Šta kvari post i nalaže pored napaštanja i keffaret (otkup za prekršaj)

Ukoliko osoba koja je u obavezi postiti i nanijjetila je post u toku mjeseca ramazana, slobodno i namjerno bez prisile, učini nešto od slijedećeg tada je dužan pored napaštanja da učini keffaret (otkup).

Izuzetak je ako se naknadno desi nešto što dozvoljava prekid posta, poput bolesti koju nije sam uzrokovao, ili putovanja kao kada započne putovanje, pa prekine post. Međutim, ukoliko prekine post, a zatim otputuje slobodno volje sve predaje u mezhebu saglasne su da nije oslobođen keffareta.

Kvari post i nalaže nadonadu i keffaret:

Ko jede, ili pije, ili uzme nešto u ramazanu od uobičajene hrane ili ono što se uobičajeno koristi za ishranu što ljudska priroda voli i time se zadovoljava strast stomaka ili ono što se koristi za popravljanje fizičkog stanja, poput lijeka, jer je u prirodi čovjeka da uzima lijekove kako bi popravio zdravstveno stanje, a mogao je postiti bez tegobe, ili uzeti to u vrijeme iftara, ili pak konzumira ono čemu naginju prohtjevi, poput jela, pića ili uzimanja prijesnog ili sušenog mesa, zrna pšenice, ili progutao kapi kiše, snijeg, mraz ili manju količinu soli namjerno.

Konzumiranje duhana na različite načine,  jer je u tome jasno zadovoljavanje strasti.

Spolni odnos, bez obzira da li je vaginalni ili analni, da li je okončao snošaj ili ne, onaj ko je činio i s kim je činjeno dužni su da ponove post dana i da daju otkup.

Keffaret (otkup) je sankcija koju je odredio Uzvišeni Bog Zakonodavac i propisao za onoga ko počini nešto od prijestupa kako bi se time očistio od grijeha. Razlikuje se u donosu na grijeh, a kada se radi o post postoje tri vrste i u hanefijskoj pravnoj školi uvjetuje se redoslijed u otkupu (keffaretu). Najprije, dolazi oslobađanje roba kao otkup, pa zatim post, a ako nije ni to u stanju, onda treba nahraniti siromaha.[1]

Osloboditi roba podrazumjeva oslobađanje neslobodne osobe, potpunog fizičkog i mentalnog zdravlja koja je koristi svome vlasniku. Pod onim što se smatra mahanom je mentalna nesposobnost, sljepilo ili gluhonijemost. Može se osloboditi čak i osoba koja nije vjernik. U slučaju da ne može osloboditi, što je situacija u savremenom dobu, jer je robovlasništvo ukinuto, ili nema novac kojim bi ga kupio, tada će ispuniti sljedeću obavezu, a to je da posti dva mjeseca u kontinuitetu u koje se ubrajaju dani dva bajrama ili dani u kojima će prekinuti post zbog nekoga opravdanja, osim hajza. Sve navedeno bi prekinulo kontinuitet i morao bi iznova postiti šezdeset dana. Što se tiče hajza, on prekida kontinuitet, jer se stalno ponavlja.

Treća vrsta otkupa primjenjuje se ukoliko nije u stanju postiti dva mjeseca u kontinuitetu zbog bolesti ili starosti i podrazumjeva hranjenje šezdeset siromaha. Ne uvjetuje se da to uradi odjednom. Potrebno je da pruži dva zadovoljavajuća obroka, pa može drugi obrok naknadno dati onima koji su već dobili po jedan obrok. Ako je nahranio jednog siromaha šezdeset dana dva jela, valjano je, jer se potreba siromaha svaki dan iznova pojavljuje te se može tretirati kao da se radi o drugom siromahu. Dozvoljeno mu je da svakom od ovih siromašnih uplati dva kilograma pšenice (pola sa'a) ili brašna, ili kilogram hurmi, ječma, grožđica, ili da dadne vrijednost kilograma pšenice ili vrijednost dva kilograma drugih namirnica što je preče uraditi u našem dobu.

Keffaret će spasti ukoliko se desi hajz ili nifas, ili se razboli onaj koji je mogao postiti u danu kada je prekinuo post na način koji obavezuje na keffaret. Ukoliko je bolestan zbog nekog svoga postupka ili je sebe ranio tada nije oslobađen keffareta.

Dovoljan je jedan keffaret za veći broj dana dokle god ne dođe do prekida, jer je keffaret tu da odvrati od činjenja i ostvarit će se sa jednim keffaretom. Onaj ko ponovi više puta prekid posta bez opravdanja, dovoljno mu je da učini keffaret jednog dana i da se odnosi na sve dane, pa je valjano ukoliko je keffaret izvršen nakon što je više puta prekinuo post, čak ukoliko su dani u kojima je prekinuo post u dva ramazana, tri ili više.

Ako je osoba prekinula post na način koji iziskuje keffaret, a zatim se oslobodio obaveze keffaretom, pa zatim iznova prekinuo post namjerno tada je obavezan još jedanput učiniti keffaret zato što se nije ostvario cilj odvraćanja i udaljavanja kroz keffaret koji je ranije učinio.  


[1] Imam Šafija kaže da je osoba u prilici birati koju god želi od formi otkupa, ukoliko je od onih koji mogu osloboditi roba, oslobodit će roba, ukoliko je u stanju da posti, postit će, a ukoliko je od onih koji ima finansijsku mogućnost da nahrani siromahe, nahranit će ih.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter