Ovladaj sobom pa tek onda drugima!

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Zamolimo ga, draga braćo, u ovom mubarek trenutku u ovome mubarek danu, na ovom muabrek mjestu da budemo od iskrenih robova Njegovih.

Salavat i selam pečatu svih poslanika, Muhammeda, njegovoj časnoj porodici i vrlim ashabima. Neka je mir i spas na sve čestite ljude do Sudnjega dana, molimo dragoga Boga da mi uvijek sa njima i od njih budemo!

Draga braćo, jedan od velikana odgoja duše je kazao: „Izlazimo pred svoje neprijatelje, vanjske neprijatelje, a sa naših sablji kapa krv u borbi koju smo ranije imali protiv vlastitih prohtjeva i strasti.“

Možda je jedan od glavnih razloga zbog čega se muslimani mogu ponositi na neke trenutke u njihovoj povijesti kada se trebalo pokazati šta je veličina, upravo što su muslimani odgajani u svijesti o Allahu i u svijesti odgovornosti pred Allahom, dž.š.

Uzmimo samo jedan historijski događaj. Krstaši kada su ušli u Jerusalem, sedamdeset hiljada ljudi su na licu mjesta pobili. Nakon nekog vremenskog perioda, Allah je dao da Salahuddin Ejjubija dođe sa vojskom u isti taj grad i da se ne prolije nijedna kap krvi u tome gradu!

Današnja tema će biti vezana za Allahovo, dž.š., ime el-Melik. El-Melik je vladar, i kada učimo Fatihu mi najprije kažemo: „Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Samilosnom, Onoga u čijoj je ruci Sudnji dan, On je vladar na Sudnjeme danu.“

Allahovo ime Malik ili Melik je ime za koje se treba vezati i ime koje čovjek treba u svome životu stalno ponavljati. Zbog čega? Nećemo vladati bilo čime dokle god ne ovladamo sami sobom, dokle god muslimani ne budu ovladali svojim prohtjevima i ne usmjere ih prema Allahovom zadovoljstvu očekivati da će bilo gdje napraviti neki iskorak je apsurdno!

Jedan od velikih učenjaka, Turčin je, u Njemačkoj prije tridesetak godina mu je došao istraživač musliman i kaže: „Spreman sam da radim s tobom.“ Kaže mu: „Koliko si sati spreman raditi svaki dan?“ Kaže: „Četiri, pet, šest, sedam, osam…“ Kaže: „Hajde uđu sa mnom.“

Ušli su u jednu prostoriju gdje je bilo preko pedeset studenata iz čitavoga svijeta, kaže devedeset posto su nemuslimani. Oni rade dvanaest do šesnaest sati svaki dan ovdje! Dokle god čovjek nije svjestan šta znači ovladati sobom, kako da izađeš i kako da se suočavaš sa problemima a još uvijek ne vladaš sobom?

To je prva dimenzija ovog imena, i to je na neki način ono što je nama najbliže. Molite Allaha, ja Melik – Allahu moj koji si Vladar, pomozi meni da ovladam svojim prohjevima, da ovladam svojom srdžbom, da ovladam svime onim što si mi dao, da mi ovaj dunjaluk nikada ne bude u mome srcu nego da bude u mojoj ruci! Da vladam dunjalukom a da dunjaluk ne vlada sa mnom!

Također, drug dimenzija je vrlo bitna, kaže Allah, dž.š.: „Reci, o Muhammede: Allahu moj Koji si vladar sve vlasti, daješ vlast kome hoćeš i istrgneš vlast od onoga od koga hoćeš. Ti, Gospodaru moj, uzdižeš koga hoćeš i unižavaš koga hoćeš.“

Vrlo je bitno znati da nije svejedno ko vlada i ko upravlja i kome je povjeren emanet vlasti među muslimanima! Allahovo je ime je Melik, Vladar. Uvijek moraš Allaha, dž.š., da te počasti da tobom vladaju, upravljaju i da su tvoji politički predstavnici oni koji Allaha znaju. Ova dova: „Allahu moj Koji si vladar sve vlasti..“

 Jedan od halifa je imao četiri sina, trojici je podijelio djelove svoje vlasti a jednog ostavio i rekao da je on mali. Allah dadne umiru sva trojica sinova i vlast ode četvrtom. Reci: Allahu moj koji svu vlast imaš, Ti daješ vlast kome Ti hoćeš…

Još jedna stvar, nauči da ostavljaš, ovo je danas prednost. Ko god dođe da predstavlja muslimane, izabrali su te ljudi i dali emanet. Reci ovdje sam četiri godine, moje je da svaki dan iskoristim kad odlazim odavde, a spreman sam nakon četiri godine, nakon osam, ja odlazim, da sam uradio maksimalno što sam mogao.

Zamisli tu psihologiju čovjeka, da je svjestan da je prolazan i da je jedini istinski vladar Allah, dž.š., i On povjeri nekome evo ti upravljaj, to neće lahko biti. Oni koji su upravljali znaju. Upravljaš u školi, vidiš nastavika osam godina upropaštava djecu, osam godina – pojma nema. Ti kažeš: „Ne može više.“ Skloniš tog insana, znate li šta će taj insan kazati? Reći će: „Ti si meni zulum učinio.“ Neće kazati da je neko pustio tog insana osam godina da čini zulum!

Zato hadis je Resulullaha, s.a.v.s., kaže: „Vi ćete hlepiti za vlašću, a vlast je u svojoj suštini kajanje i žao ti što si uopšte ulazio u to, osim ko uđe u to a kompetentan je, umije, i ispuni svoju obavezu kad se o tome radi.“

Zamolio bih vas, draga braćo, da imamo na umu da je ime Allaha, dž.š., el-Melik, Onaj koji je vladar to koje nas podsjeća, bez obzira čime vladaš, možda vladaš svojom porodicom, možda vladaš s nekim prostorom, možda vladaš nekom firmom, da kažem upravljaš. Vlast suštinski pripada Allahu, dž.š., u trenutku kada si toga svjestan Allah ti pomogne da upravljaš i da vladaš, u Kur'anu čak Gospodar kaže za vladara „Melik“, razlika između čestitih ljudi poslanika i vladara je u tome što su poslanici osvajali ljudska srca pa se ljudi dobru odazvlai, a vladar od tebe uzme i upokori te, vlada tvojim vratom, tvojom fizičkom dimenzijom.

Zamolio bih vas, draga braćo, imajmo na umu da uvijek učimo dovu da Allah nikada zbog naših grijeha ne dadne vlast nad nama onim koji prema nama neće milosti imati. Ta dova je česta: „Gospodar, nikada ne daj vlast, a ti si el-Melik“, moli Allaha na sedždi, da nikada, jer možda se promjeni. Prije par dana u jednoj muslimanskoj zemlji gledam, poslali mi ahbabi, hatiba s mimbera svukli kao zadnjeg kriminala samo zbog toga što je rekao ono što vlastodršcima u tom mjestu nije odgovaralo i to s ponižavanjem.

Zamislite, kažu odakle njemu pravo da priča o općini, odakle njemu pravo da priča o kantonu. Pošalje policiju, šta ćeš onda? Molimo Allaha da nikada nad nama ne dadne vlast, gledajte to je paradoks – prvi put od 1878. pa na ovamo, od ‘90. – te godine se ti pitaš. Ako dadneš vlast onome ko ne klanja pored tebe u džamiji, ko nema porodični život – normalan insan, kome daješ vlast? Daješ možda onome koji će možda hatiba svući s mimbera.

Kad sam to gledao, žao mi hatiba, suza mi skoro krenula. Oni ponižavaju mjesto odakle se Resulullah, s.a.v.s., obraćao muslimanima. Obraćao im se da ih uputi dobru i istini a oni ga svukoše.

Zato, zamolio bih vas, barem sada na sedždi dok budete džumu klanjali, recite: „Gospodaru..“, u mislima svojim, „ne daj da ovim dijelom ummeta Muhammeda, s.a.v.s., ikada vlast ima onaj ko nam se neće smilovati i prema nama milostiv biti.“ Molim Allaha da nas u tome pomogne, amin ja erhame rahimin!

DRUGA HUTBA Nemojte kriti svoje svjedočanstvo!

Hvala Allahu, dž.š., salavat i selam pečaatu svih poslanika, Muhammedu, časnoj, plemenitoj porodici i vrlim ashabima.

Draga braćo, ulema nas uči da imamo uvije opreznost prema onome što činimo u svojim životima, pa su čak jedne prilike kazali: „Kada je Allahu neposlušan onaj koji Allaha priznaje, Allah će nad njime dati vlast onome koji Allaha ne priznaje, pa će vidjeti šta će se njemu desiti.“

Historijski podatak koji sam naveo da je sedamdeset hiljada ljudii pobijeno prilikom ulaska u Jerusalem. Nemojte misliti da je to daleko, oko 700.000 se procjenjuje da je protjerano Rohinja muslimana sa svojih ognjišta.

To nije bilo prije sto godina, to se sada dešava. Čitav svijet je šutio! Zvanični podaci kažu da je par desetina hiljada pobijeno. Valja sedamsto ljudi pomjeriti sa njihovih ognjišta! Zato ja bih vas zamolio, imajte na umu, historija je učiteljica i ona se pretoči u savremenost. Onda gledamo neke stvari ali jednostavno nam šejtan ne dozvoljava da iz njih uzimamo pouku.

Ja bih vas zamolio imajte na umu da je vlast i onaj kome ćemo mi vlast povjeriti, da je to jedna od najopasnijih stvari koju u životu možemo uraditi. Ja čak za taj odnos spominjem kur'anske ajete: „Nemojte skrivati šehadet.“ Kada neko od vas posvjedočite ko je čestit da vodi općinu, kanton, državu, ovo ono, „nemojte skrivati svjedočanstvo. Onaj ko sakriva svjedočanstvo to je insan koji je griješna i bolesna srca.“ Ja molim Allaha da dadne da naša srca budu zdrava. Molim Allaha da nas vode najbolji među nama. Molim Allaha da nad nama, zbog grijeha naših, nikad vlast nemaju oni koji nisu čestiti.

Molim Allaha da čuva vas, vaše porodice, našu domovinu, da čuva ummet Muhammeda, s.a.v.s. Da dadne muslimanima Sirije, Palestine, Mijanmara, evo vidite koliko ima mjesta, da budu u našim dovama i u našim željama, da im Allah, dž.š., dadne zaštiu i sklonište. Amin ja erhame rahimin!

DOVA

Gospodaru naš, počasti nas a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe a nemoj nas kazniti.

Molimo Te, Gospodaru, svako dobro koje je od Tebe molio Tvoj miljenik Muhammed, s.a.v.s., Gospodaru, utječemo ti se od svakog zla od kojeg je utočište tražio Muhammed, s.a.v.s.4

Molimo Te, Gospodaru,da iza nas ostanu generacije koje će Tebi na sedždu padati. Molimo Te, Gospodaru, da čuvamo emanet domovine koju si nam povjerio. Molimo Te, Gospodaru, da ne obrukamo naše šehide i naše gazije.Molimo Te, Gospodaru, da sa svojim mahalskim džamijama posebnu vezu imamo. Molimo Te, Gospodaru, da džume pazimo.

Molimo Te, Gospodaru, da roditelje obilazimo. Molimo Te, Gospodaru, da rodbinu pazimo. Molimo Te, Gospodaru, da nas počastiš da nam lica svjetla budu na dan kada nas proživiš. Molimo Te, sačuvaj nas od svih bolesti, fizičkih i drugih bolesti.

Molimo Te, Gospodaru, podari onima koji su hasta lijeka. Onima koji su duhovno bolesni daj im Uputu.

Molimo Te, Gospodaru, da među nama i našim voljenim osobama niko daleko od Tebe ne bude.

Molimo Te, Gospodaru, Džennet i svako djelo koje približava Džennetu i zatvori nam vrata svoje srdžbe i Džehennema i svakoga djela koje približava Tvojoj srdžbi i Džehennemu.

Molimo Te, Gospodaru,da nas vode najbolji među nama a ne najgori među nama. Gospodaru, Ti si istinski vladar pa Te molimo daj vlast našim glasovima samo onima koji to zavrijeđuju.

IZDVOJENI CITATI

Dokle god čovjek nije svjestan šta znači ovladati sobom, kako da izađeš i kako da se suočavaš sa problemima a još uvijek ne vladaš sobom?

Molite Allaha, ja Melik – Allahu moj koji si Vladar, pomozi meni da ovladam svojim prohjevima, da ovladam svojom srdžbom, da ovladam svime onim što si mi dao, da mi ovaj dunjaluk nikada ne bude u mome srcu nego da bude u mojoj ruci! Da vladam dunjalukom a da dunjaluk ne vlada sa mnom!

 „Izlazimo pred svoje neprijatelje, vanjske neprijatelje, a sa naših sablji kapa krv u borbi koju smo ranije imali protiv vlastitih prohtjeva i strasti.“

Hutba – Bakijska džamija, 16.03.2018.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter