Pravilno razumijevanje vjere

Hutba – Bakijska džamija, 08.08.2014.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molim Uzvišenog Allaha da nas počasti da Njegove blagodati dočekujemo sa zahvalnošću. Molimo Ga najvećim imenom Njegovim, da nas počasti najvećom blagodati, a to je džennet. Molimo Ga, da nas počasti svakim djelom koje džennetu približava, i da nas sačuva od svakoga djela koje džehennemu približava. Svjedočim da nema drugoga Boga osim Jednog Jedinog. Svjedočim da je Muhammed posljednji Božji Poslanik. Molim Gospodara da vama i meni ovo svjedočanstvo sačuva tako što će nas počastiti da ga živimo u svojim životima, da to budu naše posljednje riječi na ovom svijetu i da budemo proživljeni sa onima koji su ovo svjedočanstvo nosili.


Draga braćo, Uzvišeni Gospodar u Kur'ani Kerimu kaže: „Oni koji kažu naš je Gospodar Allah, zatim ustraju, Gospodar njima meleke spušta, takvi neće osjetiti strah i tugu, i radovat će se džennetu koji im je obećan…“ Iza mjeseca Ramazana, možda je najznačajnije što insan može sa dragim insanima podijeliti, jeste upravo ovaj dio kur'anskog ajeta, „Naš Gospodar je Allah, zatim ustraju.“ Lahko je kazati da je nešto dobro za nas, ali je veliki izazov ustrajati u bilo kojem dobru kojeg uzmemo da činimo. Zbog toga je Gospodar veliku pomoć obećao svakome onome ko kaže da je njegov Gospodar Allah, i onda u tome ustraje.


Jednog od velikana ummeta, kada su Tatari i Mongoli napali na muslimansku državu, izveli su jedan dan pred sve muslimane i kazali: „Danas će vaš alim jesti krmetinu, jesti svinjetinu.“ Prišao mu je kuhar i rekao: „Ona svinjetina što ćemo ti sutra iznijeti, nije svinjetina, ja sam, Elhamdulillah, postao musliman, ja ću ti iznijeti teletinu, ti slobodno jedi.“ Kada su izveli tog alima i stavili mu meso, kazali su: „To je svinjetina“, kuhar ga je samo gledao i klimao glavom, davajući mu do znanja da to nije svinjetina. Alim je podigao posudu sa hranom i kazao: „Ljudi kažu da je svinjetina u Islamu haram“, i uzme tu posudu i baci je na pod. U istom trenutku prilaze da ga pogube.“ Kaže mu kuhar: „Tako mi Allaha teletina je, nije svinjetina“. Alim mu odgovara : „Zna Allah, znamo ti i ja, ali ko će ljudima objasnit da se granica mora poštivati. Ako treba neka ide moja glava, ali nek se zna gdje je granica.“ Zbog toga je Božiji Poslanik s.a.v.s., rekao: „Najdraža od vaših djela Uzvišenom Gospodaru su ona djela, koja svojski prihvatite, koja svakodnevno budu dio vašega života.“


Kaže Ibn Abbas za osam ajeta u suri En-Nisa: „Bolje je tih osam ajeta za ummet Islama od svega na svijetu.“ U prvom ajetu, kaže Uzvišeni Gospodar: „Zaista Allah hoće da vam olakša, a ne da oteža…“ Čovjek je po svojoj prirodi slab. Draga braćo, otvorimo svoje oči, pogledajmo da je to možda jedan od glavnih razloga zašto možda naša omladina bježi od svoga identiteta. Šejtan i njegovi pomoćnici među ljudima prikazuju Islam griješnim, nečim što se ne može živjeti u životu, nečim što je gotovo nemoguća misija. Allah želi da nam olakša, jer On nas je stvorio, On zna da je čovjek slab i da ima svoje slabosti.

Došao je neki čovjek kod alima i upitao ga: „Ako učinim grijeh pa se pokajem, hoće li me Allah primiti?“ Kaže alim: „Hoće“, „Pa ako opet učinim grijeh, pa se opet vratim, hoće li me Allah primiti?“ Kaže: „Hoće“, „Ako treći put učinim grijeh pa se Allahu vratim, hoće li me Allah primiti?“ Kaže: „Hoće“, upita ga čovjek: „Pa do kad će me Allah primiti?“ Kaže: „Dokle god se Njemu vraćaš.“ Koliko je ljudi među nama koji radi jedne pogreške, jednog pogrešnog koraka insana kažu da je gotovo, da je završeno za njega. Zamolio bih da o ovom ajetu razmišljate. Govori nama o prirodi Islama.


Islam je vjera koja je lahka. Kada ne možeš da klanjaš stojeći, možeš klanjati sjedeći, kada ne možeš klanjati sjedeći, možeš ako treba i ležeći. Do te mjere imamo olakšice, da ulema kaže: „Ako ne može klanjati nikako, onda išaretom, pogledom, može i tako obaviti namaz.“ Ne možeš abdestit, možeš uzeti tejemum. Ne možeš klanjati sve namaze u jednom vaktu, možeš spojiti namaze. Allah hoće da vam olakša. Svako onaj ko komplikuje, koji ljudima otežava, udaljava se od ovog Kur'anskog ajeta, i ummet Islama udaljava od ovog Kur'anskog ajeta.


Molim Gospodara da nas počasti da pravilno vjeru razumijemo. Molim Gospodara da je prenesemo na sljedeću generaciju, da im pokažemo da je Islam ljepota. Molim Gospodara da nas počasti ovom vrijednosti, ovo je vjera lahkoće i ovo je vjera prirođena nama da je prenesemo.

DRUGA HUTBA Bože olakšaj, a ne otežaj


Hvala Uzvišenom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici. Gospodaru, neka nam dunjaluk ne bude najveća briga. Gospodaru počasti nas svakim dobrom i zaštiti nas od svakog zla.


Kaže Božiji Poslanik s.a.v.s.: „Olakšavajte, a ne otežavajte.“ Zbog toga je duboko utkano u bošnjake, u muslimane, ona poznata dova, „Gospodaru moj olakšaj, a ne otežaj.“ Molim Gospodara da ovaj hadis imamo na umu i da ovaj kur'anski ajet uzmemo za vodič.

DOVA


Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Gospodaru naš, neka naš susret sa Tobom bude mubarek. Gospodaru, najvećim Te imenom molimo, oprosti nam sve grijehe naše. Počasti nas da Tebi odani budemo. Najvećim Te imenom molimo, počasti nas da roditeljima dobročinstvo činimo, ako su preselili da za njih dove učimo.
Gospodaru počasti nas da svoje bračne drugove pazimo. Gospodaru, počasti nas da svoju djecu u ljubavi prema Tebi i Tvome Poslaniku odgajamo. Najvećim Te imenom molimo nemoj ni jedno naše dobro djelo odbiti. Najvećim Te imenom molimo neka nam dunjaluk ne bude najveća briga.
Gospodaru, počasti nas da naša srca Tebe spominju, da naši jezici o Tebi govore. Gospodaru, neka naše ruke rade samo ono što je halal, neka naše oči gledaju samo ono što je halal. Molimo Te najvećim imenom pomozi da Tebi odani budemo.
Gospodaru, neka među nama, među našim porodicama, među ummetom Islama ne bude niko nesretan. Gospodaru zaštiti ummet Islama na svakom mjestu. Pomozi ummet Islama u Gazi, Siriji, Iraku, i na svakome mjestu gdje se njihova krv prolijeva. Najvećim Te imenom molimo onako kako pomažeš Svoje čestite robove da i nas griješne pomogneš.

IZABRANI CITATI


Došao je neki čovjek kod alima i upitao ga: „Ako učinim grijeh pa se pokajem, hoće li me Allah primiti?“ Kaže alim: „Hoće“, „Pa ako opet učinim grijeh, pa se opet vratim, hoće li me Allah primiti?“ Kaže: „Hoće“, „Ako treći put učinim grijeh pa se Allahu vratim, hoće li me Allah primiti?“ Kaže: „Hoće“, upita ga čovjek: „Pa do kad će me Allah primiti?“ Kaže: „Dokle god se Njemu vraćaš.“ Koliko je ljudi među nama koji radi jedne pogreške, jednog pogrešnog koraka insana kažu da je gotovo, da je završeno za njega. Zamolio bih da o ovom ajetu razmišljate.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter