Ovladaj svojim vremenom!

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo Te, Gospodaru, najvećim imenom Tvojim ne otvori nam nijedna vrata sem onih koji nas Tebi približavaju. Amin ja erhame rahimin.

 Salavat i selam pečatu svih poslanika, Muhammedu, njegovoj časnoj porodici i vrlim ashabima. Počasti nas, Gospodaru, da se Tvoga Miljenika u ovim danima pred mjesec Ramazan salavatom i salamom sjetimo i da molimo da na  Sudnjem danu on od nas lice ne okrene, da meleki ne kažu: “ne znaš ti, o Allahov poslaniče, šta su oni iza tebe radili.” Molimo Allaha da nas počasti da budemo dostojni da se zovemo sljedbenici Muhammeda, s.a.v.s. Amin ja erhame rahimin.

Draga braćo, hvala Allahu mi smo se družili sa četiri imena od Allaha, dž.š., pa smo govorili o imenu “Allah”. Dovoljno vam je hadis Resulullaha, s.a.v.s. u kojem kaže: “Neće nastupiti Sudnji dan dokle god na dunjaluku bude i jedna jedina osoba govorila ‘Allah, Allah’”, dokle god bude spominjala Allaha.

Zato u najvrijednija djela spada da ti spominješ Allaha i da preneseš spominjanje Allaha sljedećim generacijama i da obezbjediš uslove u kojima će se Allahovo ime spominjati! I to jest suština džihada, borbe na Allahovom putu,  da se ti boriš protiv svojih prohtjeva da se boriš, Allaha spominjati, da se boriš protiv onoga ko ti uzima vrijeme, posvetiš se djeci i drugima koji su ti povjereni da ih odgojiš da “Allah, Allah” govore i da moliš Allaha da si čuvao okvir, jer čovjek ne živi u havi nego živi na zemlji, u kojem će se Allah spominjati.

Pa smo spomenuli Allahovo ime Rahman. Pa sam se sjetio hadisa, kaže Resulullah, s.a.v.s., Tirmizi ga prenosi, kaže: “Da tvoji grijesi, sine Ademov, dosegnu nebeske visine onda se Allahu okreneš Allah će te primiti”, otac i majka možda te ne bi primili ali Allah hoće. Milostivi.

Pa smo onda spomenuli Rahim, Samilosni, Prema kome? Prema vjernicima i prema svim ljudima je milostiv na dunjaluku, a na dunjaluku milostiv prema vjernicima a posebno samilostan na Ahiretu.

Zato se kaže Sulejmanu, a.s., je Allah dao vlast: upokorio mu džinne, ljude, vojske, ali u čemu je najveći dar, kaže Allah: evo i vjetrovi, evo i džinnovi, džinnovi silaze u mora i donose mu hajrate, dobra iz mora. Ali šta je najveći dar? “Pa ti, o Sulejmane zadrži ili otpusti bez polaganja računa!”

Zamisli da je Sulejman, a.s., morao polagati račun za sve. I kad se Allahovog imena Rahim sjetiš, reci: “Allahu budi prema meni Rahim, pokloni mi sve blagodati, nemoj me pitati ni za vid, ni za sluh… Milošću Te Tvojom molim prema meni budi samilostan.” Kome Allah hoće da se smiluje na Sudnjem danu mu djela uveča.

Zato se uči: “Allahu, povećaj mi dobra djela.” Neka dobra djela Allah i do sedam hiljada puta uveća i više. “Oprosti nam loša djela i pokloni nam blagodati.” Ima ljudi na dunjaluku – oslanjaju se na dobra djela, koga Allah bude htio kazniti na Sudnjem danu uzet će samo jednu blagodat, vid naprimjer, stavit će ga na jednu stranu a na drugoj strani sva njegova djela – pa će prevagnuti ta jedna blagodat što je uživao!

“Prema vjernicima je bio i uvijek je samilostan.” Ime koje smo dotakli dubinski je ime koje ovih dana doživljavamo neke manifestacije tog Allahovog imena – da je Allah taj koji istinski vlada, a ljudi imaju privid da vladaju, govorili smo sedam osam različitih dimenzija tog imena.

Ja sam danas pripremio, a to je ova sura Asr, plemeniti su ashabi nju s razlogom učili, kad ispračaju jedan dan. Kaže: “Tako mi vremena, svaki je čovjek na gubitku osim onih koji vjeruju”, ali ne samo verbalno, “i čine dobra djela, jedni drugima preporučuju istinu, jedni drugima preporučuju strpljenje.”

Ja vas molim ova dimenzija razumijevanja Allahovog imena el-Melik, Onaj koji vlada. Dokle god, evo to mi je na pameti zadnje tri sedmice: postoje narodi koji sanjaju i postoje narodi koji rade i planiraju!

Muslimani danas, dokle god se ne okrenu tome da rade i planiraju mi možemo samo sanjati. Sanjati nije lose, ali to rade djeca i rade oni koji su u tim godinama da misle da će Allah dati prema snovima, neće – dat će prema radu, trudu i još će ti povećati bereket.

Ova dimenzija koju ću sa vama danas podijeliti je vezana za suru Asr, a to je da je Allah tebi i meni dao vrijeme. U kojem smislu? Povjerio nam je sate, dane, sedmice, povjerio nam je godine našega života. Jedan od velikana odgoja, Abdulkadir Gejlani je govorio: “Izlazimo prem svoje vanjske neprijatelje, a sa sablji nam kappa krv, uložili smo trud i napor protiv svojih prohtjeva.”

Koliko sam ja kurbana zaklao a nisu vidljivi kurbani. Koliko puta sam ustao na sabah pa žrtvovao svoj san. Koliko puta sam dao svoj novac pa žrtvovao svoju škrtost. Vladanje vremenom, vjernici istinski moraju razumijeti: Allah mi je povjerio to. Ko ne cijeni minute, ja sam pokušao sedam godina kao hatib da cijenim svaku vašu minutu, jer vi ste došli s posla, mnogi od vas imaju hiljadu stvari koje ih čekaju.

Cijenim svaku minute, ko ne cijeni minute, ko ne cijeni dan on ne cijeni ni sedmicu, ne cijeni ni godinu, ne cijeni ni čitav život. Ja molim Allaha, dž.š., da pravilno se sa vremenom odnosimo. Kaže Resulullah da je vrijeme skrievna blagodat, prolazi a ne vidiš da ti prolazi.

Molim Allaha da vladamo vremenom, da ga najbolje iskoristimo. Molim Allaha da nas ukabuli kod Sebe. Amin ja erhame rahimin.

DRUGA HUTBA Oprosti se s ljudima prije dana kada dirhema neće biti!

Hvala Allahu, dž.š., na Njegovim neizmjernim blagodatima. Salavat i selam našem uzoru, našem Miljeniku, onome za koga molimo Allaha, dž.š., da nas svojim šefaatom obuhvati, Resulullahu, s.a.v.s.

Draga braćo, neke stvari u životu čovjeku dolaze. Od edeba prema Allahu je da ih ne traži a da ih ne odbija. 2005. – te sam se vratio pa me Allah počastio da se sa vama nakon sedam godina počnem družiti u Bakijskoj, u februaru 2011. – te, i evo sada nakon sedam godina druženja ovdje, ja najvjerovatnije, još samo ramazanskuu hutbu ću doći da se družimo.

Meni je ukazan emanet, Reis efendija i muftija su kazali da me žele postaviti za glavnog imama. Nisam imao obraza da ih odbijem jer smatram da su to čestiti ljudi. Nama puno treba da se institucionalno dotegnemo i uredimo. Ja vam tražim halala ako sam bilo kad, ovdje smo znali i suzu pustiti, znali smo se, elhamdulilah, nekada i nasmijati, bilo nam je lijepo.

Ja mislim da je ova džamija bila ta koja je otvarala preko vaših riječi, vašeg lijepog mišljenja. Kaže jedan od velikana: “Molim te, brate, o meni imaj lijepo mišljenje a halali mi, znaj da svi smo šareni.” Nema crno bijelo – jok, svi smo kaže šareni.

Ja bih vas zamolio da ostanemo ono što jesmo, hvala Allahu, dž.š., odani Njemu, da pomognemo jedni druge i dovom i savjetom i smjernicom. Ova džamija i vaše lijepe riječi su možda bile razlog da u jednom trenutku oni koji vode zajednicu, kako kaže imam Šafija: “Da zjnam da mi je i jedna dova kod Allaha Kabul ja bih molio Allaha da popravi ljude koji nas vode.”

Jer oni otvaraju neke procese koji su daleko veći od onoga što ti i ja možemo individualno otvoriti. Kako kaže Resulullah, s.a.v.s.: “Otkupite jedni druge i otkupite se jedni od drugih  prije nego dođe dan u kojem nema dinara i dirhema.”

Ako je policija kaznila nekog što je došao na džumu nek slobodno dođe i mene su kaznili, braćo. Ako sam nekoga na bilo koji način uvrijedio, zaista mi nije bila namjera. Ima onih koji kažu: “U svakoj se hutbi nađem…”, pa mislim šta sam pričao, da nisam nekoga okahario. Želja mi je bila da Allahu zajedno na sedždu padamo. Želja mi je bila da kroz ova vrata bolji izađemo. Ova džamija ima poseban ruhanijet, ne zove se ona bez razloga “bakijska”, mi trebamo gledati da iza sebe ostavimo ono što će trajati. Uvijek u mome srcu će ova džamija imati posebno mjesto, svako od vas ko mi je poklonio evo i ovih petnaestak minuta koliko sam sada govorio, uvijek će biti u mojim dovama.

Da nas Allah počasti. Sura Zumer, skupine: “Oni koji su svjesni Allaha bili bit će vođeni u Džennetu u skupinama.” Ja sam zadovoljan da ovo moja skupina bude, ovi naši Bošnjaci, muslimani muslimanke, naši Albanci, svi koji su ovdje ja sam zadovoljan da na Sudnjem danu sa njima budemo.

U Džennet, kako nas danas neki uče, sam ne možeš ući. Allah kaže: “Ući će u grupama.” Blago grupi koja ima jaku instituciju, koja ima čestite ljude, koja ima međusobno povjerenje, koja zna da je vrijednije da je jedno dijete, nakon tebe i mene, na sedždu palo nego sav imetak moj i tvoj koji imamo. Proklet bio hiljadu puta bio dunjaluk koji sa insanima radio no što radi. Zato je Resulullah rekao: “Proklet je dunjaluk osim spominjanja Allaha.” Ako se ženiš, hanumi svojoj prilaziš sa zikrullahom – to nije problem. “Prokleto je sve osim zikrullaha i onoga koji je spreman da podučava i onoga koji želi da uči.”

Ja molim Allaha da su vaši dolasci bili sa tim nijjetom, molim Allaha da među vama i vašim dragim insanima niko ne bude nesretan. Da nas Allah počasti da godine koje su pred nama budu razlog da se ponosimo a to možemo samo zajedno i “moj uspjeh dolazi samo od Allaha.”

Nisam vam nikada to govorio, hatibima govorim: “Kad si dole na prvoj stepenici mimbera reci: ‘Ja Rabbi znam da nisam dostojan da govorim sa mjesta na kojem je Tvoj Miljenik govorio.” U tom trenutku Allah otvori da kažeš stvari koje možda nisi ni planirao da kažeš, da usmjeriš ljude onako kako ih ne bi mogao usmjeriti i da si doktor doktora nauka!

Ja molim Allaha da vas čuva, da vas nagradi, da vas pomogne. Vaš sam brat i vi ste moja braća, mlađi i stariji i vi koji ste moji vršnjaci. Molim Allaha da nas počasti i da se uvijek u dobru susrećemo. I u onome što je najveće dobro a to je Allahovo zadovoljstvo, blizina Poslanika i Miljenika, da nas tada sabere.

Ovdje svakako odlazimo, evo i sad ću otići. Nekad je bolje i otići sam prije nego dođe trenutak da nas odvede. Molim Allaha da nas počasti da to spoznamo.

DOVA

Gospodaru naš, počasti nas a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe a nemoj nas kazniti.

Najvećim Te imenom molimo Gospodaru, ne pepuštaj nas samima sebi ni koliko treptaj oka. Molimo Te, Gospodaru, čuvaj nas, naše porodice i ummet Tvoga Miljenika.

Najvećim Te imenom molimo otvori nam vrata Dženneta, počasti nas da radimo djela stanovnika Dženneta, sačuvaj nas od djela stanovnika vatre i sačuvaj nas od vatre.

Najvećim Te imenom molimo Gospodaru, počasti nas da Tebi odani ostanemo da sa time Tebi dođemo i milošću Tvojom da uđemo u Džennet.

Gospodaru, uvećaj nam dobra djela, oprosti nam loša djela i pokloni nam blagodati i reci: sve je to bez polaganja računa.

Molimo Te da nas vode najbolji među nama, počasti ih da oko njih budu čestiti ljudi, da ih savjetuju, da Tebi odani budu, da se čuvaju harama, da se čuvaju tuđeg hakka. Da Tebi budu odani u svakoj riječi koju kaže, u svakom postupku.

Molimo Te, Gospodaru, otvori nam imetak koji je halal i udalji od nas haram imetak. Najvećim Te imenom molimo neka u nama ni gram harama ne uđe.

Najvećim Te imenom molimo, Gospodaru, sačuvaj nas na oba svijeta, počasti naše roditelje svakim dobrom, smiluj im se ako su preselili, počasti naše porodice svakim dobrom, smiluj se onim od naših ukućana koji su preselili.

Molimo Te, Gospodaru, mi smo emanet vjere primili, molimo Te da taj emanet prenesemo. Gospodaru, nimo ti tražii vjeru, poklonio si nam je, molimo Te, Gospodaru, pokloni nam Džennet a Ti si nam rekao da to od Tebe tražimo.

IZABRANI CITATI

Cijenim svaku minute, ko ne cijeni minute, ko ne cijeni dan on ne cijeni ni sedmicu, ne cijeni ni godinu, ne cijeni ni čitav život.

Postoje narodi koji sanjaju i postoje narodi koji rade i planiraju! Muslimani danas, dokle god se ne okrenu tome da rade i planiraju, možemo samo sanjati. Sanjati nije loše, ali to rade djeca i rade oni koji su u tim godinama da misle da će Allah dati prema snovima, neće – dat će prema radu, trudu i još će ti povećati bereket.

Zato u najvrijednija djela spada da ti spominješ Allaha i da preneseš spominjanje Allaha sljedećim generacijama i da obezbjediš uslove u kojima će se Allahovo ime spominjati!

Hutba – Bakijska džamija, 27.04.2018.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter