Ramazan – prilika za čišćenje duše

Hutba – Bakijska džamija, 03.06.2016.

Hvala Allahu Koji nas je stvorio. Hvala Allahu Koji nas je uputio. Hvala Allahu Koji nas je poživio da željno iščekujemo početak mjeseca ramazana. Hvala Allahu Koji nam je dao da u ovom mubarek danu budemo u džamiji. Hvala Allahu Koji nam je dao ljude koji nam pomažu u pokornosti Njemu. Hvala Allahu Koji nam je dao prije nego što smo mi tražili. Molimo Ga da nam da samo ono što je za nas dobro na oba svijeta. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Molimo Te, Gospodaru, da nam niti jedna slika pred našim očima ne bude varka, nego da svaka bude ono što jeste. Pokaži nam istinu i počasti nas da je slijedimo. Pokaži nam laž i učini nas da budemo najdaljnji ljudi od laži. Svjedočim da nema drugoga Boga osim Jednoga Jedinoga, Uzvišenog Gospodara. Svjedočim da je Muhammed pečat Njegovih poslanika. Vama i sebi molim da nas Allah sa ovim ubjeđenjem uzme, da nas proživi u društvu onih koji su ovo svjedočili. Molimo Te, Gospodaru, da budemo od stanovnika dženneta.

Draga braćo, hvala Allahu, dž.š. Evo, dan za danom Gospodar nas počašćava da nam najdraži gost u vremenu, najdraži mjesec u godini, najljepši trenuci u životu, kada šejtan nikakvu vlast nad nama nema i kada nas je Allah oslobodio da se možemo iznijeti sa svim izazovima mjeseca ramazana. Kaže Gospodar u Kur'anu: O vjernici, propisuje vam se post, onako kako je propisan i onima prije vas… I završava se kur'anski ajet: … da bi ste se vi ostvarili u svijesti o Allahu… Nekada ti je najbolje što ti je Allah dao, ne što je potencijal u tebi bio, nego što te je okružio sa dobrim ljudima, pa su dozvolili i pomogli ti da se taj potencijal ostvari, jer i najbolje dijete − kada staviš među lopove − mala je mogućnost da ga neće pokvariti. I zato ovo ostvarenje o svijesti o Allahu je suštinski zadatak mjeseca ramazana. Suština ramazana je slomiti svoje prohtjeve i usmjeriti ih prema onome u čemu je Božije zadovoljstvo. Jedan od najvećih ljudskih prohtjeva jeste da bude prvi. Nema insana koji to ne priželjkuje. Tako smo stvoreni. Prvi sam uradio, prvi sam bio. Allah, dž.š., za post kaže: Propisan je i onima prije vas… Suština je da uđeš u ramazan, možda i opterećen tokom ovih jedanaest mjeseci, nakupilo se svašta, da kažeš: Evo, Allah mi daje priliku da se čistim.

Postoje četiri vrijednosti na stranici gdje je ovaj ajet, draga braćo. Postoji nešto što hoću sebi i vama da preporučim. Pokušajmo da se oslobodimo ljudskih hakova. Ako smo sa nekim u svađi, nemoj da uđeš u ramazan, a da budeš posvađan sa nekim! To će te opterećivati, možda se nećeš moći iznijeti u ramazanu kako treba. O vjernici, propisuje vam se post, kao što je propisan i onima prije vas, da bi ste se grijeha klonili. Prvo je svijest o Allahu, takvaluk. Drugo, što Gospodar kaže: Neznatan broj dana. Gospodar kaže u tom ajetu: Oni koji ne mogu, neka poste druge dane, neka naposte. Oni koji inače ne podnose post, neka daju fidju. Treći ajet, kaže Gospodar: Ramazan je podignut objavljivanjem Kur'ana u njemu. Ajet se završava: … da biste bili Allahu zahvalni.

Prvi sadržaj ramazana je takvaluk, drugi znanje. Kada uzmem nešto što mi Gospodar zabranjuje, zanemarim i da me Allah vidi u tom trenutku; ja sam ušao u okvir onih koji ne vjeruju u Gospodara, ja sam morao znati da me Allah vidi. Treće: živim čitav život u moru Allahovih blagodati, šta je suština? − Da ih postanem svjestan. Jelo i piće su Allahova blagodat. I posljednja, četvrta vrijednost; kaže Gospodar: Kada te robovi moji upitaju za Mene, Muhammede, Ja sam blizu, odazivam se dovi onoga ko Meni dovu upućuje. Zato nekim ljudima treba kazati, čak i ako su daleko od Allaha: Imate problema, molim te, okupaj se i abdesti se, ne moraš ni klanjat, stani i počni moliti Boga. Bože moj, uputi me, i vjeruj mi, uputit će te. Gospodar je rekao: Odazivam se dovi onoga ko upućuje. Nije rekao vjernika, onoga koji je još u nedoumicama. I završava se ajet: Neka se oni meni odazovu, neka poste mjesec ramazan, da bi bili razboriti. Takvaluk, znanje, zahvalnost i razboritost su elementi ramazana. Šta znači razboritost? Ja ti deset puta dođem, ti meni niti jednom ne dođeš, kakvu si mi poruku poslao? Ljudi mole ljude, a znaju da im se često neće odazvati, a nisu dovoljno razboriti da podignu ruke Allahu koji im je obećao: Kada me zamoliš, Ja ću ti se odazvati. Šta je suština razboritosti? Da pokucaš na ova vrata koja se nikada neće zatvorit.

Molim Allaha, dž.š., da u duhu ovih ajeta dočekamo ramazan. Ramazan šerif mubarek olsun vama, vašim porodicama, da vas Allah počasti zdravljem. Da jedni za druge učimo dove ako Bog da. Da izgradimo takvaluk, da budemo od onih koji su svjesni Allaha, da imamo znanje o Njemu, da budemo zahvalni. Molim Te, Gospodaru, počasti nas da budemo razboriti, da znamo ko nam je prijatelj, a ko dušmanin. Počasti nas, naše porodice, da Tebi na sedždu padamo i da takvi, ako Bog da, preselimo.

DRUGA HUTBA


Hvala dragom Allahu. Salavat i selam Njegovom poslaniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Molim Allaha, dž.š., da nas počasti da uvijek budemo u čestitom društvu. Kada preselimo, da odemo u najbolje društvo. Neka među nama niko nesretan ne bude. Neka niko od nas ne izađe iz ramazana, a da ga Gospodar nije upisao među stanovnike dženneta. Prije nego završim sa hutbom, draga braćo, želim vam prenijeti jedan hadis i preporuku za dovu. Kaže Resulullah: Ko bude namjerno izostavio da posti jedan dan, bez opravdanja, kada bi postio čitav život, ne bi mogao nadoknaditi taj jedan dan.


Prolazim često pored mezarja naših ljudi, pa se sjetim dovom tih ljudi. Allahu dragi, jedna od najtežih stvari mi je to što oni sad leže dolje; pitam se, jesu li oni Tebi, Allahu, na sedždu padali? Jedan dan ramazana, bez opravdanja, kada bi postio čitavog života, ne bi ga mogao nadoknaditi. Ulema kaže da su to obaveze vremenski precizirane. To znaju ljudi koji se bave biznisom. Meni sutra da uradiš ono što mi je danas trebalo − ne znači ništa.


Zamolio bih vas da ne budemo sebični u dovama, napišite svoje dove za ovaj ramazan; i plemeniti ashabi su to radili, daj da i mi to radimo, draga braćo. Učite dovu za ummet, za taj ummet kojem pripadamo, jer sutra kada dođemo kod Božijeg Poslanika, mi ćemo kazati: Mi smo tvoj ummet. Koliko je težak hal, govori nam slučaj koji se desio nedavno u Iraku. Majka je zavezala dvoje svoje djece za sebe i bacila se u rijeku, ubila se. Zašto? Zato što je ostala bez muža i što nema od čega da živi. Nemojte biti poput kakvih ahmaka, pa odmah reći što kaže Allah i Poslanik o samoubici; možeš li samo zamisliti majčino srce koje je spremno, ne sebe da odvede u smrt, nego i svoje dvoje djece?! Takav je hal ummeta. Moramo biti ozbiljni. Moramo biti odgovorni. Moramo biti moralni. To počinje iznutra, počinje iz mog i tvog osjećaja da mi pripadamo nečemu što je puno šire i od bošnjaštva čime se ponosimo, i od naše Bosne koja je naša domovina za koju smo spremni stati na branik. Braneći domovinu, mi branimo i svoj islam, jer islam živimo u domovini, ne živimo u havi kao što bi pojedini da žive u havi; nema u havi, život se živi na dunjaluku, dunjaluk je most za ahiret. Učimo za svoje dijete, za svoje roditelje, za svoga brata, jedni za druge. Molim Allaha, dž.š., da nas u tome pomogne. Jedan dan ramazana je kao čitav život. Učimo dovu za one ljude koji nas vode, da nas i njih Allah uputi. Da nas počasti svakim dobrom i da nam dunjaluk nikada ne bude najveća briga.

DOVA


Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Molimo Te u ovom mubarek danu da među nama niko nesretan ne bude. Molimo Te, Gospodaru, smiluj se nama i porodicama našim. Čuvaj našu domovinu i sve zemlje gdje žive čestiti robovi Tvoji. Molimo Te, Gospodaru, popravi naše stanje. Počasti nas da dočekamo mjesec ramazan. Pomozi nas, Gospodaru, da pred Tobom stojimo, namaze obavaljamo, da Kur'an učimo, da sadaku dajemo. Molimo Te, Gospodaru, počasti nas svakim dobrom i zaštiti nas od svakog zla. Molimo Te da iz ramazana izađemo ispunjeni takvalukom, sviješću o Tebu. Počasti nas da u ramazanu pokažemo da Tebe znamo. Ukaži nam, Gospodaru, milost Svoju. Molimo Te, Gospodaru, da pravilno rasuđujemo. Smiluj se nama, roditeljima našim. Počasti nas, Gospodaru, da ramazan dočekamo i da za ummet Tvoga miljenika Muhammeda, s.a.v.s., dovimo. Počasti nas da mi budemo od ummeta Muhammeda, s.a.v.s.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter