Na opskrbi zahvalni budimo!

Hutba – Bakijska džamija, 06.03.2015.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjerim blagodatima. Zahvaljujemo Mu se na blagodati postojanja, blagodati upute, i molimo Ga da nam blagodati čuva tako što će nas počastiti da budemo zahvalni robovi Njegovi.


Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Gospodaru naš, ne prepusti nas samima sebi ni koliko treptaj oka, niti manje od toga. Čuvaj nas, porodice naše, državu našu, ummet naš. Molimo Te Gospodaru počasti nas da budemo od iskrenih robova Tvojih.
Uzvišeni Gospodar, kako se to kaže u predajama, objavio je Davudu a.s., sljedeće riječi: „O Davude, podsjeti Moje robove koliko im dobra Ja darujem, jer Sam duše takve stvorio da vole onoga koji čini dobro, i preziru onoga ko im čini loše…“


Draga braćo, ova predaja je zabilježena kao jedna smjernica Božijem Poslaniku Davudu a.s., na koji način treba ljude podsjećati na sve ono što im je Allah dao. Jedna od temeljnih akcija i aktivnosti šejtana jeste da ljude podsjeća na ono što misle da bi trebalo, ili da bi dobro bilo da imaju.


Kada se čovjek okrene oko sebe i vidi koliko mu je Gospodar dao, tada on počinje razumijevati suštinu svoga života. Na stotine mjesta u Kur'an i Kerimu imaju direktna obraćanja Uzvišenog Gospodara vjernicima. Samo u osamdeset i devet ajeta Uzvišeni Gospodar kaže: „O vjernici.“ Pozivajući ih prije nego im naloži šta je bitno za njih.
Kur'anski ajet koji sam odabrao za današnju hutbu jesu riječi Uzvišenog Gospodara gdje kaže: „O vjernici, jedite od prijatnog i lijepog čime vas Allah opskrbuje, i budite Allahu zahvalni, ako ste Njemu robovi…“


Ovaj Kur'anski ajet govori o našem pravilnom razumijevanju svega što je u našem životu. Sve što čovjek unese u svoj organizam, u trenutku kada to pojede, nije platio stvarnu vrijednost toga, nego je samo platio onoliko koliko je to koštalo da do njega dođe.


Zbog toga musliman prije svakoga jela uzme mali abdest, opere ruke, jer je to sunnet Resulullaha s.a.v.s., zatim prouči Bismillu, i zahvali Allahu na onome što mu je dao, i onda jede desnom rukom.


Nije svaka hrana prijatna, i nije svaka hrana dobra, pa makar ona nekada bila lijepa na izgled. Nije ti dobra i prijatna hrana koju pojedeš sa čovjekom koji te odvede na stranputicu.


Nije dobra hrana ona koju pojedeš, pa ona bude razlog da na ovom ili na budućem svijetu budeš nesretan. Zbog toga, prvo što nas ulema uči, a vezano je za ovaj ajet, jesu dva uvjeta koja trebamo ispuniti, kako bi ono što konzumiramo bilo i prijatno.


Prvi uvjet jeste da ono što ćeš pojesti treba biti sa halal opskrbom zarađeno. Drugo, da ono što jedeš da je halal, da je dozvoljeno. Jer čovjek može zaraditi halal imetak, pa onda kupiti alkohol koji je haram. Onda je takva osoba izašla iz okvira ovog ajeta.


Drugo što nam ulema kaže, jeste da trebamo, iako smo halal imetkom kupili, trebamo to i uraditi na način na koji je Gospodar rekao da je u našem interesu, kada je kazao u Kur'anu: „Jedite i pijte, a ne pretjerujte…“


Nije samo potrebno da ono što smo kupili da bude halal, nego je potrebno i konzumirati na način sa kojim je Gospodar zadovoljan. Za ova tri uvjeta ulema kaže: „To su uvjeti da insan jede prijatno i jede ono što je ugodno za njega na ovom i na budućem svijetu.“ Jede od halal imetka, jede ono što je halal, i jede na način na koji je Gospdoar zadovoljan.


Ljudi koji su bili tokom agresije ovdje, znaju koliko je koštao kilogram brašna, danas za te pare može se kupiti vreća brašna. Za sofrom muslimana ne smije ostajati hrana! Ako će ostati, zapakuj pa nahrani hajvana.


Možda je to što su jeli bilo halal, možda je bio halal imetak, ali jesu li jeli na način na koji je Gospodar zadovoljan? Ovaj Kur'anski ajet je bitan uvjet za primljenu dovu.
Uvjet primljene dove jeste da je halal opskrba koju jedemo. Kaže Božiji Poslanik s.a.v.s.: „Allah je dobar i prima samo ono što je dobro. Allah je naredio Poslanicima ono što je naredio i vjernicima. Rekao im je: „Jedite od onoga dobroga“, zatim je Resulullah s.a.v.s., spomenuo čovjeka, ono što jede mu je haram, odjeća koju na sebi nosi mu je haram, on je sav satkan od harama. Kako da se tom čovjeku Allah dž.š., odazove.“ Bez obzira što je musafir, pa se dova musafira ne odbija, bez obzira što je krajnje ponizan, a dova poniznog se ne odbija, Allah dž.š., mu se ne odaziva zato što nije ušao u krug ovog ajeta.


Navest ću jedan hadis koji je dovoljan da razumiješ koliko je zahvalnost velika. Kaže Resulullah s.a.v.s, u vjerodostojnom hadisu: „Onaj koji jede i zahvalan je dok jede, jednako je kod Allaha vrijedan, i jednaku nagradu ima, kao onaj koji posti i strpljiv je.“


Molim Allah dž.š., da nas počasti da ovo razumijemo. Molim Njega iz milosti Njegove da nas počasti da zahvalni budemo.

DRUGA HUTBA Pravilno razumjevanje Allahovih dž.š. blagodati


Hvala Allahu dž.š.. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Gospodaru molimo Te najvećim imenom Tvojim, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Zaštiti nas od vatre i svakog djela koje vatri približava.


Uzvišeni Gospodar u Kur'an i Kerimu kaže: „Oni koji ne vjeruju Allaha i ne vjeruju Allahu, iživljavaju se i jedu onako kako hajvani jedu, neka znaju da će na kraju u vatri završiti…“


Na taj način će sebi na ahiretu zatvoriti vrata, jer je i ahiret kod Gospodara, ali je to Najveće osudstvo plemenitog karaktera je da uđeš u nečiju kuću, otvore ti se vrata, jedeš i piješ, izađeš iz te kuće i ne pitaš ko je bio vlasnik te kuće. Ogroman će broj ljudi ući na dunjaluk, jesti, piti, ženiti se, udavati se, izaći sa dunjaluka, a nikada se neće pitati u čijoj su kući bili? Vječna kuća. „Allahovo je sve na nebesima i zemlji…“


Jedan imućan čovjek je, spominje se u evropskoj književnosti, zalutao u pustinji i umirao od gladi i žeđi. Nakon nekog vremena naišao je na drvo pored kojeg je bio izvor. Napio se vode, ali nije imao šta da jede.Ugledao je kesu pored drveta, uzeo je tu kesu, volio bih da je u njoj bio komad, ali u njoj su bili biseri.
Ti biseri među ljudima puno vrijede, ali u tom trenutku njemu ništa nisu vrijedili. Molim Gospodara da Njegove blagodati pravilno razumijemo, da na njima zahvalni budemo.

DOVA


Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Gospodaru, najvećim Te imenom molimo, da samo prijatno u svojim životima jedemo.
Gospodaru molimo Te, olakšaj nam samo ono što je dobro za nas na oba svijeta. Gospodaru, počasti naša srca da Tebe vole, da Tvoga Miljenika slijede.
Počasti nas da Kur'an bude živ u nama. Počasti nas da po Njemu živimo, da po Sunnetu Poslanika govorimo. Najvećim Te imenom molimo, za džennet i svako djelo koje dženentu približava. Najvećim Te imenom molimo, sačuvaj nas vatre i svakog djela koje vatri približava.
Gospodaru, čuvaj nas dok hodimo po zemlji, čuvaj nas kada nas pod zemlju spuste, i na dan kada ćemo proživljeni pred Tobom biti.
Molimo Te za uspjeh u našim dunjalučkim poslovima ako je u tome zadovoljstvo Tvoje.

IZDVOJENI CITATI


Najveće osudstvo plemenitog karaktera je da uđeš u nečiju kuću, otvore ti se vrata, jedeš i piješ, izađeš iz te kuće i ne pitaš ko je bio vlasnik te kuće.
Ogroman će broj ljudi ući na dunjaluk, jesti, piti, ženiti se, udavati se, izaći sa dunjaluka, a nikada se neće pitati u čijoj su kući bili?

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter