Ramazan je mjesec preispitivanja vlastitih djela

Hutba – Bakijska džamija, 20.07.2014.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo Ga najvećim imenom njegovim da nas počasti džennetom i svakom djelu koje džennetu približava, i molimo dragog Boga da na sačuva vatre i svakog djela koje vatri približava. Svjedočim da nema drugog Boga osim Jednoga Jedinoga Uzvišenog Allaha, Stvoritelja Nebesa i Zemlja, Održavatelja svega što postoji, i Održavatelja srca koja kucaju u našim grudima. Svjedočim da je Muhammed posljednji od Njegovih Poslanika, on je svoju misiju ispunio, svoj ummet savjetovao i ostavio nas na jasnoj stazi. Molim Uzvišenog Gospodara da ovo svjedočanstvo živimo u svojim životima, pokazujemo svojim djelima i da upravo ove riječi budu posljednje sa kojima ćemo se sa ovog svijeta zaputiti prema ahiretu.


Draga braćo, u kontekstu priprema za mjesec Ramazan i svih onih počasti, prelijepih stvari koje nam Gospodar daje kroz mjesec Ramazan, podsjetit ćemo se koliko je značajno pripremiti svoje dove za mjesec Ramazan. Posebno moliti Gospodara u ovakvom jednom turbulentnom vremenu, koje možda najbolje odgovara opisu koje je Resulullah dao jedne prilike, kako će to vrijeme biti? Kaže: “Osvanuti kao vjernik, a leći u svoju postelju kao kjafir, a znat će se desiti obrnuto, osvanuti kao kjafir, a leći kao mumin…“ Takva turbulentna vremena će doći najavljuje Resulullah s.a.v.s.. Posebno je bitno da u tim dovama zamolimo Gospodara da u našim srcima učvrsti vjeru i povjerenje onoga što je kod Njega. Kada ljudi čine grijehe, najviše ih čine, jer nemaju povjerenja u ono što im Gospodar obeća.

Spomenut ćemo koliko je značajno razumjeti mjesec Ramazan, kao mjesec posebne Allahove milosti koja se spušta. Dvanaest mjeseci u godini Gospodar nam je dao svoju milost, ali u jednom mjesecu se ta milost posebno manifestuje i spušta među stvorenja od strane našeg uzvišenog Gospodara. Spušta se čak i među one ljude, koji su možda u svome životnom putu zbog svoje slabosti, ili različitih ambijenata u kojima su bili, počinili možda najveće grijehe.

Karakteristika mjeseca Ramazana jeste ne samo da se grijesi opraštaju, nego Allah daje iz milosti svoje da ti grijesi prestaju biti upisani u tvojoj knjizi, a to je više nego oprost, jer kada ti neko oprosti, a zabilježi, kad tad možeš doživjet situaciju da si u strahu kako će biti kada se bude moj grijeh spomenuo ili čitao.


Kaže Uzvišeni Gospodar: “Zaista Allah sve grijehe oprašta dokle god se srce Njemu okrene, dokle god se biće Njemu okrene, Allah će oprostiti grijehe.“

U Ramazanu je to još dodatno. Hoću da podsjetim vas i sebe, jer kako to kaže Hasan el Basri kada bi grijesi imali miris, kada bi smrdili, on kaže: “Dva insana nebi mogla jedan pored drugog živjet.“


Allah je iz milosti svoje pokrio ljudske slabosti, pokrio ljudske grijehe i oni se ne znaju. Zbog toga u Ramazanu mjesecu imaš priliku ne samo da se oproste grijesi, a i to je vrlo bitno, jer onaj ko je plemenit, njega nekada više boli što mu babo i mati kažu što si to uradio, nego možda da su ga udarili ili kaznili. Plemenitog insana boli i prijekor od dragoga insana, a kamoli prijekor Gospodara.


Današnja hutba ako Bog da treba sve nas zajedno da vrati osjećaju onoga što bi trebao ummet Islama osjećati. Prije nego što uđemo u to, mi svi vidimo šta se dešava u muslimanskom svijetu. Više je teško ljudima objašnjavati šta se dešava, ko, koga i za šta ubije? I u hadisima Resulullaha s.a.v.s., najavljuje se nešto što se naziva “heredž”. Upitali su ga: „Allahov Poslaniče, šta je to heredž?“ Kaže: “To je krvoproliće”, “Ne zna onaj koji je ubio što je ubio, niti onaj koji je ubijen zašto su ga ubili.“


Mi danas kao dio ummeta Islama, kao dio zajednice koja svjedoči Ilahe Illelah Muhammedu Resulullah, moramo prije mjeseca Ramazana neke stvari najprije promislit, bez obzira što se nama direktno ne dešavaju, ali se dešavaju nama dragim ljudima.

Došla mi je jedne prilike jedna delegacija iz Sirije, čovjek je bio sa majkama Srebrenice, on plače kao malo dijete, dok mu majka priča kako je dva sina ukopala, od jednog samo jednu kost. On plače kao da je to njegovo dijete, a muškarac. I kaže: “Mi smo vas doživljavali kao dio sebe i mi danas doživljavamo bol ummeta kao dio nas.“

I uoči mjeseca Ramazana, zamolio bih da razmišljate o onome što se dešava. Posebno razmišljajte u kontekstu da u mjesecu Ramazanu šejtan vezan, njegovog utjecaja na ljude može biti onoliko koliko ljudi njemu otvore put. Razmišljajte u kontekstu svih onih koji su možda u našem društvu, koji sada možda siju korjenje i siju sjeme toga zla koji se zove sekte. Da musliman na muslimana krene.

Draga braćo, u jednoj bitci ashab Resulullaha borio se protiv nevjernika, i kada ga je savladao, nevjernik je rekao: “La Ilahe Illelah”, samo to, ovaj ashab ga je ubio. Kada je došao kod Resulullaha s.s.v.s., kaže mu Resulullah: “Šta je bilo to”,
kaže ashab: “On je rekao to Allahov poslaniče iz straha”, pa kaže mu Resulullah s.a.v.s.: “Kako ćeš pred Allaha sa onim koji je rekao La Ilahe Illelah?”

Pazite, kada osmotrimo ono što se dešava u svijetu i kada vidimo, evo pogotovo u ovim trenucima, kada možda vidimo određene napore ljudi gdje svi gledaju u neke stvari gdje su određeni ljudi život svoj potrošili da izađu devedeset minuta da nešto urade. Niko neće reći da su hiljade urađenih sati iza njih, da su to dani i dani treniranja, vježbanja, pripreme, a mi ne pripremamo svoj ummet da ima imunitet.

Plemeniti ashabi, učenici Resulullaha s.a.v.s., on ih nije tome učio. I svako ko te uči da si bolji od drugih, pogrešno te uči, i svako ko te uči da si ti sudija drugima, pogrešno te uči, jer će te navesti da pomisliš da je tvoj brat pored tebe tebi dušmanin. I ove stvari koje se dešavaju u islamskom svijetu, one će se reflektirati i na nas, zato što je čitav dunjaluk danas postao jedno malo selo, svi prate šta se dešava, svi gledaju šta se dešava.


Najopasnije što nam se može desiti jeste da mi srušimo autoritete. Do te mjere je to opasno da imate razilaženja među učenjacima, osoba koja ostavi namaz jel ostala u vjeri ili izašla iz vjere? Razilaženje veliko. Većina ulemme kaže da se smatra griješnikom dokle god tvrdi da je to obaveza, ali Allah me uputio, ali ja to ne ispunjavam.


Sada zamislite, hoću da preneseto ovo, institucija i odnos prema roditeljima. Imate ljude koji poučavaju generacije da je mišljenje koje treba usvojiti da otac i majka koji možda ne klanjaju, ali su tebe u mekteb slali, da su tim svojim postupkom ne do Bog izašli iz okvira vjere. Zamislite koja je to surovost, da svog babu koji je tebe na vjeronauku poslao i u mekteb, a on pedeset godina živio u drugom sistemu, pod drugim pritiscima, more je kompleksa ponio sa sobom, i umjesto da kažeš babo ljubim ti ruku koja možda još nije na sedždždu pala, al će past, ti kažeš moj babo je nevjernik što ne klanja.


Pa šta ćeš onda meni uraditi, ako si svog babu bio u stanju zbog mišljenja manjeg broja uleme istjerivat iz vjere. A Resulullah je rekao: “Kako ćeš pred Allaha što si ubio insana koji je rekao La lahe Illelah?“ Možda je mjesec Ramazana draga braćo prilika da preispitamo svoje La Ilahe Illelah Muhammedu Resulullah? Možda je prilika da malo vidimo ovdje kod nas, u našem kontekstu, koliko nam znači da imamo jaku zajednicu, koliko nam znači da smo organizirani? Slabost naša ne dolazi od neprijatelja, onda dolazi isključivo iznutra.


Ako smo ti i ja slabi iznutra, ako je tvoj imunitet i moj imunitet slab, svaka bakterija će ući i razvaliti moj i tvoj organizam. Ako je imunitet jak i ako je nivo svijesti kod nas veći da te niko ne može ubijediti da je onaj pored tebe koji možda drugačije razmišlja, da ti je on neprijatelj, on nosi La Ilahe Illelah Muhammedu Resulullah. Njegova čast je tvoja čast i čast svakog čestitog čovjeka. Dužan si da štitiš čast i nemuslimana onako kako štitiš čast muslimana. Molim Gospodara da ovo bude prilika da razmišljamo da bi stekli ovaj imunitet.

DRUGA HUTBA Džihad našeg vremena


Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom Miljeniku, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima.
Ne mogu, a da se ne osvrnem draga braćo na jednu formu džihada, borbe na Božijem putu koju trebamo danas imati, naš poslednji hod, naš poslednji položaj u borbi protiv svih neprijatelja, nas kao naroda i čitavog ummeta Muhammeda, su oni koji nose nema Boga osim Allaha i Muhammeda posljednjeg Poslanika.


Draga braćo, znajte da je džihad borba na Božijem putu pomoći mlade ljude da sklope brak, i pomoći im da taj brak održe. Vama i sebi postavljam pitanje, da li mi kao društvo, da li naše hutbe, da li naše smjernice, da li naš rad sa omladinom, da li imam u čitavoj Bosni i Hercegovini nekoliko ljudi koji dan i noć rade sa našom omladinom? Nekoliko ljudi, onoliko koliko možda imamo u nekim drugim stvarima, pa smo na njih ponosni. Ima li na nivou Bosne barem nekoliko ljudi, kojima je jedina briga da omladini pojasne šta će biti dvadeset, trideset ili četrdeset godina unaprijed? Da im daju smjernicu, da to budu ako Bog da ponos roditelja svojih.


Čovjek kada mu gori kuća, on ne može da sjedi, ne može da miruje, meni se čini da ovaj Ramazan mora biti prilika da mi zaista prestanemo mirovati, da se probudimo. Kuća naša moralno gori. Dokle god se ne suočimo sa tom realnošću, i to su naša djeca, to su naše komšije, čak i oni koji su nemuslimani, mi i njima trebamo reci šta je kvalitetan stil življenja, jer smo i za njih odgovorni.

Ako se brzo ne budemo vratili ovim vrijednostima znajte, draga braćo, da je pitanje na šta možemo naići. Da li će to biti neke prirodne katastrofe, da li će to biti ovo ili ono, mi ne znamo, ali znamo jednu stvar, da je naša obaveza i dužnost da radimo da moral ostane prisutan u našem društvu, da je dobro dobro, a da je zlo zlo. Molim Gospodara da nas u tome pomogne.

DOVA


Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš , oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Gospodaru, najvećim Te imenom molimo, počasti nas džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru, sačuvaj nas vatre i svakog djela koje vatri približava.
Gospodaru, molimo Te počasti nas da dočekamo mjesec Ramazan. Gospodaru, molimo Te da budemo od robova koje si ti vatre oslobodio u mjesecu Ramazanu. Gospodaru, najvećim Te imenom molimo ne samo da nam oprostiš, nego da nam grijehe naše pobrišeš.
Gospodaru molimo Te smiluj se nama i roditeljima našim. Smiluj se prisutnim i odsutnim i smiluj se čitavom umetu Muhammeda s.a.v.s..
Gospodaru molimo Te da se sjećamo da smo mi od ummeta La Ilahe Illelah Muhammedu Resulullah. Gospodaru počasti nas da mi jedni drugima dušmani ne budemo.
Gospodaru, počasti nas da budemo dika tvome miljeniku Muhammedu s.a.v.s.. Neka među nama niko nesretan ne bude. Molimo Te Gospodaru, pomozi muslimane gdje god bili. Pomozi one kojima se nepravda nanosila gdje god oni bili.
Gospodaru, molimo Te najvećim imenom Tvojim smiluj se nama i roditeljima našim, molimo Te onako kako su oni u nas trud ulagali, da mi ulažemo trud u sljedeće generacije, da i oni Tebi odani budu.
Gospodaru, neka nam dunjaluk ne bude najveća briga. Gospodaru, molimo Te neka nam džennet posljednje prebivalište bude.

IZDVOJENI CITATI


Kaže: “Osvanuti kao vjernik, a leći u svoju postelju kao kjafir, a znat će se desiti obrnuto, osvanuti kao kjafir, a leći kao mumin…“
Takva turbulentna vremena će doći najavljuje Resulullah s.a.v.s.. Posebno je bitno da u tim dovama zamolimo Gospodara da u našim srcima učvrsti vjeru i povjerenje onoga što je kod Njega. Kada ljudi čine grijehe, najviše ih čine, jer nemaju povjerenja u ono što im Gospodar obeća.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter