Postom razvijajmo svijest!

Hutba – Bakijska džamija, 27.05.2016.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo Ga najvećim imenom Njegovim da nas počasti da te blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje i da nas zaštiti od dana kada ćemo neku od blagodati spoznati samo zato što smo je izgubili. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Svjedočim da nema drugog Boga osim Jednoga Jedinoga. Svjedočim da je Muhammed pečat Njegovih poslanika. Molimo Allaha, dž.š., da živimo život dostojan ovog šehadeta i da nas Allah počasti da sa ovoga svijeta odemo sa šehadetom.

Hazreti Pejgamber, s.a.v.s., se jedne prilike penjao na mimber i na svakoj stepenici bi rekao amin. Nakon što je treći put rekao amin plemeniti ashabi su upitali: Allahov Poslaniče vidimo te da govoriš amin, šta se dešava? Tada je rekao Resulullah, s.a.v.s.: Došao mi je melek Džibril i rekao mi: ′Ponižen je onaj u čijem se prisustvu spomene Pejgamber, s.a.v.s., a ne donese salavat.′ Na tu dovu meleka Džibrila Poslanik je rekao: Amin. Kada je Resulullah, s.a.v.s., stao na drugu stepenicu rekao je melek Džibril: Ponižen je onaj koga Allah počasti da dočeka starost svojih roditelja, ili barem jednog od dva roditelja, pa oni ne budu razlog da uđe u džennet. ‒ na tu dovu je hazreti Pejgamber, s.a.v.s., rekao: Amin. Na trećoj stepenici melek Džibril je rekao: Ponižen je onaj koga Allah počasti da doživi Ramazan, pa se ne izloži Allahovoj milosti i ne oproste mu se grijesi.


Kaže Gospodar u kur'anskom ajetu:
O vjernici propisuje vam se post kao što je propisan i onima prije vas, da biste razvili svijest o Allahu.


Kada sagledamo psihologiju kod muslimana, jedan od najvećih problema jeste što mi želimo da sve počinje od nas. U ovom ajetu mi sebe uključujemo u krug ljudi od Adema, a.s., pa do poslanika Muhammeda, s.a.v.s., do Sudnjeg dana, koji nose tu vrijednost koja se zove post. Post je unutrašnje stanje. Onaj ko te gleda sa strane on ne zna da ti u tom trenutku postiš. Kaže Resulullah, s.a.v.s.: Onaj zadah koji vjernik ima tokom posta Allahu je draži od mirisa miska. Zašto? Zato što pokazuje tvoje unutrašnje stanje sa Allahom.


Draga braćo mi trebamo preispitati svoj odnos prema Resulullahu, s.a.v.s. Koliko smo se puta upitali kako bi Resulullah, s.a.v.s., reagovao u nekoj našoj situaciji? Razvijajmo svoju svijest. Molim Allaha, dž.š., da nas u tome pomogne.

DOVA


Hvala Allahu, dž.š.. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Molim Allaha, dž.š., da nam dadne bereket u mjesecu ša′banu, da nas počasti da dočekamo mjesec ramazan. Gospodaru, daj nam da živimo dokle god je život za nas dobar. Počasti nas da preselimo kada je bolje za nas da sa ovog svijeta odemo. Molimo Te da nas ne zadesi iskušenje u vjeri. Molim Allaha, dž.š., da nas počasti džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Sačuvaj nas vatre i svakog djela koje vatri približava. Smiluj nam se onako kako si se smilovao Svojim čestitim robovima. Proživi nas u skupini čestitih robova Tvojih. Gospodaru, ne prepusti nas samima sebi ni koliko treptaj oka. Gospodaru, ništa nije lahko sem onoga što Ti učiniš lahkim, pa nam olakšaj samo ono što je dobro za nas na oba svijeta. Hvala Allahu na početku. Hvala Allahu na kraju. Hvala Allahu na svemu što je dao. Hvala Allahu na svemu što nam je uzeo jer samo On zna šta je za nas dobro.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter