“Šejtanova pogan, pa se toga klonite!”

Hutba – Bakijska džamija, 25.03.2016.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru. Hvala Mu na neizmjernim blagodatima kojima nas obasipa u svakom trenutku našeg života. Hvala Gospodaru Koji nam je darivao dok nismo bili svjesni. Hvala Allahu Koji nam daruje u trenucima kada smo toga svjesni. Hvala Allahu Koji nas štiti. Hvala Allahu Koji nam daje snagu i odvažnost u srcima našim. Hvala Allahu Koji nas je počastio uputom. Hvala Allahu Koji nas je zaštitio od stramputice. Molimo Allaha da nam čuva blagodat vjere. Kada druge blagodati iz našeg života iscure, neka Allah, dž.š., sačuva blagodat vjere. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Molimo Allaha, dž.š., da nas počasti da nosimo kelimei-šehadet dostojno u našim životima, da sa tim riječima napustimo ovaj svijet i da budemo od iskrenih robova koji će u džennet milošću Allaha ući.


Draga braćo, čovjek se u životnim situacijama preispituje. Kako je to mudri Hasan El-Basri rekao: Munafik zna četrdeset godina biti u jednom stanju, a vjernik zna u jednom danu promjeniti četrdeset stanja. Preispitivanja, promišljanja, gdje je, šta je, kuda čovjek ide? Nekada nam to Allah daje kroz nama bliske ljude. Daje nam neka iskušenja da sami sebe podsjetimo kada smo posljednji put učinili neko dobro. Čovjek ne zna šta je ispred njega, ali zato vjeruje u gajb, vjeruje u skriveno od očiju, jer vidi očima svoga srca. Vidi Objavu koju je Allah dao. Vidi pejgambera Muhammeda, s.a.v.s., kojim nas je Allah počastio. Gospodar je rekao Svome miljeniku Muhammedu, s.a.v.s.: Reci, da znam ono što je skriveno puno bi dobra kod mene bilo i ne bi me zadesilo zlo. Onaj koji zna šta treba u datom momentu uraditi, on lahko dođe do novca, imetka. Kaže Resulullah: Ja sam Božiji poslanik i ne znam gajb. Da je znao da će ga zadesiti to i to, on bi izbjegao to mjesto. Kaže Uzvišeni Gospodar:


O vjernici, zaista su vino, alkohol, kocka, kumiri, kipovi, idoli i strelice za gatanje šejtanova pogan, toga se u cjelosti klonite, da biste uspjeli…


Vjerovanje onim ljudima koji proriču sudbinu, spada u zadiranje osnovne elementarne principe ne samo vjere, nego i zdravoga razuma. Nažalost, to je pojava koja se raširila. Zato mi muslimani imamo onaj zikr koji što češće trebamo učiti, a to je La havle ve la kuvvete illa billah ‒ nema snage i nema moći do li Allahove. I Allah je insana zadužio da se susretne sa sutrašnjim danom kroz vjeru u Božije određenje i kroz svijest da je snaga i moć kod Allaha. Allah ti nekada da moć da se izneseš sa stvarima za koje ne bi vjerovao da se možeš iznijeti sa njima.


Jedan turski general govorio je u januaru ′92. godine: Neće Bošnjaci izdržati ni devedeset dana. Onda Allah zbog onih koji vjeruju da su život i smrt kod Allaha, a ne kod ljudi, jer da su kod ljudi mi bi njima robovali, ne bi robovali Allahu, Allah stanje promijeni. Opasno je kada se u jedno društvo uvede sklonost da se vjeruje proricateljima. Ne znamo šta je za nas sutra spremljeno, to samo Allah zna. I kada osvanemo ujutro, trebamo moliti Gospodara onako kako nas je to naučio Resulullah: Molim Te Gospodaru za dobro ovoga dana, zaštiti nas od zla ovoga dana. ‒ a naveče kada legneš, prouči dovu: Gospodaru molim Te za dobro ove noći i utječem se Tebi od zla ove noći, i zla koje može doći u njoj. To je sistematično uvedeno i kroz medije pa vidite ljude na televizijama kako proriču, gataju, gledaju u ovo ili ono. To počinje sa nekakvim neozbiljnim sijelima gdje gledaju jedni drugima u fildžan, pa onda dođe do toga da se vjeruje ljudima, da se odlazi kod tog i tog proricatelja. Hazreti Alija je rekao: Spoznaj istinu, znat ćeš ko nosi istinu, nemoj nikada istinu po ljudima mjeriti. Jer kada insan pogriješi, a svako griješi, osim Pejgambera, oni su sačuvani od grijeha da bi svoju misiju ispunili, onda ćeš i ti pogriješiti. Ono što je bitno u kontekstru gatanja i proricanja jeste da spomenemo hadis Resulullaha, s.a.v.s.: Onaj ko ode kod proricatelja ili onoga ko gata, pa povjeruje u ono što mu kaže, neka zna da je porekao ono što je objavljeno Muhammedu s.a.v.s.


Molim Allaha, dž.š., da čuva vjeru u našim srcima. Molim Allaha, dž.š., da se mi nosimo sa novim danom kao darom od Allaha, dž.š., nama. Molim Allaha da budemo od tih ljudi.

DRUGA HUTBA


Gospodaru naš, Tebi hvala na svim blagodatima Tvojim. Salavat i selam Tvome miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima.
Zamolio bih vas da budemo svjesni da smo mi na neki način dobro djelo jedne generacije koja je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu dala svoje živote, tih naših šehida, gazija. Oni su nas uvakufili. Sedžda koju ćemo ti i ja obaviti je dobro djelo tih ljudi koji nisu bježali od toga da svoj život ugrade u našu slobodu. Molim vas da toga budete svjesni. Bez obzira šta se dešavalo, vjernik je sa obje noge u svojoj sadašnjosti i planira sljedeći korak, i nikada ne zaboravlja svoju prošlost. Nemojte dozvoliti da nam stajanje u mjestu spriječi da se okrenemo od prošlosti, ne, mi gledamo naprijed, ali ne zaboravljamo prošlost. Cijenimo tu blagodat.


Kada na sedždu padnemo, znaj da je Allah nekome od tih čestitih ljudi upisao nagradu. Mi trebamo činiti sve što je u našoj moći koliko nam je Allah dao, da sljedeće generacije odrastaju sa spoznajom, kao što je rahmetli naš predsjednik govorio: Mene ne cijene koliko ima rezolucija, nego koliko vojnika sa puškom brani ovu domovinu. Kada se brani ova domovina, brani se naša vjera koju mi živimo. Znajte da sve što pomaže u tome jeste nešto što trebamo jačati.


Dolazak na džumu je jedna od tih stvari. Moramo biti iskreni jedni prema drugima. Da znamo da imamo jedni kod drugih pravo, da učimo dove jedni za druge, da jačamo našu domovinu i da budemo ponosni. Naša politika je bila; ne narušavati bogomolje, jer nas je Pejgamber, s.a.v.s., tome naučio. Naša je politika bila i strategija; ne ubijati civile. Mi smo ponosni na to i mi znamo šta znači riječ gazija. Mi odgajamo našu djecu da budu gazije ove domovine, da budu čestiti, ponosni, obrazovani, i da ovu domovinu ako Bog da gradimo. Molim Allaha da nas nadahne time. Molim Allaha da nas zaštiti od svakoga zla.

DOVA


Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Ne prepusti nas samima sebi ni koliko treptaj oka. Molimo Te za svako dobro koje je kod Tebe molio Tvoj miljenik Muhammed, s.a.v.s., i utječemo se kod Tebe od svega od čega je zaštitu tražio Tvoj miljenik Muhammed, s.a.v.s. Gospodaru, počasti nas da Tebi iskreni budemo. Da Tebi predani budemo, u svojim djelima odvažni budemo. Zaštiti nas od svakoga zla. Počasti nas, Gospodaru, da mi ne obrukamo uspomenu na naše šehide, na naše gazije. Počasti nas, Gospodaru, da znamo šta je u zulumu i da se zuluma klonimo. Počasti nas, Gospodaru, da pravedni robovi Tvoji budemo. Počasti nas, Gospodaru, da budemo ustrajni u svakome dobru. Ojačaj nas u trenucima kada nas samo Ti vidiš. Smiluj se, Gospodaru, svakome ko se nama smilovao i počasti nas da se smilujemo sljedećim generacijama.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter