Nema milosti za onoga koji nije milostiv!

Hutba – Bakijska džamija, 23.02.2018.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima, hvala Allahu, dž.š., Koji nas je stvorio, hvala Allahu, dž.š., Koji održava život u našim tijelima. Hvala Allahu, dž.š., Koji nas je uputio na Pravi put, molimo Ga da nas na tome putu učvrsti.

Salavat i selam, Muhammedu, časnoj, plemenitoj porodici i vrlim ashabima. Svjedočim da nema drugoga Boga sem Jednog Jedinog, Uzvišenog Gospodara, Stvoritelja nebesa i Zemlje i svjedočim da je Muhammed pečat svih poslanika.

Molimo Allaha u ovom mubarek trenutku, danu džume, da meni i vama čuva ovo svjedočanstvo u našim srcima, da nas počasti da budemo proživljeni u društvu Njegovih miljenika, da budemo zajedno u Džennetu sa njim. Amin ja erhame rahimin.

Draga braćo, ulema je nekada znala kroz jednu kratku rečenicu kazati ljudima šta je bitno i nekada sam imao običaj te rečenice zapisati kada je čujem od svojih učitelja i profesora i kasnije im se vratim zaista uživam u svakom slovu tih kratkih rečenica i svakoj riječi koju sam zapisao.

Jedna od najljepših rečenica koju sam zapamtio prije dvadesetak godina jeste da je moj jedan profesor kazao: „Nemoj se družiti sa onim u čijem prisustvu nisi boljega hala i nemoj se družiti sa onom osobom koja te svojim riječima ne podsjeća na Allaha, dž.š.“

Jedan od glavnih zadataka svake džume i svakog petka i svake hutbe jeste da hal koji insan nosi osjeća sa Allahom, dž.š., da se popravi. A hatib ima zadatak da kaže ljudima ono što će im pomoći da jačaju svoju vezu sa Allahom, dž.š., svjesni činjenice da smo na ovome dunjaluku prolazni.

Kao što sam obećao od prošloga puta mi smo ušli u lijepa imena Allaha, dž.š., ušli smo u tu temu u nastojanju da pokušamo sutra, ako nas Allah počasti da imamo priliku da dozivamo, imamo priliku na sedždu da se obraćamo Allahu, dž.š., da možemo Ga dozivati Njegovim lijepim imenima čvrsto uvjereni u njihov sadržaj i ćvrsto uvjereni da iza tog sadržaja stoji ostvarenje svakog od lijepih imena Allaha, dž.š.

Vi znate, prošli put smo spominjali koliko je bitno odazvati se Allahu, dž.š., a On je kazao: „Reci: Zovite Allah ili zovite Milostivi, koje god od imena Allaha, dž.š., uzmete Njegova su imena najljepša!“

Danas ćemo se, ako Bog da, zaustaviti sa onim imenom kojeg najčešće spominjemo pored riječi „Allah“, to je ime „er-Rahman“ – Milostivi, mi prije jela proučimo bismilu, kažemo: „Bismillahi rahmanirrahim“, od 114 sura, 113 počinje sa bismilom, a u suri Neml ima još jedna bismila tako da u Kur'anu časnom imaju 114 puta spomenute riječi: „Bismillahirrahmanirrahim“, sa imenom ili u ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.

Dozivanje Allaha ovim imenom je posebno jer zazivamo, molimo Allaha, dž.š., da nam dadne ono što je sadržaj toga imena. A sadržaj toga imena je milost! U hadisu se kaže: „Allah je podijelio milost na stotinu dijelova, sva stvorenja kroz taj jedan dio od stotinu dijelova milosti, sve milosti što vidiš među stvorenjima je jedan dio milosti koju je Allah spustio među nas ljude, pa čak hajvan. životinja pazi da kopitom ne zgazi svoje mladunče – to je Allahova milost koju je On spustio.“ Hajvan gleda da ne nanese štetu svome mladunčetu. Ovo ime je toliko bitno zato što nas vezuje za suštinu onoga što je i u konačnici naš cilj za Džennet.

Od imena Dženneta je „Rahmet“, kad god dozivaš Allaha, dž.š., imenom „er-Rahman“ ti zazivaš Allaha imenom kojim Ga moliš rahmet. Čak šta više i na dunjaluku, Allah kaže: „Objavljujemo Kur'an koji je lijek i rahmet, milost“, moliš Allaha da živiš sa Kur'anom. Dalje prije dove: „Muhammed, s.a.v.s., je poslan kao milost svim svjetovima.“

Allah je Milostivi, objavio je Kur'an koji je milost, daje nam Džennet, ako Mu se odazovemo koji je rahmet, poslao nam je Poslanika koji je milost svjetovima!

Odnos među ljudima je, možda tu da stanem da to bude suština današnje hutbe, moja i tvoja veza sa imenom Rahman… Zato imate dovu koju ja učim na bosanskom: „Gospodaru, ne prepusti me samome sebi ni koliko treptaj oka.“ Da Allah kaže: eto ti tvoj imetak, tvoj položaj, tvoje zdravlje, eto ti… „ne prepusti me samome sebi ni koliko treptaj oka.“

Ova dimenzija, možda peta dimenzija je vrlo bitna, a to je što, onaj ko vjeruje u Allaha, kao u Rahmana kao u Milostivog, onaj koji vjeruje u Kur'an kao u rahmet, onaj koji vjeruje u Poslanika koji je poslan kao milost, onaj koji traži Džennet koji je milost.

Kaže Allah, dž.š., Svome Poslaniku: „Muhammede, zbog Allahove milosti prema njima ti si bio blag,“ pazite pečat svih poslanika, niko ga nije vidio a da ga nije volio, niko mu nikada nije na kredibilitet udario, da je rekao: „Muhammed je slagao“, nikad! Allah mu kaže: „Allahovom milošću ti si prema njima bio blag, da si, Muhammede“, gledajte, ako hoćete da se držimo ovog Allahovog imena, da povežemo nama drage ljude za ovo Allahovo ime, pogledaj ovaj ajet, kaže Allah Poslaniku Svome: „da si bio osor i grub – oni bi s tvoga društva otišli!“

Možda je danas, draga braća, prilika da razmišljamo u kojem pravcu naše društvo vjetrovi vode. Kad, bolan, staneš da neko prođe – voziš auto pa staneš pa kažeš: „Bismillahirrahmanirrahim“, ti si pokazao milost! Gledam prolaze ulicu on žuri s drugog kraja ulice da im presiječe put, da im ne da da prođu, a da je ostao iste brzine pustio bi ih.

Pa zar onaj hajvan za kojeg Resulullah kaže: „milost koju vidite kada hajvan skloni kopitu svoju da ne ubije svoje mladunče“, zar to među ljudima nemaš? Pa se dvoje sudare, izađu psuju. Pa stani, vrijedniji si mi ti od ovog auta i mog i tvog, prvo jesi mi ti dobro? Ima dalje nek policija radi svoj posao… Ali kad nema rahmeta, čovječe, neće onda mladić i djevojka, mladić koji ne gleda djevojku kao rođenu sestru, koji jaše na ljudskim osjećajima, zloupotrebljava ili djevojka koja to isto radi – tu nema Rahmana, nema Allaha, dž.š., nema Milostivog, nema sutra braka, nema sutra dječice!

Zašto? Kada nema bismile, sa imenom Allaha, Milostivog onda se svako dobro podiže iz društva, jer to društvo nije uzelo ono što dragi Bog daje kao Svoje ime. Poklonio ti je Allah to ime, rekao ti: „Zovi Me tim imenom…“ Rekao ti je: „To ti je Kur'an, to ti je Džennet, to ti je Muhammed i to ti je odnos sa drugim ljudima…“

Danas riječi: „snašao se“ su sinonim za onoga koji je na nedozvoljen način došao… pa, bolan, zamisli u takvome društvu koliko treba snage da se oživi ovo ime. Ja bih vas zamolio, draga braćo, imena Allaha, dž.š., kaže Resulullah, s.a.v.s.: „Zaista Allah ima devedeset i devet imena pa ko ih obuhvati ući će u Džennet.“ Ne kaže se ko ih napamet nauči, ko ih zapamti, nego onaj ko ih obuhvati!

Dokle god ne obuhvatiš Allahovo ime Rahman, Milostivi, pa kad imaš priliku da nekome ukažeš milost, smiluješ se pa kažeš: „Ja Rabbi, počasti mene kao što sam se ja tvojim stvorenjima smilovao da se Ti meni smiluješ…“ Kažu jedan od ljudi je vjerovao Allaha, ali nije obavljao namaz i svoje obaveze, odveo ga je život, kao što dunjaluk, nažalost, odvede mnoge od ljudi od slasti da stane pred Allaha.

Kaže u hadisu Resulullah, s.a.v.s.: „Zašto mu je Allh oprostio, kaže taj moj rob se smilovao mojim stvorenjima, bio je imućan pa kada bi posudio ljudima nikada ih ne bi pritiskao, pa kada bi bio upitan da li da ih pritisnu on bi govorio: ‘nemoj, možda nam Allah zbog toga oprosti’, pa mu Allah oprosti sve što je između Njega i tog čovjeka“, zato što je on obuhvatio er-Rahman i živio to u svome životu!

S druge strane, vi to znate, čak se anegdote o tome pričaju, hoće da se razvede od žene. Tri mjeseca traži razlog da se razvede – ne može. Nakon tri mjeseca uđe ona u prodavnicu i izađe kaže: „šta si kupila?“ Kaže: „Kilu jabuka“, kaže ovaj: „kilu jabuka?! Ne može više ovako, razvodim te.“ I zato je Allah rekao, i time ću završiti: „Allah je između vas i vaših hanuma dao dvoje“, ako si vjernik između tebe i tvoga bračnoga druga mora toga biti, „ljubav i milost.“

Ja molim Allaha da milost imamo, molim Allaha da živimo ime Rahman u svakodnevnom životu. Molim Allaha da nas ne prepusti nikome doli Sebi ni na ovome ni na budućem svijetu. Amin ja ehame rahimin!

DRUGA HUTBA Iskoristi vrijeme koje ti je dato!

         Hvala Allahu, dž.š., salavat i selam pečatu svih poslanika, Muhammedu, časnoj, plemenitoj porodici i vrlim ashabima.

Draga braćo, dani koji su pred nama već su trebali prilika da razmišljamo o Ramazanu koji nam dolazi, vjerujte između nas i Ramazana evo kako koja godina prolazi sve se osjeća da nam brže vrijeme između ta dva mubareka, između Ramazana jedne godine i Ramazana sljedeće godine.

Resulullah, s.a.v.s., je najavio u hadisima svojim da će pred kijametski dan kako se priblićava Dan sudnji, sve više biti osjećaja da brže vrijeme prolazi, da ljudi nemaju bereketa u vremenu.

Ja vas molim, Allahova je milost i manifestacija Njegovoga imena er-Rahman da ti Allah dadne da u jednom danu učiniš toliko lijepih stvari da ti je drago što ti je Allah toliko otvorio. Ja vas molim da preispitujemo svoj odnos! Milost je Allahova svaka sekunda koju nam On pokloni, svaka minuta koju nam On pokloni i svaki dan koji nam On pokloni. Ja vas molim da već počnemo razmišljati o tom dragom gostu i da razmišljamo kako ćemo, ako Bog da, popraviti svoj hal, svoje stanje, pa da dočekamo tog gosta na najljepši način. Da nas Allah u tome pomogne, amin ja erhame rahimin!

DOVA

Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe i nemoj nas kazniti.

Molimo Te najvećim imenom Tvojim počasti nas Džennetom i svakim djelom koje Džennetu priblićava, molimo te, Gospodaru, počasti nas da slijedimo tvoga miljenika Muhammeda, s.a.v.s.

Smiluj se ummetu islama na svakome mjestu, zaštiti nedužne na svakome mjestu. Pomozi ummet islama na svakome mjestu, zaštiti one kojima je zulum učinjen na svakome mjestu.

Molimo Te, Gospodaru, dovom Tvoga Miljenika da nam dadneš svijest o Tebi. Molimo Te, Gospodaru, dovom Tvoga Miljenika da nam dadneš da budemo neovisni od ljudi. Gospodaru, počasti nas da, kada nam ljudi trebaju da to budu samo čestiti robovi tvoji.

Molimo Te, Gospodaru, da nam dunjaluk ne bude najveća briga. Molimo Te, Gospodaru, pomozi nam da se nosimo sa dunjalučkim brigama.

Molimo Te, Gospodaru, smiluj se nama, roditeljima našim, smiluj se svakome ko je u nas uložio trud i napir pa mi tebi na sedždu padamo. Gospodaru smiluj se našim dragim insanima, voljenim osobama – počasti ih da tebi na sedždu padaju.

IZABRANI CITATI

Allah je Milostivi, objavio je Kur'an koji je milost, daje nam Džennet, ako Mu se odazovemo koji je rahmet, poslao nam je Poslanika koji je milost svjetovima!

Milost je Allahova svaka sekunda koju nam On pokloni, svaka minuta koju nam On pokloni i svaki dan koji nam On pokloni.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter