Pozivajte na dobro i činite ga!

Hutba – Bakijska džamija, 07.08.2015.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjenim blagodatima. Molimo Ga da nas počasti da te blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje, i da nas zaštiti od dana kada ćemo neku od blagodati spoznati samo zato što smo je izgubili.


Svjedočim da nema drugog Boga osim Jednoga Jedinoga, Stvoritelja nebesa i zemlja. I svjedočim da je Muhammed posljednji od Njegovih Poslanika. On je svoju misiju ispunio i svoj ummet na jasnoj stazi ostavio. Molim Allaha dž.š., da nas ovaj šehadet prati kroz život, da ga uvijek budemo dostojni i da sa njim sa ovoga svijeta odemo i da bereketom ovog šehadeta u džennet uđemo.


Draga braćo, u jednom hadisu Resulullah s.a.v.s., kaže: „Allah je dozvolio džehennemu da vas dva puta podsjeti na sebe. U godini ćete vidjeti najhladniji i najtopliji dan. Kada vidite najhladniji dan znajte da je to ona kazna hladnoće koja čeka u džehennemu nevjernike, i kada vidite najtopliji dan, znajte da vas opet Gospodar podsjeća na ono čega se istinski treba bojati, a to je Njegova kazna.“ Tema ova hutbe je ajet u kojem Gospodar kaže: „O vjernici, zašto govorite ono što ne radite…“


Ovaj ajet govorio o onome kakav bi trebao biti odnos vjernika prema njegovoj okolini. Na koji način samoga sebe iznutra pripremiti da možemo utjecati i napraviti neku razliku u našoj stvarnosti. Gospodar nas upozorava na to da ne budemo u raskoraku sa svojim riječima. Naša djela ne smiju biti u raskoraku sa našim riječima. Kaže dalje Gospodar u sljedećem ajetu: „Golema je srdžba Allahova da govorite ono što ne radite…“


Ova dva Kur'anska ajeta trebaju svakoga od nas podsjećati na činjenicu da će naše riječi imati utjecaj na ljude oko nas, ne onoliko elokventno kako smo ih kazali, nego onoliko koliko je bilo iskreno polazište odakle smo to kazali. U onoj mjeri u kojoj se insan identificira sa onom vrijednošću kojoj poziva, ljudi će to uvažavati i primati.


Prenosi se od Resulullaha s.a.v.s., da je rekao: „Na Sudnjem danu će se dovesti čovjek, pa će ga Allah baciti u vatru, pa će mu utroba sva izaći iz stomaka, pa će poput magarca oko svoje utrobe hodati, pa će se stanovnici vatre okupiti oko njega i reći: „E čovječe, šta je sa tobom? Zar nam nisi ti naređivao dobro i odvraćao nas od zla?“ Tada će im on odgovoriti: „Jesam, naređivao sam vam dobro i nisam ga činio i odvraćao sam od zla, a zlo sam sam činio.“
Draga braćo, ovaj hadis najprije posmatrajte kroz prizmu onih dragih ljudi koji su oko vas. Zapamtite da će ljudi uvijek gledati šta mi radimo, i šta mi govorimo. I kada nas pogledaju šta mi govorimo, ako vide da suprotno od toga radimo, da je zlatna svaka riječ koja im iz usta izlazi, neće ući u srce. Kada insan želi bilo šta kazati, treba se vratiti sebi, treba preispitivati sebe. Zašto to govorim, šta mi je namjera, šta time želim? Kaže jedan od ljudi Ibn Abbasu: „Ibn Abbase, ja hoću da vazim ljudima.“ Kaže njemu Ibn Abbas: „Slobodno vazi ako se ne bojiš ova tri ajeta.“ Prvi ajet, „Zar ljudima naređujete dobro, a sebe zaboravljate.“ Prvo ti čini dobro, to je najbolji vaiz, to je vaiz koji ne govori. Osmijeh mu na licu, poselami se, sadaku dadne, namaz obavi, roditelje poštuje, ashabe pazi. Drugi ajet, „O vjernici, zašto govorite ono što ne radite.“ I posljednji Kur'anski ajet, „Šuajb a.s., je rekao: „Neću da vam zabranjujem stvari, a da ih ja radim.“


Ja vam zabranjujem korupciju, a svoje dijete zaposlim čim stignem u javnu službu. Rješavam svoje probleme na račun države. Rekao je Resulullah s.a.v.s., kada je vidio čovjeka da hoda besposlen: „Bolje mu je da je uzeo sjekiru i otišao drva nasjekao, nego da je bilo šta uradio.“


Posljednje što hoću o ovom Kur'anskom ajetu da kažem, jeste jedna finesa. Mi ljude nekada pozivamo stvarima koje možda nismo u stanju da radimo. Godinama govori kako je lijepo stipendirati jetima, a on nema mogućnosti da ga stipendira. Ako te pozivam dobru, u najmanju ruku ga moram činiti ako imam pretpostavku, ili imati u srcu namjeru da to učinim.

Resulullah s.a.v.s., je rekao plemenitim ashabima kada su bili u jednoj bitci: „Tako mi Allaha, nismo prošli ni kroz jednu dolinu a da sa nama nisu bila naša braća iz Medine, njih je bolest spriječila da izađu.“


Molim Allaha da nas počasti da ono što govorimo da i radimo. Molimo Allaha da nas sačuva od raskoraka između riječi i djela.

DRUGA HUTBA Znanje o neznanju


Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Gospodara molimo da nas ne prepusti samima sebi ni koliko treptaj oka.


Draga braćo, volio bih da razmišljate o ovom Kur'anskom ajetu u kojem Uzvišeni Gospodar kaže: „Nemojte govoriti o onome o čemu znanja nemate…“ Mi kao narod, kao muslimani, kao ummet Islama moramo kod sebe utemeljiti znanje o neznanju, da insan bude svjestan šta zna, a šta ne zna. Danas patimo od toga da smo svi stručnjaci za sebe. Svi znamo o politici sve, o zakonima, a o vjeri da ne govorimo. Ljudi danas u džennet i džehhenem uvode. Kaže Gospodar, od najvećih grijeha je: „Da kažete o Allahu ono što ne znate…“

Svaka znanost, oblast života ima ljude koji trebaju tu oblast nositi. Jedan velikan je rekao: „Muslimani prije svega moraju kod sebe razviti kulturu da poštuju onoga koji zna i da imaju znanje o neznanju.“ Molim Allaha da nas od toga sačuva.

DOVA


Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospdoaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Gospodaru naš, sačuvaj nas od svakoga grijeha. Gospodaru molimo Te, počasti nas svakim dobrom. Gospodaru molimo Te, smiluj se nama i porodicima našim. Gospodaru molimo Te, počasti naš ummet da nađe izlaz.


Molimo Te Gospodaru za svako dobro koje je kod Tebe molio Tvoj miljenik Muhammed s.a.v.s.. Molimo Te Gospodaru, zaštiti nas od svakog zla od kojeg je zaštitu kod Tebe tražio Tvoj miljenik Muhammed s.a.v.s.. Gospodaru, počasti nas da tražimo znanje. Gospodaru, zaštiti nas od neznanja i oholosti.

IZABRANI CITATI


Zapamtite da će ljudi uvijek gledati šta mi radimo, i šta mi govorimo. I kada nas pogledaju šta mi govorimo, ako vide da suprotno od toga radimo, da je zlatna svaka riječ koja im iz usta izlazi, neće ući u srce. Kada insan želi bilo šta kazati, treba se vratiti sebi, treba preispitivati sebe.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter