Principi vjerovanja

Hutba – Bakijska džamija, 04.12.2015.

Hvala Allahu na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo Allaha dž.š. da nas počasti da Njegove blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje, a da nas zaštiti od spoznaje blagodati, samo zato što smo je izgubili. Gospodaru naš, sve trenutke dunjalučke tjeskobe poklanjamo onoj Tvojoj milosti, koju ćeš nam ukazati u trenucima stvarne tjeskobe.

Kada nam je tijesno sjetimo se tjeskobe kabura, sjetimo se muke džehennema i recimo jezikom srca svojih. “Gospodaru poklanjamo Ti ove trenutke našeg strpljenja moleći Te za Tvoju milost, kada nam najviše bude trebala, kada nas spuste u ono mjesto gdje će biti prvo mjesto, prvo stanište ahireta“.
Salavat i selam Tvome miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Svjedočim da nema drugoga Boga osim Jednog Jedinog, i svjedočim da je Muhammed posljedni od Njegovih poslanika.


Molim Allaha dž.š. da meni i vama ovo svjedočanstvo čuva tako što ćemo ga živjeti u svojim životima. Kada preselimo da naše zadnje riječi na ovom svijetu budu La ilahe ilellah Muhammedu resulullah, i da nas Gospodar počasti da milošću Njegovom uđemo u džennet.


Draga braćo, u prošloj hutbi smo govorili o riječima Uzvišenog Gospodara: “O vjernici, kada vam se kaže napravite prostora, vi to i učinite”. Tada je Gospodar u ajetu kazao: “Šta ćemo dobiti ako smo spremni napraviti prostora”? Kazao je Uzvišeni: “Napravite vi prostora, Allah će vama napraviti prostora.” Najprije će nam dati u našim dušama i u našim srcima, da ne osjećamo tjeskobu, i dat će nam da poimamo život onakvim kakav jeste, a ne onako kako nam se servira. Dat će nam ono čega smo svi duboko svjesni, da ima ljudi koji sve imaju, a osjećaju u sebi nezadovoljstvo, i da ima ljudi koji malo imaju, a osjećaju zadovoljstvo. Zbog toga ovaj Kur’anski ajet nas uvodi u ono što se zove pravilna percepcija, pravilno razumijevanje.


Današnja hutba je vezana za najduži ajet u Kur’anu, i to nije Kur’anski ajet koji govori o principima vjerovanja. Mi učimo Ajetu-l-kursijju iza svakog farz-namaza, jer znamo da je velika nagrada obećana onome ko prouči Ajetu-l-kursijju iza svakog farz-namaza. Međutim, ovaj ajet govori o nečemu sasvim drugom. To su riječi Uzvišenog Gospodara: „O vjernici, kada jedni drugima nešto dajete na posudbu, do određenog roka, kaže Gospodar zapišite to…“


I dalje nam pojašnjava Gospodar da pisanje treba biti pravedno, da se ne smije umanjiti ono što se navede od iznosa, da tu moraju biti svjedoci itd. Sve do u detalje nam Gospodar pojašnjava kako da uređujemo odnose koji nisu vezane za Amentubillahi, a imaju sve veze sa Amentubillahi. Ima ljudi koji klanjaju sa nama u saffovima, a olahko moj i tvoj imetak doživljavaju. Dva su pristupa po pitanju imetka kod muslimana danas.


Imate ljude čija su usta puna kritike onih koji stiču imetak, koji idu za imetkom. A ima i onih drugih koji kažu da je imetak sve, da si bez imetka ništa. Jedna izreka kaže, a vezano je za to kako se stječe imetak: “Tim imetkom se liječi od bolesti, koje je zaradio dok je sticao imetak.“


Dvije krajnosti imate. Na jednoj strani su oni koji totalno negiraju imetak pa kažu za prvu skupinu da je bogataš, a oni drugi kažu para na paru, uš na fukaru. Sadaka fukara? Allah tebi dao da možeš njemu dati, da tvoja ruka bude gornja. Oba ova pristupa su pogrešna, draga braćo. Zbog čega su pogrešna? Upravo zbog ovog ajeta, koji je najduži Kur’anski ajet, i posljednja stranica sure – Bekare.


Kada su jednom velikanu ljudi rekli: “Hoćemo ders, hoćemo predavanje o ahlaku, o tesavufu?“ Rekao im je: „Dođite sutra iza sabaha.“ Kada su došli on im je otvorio knjigu o kupoprodaji, pa su ga pitali: „Kakve to veze ima sa odgojom duše?“ Rekao im je: „Pa kako ćete odgajati dušu, a haramom se hranite.“ Moraš znati šta je halal, a šta haram. Kad kupuješ, kad prodaješ, kad daješ, kad uzimaš, moraš znati šta je halal, a šta haram i to je prva stepenica. Resulullah s.a.v.s., je rekao: “Najveće iskušenje mom ummetu će biti u imetku.“ U nepravilnom odnosu prema imetku ljudi.


Kažu da ima na stotinu muslimana milijardera samo u Rusiji, a u isto vrijeme imate ljude, muslimane u Sudanu koji od gladi umiru. Zar to nije fitnet našem ummetu? Allah je dao imetak imućnom onoliko koliko je dovoljno da fukara ne umre od gladi. Koliko je značajan imetak i pravilan odnos prema imetku, draga braćo, navest ću samo nekoliko hadisa.


Prvo što hoću da zapamtite jeste da mi svi imamo svoje imetke, i svi imamo obavezu da svoje imetke štitimo, branimo. Kao što imamo obavezu da domovinu branimo, što nam je vjerska obaveza. Kaže Resulullah s.a.v.s.: “Ako bi kojim slučajem bio ubijen dok brani svoj imetak, neka zna da je šehid”. A zamisli braniš domovinu u kojoj je tvoj imetak.


Drugo, što je Resulullah s.a.v.s. rekao, kada je jedan od ashaba htio da podijeli sav svoj imetak. Kaže Resulullah s.a.v.s.: “Nemoj, zadrži imetak. Upravljaj, investiraj, jer je dobar imetak za dobrog čovjeka”. Isto kao što je loše za čovjeka koji je loš, kada ima imetak. On samoga sebe uništava onim što mu je Allah dž.š. otvorio. I zato znate pravilo da nije pokazatelj Allahove ljubavi prema tebi, kada ti dadne vlast, kada ti dadne novac, kada ti dadne bilo šta. Ima ljudi mnogo koji vlast, novac i bilo šta drugo zloupotrijebe na način sa kojim Gospodar nije zadovoljan.


Danas se najviše griješimo jedni prema drugima zbog imetka. Nasljednici ne razgovaraju. Na babinoj dženazi dva sina ne pričaju zbog nekoliko kvadrata neke bašče ili kuće. Brat sa bratom. Neće babu u mezar da spuste zajedno. Radi čega? Zato što je najveće iskušenje u imetku. Čovjek će na Sudnjem danu pred preseljenje govoriti da sam Bogdom ovo dao ovome ovo onome, a reći će mu meleki: “Bilo je njemu pripadalo, pa što mu nisi dao, ako mu je pripadalo”. Zašto sada pred preseljenje? Što sada kad odgovaraš.


Ovaj Kur’anski ajet mnogo govori. Mnogo govori o tome kako trebamo uređivati svoje odnose. Kada dajemo nekome nešto u zajam, treba to zapisat, treba precizirati rok, treba biti fleksibilan.


Draga braćo, kaže Gospodar u Kur’an-i-Kerimu: “Nemojte maloumnicima davati imetak, koji je vama Allah dao da vam je osnova života”. Osnova života je da imaš imetak, da zarađuješ imetak, da ga trošiš. Jedan od problema savremenog odgoja jeste da mi dajemo djeci sve. Novcem peremo svoju savjest, jer nismo sa njima.
Imajte na umu draga braćo koliko je pravilan odnos prema imetku bitan. Jedina kategorija za koju Gospodar u Kur’an-i-Kerimu kaže da su braća šejtanova u smislu odnosa prema nečemu, jeste sljedeći ajet: “Zaista su oni koji rasipaju imetak braća šejtanova”. Ja molim Allaha da mi budemo braća čestitih robova, a ne šejtanova.
Molim Allaha dž.š. da učimo o odnosu prema imetku, da znamo da je vlast, imetak, i sve što je Allah dao potencijal da iskoristimo u pokornosti Njemu. Molim ga da time mi budemo sretni i da drugi zajedno sa nama budu sretni. Amin.

DRUGA HUTBA Allah naređuje pravednost


Hvala dragom Allahu. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima.
Draga braćo, nakon drugog svjetskog rata u jednoj od evropskih zemalja premijer je pitao ministre: “Kakva je situacija? Pa je ministar industrije rekao da je 90% naše industrije porušeno. Ministar finansija je rekao da nemaju novac, a još su i zaduženi, a ministar poljoprivrede je rekao da zbog ratnih uvjeta više od 75% oranice im nisu posijane. Zatim je se premijer okrenuo prema ministru pravde i pitao ga kakva je vladavina zakona? Rekao je da je dobro i da su zadovoljni, više od 90% se zakoni poštuju i sprovode. Dokle god nam je pravda tu možemo sve ovo povratiti”.


I zato hatib kada silazi sa minbera uči ajet: “Allah naređuje pravednost”. Ja vas molim draga braćo, na tome treba raditi. Posebno treba raditi u odnosu na svoju porodicu, to ima opet veze sa imetkom. Jedan ashab je došao kod Resulullaha i rekao: “Želim sav svoj imetak uvakufiti na Allahovom putu”. Resulullah mu je rekao: “Uvakufi trećinu i trećina je mnogo. Resulullah mu je rekao da ostavi svoje potomstvo u stanju imetka, imućnim, bolje nego da ih ostavi kao fukaru, da oni prose od ljudi, da budu na teretu ljudima”.
Ja molim Allaha da pravilno razumijemo život. Molim Allaha dž.š. da mi uspostavljamo pravdu u svojoj porodici, u svom društvu, u svojoj zajednici. Amin.

DOVA


Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Najvećim Te imenom molimo, ne prepusti nas samima sebi ni koliko treptaj oka. Najvećim Te imenom molimo, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava.
Neka bilo šta od onoga što si nam Ti dao ne bude razlog da Tebe ne vidimo. Počasti nas da u imetku koji je kod nas Tebe Gospodaru vidimo. Počasti nas da naše ruke budu darežljive, da naši jezici dobro govore. Sačuvaj nas od svakoga zla, posebno od zla nas samih.
Gospodaru molimo Te, da nas vode najbolji među nama. Sačuvaj nas od toga da nas vodi najgori među nama. Počasti nas da poštujemo svoje imame, da idemo u svoje mektebe, da budemo od iskrenih robova tvojih. Gospodaru, želimo popravljati stanje onoliko koliko možemo, pa nas Ti u tome pomozi.
Ni jedno djelo nije malo ako Ga ti primiš, pa Te molimo da našu džumu danas primiš. Gospodaru, počasti nas da se pravilno prema imetku odnosimo. Gospodaru, sačuvaj nas od toga da mi ne budemo od onih koji rasipaju imetke svoje. Počasti nas da dobro sa njima upravljamo, da ih prenesemo sljedećim generacijama i da redovno izvršavamo sve svoje obaveze koje imamo.
Najvećim Te imenom molimo, neka nikada fukara ne zaplače zbog toga što mi nismo dali ono što je u našim imecima njihovo pravo.
Smiluj se nama, roditeljima našim. Molimo Te Gospodaru u trenucima tjeskobe, podsjeti nas na blagodati tvoje kada smo u rahatluku. Amin.

IZABRANI CITATI


Draga braćo, kaže Gospodar u Kur’an-i-Kerimu: “Nemojte maloumnicima davati imetak, koji je vama Allah dao da vam je osnova života”. Osnova života je da imaš imetak, da zarađuješ imetak, da ga trošiš. Jedan od problema savremenog odgoja jeste da mi dajemo djeci sve. Novcem peremo svoju savjest, jer nismo sa njima.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter