Odazovimo se Gospodaru!

Hutba – Bakijska džamija, 09.10.2015.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru. Zahvaljujemo Mu na neizmjernim blagodatima Njegovim, kojima nas obasipa u svakom trenutku našega života. Molimo Ga, da ti darovi Njegovi budu poklon od Njega, za koji nikada nećemo biti pitani.


Svjedočim da nema drugog Boga osim Jednoga Jedinoga, Uzvišenog Gospodara. I svjedočim da je Muhammed posljednji od Njegovih Poslanika. Molim Gospodara da budemo proživljeni sa onima koji su ovo svjedočanstvo živjeli u svojim životima.


Draga braćo, hazreti Alija je u jednoj predaji kazao svome učeniku: „Ako te Allah poživi, vidjet ćeš da će ljudi učiti Kur'an iz tri razloga. Vidjet ćeš one koji uče Kur'an radi Allaha, da bi se time Allahu približili i Njegovo zadovoljstvo dobili. Vidjet ćeš one koji će Kur'an učiti kako bi od Njega dunjalučka dobra ostvarivali. I vidjet ćeš one koji će Kur'an učiti da bi se raspravljali sa onim znanjem koje su uzeli.“ Kada učimo Kur'an uvijek molimo Gospodara da nas počasti da budemo onih koji spadaju u ovu prvu grupu, oni koji uče, proučavaju, razmišljaju o Kur'anu časnom kako bi se Allahu približili.


Uzvišeni Gospodar u Kur'an i Kerimu kaže: „O vjernici, odazovite se Allahu…“ Kada ti dođem u goste, ti si me zvao, šta sam uradio? Odazvao sam se. Ako ti dođem, a nisi me pozvao, do tebe je hoćeš li me primiti ili nećeš. Allah ne dozvoljava to, Allah tebe poziva da Mu se odazoveš.


Ulema nam kaže: „Odazovite se Allahu dok imate izbora šta ćete raditi.“ Jer kada vas Allah pozove posljednji put, onda nemate izbor hoćete li se odazvati ili nećete. Svo umijeće vjernika jeste da se odazove Allahu dok ima izbora. Vjernički život je utemeljen na tome da se odazoveš Allahu kada Ti pruži priliku za to. Kada imaš imetka, ne zoveš Allaha, a kada si bolestan, zoveš Allaha. Pa zašto Ga nisi zvao dok si imetak imao? Kaže Gospodar: „Odazovite se Allahu i Poslaniku…“ Slijedite njegov sunnet, njegov obrazac života.


Draga braćo, kompletno čovječanstvo od zore, pa dok sunce ne zađe, bit će sljedbenici dviju vrsta ljudi. Oni koji slijede moćnike, i oni koji slijede Poslanike. Tebe i mene je Allah počastio da slijedimo Poslanike, a ne moćnike. Jer moćnici vladaju ljudskim vratovima, a Poslanici osvajaju ljudska srca, kako bi ljudima činili dobro. Moćnici su ljude podredili sebi, a Poslanici ljude uputili da čine dobro drugim ljudima. To je razlika.


Zbog čega treba slijediti? Kaže Gospodar: „Odazovite se Allahu i Poslaniku kada vas pozivaju onome što će vam dati život…“ Istinski je živ samo onaj insan koji živi ono što mu je dao Gospodar, koji ga je stvorio još na ovome svijetu. Insan je mrtav, ako je sebe stavio u mezar svojih prohtjeva i interesa. Dalje Gospodar kaže: „Znajte da je Allah između čovjeka i njegovoga srca…“


Nije bez razloga nama naređeno da učimo dovu, „Gospodaru uljepšaj iman u mome srcu.“ Šejtan ti najgore stvari može uljepšati i na najgore stvari nagovoriti. Nekada Allah daje insanu tešku situaciju, da bi insan znao da je Allah Taj koji odlučuje u kojem će pravcu njegovo srce ići. Zato je najčešća dova Resulullaha s.a.v.s., bila: „Gospodaru moj, Ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce u odanosti Tebi.“


Završit ću ovaj dio riječima uleme kada upitaju: „Hoćeš li se odazvati Allahu, ili ćeš se odazvati šejtanu?“
Molim Allaha da budemo od onih koji su se Allahu odazvali.

DRUGA HUTBA Sjećajmo se Poslanika salavatima


Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima.
Draga braćo, nama se približava nova hidžretska godina, prilika da razmislimo šta je iza nas, koliko smo posvetili pažnju činjenicama da nam je Allah u svakom hidžretskom mjesecu dao prilike, koje smo mogli iskoristiti.


Nova hidžretska godina je prilika da što više donosimo salavate na Poslanika s.a.v.s.. Imajte na umu činjenicu da ne postoji žrtva koju insan na ovom svijetu ne može podnijeti, a da je naš Miljenik s.a.v.s., nije podnio. Krenimo od toga da je izgubio oca, majku, svoje voljene hanume, da su mu sva djeca, osim hazreti Fatime, preselila prije njega. Resulullah s.a.v.s., je morao izaći iz Mekke, i ostaviti sve što je imao, sve su mu uzeli. Čak kada se vratio nakon oslobođenja Mekke upitali su ga: „Gdje ćeš odsjesti Božiji Poslaniče?“ Rekao je: „U šatoru“, jer su njegovu kuću prodali.


Donosimo što više salavata na Resulullaha. Kaže ulemma: „Onaj ko na početku ne izgara, neće na kraju zasijati.“ Molim Allaha da izgaramo u ovim danima, sjećajući se Resulullaha i spominjanjem Allaha.

DOVA


Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Gospodaru, najvećim Te imenom molimo, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Sačuvaj nas vatre, i svakog djela koje vatri približava.
Gospodaru, Ti znaš šta je za nas dobro, pa nam podari samo ono što je za nas dobro na oba svijeta. Gospodaru, ništa nije lahko osim onoga što Ti učiniš lahkim, pa nam olakšaj samo ono što je dobro za nas na oba svijeta.


Molimo Te Gospodaru, ne prepusti nas sebi samima, ni koliko je treptaj oka. Gospodaru, molimo Te za svako dobro za koje je kod Tebe molio Tvoj miljenik Muhammed s.a.v.s..


IZDVOJENI CITATI


Draga braćo, kompletno čovječanstvo od zore, pa dok sunce ne zađe, bit će sljedbenici dviju vrsta ljudi. Oni koji slijede moćnike, i oni koji slijede Poslanike. Tebe i mene je Allah počastio da slijedimo Poslanike, a ne moćnike. Jer moćnici vladaju ljudskim vratovima, a Poslanici osvajaju ljudska srca, kako bi ljudima čini dobro.
Moćnici su ljude podredili sebi, a Poslanici ljude uputili da čine dobro drugim ljudima. To je razlika.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter