Šta može čovjeku poništiti dobra djela?!

Hutba – Bakijska džamija, 11.12.2015.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo Ga najvećim imenom Njegovim da nas počasti džennetom, i svakim djelom koje džennetu približava. Onako kako nas je u džamiji sabrao, u danu kada Njemu odani moramo kroz džemat biti, molimo Ga da nas počasti da budemo u džennetu.

Salavat i selam Njegovom poslaniku i miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Zamolimo Gospodara da nas počasti da vidimo istinu i da slijedimo istinu. Zamolimo Ga da nam pokaže laž, i da nas počasti da se od laži uvijek udaljimo, da živimo istinu, a ne laž u životima svojim. Molim Allaha dž.š., i vama i sebi da nam dadne ono što je za nas najbolje na oba svijeta.


Draga braćo, pripremajući se za hutbu, razmišljajući o Allahovim blagodatima čovječanstvu onima koji u Gospodara vjeruju, i onima koji u Gospodara ne vjeruju, pročitao sam jednu zanimljivu činjenicu. Svu energiju koju čovjek proizvede i potroši za 365 dana, i kompletno čovječanstvo, nisu jednaki onoj energiji koju Allah dadne preko sunca u samo dvije minute. Sunca koje obasjava čovječanstvo. Takva je Allahova milost prema insanu. Mi je najbolje osjetimo u ovim hladnim danima, kada da nam je želja da nas malo sunce ugrije, pa se obradujemo sunčanim danima zimi.


Današnji Kur’anski ajet je vrlo kratak, počinje sa riječima Uzvišenog Gospodara: “O vjernici.“ Kao što smo i ranije govorili, kada čitate prijevod Kur’ana, molim vas da razmišljate. Čitajte prijevod Kur’ana i onda ćemo imati pitanja za naše imame, muderrise, za nama drage ljude. Posebno na ajetima gdje Gospodar poziva vjerne duše, treba posvetiti posebnu pažnju. Gospodar kaže: “O vjernici, poslušni budite Allahu i poslušni budite Njegovom Poslaniku…“ Kraj ajeta se završava sa onim što je suština života jednog vjernika. Kaže Gospodar: “I nemojte svoja djela poništiti.“


Spomenut ćemo tri bitna elementa. Ova dilema je možda nešto o čemu trebamo zajedno da razmišljamo. Hvala Gospodaru svi mi imamo dobrih djela. Kako kaže ulema: “Nekada nas je stid tih dobrih djela više od onih koje je stid od grijeha.“ Mi smo svjesni činjenice da sve što smo uradili, uradili smo preko onoga što nam je Gospodar dao. Preko zdravlja u kojem uživamo, preko imetka kojeg nam je dao. Stalna briga muslimana jeste, da kada dođe pred Gospodara, da njegova djela ne budu poništena.


Izabrao sam nekoliko stvari na koje nas Gospodar u Kur’anu i Resulullah hadisima upozorava šta može čovjeku poništiti djela. Kaže Gospodar: “Ukoliko Allahu ikoga budu ravnim smatrali, Allah će tome sva djela poništit…“ To je ono što mi zovemo širk. Nemoj da ti je iko bitan, značajan, koliko ti je tvoja vjera i tvoj odnos sa Allahom dž.š., značajan. To ti je na prvom mjestu.

Drugo u Kur’anu Gospodar kaže: “Oni koji ne vjeruju i odvraćaju od Allahovog puta, oni nikakvu štetu Allahu nisu nanijeli. Allah će poništiti njihova djela…“ Ovo su dvije bolesti. Bolest mnogoboštva, pripisivanje Allahu druga, i bolest odvraćanja od Allahovog puta. Vidiš čovjeka u dobru, vidiš ga u moralu, vidiš čestit insan i onda mu kažeš što ćeš ti ovdje, što nisi ovamo.


Zanimljiva je jedna dilema koju su iznijeli ljudi nemuslimani, “Vi muslimani stalno govorite da će kod Allaha insan imati samo ako je Njega vjerovao.“ Zamisli čovjeka koji je izumio neki lijek koji je spasio na desetine miliona ljudi, pencilin ili bilo šta, on je nemusliman, on kod Allaha nema ništa od toga. Upita ga jedan alim: “U kojoj ti firmi radiš?“ Kaže: „U toj i toj.“ Ponovno ga upita alim: „Da li ti ta firma daje platu ili ova druga?“ Odgovara: „Prva.“ Tada mu je alim rekao: „Isto ti je kod Gospodara. Kada radiš u Njegovo ime onda možeš očekivati da ti On dadne nagradu.“


Ne možeš raditi u nečije drugo ime, da bi se među ljudima istakao, da bi rekli da si učen, da bi rekli izumio je nešto, a onda očekivat da te dragi Bog nagradi. Također od onih stvari koje nam Gospodar kaže da poništavaju dobra djela, draga braćo,a vrlo je opasno, što se može desiti svakome insanu koji ne pazi na sebe. Kaže Gospodar: “A onaj ko se od vjere svoje okrene, pa onda kao nevjernik preseli, tim ljudima su dobra djela i na dunjaluku i na ahiretu poništena….“

Dragom Bogu nekoga ravnim smatrati. Drugo, nevjerovati, i treće, nakon što nas je Allah počastio sa vjerom, okrenuti od Gospodara lice svoje. Okrenuti se svojim bićem od Njega i ne do Bog uznevjerovati, biti od otpadnika od vjere.


I ovdje imate jedan detalj kada je Resulullah s.a.v.s., prošao pored jedne skupine ljudi i rekao: “Među vama je čovjek čiji će zub u džehennemu biti kao brdo Uhud.“ Allah dž.š., će dati preko meleka Džibrila da se to desit. Kaže Ebu Hurejre r.a.: “Ja sam bio među tim ljudima, tako mi Allaha strahovao sam sve dok se nije desilo da se jedan od prisutnih odmetne od svoje vjere i preseli kao kjafir.“


Ovo su glavne stvari iz Kur’ana gdje nam Gospodar kaže šta nam dobra djela može poništiti. Dragome Bogu bilo koga ravnim smatrati. Onaj ko smatra bilo koga ili bilo šta dragom Bogu ravnim, taj poništava svoja djela. Nevjerovati, odvraćati od Allahovoga puta, ili ne do Bog, od vjere se odmetnuti.
U hadisima ima mnogo stvari koje poništavaju dobra djela. Odabrao sam samo neka da spomenem. Kaže Božiji Poslanik: “Rekao je čovjek: “Allah neće oprostiti tom i tom insanu.“ Gospodar je tada rekao: “Ko je ovaj koji se uzdiže iznad Mene? Njemu sam oprostio, a tebi sam sva dobra djela poništio”. Hadis bilježi Muslim. Jedan od razloga da se ponište čovjeku djela jeste da se neko miješa između Allaha i Njegovih robova. Ako on ne klanja, to je Allahovo pravo kod njega, nije moje i tvoje pravo. Također Resulullah s.a.v.s., kaže: “Čuvajte se na Sudnjem danu međusobnog zuluma…”


Jer na Sudnjem danu ne možeš se dirhemom i novcem poravnat sa čovjekom. “Poravnjajte se prije nego što dođete u situaciju da vam se djela ponište.“ Uzme ti čovjek trideset godina posta, zato što si mu uzeo metar zemlje. Uzme ti čovjek godinu dana tvog namaza. Zašto? Zato što si mu na obraz udario. Kaže Resulullah s.a.v.s.: “Idi mu traži halala, ako ne možeš podaj sadaku.“ U njegovo ime zatraži da Gospodaru oprosti i tebi i njemu, jer si mu udario na nešto što je njegovo. I treće, posljednje. Kaže Resulullah s.a.v.s.: “Čuvajte se zavisti, jer zavist jede dobra djela onako kako vatra suho drvo osvaja.“ Tako zavist tjera čovjeka da poništava svoja dobra djela. Umjesto da učini dobro, on učini ono što nije dobro.


Molim Allaha da učvrsti iman u našim srcima. Da nas počasti da naš iman bude postojan. Molim Allaha dž.š., da Njemu budemo poslušni, Njegovom Poslaniku i da nikada ne poništavamo svoja dobra djela.

DRUGA HUTBA Kako se sačuvati od vlastitih zamki


Hvala dragom Allahu. Salavat i selam Njegovom Poslaniku, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Molimo Allaha dž.š., da nas počasti onako kako nas je skupio u svojoj kući na ovom svijetu, da nas skupi u Svome džennetu na budućem svijetu. Molimo Ga da nas počasti šefa'atom Njegovoga miljenika Muhammeda s.a.v.s..
U ovom drugom dijelu, navest ću samo jedan hadis o kojem bih volio da razmišljamo. Zaista je hadis unio nemir u moje srce .Strah da insan ne upadne u zamku. Kaže Resulullah s.a.v.s.: “Zaista znam ljude koji će doći sa brdima dobrih djela, koje će Allah pretvoriti u prah i pepeo…“ Upitali su plemeniti ashabi: “Božiji Poslaniče, reci nam ko su ti ljudi?“ Kaže Resulullah s.a.v.s.: “Oni su od vas, oni su od ummeta Islama. Po noći klanjaju kao što vi klanjate, ali kada se osame sa nečim gdje mogu haram učiniti, kada misle da ih niko ne vidi, u tom trenutku pristupe činjenju grijeha.“


U trenutku kada misle da ih ne vide ljudi, nisu razmišljali da ih u tom trenutku Gospodar vidi. Molim Allaha da živimo svaki trenutak svjesni da nas On vidi. Molim Allaha dž.š., da se Njega istinski stidimo. Molim Gospodara da nas počasti da te vrijednosti sljedećim generacijama prenesemo.

DOVA


Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Gospodaru, zašti nas od svakoga zla od kojeg je kod Tebe zaštitu tražio Tvoj miljenik Muhammed s.a.v.s.. Sačuvaj nas, roditelje naše, sačuvaj čestite generacije, sačuvaj našu domovinu, sačuvaj ummet Islama na svakom mjestu.
Najvećim Te imenom molimo, ne prepusti nas samima sebi ni koliko treptaj oka. Gospodaru, čuvaj nas dok hodimo po zemlji, čuvaj nas kada nas u zemlju spuste i čuvaj nas na dan kada ćemo proživljeni pred Tobom biti. Molimo Te, iz ruke Tvoga Miljenika da se napijemo napitkom džennetskim, nakon kojeg više nikada žeđ osjećati nećemo.


Gospodaru, molimo Te da Tebi pokorni budemo, da Tvoga Poslanika slijedimo, i da zaštitimo svoja dobra djela od poništavanja. Gospodaru, sačuvaj nas od toga da mi poništavamo svoja dobra djela. Sačuvaj nas od toga da ni u jednom trenutku ne pomislimo da nas Ti ne vidiš.
Molimo Te Gospodaru kada se osamimo da smo svjesni da nas Ti vidiš. Gospodaru, sačuvaj nas nevjerstva, sačuvaj nas licemjerstva, sačuvaj nas širka i sačuvaj nas otpadništva od vjere.


Najvećim Te imenom molimo, počasti nas da nas vodi najbolji među nama. Sačuvaj nas od toga da nas vodi najgori među nama. Molimo Te, ne prepusti nas samima sebi, ni koliko je treptaj oka.

IZABRANI CITATI


Zanimljiva je jedna dilema koju su iznijeli ljudi nemuslimani, “Vi muslimani stalno govorite da će kod Allaha insan imati samo ako je Njega vjerovao.“ Zamisli čovjeka koji je izumio neki lijek koji je spasio na desetine miliona ljudi, pencilin ili bilo šta, on je nemusliman, on kod Allaha nema ništa od toga.
Upita ga jedan alim: “U kojoj ti firmi radiš?“ Kaže: „U toj i toj.“ Ponovno ga upita alim: „Da li ti ta firma daje platu ili ova druga?“ Odgovara: „Prva.“ Tada mu je alim rekao: „Isto ti je kod Gospodara. Kada radiš u Njegovo ime onda možeš očekivati da ti On dadne nagradu.“

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter