Spominjanje Uzvišenog Stvoritelja

Hutba – Bakijska džamija, 02.12.2016.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo Ga da dadne našim grudima širine, da razumijemo stanja kroz koja prolazimo. Salavat i selam pečatu svih poslanika Muhammedu, njegovoj časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Molimo Allaha, dž.š., da nas u ovom mubarek danu, u kojem se dova prima, počasti svakim dobrom i da nas sačuva od svakoga zla. Molimo dragog Boga da nas čuva dok hodimo po zemlji, da nas čuva kada nas i naše drage i voljene osobe spuste u zemlju i da nas čuva na dan kada će nas On proživjeti.

Imama Ebu Hanifu su upitali: Hoće li ući u džennet iko osim vjernika? ‒ on je kazao: U džennet će ući samo vjernici! Zatim su upitali imama Ebu Hanifu: Hoće li ući u džehennem iko od nevjernika? ‒ tada je imam Ebu Hanife rekao: I u džehennem će ući oni koji vjeruju! Upitali su ga: Kako? ‒ on im je odgovorio: Zar ne učite ajet gdje Gospodar kaže: ‘Na taj Dan, neće koristiti vjerovanje, onome ko nije ranije vjerovao.’ Kada vidi meleka smrti, povjerovat će u njega. Kada vidi proživljenje, povjerovat će u proživljenje. Dakle, onaj ko uđe u džehennem, jedino što mu Gospodar neće dati da vidi jeste Njegovo plemenito lice; to će samo vjernici dobiti.

Draga braćo, mi se i dalje družimo s kur'anskim ajetom gdje Gospodar kaže: “O vjernici, Allaha mnogo spominjite…” Lijek za dušu i srce vjernika jeste da Allaha spominje. Sjećali smo se zajedno kur'anskog ajeta gdje Gospodar kaže: “Oni koji vjeruju, i čija se srca smire kada se Allah spomene.” Ovaj jezik koji nam je Allah dao prevodi ono što je u našoj nutrini. Kada čuješ čovjeka da govori dobro, znaj da je u njemu dobro, u njegovoj nutrini. Resulullah je kazao: “Primjer onoga ko spominje Allaha i onoga ko ne spominje Allaha je primjer živoga i mrtvoga.”

Pravilno razumijevanje čovjek dobiva kada čini dobro. Resulullah, s.a.v.s., je kazao: Allahu najdraže djelo jeste da čovjek Njega spominje. Danas želim upozoriti sebe i vas na ono što je suprotno spominjanju i sjećanju, a to je zaborav. Kaže Gospodar: “Nemojte biti poput onih koji su zaboravili Allaha, pa je Allah dao da oni sami sebe zaborave.”

Najgora vrsta obmane jeste samoobmana i najveću štetu čovjeku može učiniti sam čovjek. Niko ti ne može napraviti štetu koliko ti možeš samom sebi. Najveću vlast nad sobom imaš ti. Zaborav je toliko opasan da čovjek zaboravi roditelje svoje, zaboravi trenutke kada je ta mati ustajala u pola noći i gledala kada ima temperaturu, davala mu lijekove, bdjela nad njim, a sutra zbog svoje žene zaboravi na svoju majku.

Jučer sam sreo čovjeka koji je siroče, kojeg su usvojili, sa suzom u očima se sjeća, iako su preselili, da su njemu njegovi roditelji sve u životu dali. Zaborav je toliko opasan da nas je upravo ovaj ajet podstakao da se stalno sjećamo Allaha, dž.š. Zbog toga kaže ulema da iz zaborava Allaha, dž.š., dolazi svaki grijeh. Pokušaj da liječiš one koji konzumiraju alkohol, koji žive nemoralnim životom, sve dokle god se njihova srca ne napiju onog napitka nakon kojeg više ništa ne treba; dovoljno im je to što je Allah ulio u njihova srca. Koga vole, vole radi Boga, koga ne vole, ne vole zato što čini ono sa čime dragi Bog nije zadovoljan.

Kažu: Zaborav je poput močvare, grijesi su poput zmija − dokle god ne kultivira močvaru koja je u srcu, neće se promijeniti. Ajet koji sam za danas pripremio govori o munaficima. Draga braćo, opasnost malog spominjanja ili nespominjanja Allaha, dž.š., Gospodar za licemjere kaže: “Licemjeri pokušavaju Allaha da prevare, kada ustanu da namaz obave, ustanu lijeno, i oni samo malo Allaha spominju…”

Kaže Hasan El-Basri: “Licemjerstva se boji samo iskren vjernik.” Dokle god se bojiš za sebe, ima dobra u tebi i u meni. Dokle god imamo strah da činimo stvari zbog ljudi, da činimo stvari zbog imetka, da činimo stvari zbog položaja, dokle god se bojiš, na dobrom si. Trebamo se sjećati vlastite prolaznosti. Hazreti Omer je govorio: “Znajte da je melek smrti prošao pored vas i otišao nekim ljudima i doći će dan da će proći pored drugih ljudi i doći kod vas.”

Karakteristika licemjera je da Allaha malo spominju. Kada čovjek uprati šta drugi ljudi pričaju oko njega, ako im je Allah dao neku vlast, samo o toj vlasti pričaju. Umjesto da se zabrinu ko će ih tužiti na Sudnjem danu. Ja sam evo vama uzeo dvadeset minuta vašeg vremena, kako ću dragome Bogu dževab dati, kako sam tih dvadeset minuta iskoristio? Jesam li se pripremio? Jesam li se dovoljno naoružao emocijama da vam kažem da svi zajedno Allahu robujemo? Hajdemo ne robovati imetku, nego Allahu, dž.š. Da ostavimo iza sebe ono što će trajati. Blago li onome ko je pobjegao od licemjerstva spominjanjem Allaha, i blago se onome od oholosti; i od svih problema koji nestanu spominjanjem Allaha.

Draga braćo, zamolio bih vas, preispitujmo sebe šta spominjemo, šta nam je vrijedno? Ako ti je vrijedno za šta ti Allah kaže da je vrijedno, onda blago tebi. Molim Allaha, dž.š., da nas pomogne da naši jezici Njega spominju, da naša srca budu ispunjena čvrstom vjerom, da volimo jedni druge radi Allaha, da učimo dove za ummet islama. Za samo sedam dana, u Halepu, pet bolnica je sravnjeno avionskim napadima. Ja vas molim, naš je zadatak da barem mi ne budemo teret ummetu islama, da se mi obrazujemo, da radimo, da mi ne budemo teret, jer možda nikada u zadnjih pedeset godina nije bio teži hal ummeta islama. Molim Allaha da nas počasti svakim dobrom. Amin.

DRUGA HUTBA


Hvala Allahu, dž.š. Salavat i selam Njegovom poslaniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Draga braćo, želim sebe i vas podsjetiti na jedan hadis Božijeg Poslanika, s.a.v.s.
Resulullah, s.a.v.s., je rekao: “Najgora vrsta krađe je kada čovjek krade od svog namaza.” ‒ upitali su Božijeg Poslanika: “O, Allahov Poslaniče, kako čovjek krade od namaza?” ‒ kaže: “Ne upotpunjava svoj ru'ku, niti svoju sedždu.”


Jedan od napada šejtana čovjeku pred preseljenje biva da svoje namaze prebrzo klanja. Imajte na umu, ako je Resulullah rekao da je najgora krađa krasti od namaza, zamislite kako je od sebe ukrao onaj ko nikako namaz ne klanja.
Molim Allaha, dž.š., da čuvamo namaze svoje, da budemo skrušeni u namazima svojim. Kada si u namazu, sjeti se blagodati, koliko ima samo Allahovih robova koji ne vide, koliko ima ljudi − nepomični su, koliko je ljudi pod zemljom koji mole Allaha samo da još jednom na sedždu padnu, ali nema nazad, a ti si na sedždi. Da nas Allah počasti time.

DOVA


Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Molimo Te u ovom mubarek danu da među nama niko nesretan ne bude. Molimo Te, Gospodaru, smiluj se nama i porodicama našim. Čuvaj našu domovinu i sve zemlje gdje žive čestiti robovi Tvoji. Molimo Te, Gospodaru, popravi naše stanje. Molimo Te, Gospodaru, da popravljanjem sebe popravljamo naše stanje. Najvećim Te imenom molimo, ne prepusti nas samima sebi ni koliko treptaj oka. Čuvaj nas, Gospodaru, dok hodimo po zemlji. Čuvaj nas kada nas u zemlju spuste i čuvaj nas na dan kada ćeš nas Ti proživjeti. Molimo Te za društvo Tvoga miljenika Muhammeda, s.a.v.s. Počasti nas da ga u snovima svojim vidimo i počasti nas da na Sudnjem danu sa njim budemo. Sačuvaj nas nevjerstva, sačuvaj nas laži, sačuvaj nas licemjerstva, sačuvaj nas svega što nas od Tebe udaljava. Počasti nas da namaze svoje obavimo, da pred Tobom skrušeni budemo. Smiluj se nama, roditeljima našim, smiluj se prisutnim i odsutnim. Smiluj se ummetu islama na svakom mjestu.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter