Takvaluk – svijest o Allahu dž.š.

Hutba – Bakijska džamija, 20.02.2015.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru. Molimo Ga najvećim imenom Njegovim, da nas počasti džennetom, i svakim djelom koje džennetu približava. I molimo Ga najvećim imenom Njegovim, da nas sačuva vatre, i svakoga djela koje vatri približava. Svjedočim da nema drugoga Boga osim Jednoga Jedinoga, Uzvišenog Allaha, Stvoritelja nebesa i zemlje, Održavatelja kosmosa i srca u ljudskim grudima. I svjedočim da je Muhammed posljednji od Njegovih Poslanika. On je misiju svoju ispunio i na jasnoj stazi svoj ummet ostavio. Sa te staze će skrenuti samo onaj ko je propao. Molim Allaha dž.š., da nas počasti da čuvamo namaze u svojim životima, da svoje jezike čuvamo danima, da svoje noći ispunimo zikrom, i da u trenutku našega preseljenja naše posljednje riječi budu ovo svjedočanstvo.


Draga braćo, u prethodnoj hutbi smo započeli govoriti o onim Kur'anskim ajetima u kojima Gospodar direktno doziva vjernike. Ajete koji započinju riječima „O vjernici.“ Posebno se osjeća srce svakog vjernika, kada čuje te riječi Uzvišenog Gospodara.


U prošloj smo hutbi govorili o Kur'anskom ajetu u kojem Gospodar kaže: „O vjernici, budite svjesni Allaha i gledajte šta ste pripremili za sutra.“ Ovo sutra je trenutak našeg preseljenja. To je trenutak kada ćemo se susresti sa Allahom dž.š..


Gledajmo šta smo pripremili za sutra, jer je tako blizu taj trenutak da ga Uzvišeni Gospodar naziva „sutra.“ Onaj momenat koji dolazi odmah nakon dana kojeg danas živimo. Vjernik bi se trebao u svom razumijevanju života uvijek pripremati za susret sa Gospodarom. Do te mjere bi se trebao pripremati, da kada bi ga upitali, kada bi sutra znao da ćeš na akšamu preseliti, da li bi išta promjenio? Na to pitanje trebao bi reći da ne bi, obavio bi namaze onako kako i obavlja, od Kur'ana bi proučio ono što inače uči, dao bi sadaku koju inače daje, jer zna da će nas Allah proživjeti u onome stanju u kojem smo i živjeli. Živjeli smo odani Njemu, i kada bi nas Allah do Sudnjega dana poživio, trebali bismo držati te konstante u svome životu.


Kur'anski ajet, riječi Uzvišenog Gospodara, za današnju hutbu su sljedeći gdje Gospodar kaže: „O vjernici, budite Allaha svjesni, onako kako priliči da Ga budete svjesni…“


Često se takvaluk prevodi kao strah od Allaha. Ne, takvaluk je svijest o Allahu. Svijest da ćeš pred Njega stati. Svijest da te u svakom trenutku svoga života On vidi. Kako je to jedan insan lijepo rekao: „Šta smeta što ljudi ne znaju, Allah dragi zna.“


Kada znaš da je Allah tvoj svjedok, kada znaš da je Allah tvoj zaštitnik, tada si ti svjestan Allaha dž.š., onako kako priliči da insan bude svjestan Allaha dž.š.. Kraj ajeta glasi: „Nemojte sa ovog svijeta otići, a da niste Allahu odani bili.“


Kako nas ulemma uči, navest ću tri stvari. Prvo je, „Da Njemu budeš maksimalno pokoran i da bježiš od neposlušnosti Njemu.“ Prva stepenica takvaluka jeste da Allahu budeš pokoran koliko god možeš, i da bježiš od nepokornosti Njemu. Drugo, „Da se stalno Allaha dž.š., sjećaš i da Ga nezaboravljaš.“ Bilo gdje da se nalaziš nemoj zaboraviti na Allaha dž.š.. I treće, „I da Allahu budeš zahvalan, a ne nezahvalan.“


Kraj ajeta raduje svakoga vjernika, i time ću završiti. Gospodar kaže: „O vjernici, budite Allaha svjesni istinskom svješću i nemojte umrijeti do li kao muslimani…“ Niko od ljudi ne bira kako će umrijeti. Allah daje da neko preseli sa imanom, a neko daleko od imana. Kaže ulemma: „Onaj ko ispuni ovaj prvi dio ajeta, Allah će dati da mu se ispuni drugi dio ajeta.“ Budite Allaha svjesni, pa će On dati da preselite kao muslimani.


Najveća dova Poslanika je bila, „Gospodaru, uzmi me Sebi kao muslimana i počasti me da se priključim Tvojim dobrim robovima.“ Molim Allaha dž.š., da nas Sebi uzme kao vjernike i da nas priključi Njegovim dobrim robovima.

DRUGA HUTBA Allahovi iskreni robovi


Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Molimo Gospodara da nas počasti da nam se od džume do džume naši grijesi pobrišu.


Draga braćo, jedan mali detalj vezano za ovo preseljenje u imanu, koliko je to značajno i koliko je bitno. Allah daje da nekada iako hiljadama kilometara daleko, saznamo da je neki hairli insan preselio.


Prije nekoliko godina na hafiskoj dovi sa mojim prijateljem, razgovarao sam o jednom našem profesoru. Kako Allah dž.š., u Kur'anu kaže: „Uzmi me Allahu moj kao muslimana, i dadni mi da uđem u društvo dobrih…“


Uvečer, iza iftara sam ušao na internet i vidio sam da je taj dan taj spomenuti moj profesor preselio kao postač i Allahu na sedždi. Blago li onome koga Allah dž.š., počasti da takav bude. Molim Gospodara da nam ovaj dar učvrsti.

DOVA


Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Molimo Te Gospodaru, ne prepusti nas samima sebi ni koliko treptaj oka. Gospodaru naš, molimo te učvrsti nas u vjeri našoj.
Gospodaru, počasti nas da naši jezici i ruke rade za dobrobit svih muslimana. Gospodaru, očisti naša srca od oholosti. Počasti nas da budemo ponizni iskreni robovi Tvoji.
Molimo Te sačuvaj nas i porodice naše. Molimo Te Gospodaru, iz srca muslimana istjeraj neprijateljstvo koji imaju jedni prema drugima. Gospodaru, previše dušmana imamo da bi mi sebi sami dušmani bili.
Gospodaru, molimo Te najvećim imenom Tvojim, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Sačuvaj nas vatre, i svakoga djela koje vatri približava.
Gospodaru, počasti nas da iskreno jedni druge volimo, da jedni drugima savjete dijelimo, da jedni druge imetkom pomažemo. Gospodaru molimo Te, smiluj se roditeljima našim. Gospodaru, počasti nas da mi budemo od ummeta Muhammeda s.a.v.s., riječju i djelom.

IZDVOJENI CITATI


Vjernik bi se trebao u svom razumijevanju života uvijek pripremati za susret sa Gospodarom. Do te mjere bi se trebao pripremati, da kada bi ga upitali, kada bi sutra znao da ćeš na akšamu preseliti, da li bi išta promjenio? Na to pitanje trebamo reći da ne bi, obavili bi namaze onako kako i obavljamo, od Kur'ana bi proučili ono što inače učimo, dali bi sadaku koju inače dajemo, jer znamo da će nas Allah proživjeti u onome stanju u kojem smo i živjeli. Živjeli smo odani Njemu, i kada bi nas Allah do Sudnjega dana poživio, trebamo držati te konstante u svome životu.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter