Oni koji čuvaju svoj identitet

Hutba – Bakijska džamija, 27.03.2015.

Zahvala pripada Uvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo Allaha dž.š., da nas počasti da Njegove blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje. I da nas zaštiti od dana kada ćemo neku od blagodati spoznati samo zato što smo je izgubili. Salavat i selam Njegovom miljeniku i poslaniku Muhammedu, našem uzoru, našem vođi. Salavat i selam njegovoj časnoj porodici, vrlim ashabima. Svjedočim da nema drugoga Boga osim Jednog Jedinog, i svjedočim da je Muhammed posljednji od Njegovih Poslanika. Molim Allaha dž.š., da nam ovo svjedočanstvo učvrsti u našim srcima, počasti da živimo u svojim životima i da budemo proživljeni među onima sa kojima je Gospodar zadovoljan.


Draga braćo, jedne prilike je Poslanik s.a.v.s., bio u svojoj kući sa svojom hanumom hazreti Aišom. Naša majka hazreti Aiša je upitala Božijeg Poslanika: „Da li me ti voliš Božiji Poslaniče? Tada je Resulullah s.a.v.s., rekao da je voli. Međutim to joj nije bilo dovoljno, željela je još, pa ga je upitala: „Koliko me voliš?“ A u rukama Božijeg Poslanika s.a.v.s., u rukama je bio jedan čvor koji ga je napatio, nije mogao da ga raspetlja. Tada je on rekao: „Volim te koliko je jak ovaj čvor.“


Nikada više hazreti Aiša r.a., nije pitala Resulullaha da li je voli i koliko je voli, nego bi ga samo upitala kada bi nešto bilo između njih kako je čvor. Tada bi Resulullah s.a.v.s., odgovarao onako kakav je i bio, čvrst i jak.


Ibn Abbas prenosi da je u ranijim Objavama Allah pozivao ljude sa riječima: „O vi siroti.“ A počast ummetu do Sudnjega dana jeste da te Allah doziva sa onim što je najvrednije u tebi, doziva te sa riječima: „O vjernici.“ Današnji ajet glasi: „O vjernici, nemojte reći „raina“ nego recite „unzurna“ i slučajte šta vam Resulullah govori…“


I jedna i druga riječ imaju isto značenje. Međutim, prvu riječ su jevreji koristili kao uvredu, a druga riječ bi značila posvećivanje pažnje. Kakve to veze sa nama ima evo u današnjem dobu? Jedan od vjeroučitelja je htio da proba do koje mjere je urušen identitet djece u osnovnoj školi. I onda je na tabli napisao rečenicu, jučer u akšam mi je ahbab bio plaho hasta, pa smo ja i ahbabi iz razreda otišli da ga zijaretimo. Većina njih se ponašala kao da im se govori na latinskom jeziku.


Riječi su te koje čine naš identitet. Ja ne mogu prevesti riječ ahbab, ahbab nije prijatelj, on je više od toga. Zijaret jeste posjeta, ali je više od toga, to je posjeta sa kojom hoćeš da Allah bude zadovoljan. Odeš kod bolesnoga da Allah da kada iz njegove kuće izađeš, da na tebi ni jedan grijeh ne ostane, jer si zijaretio radi Allaha onoga koji je u potrebi za tvojim zijaretom.


Poslanik s.a.v.s., kaže: „Lijepa riječ je sadaka.“ Mi znamo šta je riječ emanet, ali ne postoji niti jedna riječ sa kojom bi mogli prevesti riječ emanet, ne postoji.
Ovaj Kur'anski ajet je smjernica nama da jačamo svoj identitet kroz čuvanje svoga jezika. Naš osnovi identitet je La Ilahe Illellah, tu smo Allahu poslušni u najvećem što nam je naredio. Narod koji ne čuva svoj jezik, gubi svoj identitet. Rijetko čovjek može čuti da se ove riječi čuvaju i šire. U jednom arapskom stihu se kaže: „Ništa od dobročinstva nemoj smatrati malim, i najveća brda i planine su u konačnici od nekog kamenja.“


Molim Allaha dž.š., da budemo od kamenja dobra, a da ne budemo od onih koji su kamenje zla.

DRUGA HUTBA Šta je to mudrost


Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Molim Allaha dž.š., da nas počasti da svakim trenutkom našega života Njemu budemo odani. Molim Gospodara da nas sačuva od svakoga djela koji nas udaljava od Njega.
Draga braćo, Uzvišeni Gospodar kaže u Kur'an-i-Kerimu: „Allah daje mudrost onome kome On hoće, a onaj kome je Allah mudrost dao, zaista mu je mnogo dobra dato…“


Nigdje se u Kur'anu, ni za vlast, ni za novac, ni za bilo koju fizičku osobinu ne kaže da je dobra, jedina stvar za koju Gospodar kaže da je mnogo dobra jeste mudrost. Mudrost je kako ulemma kaže: „Uraditi ono što treba, na vrijeme kada treba, na način na koji treba, i pri tome moliti da Allah ukabuli.“
Molim Allaha dž.š., da požurimo sa dobrim, nemojmo odgađati ništa od dobra kojim nas je Allah počastio. Kome Allah dadne mudrost, ako mu dadne imetak, znat će sa njim. Ako mu dadne vlast, znat će sa njim. Molim Gospodara da nas počasti da budemo od onih kojima je On mudrost dao.

DOVA


Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Gospodaru, najvećim Te imenom molimo za džennet i svako djelo koje džennetu približava. Sačuvaj nas od vatre, i svakog djela koje vatri približava. Gospodaru, počasti nas da jezik svoj čuvamo. Gospodaru, počasti nas da odani Tebi budemo. Počasti nas da emanete svoje čuvamo. Gospodaru podari nam bereket u opskrbi, neka ona halal bude. Gospodaru počasti nas da sa halalom živimo. Gospodaru, neka nam najdraži dan bude dan kada ćemo se sa Tobom susresti. Gospodaru, ako si Ti sa nama zadovoljan, sve nam je lahko. Gospodaru, neka nas vode najbolji među nama. Gospodaru počasti nas da imecima svojim istinu pomažemo. Gospodaru molimo Te proživi nas u društvu Svoga miljenika Muhammeda s.a.v.s.. Počasti nas njegovom blizinom u džennetu.

IZDVOJENI CITAT


Riječi su te koje čine naš identitet. Ja ne mogu prevesti riječ ahbab, ahbab nije prijatelj, on je više od toga. Zijaret jeste posjeta, ali je više od toga, to je posjeta sa kojom hoćeš da Allah bude zadovoljan. Odeš kod bolesnoga da Allah da kada iz njegove kuće izađeš, da na tebi ni jedan grijeh ne ostane, jer si zijaretio radi Allaha onoga koji je u potrebi za tvojim zijaretom.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter