“Sjetite se…”

Hutba – Bakijska džamija, 13.11.2015.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo Ga najvećim imenom Njegovim, da nam čuva sve blagodati koje nam je On darivao. Molimo Ga da nam čuva blagodat vjere u srcima našim, da nas počasti da Islam bude supstanca našeg života. Svjedočim da nema drugog Boga osim Njega i svjedočim da je Muhammed pečat Njegovih Poslanika. Molim Allaha dž.š., da ovo svjedočanstvo dostojno nosimo, sa njim sa ovog svijeta da odemo, i da budemo proživljeni u skupini oni koji su ovo svjedočanstvo nosili.


Draga braćo, ono čemu nas ulema uči jeste da pokušamo Kur'an čitati, slušati i o Kur'anu razmišljati, kao da nam Ga Gospodar objavljuje. Istinski vjernik stalno nastoji Kur'anske poruke uzimati kao da se njemu objavljuje. I u tome nam u velikoj mjeri može pomoći kada poznajemo detalje iz života Resulullaha s.a.v.s.. Kako to jedan mislilac kaže: „Kur'an nije lahka Knjiga za razumjeti ako je čitaš bez razumijevanja života onoga kome je objavljeno.“


Današnji Kur'anski ajet je vezan za dva događaja iz života Resulullaha s.a.v.s.. Resulullah s.a.v.s., je bio jedne prilike u vojnom pohodu i stavio je svoju sablju uz jedno drvo. San ga je savladao i kada se probudi vidio je neprijateljskog vojnika kako stoji sa sabljom ispred Resulullaha. Ahabi su bili udaljeni i nisu stigli da pritrče da mu pomognu. Kaže njemu ovaj neprijateljski vojnik: „O Muhammede, ko te sada štiti od mene?“ Muhammed s.a.v.s., se osmjehnu i reče: „Allah“. Ovaj čovjek uvuče sablju u njene korice i sjede pored Resulullaha s.a.v.s.. Bio je svjestan činjenice da je uvjerenje Resulullaha tako jako da to nikako nije bio njegov propust, nego se tako desilo. Kada uradiš sve ono što je do tebe, Allah će te u tom trenutku zaštititi kada ti sam sebe zaštititi ne možeš.


Druga situacija je kada su Resulullaha s.a.v.s., pokušali ubiti. Pleme Benu Nadir je pozvao Božijeg Poslanika da jede kod njih i Resulullah s.a.v.s., je sjeo da jede. Međutim, jedan od njih je uzeo veliki kamen i dašao je iznad glave Resulullaha. Tada je došao melek Džibril i rekao mu: „O Muhammede, hoće da te ubiju, skloni se odatle“, i Resulullah s.a.v.s. odlazi.


Kaže Uzvišeni Gospodar: „O vjernici sjetite se Allahove blagodati vama kada su neki ljude željeli da vas unište, pa je Allah to osujetio…“ Dalje Gospodar kaže: „I budite svjesni Allaha, a na Allaha se oslanjaju oni koji su vjernici…“


Ovaj Kur'anski ajet govori o tri stanja kroz koja stalno čovjek prolazi. Stanje sjećanja šta mu je sve Allah dao. Muslimani se moraju sjećati stanja kada su bili na ivici nestanka. Na jednom drugom mjestu u Kur'anu Gospodar kaže: „Sjetite se“, kao da se nama obraća. Iako je objavljeno Resulullahu, jer je i Resulullah takvu situaciju imao kada su ih opkolili u Medini. „Sjetite se kada ste bili malobrojni, nemoćni, bojali ste se da će vas ljudi izbrisati, pa vas je Allah zaštitio, i pomogao vas da se uspijete zaštititi, i onda vas je Allah opskrbio.“ Završava se ajet: „Da biste Allahu bili zahvalni.“


Prvo stanje kojem se uvijek trebao vraćati jeste stanje sjećanja na Allaha dž.š.. Drugo stanje kojem se stalno moramo vraćati jeste svijest o Allahu. Zašto? Da u trenutku kada imamo priliku da radimo, djelujemo, uradimo maksimalno kako ne bi došli u situaciju da ne možemo da uradimo. I na kraju nas Gospodaru uči: „Na Mene se osloni.“
Molim Allaha dž.š., da nas počasti da ovo razumijemo. Molim Allaha dž.š., da nas počasti da Njega svjesni budemo.

DRUGA HUTBA „Gospodaru, sačuvaj me od ljenosti i nemoći.“


Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Molimo Te Gospodaru najvećim imenom Tvojim, da nas počastiš da naše ruke rade dobro, da naši jezici govore dobro, da jedni drugima želimo dobro.


Draga braćo, česta dova Resulullaha s.a.v.s., je bila: „Gospodaru, sačuvaj me od ljenosti i nemoći.“ Često ovu dovu trebamo učiti. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu snimljen je napad agresorskih vojnika na jedno selo. Čovjek koji je gledao taj snimak mi govori kako su zapalili neko sijeno pored kuće, i onda su izveli čovjeka koji je držao dijete u naručju. Upitali su ga: „Gdje ti je supruga?“ Da mu i na čast udare, ali ona je bila otišla u susjedno selo. Zatim su ga ponovno upitali: „Ima li iko u kući?“ Rekao je: „Ima moja stara nepokretna majka.“ Onda su iznijeli njegovu majku i bacili je živu na taj zapaljeni objekat. Kaže mi čovjek koji je to gledao: „Ja nisam čuo veći vrisak poput tog što je kamera zabilježila.“ To je apsolutno stanje nemoći. Da bi muka bila gora kada je on vrisnuo za majkom, prilazi mu četnik i u njegovom mu naručju ubija dijete. I tog čovjeka su ostavili živog i svjedočio je u Hagu. Opet se vraćamo na početak hutbe. Prvo, sjećanje gdje smo bili i šta smo bili. Drugo, svijest o Allahu kako bi radili sada što treba i što češće učiti dovu da nas Gospodar sačuva ljenosti i nemoći.

DOVA


Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru oprosti nam grijehe, a nemoj nas poniziti. Molimo Te Gospodaru za džennet i svako djelo koje dženentu približava. Gospodaru, sačuvaj nas vatre i svakog djela koje vatri približava. Gospodaru, počasti nas da čestiti robovi Tvoji budemo. Gospodaru počasti nas da svim ljudima dobro želimo. Gospodaru, Tebi se utječemo od nemoći i ljenosti. Gospodaru sačuvaj nas o ljenosti i nemoći.

IZDVOJENI CITAT


Kada uradiš sve ono što je do tebe, Allah će te u tom trenutku zaštititi kada ti sam sebe zaštititi ne možeš.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter