“O vjernici, čuvajte sebe…”

Hutba – Bakijska džamija, 21.11.2016.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo Ga da svakim danom postajemo sve svjesniji onoga što nam je On dao, da volimo Njega, ne samo zbog toga što nam sve dariva, nego i zbog toga što te blagodati održava u našim životima. Molimo Ga da nas učini od zahvalnih robova Njegovih. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima, našim prvacima, Ebu Bekru, Omeru, Osmanu, Aliji i svim velikanima ashaba, za koje Gospodar kaže: Ima vjernika koji su ispunili prema Allahu ono što su obećali. Molim Allaha da ličimo na te ljude.

Hvala Allahu, dž.š., i dalje se družimo sa kur'anskim ajetima, u kojima Gospodar poziva vjernike riječima: O vjernici. Prije nego spomenemo ajet, na kojem ćemo zasnovati naše današnje izlaganje, htio bih vam prenijeti jednu lijepu dovu. Allahu sačuvaj nas od troje: prvo, od pogrešnog viđenja stvari, jer kada pogrešno vidimo stvari, kasnije sve proizilazi iz tog viđenja. Drugo, da nas Allah sačuva od tjeskobe u dušama. Tjeskoba u dušama je ta koja pravi tjeskobu i u porodici, i u mahali, i u državi. Treće, da nas Gospodar sačuva od besposlica, jer čovjek, koji je besposlen i koji se bavi glupostima, neće moći imati ispravno viđenje i imat će tjeskobu u grudima.


Zbog čega ovo govorim? Ovo govorim zbog stanja u kojem je bio jedan plemeniti ashab, Ebu Bekr. On je govorio: Da znam da će samo jedan čovjek ući u vatru, od cijeloga ljudskoga roda, ne bi strah napustio moje srce da ću ja biti taj, a i da znam da će svi ljudi u vatru ući, da će se Allah smilovati samo jednom insanu mimo Poslanika, ne bih izgubio nadu da ću ja biti taj insan. Ebu Bekr je upravo vezan za ovaj ajet gdje Gospodar kaže: O vjernici, čuvajte sebe… Da bi sačuvao drugoga, moraš prvo znati sačuvati sebe. Zašto je u islamu preporučeno da se čovjek bavi nekim sportom, da se bavi onim što će ga učiniti fizički sposobnim? Zato da bi bio u stanju zaštititi prvo sebe. Naša obaveza je da čuvamo sebe. Gospodar nastavlja: … vama ništa ne može nauditi onaj ko je u zabludi ako ste vi na pravome putu.


Hazreti Ebu Bekr, r.a., se popeo na mimber i rekao: O ljudi, vi učite ovaj ajet: ′O vjernici, čuvajte sebe, neće vam nauditi onaj ko je u zabludi ako ste vi na pravome putu′ ‒ ali ga vi pogrešno tumačite. Ja sam čuo Resulullaha, s.a.v.s., da je rekao: ′Ili ćete naređivati dobročinstvo, i zabranjivat ćete zlo, ili će doći trenutak da će vas Allah sve zajedno kazniti.′ I one dobre i one koji to nisu. Dobre zato što su ostavili prenošenje dobra, a loše zato što su radili loše.


O ovom ajetu treba razmišljati i na njemu treba raditi i u svojoj porodici, i na radnome mjestu, i sa dragima insanima. Ovaj ajet traži: prvo, da o njemu razmišljamo; drugo, traži da djelujemo. Završit ću sa jednim rivajetom, jednom predajom ovoga hadisa. U rivajetu se kaže: A onda će najbolji među vama dizati svoje ruke i moliti Allaha, dž.š. Allah ni njima neće dovu primiti. Do nas je da razmišljamo o ovom ajetu. Trebamo biti jaki, tome nas Gospodar poziva. Trebamo tu snagu, prije svega srčanu, duhovnu, prenijeti drugima.

DRUGA HUTBA


Hvala Allahu, dž.š. Salavat i selam Njegovome miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Molim Allaha, dž.š., da nas počasti da imamo ispravne poglede. Da nas Allah sačuva od tjeskobe u dušama našim. I da nas Allah, dž.š., sve zajedno počasti da se nikada ne bavimo besposlicama.

Draga braćo, jedan od velikana iz naše povijesti, rahmetili Mustafa Prušćak citira jednog od velikih alima, Džafera Es-Sadika, iz porodice Resulullaha, s.a.v.s., koji kaže: Ljudi se dijele na troje: na insana, na pola insana i na nulu ‒ pa su ga upitali: Ko je potpuni insan? ‒ odgovorio je: Potpuni insan je onaj koji dobro razmišlja i spreman se savjetovati. ‒ pa su ga upitali: Ko je pola insana? ‒ rekao je: Onaj ko ima dobro mišljenje, ali neće da se savjetuje. ‒ i na kraju su ga upitali: Ko je nula? ‒ kaže: Nula je onaj koji nema mišljenja niti je spreman posavjetovati se. Molim vas da u svemu onome što radimo slijedimo Allahovu riječ u kojoj kaže svome Poslaniku: Savjetuj se Božiji Poslaniče sa njima. Hanuma Resulullaha, s.a.v.s., kaže: Nisam vidjela nikoga da se više savjetovao sa svojima, kao što se Resulullah sa ashabima. Molim Allaha da nas počasti da budemo od iskrenih robova Njegovih.


DOVA


Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Molimo Te, Gospodaru, da naš pogled uvijek ispravan bude. Počasti nas da pogledom svojim ispravljamo stvari oko sebe. Gospodaru, počasti nas da djelovanjem svojim činimo dokle god smo živi. Smiluj se nama, roditeljima našim. Počasti nas širokim kaburom. Počasti nas na oba svijeta. Žaštiti nas na oba svijeta. Smiluj se ummetu Muhammeda na svakome mjestu. Zaštiti ummet Muhammeda, s.a.v.s., na svakome mjestu.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter