtite, mi nemamo pravo na neozbiljnost. Ako ćemo mi jedni drugima dušmani bit, onda će Allah dat da nama budu dušmani oni koji su nam nad glavom i koji vladaju sa nama. I zbog toga je dova Ramazanska, molim vas posebno u ovom danu da je učite, „Gospodaru, ne dozvoli da zbog naših grijeha nad nama ikada vlast imaju oni koji se Tebe ne boje i koji prema nama neće biti milostivi.“ Učite tu dovu, reci, Gospodaru nemoj zbog mojih grijeha da nada mnom vlast ima onaj koji se Tebe ne boji, i koji prema meni milostiv neće biti. I ja kao Bošnjak, kao musliman imam obavezu da budem najozbiljniji na ovom svijetu i sve što radim da radim odlučno, snažno i ozbiljno. I da jača saff oni koji će sutra štititi tvoju hanumu, tvoje dijete, tvoga brata, tvoju kuću, moju kuću, moramo znati ko na je dost, ko nam je prijatelj, a ko nam je dušman.


Vi znate da oni koji osporavaju da se genocid uopće desio, oni nastavljaju sa genocidom, ali Allah daje da preko njih mi opomenu uzimamo, i zato zapamtite Kur'anski ajet, „Uzmite ono što vam Allah daje odlučno“, i zapamtite dovu „Gospodaru, nemoj zbog grijeha naših dati nad nama vlast onima koji se Tebe ne boje i koji se prema nama neće odnositi prema milošću.“ Da nas Gospodar počasti da ta dova bude primljena.


DOVA


Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Gospodaru naš, molimo Te podaj nam bereket u mjesecu Ramazanu. Gospodaru pomozi nas da ga čitavog ispostimo. Gospodaru pomozi nas da sve teravije klanjamo. Gospodaru, posebno nas počasti da klanjamo sabah i jaciju u džematu. Najvećim Te imenom molimo neka među nama niko nesretan ne bude.
Gospodaru, zaštiti ummet Muhammeda na svakom mjestu. Gospodaru naš, opskrbi ummet Muhammeda na svakom mjestu. Gospodaru, počasti nas da cijenimo blagodati vremena. Gospodaru, počasti nas da cijenimo blagodati Tvoga miljenika Muhammeda.
Gospodaru, počasti nas da cijenimo roditelje dok su živi i da ih se u dovama sjećamo kada presele. Gospodaru, najvećim Te imenom molimo, počasti nas džennetom i svakim djelom koje dženentu približava. Gospodaru, sačuvaj nas vatre i svakog djela koje vatri približava.
Molimo Te Gospodaru, smiluj se našoj braći koji će biti spušteni u svoje mezarje. Najvećim Te imenom molimo počasti naše ruke, jezike da rade za dobrobit svih ljudi, a posebno za dobrobit muslimana, najvećim Te imenom molimo.

IZDVOJENI CITATI


Kada govorimo o ovom Kur'anskom ogledalu draga braćo, imajte na umu da postoje temeljne vrijednosti u životu čovjeka. Upravo ove tri temeljne vrijednosti koje nam je Resulullah kroz ovaj hadis dao, zamolio bih vas da o njima razmišljamo. Prvo, naš odnos prema vremenu. Kako ga cijenimo? Kako ga ulažemo? Kako ga trošimo? Jer ne možeš jedanaest mjeseci živjet kao kjafir, nemarno, a onda se radikalno u Ramazanu promjeniti.
I svako ko očekuje u našem društvu neku veliku promjenu, a mi jedanaest mjeseci zapostavljamo svoj narod, zar se može sve u jednom mjesecu promjeniti? Nek su šejtani okovani, al mi smo tokom jedanaest mjesci zanemarili narod.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter