Pravilno razumijevanje Islama

Hutba – Bakijska džamija, 29.08.2014.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na njegovim neizmjerim blagodatima. Molimo Ga da nas počasti da te blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje, i da nas zaštiti od dana kada ćemo neku od blagodati spoznati samo zato što smo je izgubili. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu s.a.v.s., časnoj i plemenitoj proodici, vrlim ashabima. Neka je mir i spas na sve one koji slijede put Islama do Sudnjeg dana. Svjedočim da nema drugoga Boga osim Jednoga Jedinog, i svjedočim da je Muhammed s.a.v.s., posljedni od Njegovih Poslanika. Molim Gospodara da ovo svjedočanstvo živimo u svojim životima, da sa njim ovaj svijet napustimo i da budemo proživljeni u društvu onih koji su ovo svjedočanstvo nosili.

Draga braćo, još uvijek smo sa onih osam ajeta za koje Ibn Abbas kaže da su bolji za ovaj ummet od svega što je Sunce obasjalo. U suri En-Nisa, sura koja nosi simboličan naziv „Žene“, ima osam ajeta za koje Ibn Abbas r.a., amidžić Resulullaha s.a.v.s., kaže: “Bolji su za ummet Islama ako pravilno ih razumijemo, i ako ih pravilno u životima živimo, od svega što je na dunjaluku.“

Kaže Uzvišeni Gospodar: „Allah hoće da vam olakša…“. Sva njegova vjera jeste želja Uzvišenog Gospodara da nam olakša, a ne da nam oteža. I svako onaj ko vjeru pokazuje vjeru teškom, kao nečim što se ne može sažvakati, a kamoli progutati, taj ide drugim putevima, a ne putevima ovog Kur'anskog ajeta. Svako ko ljudima otežava ide suprotno savjetu Resulullaha s.a.v.s.. „Olakšavajte, a ne otežavajte.“


Zatim smo dodali Kur'anski ajet gdje Gospodar kaže: „Allah želi da vam pojasni.“ Mi imamo mnogo dilema u životu, a glavna dilema je šta je istina, a šta laž? Hvala Gospodaru, On od zore čovječanstva, od prvog čovjeka Adema a.s., pa do Muhammeda s.a.v.s., i do Sudnjega dana, neće nas ostaviti bez Objave. Objava je kod nas. Objava prati čovječanstvo i zato je Kur'an posljednja objava. Kada gledate onoga ko se odazvao Gospodaru i onoga ko se nije odazvao Gospodaru, to je suštinski izbor, to je pitanje hoću li prihvatiti ono što Allah hoće da mi pojasni. Hoću li prihvatiti Njegovo objašnjenje ili ću prihvatiti svoje objašnjenje, svojih prohtjeva, svoga šejtana i svojih strasti.

Treći kur'anski ajet, “Zaista Allah želi da vam oprosti.“ Kada sa ljudima radimo, kada ljude zovemo, i kada ljude podstičemo na činjenje dobra, kada ih odvraćamo od činjenja zla, imaj u vidu da Allah hoće da olakša. Imaj u vidu da Allah hoće da pojasni ljudima, imaj u vidu da Allah hoće i meni i tebi, Allah hoće i njima da oprosti i njih da uputi. I to je nešto što čovjek, vjernik treba imati na umu.

Sljedeći kur'anski ajet je smjernica svakom od nas. Kada navečer zatvoriš oči, pred sami odlazak na počinak, prije nego predaš svoju dušu Gospodaru, nesvjestan hoće li se duša vratiti, ovaj kur'anski ajet neka ti je na pameti. Kaže Gospodar: “Ako se vi budete čuvali onih najvećih grijeha koje vam Allah zabranjuje, Allah će vam ove manje grijehe oprostiti, i On će vas u džennet uvesti…“


Kada dođeš na džumu, a imaš osjećaj radosti da džuma do džume, ako si izbjegao velike grijehe poput Allahu pripisivati druga, ubiti, ukrasti, blud, jesti kamatu, potvoriti čestite, kaže Resulullah s.a.v.s.: „Džuma do džume sve grijehe između briše, ako se čuvate velikih grijeha.“ I zato je hazreti Ibn Abbas rekao da su ti ajeti bolji za nas od svega, jer kada ih pravilno razumijemo kada znamo da nije isto veliki i mali grijeh, nije isto kada čovjek uzima kamatu, jede kamatu ili krade tuđi imetak i od tog imetka hoće da napravi džamiju.


Vrednija je marka čovjeka koji je halal zaradi, marka njegova je vrednija nego milijarda novca koji je stečen na nedozvoljen način. Zbog toga pravilno razumijevanje ovog Kur'anskog ajeta jeste razlog da na ovome svijetu doživimo sreću.

Kaže Gospodar: „Ako budete izbjegavali!“ Gospodar zna naše slabosti, i zbog toga nam je Resulullah s.a.v.s., rekao: „Svaki sin Ademov čini grijehe, a najbolji od onih koji čine grijehe su oni koji se Allahu vraćaju.“

Draga braćo, molim vas da ne upadnemo u pogrešno razumijevanje vjere, da se čuvamo velikih grijeha. Kada se od tebe traži da izdvojiš iz svog imetka zekat, ako daš imetku onu snagu i težinu koju treba imati vjera Allahova, ti si Allahu druga pripisao. Ako ezan zauči za džumu, za namaz, pa namazu ne dadneš težinu koju namaz treba da ima, ti si Allahu pripisao druga. I ubiti, na pravdi Boga nekoga ubiti, ukrasti, blud počiniti, potvoriti nevine i nedužne ljude, jesti imetak jetima i jesti općenito javno dobro. Čuvajte se tuđeg javnog hakka, svako će nas tužiti za javno dobro.


I posljednje da nas Allah posebno od toga sačuva, sukob sa neprijateljem. U najveće grijehe spada okrenuti leđa neprijatelju kada smo u sukobu. Nek ide glava, ali nemoj da bude obraz. Obraz kod ljudi neće otići ako čuvaš obraz Gospodara. Ovo su veliki grijesi koje Resulullah s.a.v.s. spominje. Pravilno razumijevanje islama jeste znati da u najveće grijehe spada neposlušnost roditeljima. Ja molim Gospodara da nas počasti da se čuvamo velikih grijeha, molim Gospodara da naše porodice čuva od velikih grijeha, molim Gospodara da sačuva naše društvo od velikih grijeha.

DRUGA HUTBA Čuvajmo se griješenja u svakoj prilici


Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu a.s., časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Gospodara najvećim imenom molimo, da nas počasti svakim dobrom i da nas zaštiti od svakog zla, posebno da nas zaštiti od zla nas samih, od zla dušmana i od zla loših posljedica grijeha naših.


U jednom hadisu se spominje, da je Resulullah s.a.v.s. oborio glavu na minberu i da je plakao, svi su plakali za njim. Tada je Resulullah podigao glavu i kazao je kako mu je došao melek koji ga je obavijestio da onaj ko bude Allaha vjerovao, obavljao namaz i čuvao se velikih grijeha, Allah će ga pozvati na Sudnjem danu da uđe na vrata dženneta koja god želi.


Draga braćo, čuvajmo se velikih grijeha, čuvajmo se npr. onoga, kada ste na autoputu, mali grijeh bi bio kada pomjeriš volan za pola centimetra u desno ili u lijevo, nećeš primijetiti, ali nakon deset, petnaest, dvadeset kilometara ti ćeš sletjeti s puta. Međutim, odeš na džumu pa to ispravi, a veliki grijeh je da na autoputu pri brzini od 120 okreneš volan skroz na deseno, to je veliki grijeh. U individualnom životu to čovjeka košta i dunjaluka i ahireta. U društvenom životu kada čini društvo takve grijehe, to je isto što se dešava na autoputu. Da nas dragi Allah dž.š. sačuva svakog zla.

DOVA


Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Gospodaru naš, pokaži nam istinu i počasti nas da je slijedimo. Gospodaru, pokaži nam laž i počasti nas da je izbjegnemo. Najvećim te imenom molimo, Gospodaru, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Gospodaru, sačuvaj nas vatre i svakog djela koje vatri približava.
Gospodaru, smiluj se ummetu islama na svakome mjestu. Smiluj se nama u Bosni, narodu Siriji, Palestini, Iraku, Egiptu i svim mjestima, ne možemo više ni da nabrojimo na koje smo musibete naišli. Najvećim te imenom Gospodaru molimo, sačuvaj njihovu krv.
Gospodaru naš, sačuvaj njihove imetke, sačuvaj njihovu čast. Počasti nas Gospodaru, da svojim rukama i jezicima radimo za dobrobit ummeta Resulullaha s.a.v.s. Neka među nama niko nesretan ne bude.
Gospodaru molimo te, zaštiti nas naše porodice, smiluj se roditeljima našima, počasti nas od onih koji tvoje kuće obilaze, džamije posjećuju, koji su tebi na sedždi. Gospodaru, neka među nama niko nesretan ne bude. Smiluj nam se na oba svijeta, i počasti nas svakim dobrom.

IZABRANI CITATI


Mi imamo mnogo dilema u životu, a glavna dilema je šta je istina, a šta laž? Hvala Gospodaru, On od zore čovječanstva, od prvog čovjeka Adema a.s., pa do Muhammeda s.a.v.s., i do Sudnjega dana, neće nas ostaviti bez Objave. Objava je kod nas. Objava prati čovječanstvo i zato je Kur'an posljednja objava.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter