Razumijevanje Allahovih, dž.š., blagodati

Hutba – Bakijska džamija, 19.09.2014.

Hvala Allahu na Njegovim neizmjernim blagodatima. Posebno Mu hvala što nas je uputio na Pravi put, što nas je počastio da nosimo najveću istinu u kosmosu. Počastio je nas da nosimo La Ilahe Illallah Muhammedu Resulullah. Hvala Allahu koji nam je darivao zdravlje, pa smo u stanju na džumu doći. Hvala Allahu koji nas je počastio da budemo zajedno. Svjedočimo da nema drugoga Boga osim Jednoga Jedinoga, Gospodara stvoritelja nebesa i zemlje. On nas je stvorio. On održava naše živote i Njemu se vraćamo. Svjedočim da je Muhammed Njegov posljednji Poslanik. Svoju misiju životnu on je ispunio, i Gospodaru svom je otišao, pa Gospodar je nama vjeru preko njega upotpunio. Molim Uzvišenog Gospodara da nam čuva ovo svjedočanstvo, i da nas počasti da ga živimo u svom životu, i da nas proživi u društvu onih koji su ovo svjedočanstvo nosili i živjeli u svom životu.


Draga braćo, hazreti Abdullah ibn Abbas je rekao: “Zaista u Kur’anu, u jednoj od kur’anskih sura, sura En-Nisa ima osam ajeta koji su bolji za ummet Islama od svega što je sunce ikada ugledalo.“ Govorili smo ranije da prvi ajet od ovih ajeta je onaj koji nam govori o prirodi Islama. “Allah želi da vam olakša.“

Svaka osoba koja vjeru prikazuje teškom, udaljena je od ovog kur’anskog ajeta. Zbog toga je Resulullah s.a.v.s., rekao: “Zaista je vjera jaka, niko neće pretjerivati niti progoniti u vjeru, a da ga vjera neće savladati.“ Pa smo dodali kur’anski ajet “Allah želi da vam pojasni.” Kur’an je sunnet, pojašnjenje ljudima, ne kako da se uspostavljaju neke stvari koje su praktične, nego da uspostave ono gdje im treba pomoć Stvoritelja. Kur’an i Sunnet nam daju ono što je neophodno da naš život bude na ovome svijetu sretan, i na onom ako Bog da.


Zatim smo dotakli Kur’anski ajet: “Allah želi da vam pokajanje primi.” Koliko god insan imao grijeha, pogotovo prema Gospodaru, veći je grijeh pomisliti da su mu vrata kod Gospodara zatvorena, nego li taj grijeh koji je počinio. Uvijek moramo čvrsto vjerovati da je Gospodar Taj koji prima pokojanje. Kada se Njemu vratiš, Njegova vrata neće biti zatvorena.


Pa smo spomenuli onda četvrti kur’anski ajet kako bismo trebali prema grijesima se odnostit. Šta je prvi korak? Kaže Gospodar: “Izbjegnite, ako vi izbjegnete najveće grijehe, Allah će vam ove manje grijehe oprostiti.” Insan ne krade, ne čini blud, pošten je, pravedan je, čestit je, pa ako ima nekih manjih grijeha, izbjegavaj velike grijehe, Allah će manje grijehe oprostiti. Prošlu hutbu smo govorili o kur’anskom ajetu: “Zaista Allah neće oprostiti da Mu se iko ravnim smatra, a oprostit će druge grijehe onome kome On hoće.”

Današnji, šesti kur’anski ajet glasi: “Allah ne čini nikome zuluma ni koliko trun jedan…” Allah ne čini nikome zulum, ni pojedincu, ni društvu, nikome, nikome od Njegovih stvorenja. Ako učiniš dobro djelo, On će ti ga umnogostručiti, i od Sebe će ti dati nagradu koju ne možeš ni zamislit. Zaista kada je Ibn Abbas rekao: “Ovaj ajet je ummetu bitan i da je za nas bolje od svega što je sunce ikada obasjalo”, zaista je u pravu.

Razumijevanje odnosa sa dragim Bogom, draga braćo, kada čujete ljude kada govore o Allahu dž.š., vi vidite da osnovna percepcija odnosa između njih i Stvoritelja nije jasna, mi smo Njegovo vlasništvo, a On je Sebi zabranio da zulum čini. Kaže Resulullah s.a.v.s.: “Uzvišeni Allah kaže: “O robovi moji, samom Sebi sam Ja zulum nepravdu zabranio, i među vama je zulum nepravda zabranjena, pa nemojte vi jedni drugima nepravdu činiti.“


Draga braćo, ovaj prvi dio kur’anskog ajeta nam je izuzetno bitan. Kada vidiš teške stvari, kažu da na milione ljudi glad toliko ostavi traga, da mnogi od njih presele. Kada vidiš insana kako umire od gladi, kada vidiš djecu koja su se udavila u nesreći, koja se desila na moru ili na kopnu, kada vidiš sve te stvari, onaj insan, onaj čovjek, koji nije sam sa sobom rasčistio čin, imat će dileme iz kojih nikad neće izaći.


Kada čovjek shvati da je on Allahov rob, da je on Njegovo stvorenje, da je tijelo koje imaš On ti je povjerio i dao i On ima pravo da radi sa tobom šta god hoće. To je Njegovo pravo kao Stvoritelja, kao Gospodara, a tvoje je pravo, odnosno tvoj prostor je hoćeš li to priznati ili nećeš. Ako priznaš nadišao si deredžu meleka, jer si odabrao, a meleki ne mogu neposlušnost činiti. Kada čovjek posmatra zulum, Allah dž.š., nikome zulum ne čini. Sve što se čovjeku desi u životu, posljedica je njegovih dijela. I ne samo to, hazreti Pejgamber s.a.v.s., nas je naučio da u najtežim trenucima, kada je situacija sukoba, kada imate izbore, kada su najteže situacije, da se tada posebno se udaljiš od grijeha, jer Allah ne čini nepravdu.


Pred samu bitku na Bedru, kaže Resulullah s.a.v.s.: ”Ima li neko od vas ashaba da sam mu zulum činio?” Jedan od ashaba je izašao i rekao: “Allahov poslaniče, jedne prilike si me svojim štapom pritisnuo i mene je to zaboljelo.“ Kaže mu Resulullah: “Uredu, evo vrati mi, evo ti bič, pritisni ti mene kao što sam ja pritisnuo tebe.” Kaže ovaj ashab: ”Allahov Poslaniče, meni su pleća tada bila bez odjeće, a ti imaš na plećima odjeću.” Resulullah otkriva svoje rame i dio pleća i kaže: ”Evo sada vrati na golu kožu”. Pečat svih Poslanika. Prilazi taj ashab i ljubi njegovo rame, kaže: “Allahov Poslaniče, osjećam da ću ja u ovoj bitci šehid biti, pa mi je želja da posljednje što sam uradio, jeste da sam tebe poljubio.“


Zulum kao pojam mora insan u svojoj glavi rasčistiti, da je Allahovo pravo da sa nama radi šta hoće. Ako to Njemu problematiziraš, i ako to tebi i meni nije jasno, ništa ti drugo neće biti jasno. Kako ćeš bolan klanjat, ako ti nije jasno da u ovom trenutku tvoj život On može uzeti i niko Ga ne može pitati što je to uradio. Allaha niko ne pita šta je On uradio, a On ima pravo sve da pita. Allah nikome neće trun nepravde učiniti.


Žena jedna hairli, čestita, nana u osamdesetim godinama osjeća bolove, kako je to utkano u nas, kaže, mora da sam, sine moj, negdje ogriješila? Odgajala je svoju djecu u namazu, porodicu svoju zasnovala i unučad porodice zasnovali. Kad je na postelji kaže da ima nekog taksirata, ima nekih propusta.


Dalje kur’anski ajet ide: “Ako bude dobro djelo Allah ti ga umnogostruči i dadne nagradu koja je nazamisliva, ogromna nagrada…“

Draga braćo, u Kur’anu ima jedan ajet koji treba sve nas obradovati. Upravo se odnosi na ovaj ajet. Iz Allahovog darivanja tebi i meni, kada dođemo na Sudnji dan, neće ti djela biti teška svako pojedinačno. Pa koliko je težak naprimjer dolazak na džumu, nepažnja prema roditeljima ili sadaku da daš. Allahov dar će svima biti, i to je Kuranski ajet, da će ti Allah svako tvoje dobro djelo pretvoriti u najbolje djelo koje imaš. Ako si na Allahovom putu život dao, Allah će ti pretvoriti sva tvoja dobra djela u to djelo.


Ako si na Allahovom putu sagradio džamiju, ako si na Allahovom putu odhranio dijete, ako si na Allahovom putu podržao onoga koga treba podržati, pomogao onoga koga treba pomoći, pa Allah će ti dati iz milosti Svoje da ti svako dobro djelo vrijedi koliko ti vrijedi tvoje najbolje djelo. U predajama stoji da će Allah na Sudnjem danu svakoga od nas pitati, ovo su knjige tvojih dijela, pogledaj ih. Kada pogledaš pitat će te Allah dž.š., ima li ovdje išta da su Moji meleki, koji su pisali tvoja djela, ima li išta da su dodali ili su samo zapisali ono što si ti uradio? Kaže se u predaji da će insan zatvoriti knjige i reći, Gospodaru, nisu ništa dodali. “Na dunjaluku sam Te sakrio od sramote, i evo na Sudnjem danu ti opraštam.”


Kada Allah tebi i meni hoće dobro, pokloni nam darove koje nam je dao, blagodati, ne odgovaramo za njih, uveća nam dobra djela i oprosti nam loša djela i milošću nas uvede u džennet. Teško onome koga Allah bude za jednu jedinu blagodat pitao, neće biti u stanju svim svojim djelima vratiti i zahvaliti se Allahu na toj jednoj blagodati. Je li to zdravlje, je li to vid, bilo što što nam je Allah dao. Molim Gospodara da nas počasti da ovo razumijemo. Mi smo Njegovi i Njemu se vraćamo. On je Najpravedniji i nikome zulum ne čini. Allah nikome ni trun zuluma ne čini. Ako bude dobro djelo, molim Gospodara da ga od nas primi i da nas učini od dobrih robova Njegovih.

DRUGA HUTBA Činimo dobro, izbjegavajmo ogovaranje


Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Draga braćo, Resulullah s.a.v.s je rekao:


“Čuvajte se dove onoga kome je učinjena nepravda, jer između Allaha i te osobe nema perde, ta se dova sigurno prima.“
Vi niste ovdje došli zbog mene nego što u Allaha vjerujete i Poslanika slijedite. Nije malo ljudima od života uzeti petnaest minuta ili dvadeset. Koliko su dobra mogli učiniti Allah zna. Odabrali su da to učine u ovoj džamiji.


Molim vas da čuvamo svoj jezik od spominjanja ljudi. Danas je najlakše spominjati ljude. Ako ćeš već spomenuti, molim vas spomenite ono što sigurno znate. Čuvajte svoj jezik, jer se dove primaju. Kaže Resulullah s.a.v.s., za prvih deset dana pred Hadždž: “Nema dana kada se dobra djela više uvećavaju i vrijede od tih deset dana.“ Nemoj da dozvolimo da ih pokvarimo spominjanjem ljudi. Molim Gospodara da nas sve zajedno uputi, da nas sačuva i da nas počasti svakim dobrom.

DOVA


Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, primi nam dobra djela, a nemoj ih odbiti. Gospodaru, ni jedno djelo nije malo ako Ga ti primiš, pa Te molimo da nam dobra djela primiš. Gospodaru molimo Te, da nam dunjaluk ne bude najveća briga.
Gospodaru, počasti nas da nas vodi najbolji među nama. Gospodaru, počasti nas halal opskrbom. Najvećim Te imenim molimo sačuvaj nas da mi činimo zulum ili da se nama čini zulum. Gospodaru počasti nas da ne budemo poniženi niti da mi bilo koga ponizimo.
Gospodaru počasti naše jezike da tebe se sjećaju. Gospodaru počasti naše jezike da Tebe spominju. Gospodaru najvećim Te imenom molimo najgradi onoga ko je imao trud pa smo mi danas Tebi u džamiji. Gospodaru najvećim Te imenom molimo, mnogi od njih su pod zemljom, smiluj im se pod zemljom. Gospodaru, smiluj nam se dok hodamo po zemlji, smiluj nam se kad se spustimo u zemlju, smiluj nam se na dan kada ćemo pred Tobom stojati.
Gospodaru, molimo Te najvećim imenom tvojim, smiluj se roditeljima našim, smiluj se braći i sestrama našim, prisutnim i odsutnim, i pomozi ummet Muhammeda s.a.v.s., na svakome mjestu. Zaštiti živote ummeta u Siriji, Iraku, Libiji, na svakome mjestu. Gospodaru, najvećim Te imenom molimo.

IZDVOJENI CITAT


Teško onome koga Allah bude za jednu jedinu blagodat pitao, neće biti u stanju svim svojim djelima vratiti i zahvaliti se Allahu na toj jednoj blagodati. Je li to zdravlje, je li to vid, bilo što što nam je Allah dao. Molim Gospodara da nas počasti da ovo razumijemo.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter