Šta stavljaš pred sebe, sa čim pred Allaha ideš?

Hutba – Bakijska džamija, 16.02.2018.

Zahvala pripada Uzvišenom Allahu na Njegovim neizmjernim blagodatima. Hvala Njemu Koji nas je počastio pa smo bezbjedni pa da možemo doći u svoje džamije. Hvala Allahu, dž.š., pa smo zdravi i možemo na svojim nogama doći u Njegovu kuću. Hvala Allahu, dž.š., Koji nas je počastio da živimo slobodni među svojim narodom, molimo Allaha, dž.š., da nam tu blagodat čuva.


        Svjedočim da nema drugog Boga osim Jednog Jedinog, Allaha i svjedočim da je Muhammed pečat Njegovih poslanika. Zamolio bih Allaha, dž.š., da vama i meni čuva to svjedočanstvo, da nas počasti da budemo dostojni nositelji kelimei šehadeta, da budemo proživljeni u društvu onih koji su svjedočili kelimei šehadet i da budemo u društvu Njegovog miljenika Muhammeda, s.a.v.s., u Džennetu. Amin ja erhame rahimin.

       Draga braćo, postoje trenuci koji najbolje otkrivaju čovjekovu prirodu. Oni su uglavnom ti takozvani ružni trenuci, trenuci kada je čovjek doveden u situaciju da pokazuje ili najbolje što je u njemu ili najgore što je u njemu. Bilal Habešija, mujezin Resulullaha, s.a.v.s., je bio među prvim muslimanima. I uzeli su ga i mučili su ga na užarenom pjesku nedaleko od Mekke.

Mučili su i pored njega mnoge ljude, mučili su Ammara, mučili su njegovog oca Jasira, mučili su Sumejju i to je toliko mučki bilo da samo one detalje koje smo mi imali tokom agresije kad onaj ko misli da neće stati pred Boga počne činiti zločine. Takve zločine su uvijek činili prema onim ljudima koji vjeruju u dragoga Boga. Sumejja je tako ubijena da su joj zabili koplje u njeno stidno mjesto.

To je svojim očima gledao Bilal Habešija i samo su tražili da bilo šta ružno kaže o dragome Bogu. Stavljali su veliko kamenje na pleća Bilala Habešije, a on je samo ponavljao: „Ehadun, Ehad…“, Jedini, Jedan, Jedini, Jedan Jedini… što oni više pritišću on samo ponavlja: Jedan Jedini, dragi Bog nije rodio i rođen nije, Njemu niko ravan nije… Drugo ne može da kaže, on ne može reći „la ilahe ilallah“, pritislo ga.

Tada je došao naš prvak Ebu Bekr i donio tri stotine dinara da otkupi, dinar je zlatnik, da otkupi Bilala Habešiju. Kaže onaj koji ga je mučio, u čijem je vlasništvu Bilal kao rob bio, uzima novac i kaže: „Nosi ga, meni ne treba više…“ I kaže onda, da uvrijedi hazreti Ebu Bekra: „Da si mi dao trideset dinara, odnosno jednu desetinu, ja bih ti ga dao.“ Kaže njemu Ebu Bekr: „Ti da si meni tražio hiljadu, ja bih tebi dao.“

Veli, jel treba meni da bude krivo, pa nisam ja to sebi već sam to pred sebe stavio da Allahu dođem sa tim. I gotovo sve ljude koji su bili mučeni hazreti Ebu Bekr je bio taj koji je oslobađao onoga koji kaže: „Ehadun Ehad“, i zato je Omer imao običaj da kaže: „Bilal je naš prvak iako je Abesinac, nije Arap, on je naš prvak i njega je oslobodio naš prvak.“

Kao što sam obećao evo 2011. – 2018. prije sedam godina sam došao na ovaj mimber, da ćemo započeti u februaru mjesecu 2018. – te godine, govor o Allahovim lijepim imenima.

Draga braćo, Allahova lijepa imena su, najbolji način da čovjek spoznaje Allahovu, dž.š., veličinu, da spoznaje Njegovu mudrost, Njegovo znanje, preko Allahovih imena mi spoznajemo svijet oko nas.

Kad vidiš neku silinu, a znaš da je Allahovo ime el-Džebbar (Silni) ti kažeš: „Gospodaru, ako je dio tvoga stvaranja ove siline“, jel to bujica koja nosi, jel to vulkan koji krene, jel to Zemlja koja se potrese, kažeš: „Ja Rabbi…“

Također je Allahovo lijepo ime el-Džemil, Onaj Koji je najljepši, kada god vidiš nešto lijepo kažeš: „Gospodaru, kako si Ti lijep kada si ovako nešto lijepo stvorio, subhanallah…“

Onda u mome i tvome srcu se ojača svijest o onome što jeste ljudski život. Ljudski život je manifestacija Allahovih lijepih imena, kosmos je manifestacija Allahovih lijepih imena. Imena Silni, imena Moćni, Lijepi, najljepši. Zato sam odlučio da se s ovim imenima družim i danas, ako Bog da, da napravimo jedan uvod kroz jedan ajet, jedan hadis i jednu suštinsku misao vezano za to.

Kaže Uzvišeni Allah: „Reci: Zovite: Allah ili zovite Milostivi, koje god od Allahovih imena uzmete Njemu pripada najljepša imena…“ I zato kad čovjek kaže, i u arapskom jeziku, vi znate, mi riječ „Allah“ prevodimo kao Bog, ali riječ „Allah“, i to ćemo govoriti, riječ „Allah“ nema ženskoga roda, riječ „Bog“ ima. Riječ „Allah“ nema množinu, riječ „Bog“ ima. Riječ „Allah“ ne možeš staviti u deminutiv, smanjiti, riječ „Bog“ ljudi mogu umanjiti pa kazati deminutiv od riječi, ja neću s ovog mjesta ni da spominjem. Pa se može staviti rod, ženski rod, to riječi „Allah“ ne može.

Zato kad dođeš na džumu, gledam jednog ahbaba abdesti se, proučim mu dovu a on i ne zna: „Gospodaru, da meni i njemu ova džuma ne bude puka formalnost…“ Jer vidim kako vrijeme prolazi, osjetim – dolazim na džumu, mene džuma ne oplemenjuje, ono znam petkom idem na džumu. Ono što mi je ibadet, čin da sam stao pred Allaha, postaje nešto što je običaj. Zato riječ „ALLAH“, kaže Resulullah, s.a.v.s.: „Neće nastupiti Sudnji dan dokle god na ovome svijetu bude i jedna jedina osoba koja govori ‘Allah, Allah“, Jedan Jedini, nije rodio i rođen nije i Njemu niko ravan nije.

„Kako god zovete,“ kaže Gospodar, Milostivi, Rahman. I zato je zanimljivo, kad neko razumije odnos između njega i Allaha, dž.š., draga braćo, ne d'o Bog, ja stalno molim Allaha, ne d'o Bog da Allah prema nama onako kako mi zavrijeđujemo. Hvala Allahu što on prema nama onako kako priliči Njemu, kako priliči Njegovoj milosti. Zamisli koliko puta, i ono što je hazreti Alija rekao čovjeku što su mu odsjekli ruku, kaže njemu: „Nemoj, Alija, ovo je prvi put da sam ukrao…“ Al’ Alija zna Allahova lijepa imena, od Allahovih lijepih imena je Onaj koji pokriva insana, njegove sramote, sakriva i mene i tebe hiljadu puta i u sramotama i u brukama zakloni te jednom, dvaput, pet puta… Kaže mu Alija: „Ma nije ti prvi put…kad završimo dođi da te još koji put mlatimo što lažeš na Allaha…“

Došao nakon mjesec dana, kaže: „Alija spreman sam da me par puta udarite, ali Allaha ti reci mi kako si ti znao da meni nije prvu put da ukradem?“ Kaže njemu: „Brate moj…“, bez obzira na sve „brate moj“, kazna provedena, bilo prošlo – završena priča… „Brate moj, Allah nikoga prvi put ne izvrgne ruglu“, pokrije te jednom, dvaput, pet puta dok ti ne pređeš granice onda Allah kaže, eh sad pogledaj…

„Kako god da zovete – Allahu pripadaju najljepša imena“ i naše druženje će biti da stanemo sa Allahovim lijepim imenom kao što smo sada stali sa imenom Allah na trenutke i kažemo: „Dobro, koja je vrijednost spominjanja imena? Zašto spominjemo ovo ime? Na koji način da se Allahu, dž.š., obratim kad bi treba snage? Na koji način da se obratim Allahu, dž.š., kada hoću da mi Allah otvori vrata spoznaje?“ Resulullah, s.a.v.s., je rekao: „Zaista Uzvišeni Allah ima devedeset i devet imena – onnaj ko obuhvati ova imena ući će u Džennet.“ Zato mi smo imali prije par petaka, hadis: „Allah se neće smilovati onome ko nije milostiv.“ Zato nije isto, vi znate, ima ljudi kaže naučio sam sva Allahova lijepa imena, naučio: Rahman, Rahim, Aziz… a pitaš ga, Boga ti, jesi li milostiv, nije… Pitaš ga jesi li jak prema svojim prohtjevima, nije. I zato se kaže: „onaj ko ih obuhvati ući će u Džennet.“ I čitav nam je život u vidu da obuhvatimo Allahova lijepa imena.

Posljednja, treća stvar, koju hoću da podijelim sa vama jeste nešto što je vama dobro poznato. Niste vi na džumu došli samo zato što znate da je džuma farz. I niste se pripremili – abdestili, po mogućnosti se okupali, namirisali se i došli ovdje samo zato što od džume do džume se opraštaju grijesi, nego zato što je riječ „Allah“ i vjera u Boga jaka u vašim srcima!

Učiti o Allahovim imenima jeste ući na vrata onoga što je znanje o Allahu, dž.š., ne znanje o vjeri. Imat ćete ljude koji čitav Kur'an znaju napamet, a Kur'an ga proklinje jer je nepravedan, jer odvraća od dobra. Zna Allahovu vjeru, ali ne zna Allaha! I danas je možda najveći izazov da svoju djecu i sljedeće generacije naučimo kome na sedždu padaju. Jer onaj ko zna kako se namaz obavlja a ne zna kome će na sedždu pasti on neće klanjati, ako nauči kome će na sedždu pasti on će čuvati namaz kad je i najteže da se čuva.

Molim Allaha, dž.š., da učvrsti naše spoznaje o Njemu. Molimo Allaha, dž.š., da nam dadne bereket u druženju sa Njegovim lijepim imenima. Molimo Allaha, dž.š., da nam dadne bereket u svemu što nam On dao i da nas zaštiti svakoga zla. Amin ja erhame rahimin.

DRUGA HUTBA „Ono što se uradi radi Allaha, dž.š., Allah će ostaviti da traje.“

Draga braćo, jedan od velikana je napisao knjigu pa su mu kazali: „Znaš i drugi su napisali knjigu čak i sličnoga naslova, slične teme.“ Tada je on kazao jednu rečenicu koju bih vas zamolio da imate na umu, i da evo, i naš dolazak na džumu i sve dobro što radimo bude na taj način, da doživljavamo i da na taj način posmatramo, on je tada rekao: „Ono što se uradi radi Allaha, dž.š., Allah će ostaviti da traje.“

Sve knjige koje su nosile isti naslov, imale istu temu iz njegovoga stoljeća se izgubile – ostala je samo njegova! To je kad znaš riječ „ALLAH“, ono što je radi Allaha ostaje!

Resulullah, s.a.v.s., je rekao: „Kome je draži imetak njegovih nasljednika od njegovog imetka?“ Kažu ashabi: „Svakome od nas je draži naš imetak.“ Kaže Resulullah, s.a.v.s., tada: „Znaj da je tvoj imetak ono što si ispred sebe stavio da izađeš sa time pred Allaha, dž.š.“

Ja molim Allaha da to imamo na umu, molim Allaha da nas u tome pomogne. Molim Allaha da što više djela imamo u kojima smo tražili samo Njegovo zadovoljstvo. Molimo Allaha da nikada ne tražimo ljudsko zadovoljstvo kroz srdžbu Allahovu. Molimo Allaha da tražimo ljudsko zadovoljstvo ali prije toga zadovoljstvo Allaha, dž.š. Da nas Allah u tome pomogne.

DOVA

Gospodaru naš, počasti nas a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Molimo te, Gospodaru, da spoznajemo Tvoja lijepa imena. Molimo te, Gospodaru, da sa njima živimo svoj život. Molimo te, Gospodaru, da sedždu prenesemo sljedećim generacijama.

Počastio si nas pa smo Tebe spoznali, pa Te molimo počasti nas Džennetom. Gospodaru, dao si nam islam a nismo tražili, pa Te molimo daj nam Džennet jer to tražimo. Molimo te, Gospodaru, da nijednu Tvoju blagodat ne nipodaštavamo, molimo Te da cijenimo sve što si nam dao, molimo te da oči naše i naša srca budu zadovoljna.

Molimo Te, Gospodaru, da u ovom mubarek danu na nama ne ostane nijedan grijeh, počasti nas da kada na vrata izađemo budemo bolji nego kad smo ušli.

Molimo Te, smiluj se roditeljima našim, prisutnim i odsutnim i molimo Te, Gospodaru, uputi ummet Muhammeda, s.a.v.s., svakome dobru, smiluj se ummetu Muhammeda, s.a.v.s., u svakome dobru i molimo Te, Gospodaru, da budemo od ummeta pečata svih poslanika, Muhammeda, s.a.v.s.

IZDVOJENI CITATI

Učiti o Allahovim imenima jeste ući na vrata onoga što je znanje o Allahu, dž.š., ne znanje o vjeri. Imat ćete ljude koji čitav Kur'an znaju napamet, a Kur'an ga proklinje jer je nepravedan, jer odvraća od dobra. Zna Allahovu vjeru, ali ne zna Allaha! I danas je možda najveći izazov da svoju djecu i sljedeće generacije naučimo kome na sedždu padaju. Jer onaj ko zna kako se namaz obavlja a ne zna kome će na sedždu pasti on neće klanjati, ako nauči kome će na sedždu pasti on će čuvati namaz kad je i najteže da se čuva.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter