Šejtanske klopke

Hutba – Bakijska džamija, 13.03.2015.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru. Hvala Mu na neizmjernim blagodatima kojima nas obasipa u svakom trenutku našega života. Gospodaru, molimo Te najvećim imenom Tvojim, počasti nas da vidimo istinu i da je slijedimo, pokaži nam i razotrij nam laž, i sačuvaj nas od toga da budemo od njenih sljedbenika.


Svjedočim da nema drugoga Boga osim Jednog Jedinog Uzvišenog Gospodara. Svjedočim da je Muhammed posljednji od Njegovih Poslanika. Molim Gospodara da nas počasti da to budu naše zadnje riječi, i da budemo proživljeni u društvu oni koji su ovo svjedočanstvo nosili sa sobom.


Draga braćo, Uzvišeni Gospodar u Kur'an-i-Kerimu kaže: „O vjernici, dijelite od onoga čime vas Allah opskrbljuje prije nego li dođe dan kada neće više biti kupoprodaje, neće biti prijateljstava, i neće biti preporuka. A nevjernici koji ovo negiraju su usitinu oni koji sami sebi nepravdu čine…“ Od sedam milijardi ljudi na svijetu, na stotine je različitih osnova po kojima ljude možemo dijeliti. Pa ih dijelimo po rasama, imovinskom statusu, po ovoj ili onoj osnovi. Kod Allaha dž.š., postoji samo jedan osnova, ili si Njega spoznao, ili Njega nisi spoznao.

Svih sedam milijardi ljudi se dijele na dvije skupine. Jedni koji su Allaha spoznali, i drugi koji Allaha nisu spoznali. Sve druge podjele kod ljudi, irelevantne su kod Gospodara. „Kod Allaha najvredniji od vas je onaj koji je Njega najviše svjestan…“


Ljudi koji Allaha vjeruju isto se dijele na dvije skupine. Jedna skupina nakon što je spoznala Allaha dž.š., želi da živi onako kako Gospodar propisuje, a druga skupina, iako su kazali da su spoznali Allaha, ne žele da žive po Kur'anu i stilu življenja Njegovoga Miljenika s.a.v.s..


Kur'anski ajet u kojem Gospodar kaže: „O vjernici“, odmah zatreperi srce vjerničko, jer ga doziva Gospodar.“ Dijelite“. Odmah se otvara dilema šta da dijelimo? Možda nemamo novca, materijalnih dobara, ali Gospodar nastavlja u ovom ajetu i kaže: „Od onoga čime vas Allah opskrbljuje…“ Koga je Allah opskrbio hairli i čestitim brakom, neka pomogne drugim ljudima savjetom svojim da i oni imaju čestiti i hairli brak. Onome kome je Allah dao da bude dobar student, neka dadne od svojih kvaliteta, od svoga znanja svojim kolegama. Onaj koga je Allah počastio da ima imetka, neka dijeli od tog imetka, jer Gospodar kaže: „Prije nego dođe dan…“


Šta šejtan radi sa insanom? Ulema nas uči da ima sedam šejtanovih klopki. Prva klopka je odgađanje, pa kažeš samome sebi dijelit ću kada se zaposlim, pa kada se zaposli, dijelit ću kaže kada se oženim, i tako jedno za drugim, preseli i ništa od dobra ne uradi. Šejtanova prva spletka jeste da odgađaš dobro. Vjernik nikada ne odgađa dobro. Kada te Allah počast, pa ti kroz misli prođe da trebaš dati sadaku, dadni je odmah, nemoj odgađati.


Gospodar dalje kaže: „Oni koji ne vjeruju u ovo će sami sebi zulum učiniti…“ Oni su nasilnici najprije samome sebi, jer im je Allah dao sve što imaju. Dao im je njihove živote i njihova tijela. Dao im je srca koja u njihovim grudima kucaju. Dao im je imetke. Oni koji su stekli imetak znaju da nekada kada su uložili napor i to nadilazi sve ono ranije što si uložio, pa ne dobiješ niti jedan posto od onoga što očekuješ. A nekada iskreno kreneš i ne uložiš sav svoj napor, pa Allah dadne da bude, nije bilo do tebe, Allah je otvarao vrata.


Draga braćo, ulemma nas uči da na svijetu postoje sljedbenici samo dvije skupine. Imate vjernike i one koji to nisu. Kažu: „Ljudi slijede ili moćnike ili Poslanike. Oni koji slijede Poslanike, žive da čine dobro ljudima, mole Allaha da im to primi i mole Allaha da sa tim pred Njega dođu. A oni koji slijede moćnike, oni žive da bi ljude natjerali da žive za njih.“ Poslanici-vjerovjesnici su osvajali ljudska srca.


Molim Gospodara da budemo sljedbenici Poslanika, da budemo oni koji se udaljuju od moćnika. Molim Gospodara da budemo od onih koji pomažu onoga koji pomaže vjeru, a odmažu onoga koji odmaže vjeru.

DRUGA HUTBA Posudimo, kako bi nam se vratilo


Hvala Allahu dž.š.. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima.


Za kraj sam ostavio jedan Kur'anski ajet, jednu suzu ashaba koji je taj ajet pročitao i prenio drugim ljudima. Kaže Uzvišeni Gospodar: „Ko je taj koji će Allahu u zajam dati, pa će mu Allah umnogostručiti ono što je on dao…“ Taj ashab je zaplakao i rekao: „Zna Allah koliko smo mi škrti, pa ne traži od nas da damo, nego da posudimo, pa će nam se vratiti puno više.“


Sve što nam je Allah dao može biti razlog da se Njemu približimo. Kada ti je Allah dao da imaš porodicu, približiš se Allahu tako što ćeš im činiti dobro. To je način da kod Njega dobiješ otvorena vrata. Svi da ti zatvore vrata, ako Ti on otvori vrata, ništa ti ne može nauditi. Ako ti On zatvori vrata, kada bi ti svi ljudi otvorili vrata, to ti ništa neće koristiti.


Hazreti Omer je rekao: „Znajte da je melek Smrti pored vas prošao i drugima otišao, doće će dan kada će proći pored drugih, pa vama doći.“ Molim Gospodara da dajemo posudbu dok smo na ovom svijetu.

DOVA


Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Molimo Te Gospodaru za džennet, i svako djelo koje džennetu približava. Sačuvaj nas vatre, i svakoga djela koje vatri približava. Gospodaru, smiluj se nama i porodicama našim. Gospodaru, smiluj se onim koji su uložili trud i napor da mi Tebi odani budemo. Gospodaru, molimo Te za bezbjednost ummeta Muhammeda s.a.v.s.. Gospodaru, molimo Te zaštiti ummet Muhammeda s.a.v.s. Ko ljudima želi dobro, počasti ga Gospodaru da svako dobro ostvari. Ko ljudima želi zlo, Gospodaru molimo Te spriječi ga. Najvećim Te imenom molimo počasti nas da Tebi odani budemo.

IZABRANI CITATI


Hazreti Omer je rekao: „Znajte da je melek Smrti pored vas prošao i drugima otišao, doći će dan kada će proći pored drugih, pa vama doći.“ Molim Gospodara da dajemo posudbu dok smo na ovom svijetu.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter