Onaj ko Allaha zavoli, On mu je dovoljan!

Hutba – Bakijska džamija, 01.05.2015.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru. Molimo Ga najvećim imenom Njegovim, da nas počasti da blagodati Njegove spoznajemo kroz njihovo trajanje, i da nas zaštiti od dana kada ćemo neku od blagodati spoznati samo zato što smo je izgubili. Salavat i selam Njegovom poslaniku i miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Svjedočimo da nema drugog Boga osim Jednoga Jedinoga, Uzvišenog Gospodara. I svjedočimo da je Muhammed posljednji od Njegovih Poslanika. Molim Allaha dž.š., da nam ovo svjedočanstvo čuva dok smo živi, počasti da sa njim preselimo sa ovoga svijeta, da budemo proživljeni u društvu onih koji su ovo svjedočanstvo imali, i da nas milošću Svojom Gospodar uvede u džennet.


Draga braćo, onim ljudima o kojima je hazreti Alija brinuo je govorio: „Znajte da vam je znanje bolje od imetka. Ti čuvaš imetak, a Allah tebe znanjem čuva. Svaki put kada dadneš nešto od novca, to se smanji, a znanje kada preneseš, Allah ti ga oplemeni i proširi. Oni koji su rizničari imetka bili, umrli su dok su još bili na ovom svijetu. A oni koji imaju znanje, ostat će živi. Čak i kada alim nestane, ostaje primjer kojeg bi on ostavio među ljudima.“


Draga braćo, kazali smo da u osamdeset i devet ajeta Uzvišeni Gospodar poziva vjernike riječima: „O vjernici.“ Danas ću navesti samo jedan kratki Kur'anski ajet u kojem Gospodar kaže: „O vjernici, odazovite se Allahu i Poslaniku kada vas Allah i Poslanik pozivaju onome što će vas istinski učiniti živim…“
Istinski je živ samo onaj koji se odazvao Allahu, jer dobija kod Gospodara ono što je vječno, a na dunjaluku dobija da bude od onih koji su se Allahu odazvali. Ulemma kaže: „Onaj ko spozna dragog Gospodara, prvo što će uraditi jeste da će Ga zavoljeti.“ Kada gledaš koliko si bio dana zdrav, i koliko si bio dana bolestan, pa kako da ne voliš Njega, kada ti je dao stotine dana bez bolesti? Kako da Ga ne zavoliš, a On te stvorio?


Koliko samo ima ljudi koji su se rodili sa nekim oboljenjem. Koliko ima ljudi, rodili su se sa iskušenjem. Dalje ulemma kaže: „Onaj ko zavoli Allaha, odazvat će Mu se. A onaj koga Allah počasti da se Njemu odazove, bit će sretan na ovom i na budućem svijetu.“ Čitav dunjaluk, svih sedam milijardi ljudi, dijele se samo na dva srca, srce koje je spoznalo i zavoljelo Allaha, i srce koje nije spoznalo i nije zavoljelo Allaha. Svaki put kada insan nešto učini, može uvidjeti je li se odazvao Allahu ili svojim prohtjevima.


Završit ću sa hadisom Resulullaha s.a.v.s., kada je rekao ashabima da je toliko prostora da čovjek uživa u halalu. Kaže Resulullah s.a.v.s.: „Čak i u intimnom odnosu jednoga od vas je sadaka.“ Kažu ashabi plemeniti: „O Božiji Poslaniče, kada jedan od nas priđe svojoj ženi, svojim prohtjevima, svojim strastima, zar će imati nagradu, a udovoljio je strastima?“ Tada im je rekao Resulullah s.a.v.s.: „Da je to učinio na nedozvoljen način, zar ne bi imao grijeh.“
Molimo Ga najvećim imenom Njegovim da nas sačuva da budemo od onih koji su se nažalost od Gospodara okrenuli. Molimo Allaha da naša srca Njega vjeruju, da naš um razumije Njegovu veličinu kroz ovo stvaranje koje gledamo oko sebe.

DRUGA HUTBA Slijedi istinu, izbjegavaj laž!


Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. U nastavku ajeta Uzvišeni Gospodar kaže: „Znajte da je Allah između čovjeka i njegovoga srca…“
Molite Allaha dž.š., da nam pokaže istinu i da nas počasti da je slijedimo. Molite Allaha dž.š., da nam pokaže laž i da je uvijek izbjegnemo.

DOVA


Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Gospodaru, molimo Te pokaži nam istinu i pomozi nam da je slijedimo. Gospodaru, pokaži nam laž i počasti nas da je izbjegnemo. Najvećim Te imenom molimo, čuvaj nas dok hodimo po zemlji, čuvaj nas kada nas pod zemlju spuste, i čuvaj nas na dan kada ćemo biti pred Tobom proživljeni. Molimo Te Gospodaru milošću Tvojom, čuvaj našu domovinu. Gospodaru, sačuvaj nas od zla i svih ljudi koji zlo nose. Počasti nas Gospodaru, da se samo sa dobrim Tvojim robovima družimo. Gospodaru, ni jedno djelo nije malo ako ga Ti primiš, pa Te molimo primi naša dobra djela. Molimo Te Gospodaru, da Tebi odani budemo i da Tebi padamo na sedždu. Molimo Te Gospodaru, primi naše dove. Počasti nas džennetom, i svakim djelom koje približava džennetu. Sačuvaj nas vatre, i svakog djela koje približava vatri.

IZABRANI CITATI


Ulemma kaže: „Onaj ko zavoli Allaha, odazvat će Mu se. A onaj koga Allah počasti da se Njemu odazove, bit će sretan na ovom i na budućem svijetu.“ Čitav dunjaluk, svih sedam milijardi ljudi, dijele se samo na dva srca, srce koje je spoznalo i zavoljelo Allaha, i srce koje nije spoznalo i nije zavoljelo Allaha.
Svaki put kada insan nešto učini, može uvidjeti je li se odazvao Allahu ili svojim prohtjevima.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter