Kako se sačuvati od prokletog šejtana?!

Hutba – Bakijska džamija, 02.10.2016.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo Ga najvećim imenom Njegovim, da nas počasti da budemo od iskrenih i zahvalanih robova Njegovih. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Svjedočim da nema drugoga Boga osim Jednoga Jedinoga, i svjedočim da je Muhammed posljednji od Njegovih Poslanika. Molim Allaha dž.š., da budemo na stazi hazreti Pejgambera s.a.v.s., da na njoj živimo, kelime i šehadet nosimo i na njoj preselimo.


Draga braćo, hazreti Alija kaže: „Znanje ti je bolje od imetka. Ti pokušavaš sačuvati svoj imetak, a Allah te štiti znanjem.“ Jedan od glavnih razloga zbog čega ljudi dolaze na džumu namaz, jeste taj što imaju nijjet da nešto nauče. Uzvišeni Gospodar kaže: „O vjernici, jedite od onoga što vam je Allah na zemlji dao, što je dozvoljeno i prijatno…“ Razlika između primljene i neprimljene dove, jeste upravo u tome šta to insan stavlja u sebe i čime se hrani. Ulemma kaže: „Gospodar nije rekao da jedemo prijatno, nego od onoga što je prijatno.“


U startu te Gospodar odgaja, kako to u Ramazanu radimo, da ti kontolišeš svoje strasti, da ne unosiš hranu svaki put kada to tijelo traži, nego unosiš u onom mjeri u kojoj ti je potrebno da normalno funkcionišeš. Jedna od karakteristika vjernika jeste da jede u onoj mjeri u kojoj mu je dovoljno za života. Zašto? Zato što čovjek hranu koju unosi u svoje tijelo, pretvara u hranu za onaj dio tijela preko kojeg šejtan može djelovati. Kada insan dođe na džumu, on je nahranio onaj drugi dio sebe, nahranio je svoju dušu.


Nije uvijek ono što je dozvoljeno i prijatno. Dozvoljeno ti je da dođeš kod čovjeka koji ti iznese hranu koja je halal, ali ako te on ugostio, kako bi preko tebe ostvarivao neke svoje interese, onda ti je halal bilo da jedeš, ali ti sigurno nije bilo prijatno. Mora čovjek praviti razliku između ovo dvoje. Kaže ulema: „Nemoj sjediti osim sa onima koji su čestiti, kada nahraniš nekoga, neka to bude čestit insan.“


Dalje Gospodar kaže: „Nemojte slijediti šejtanove stope…“ Ovdje je zanimljivo da Gospodar ne kaže da ne slijedimo šejtana, jer šejtan svakako neće reći da njega slijedimo, nego će nas uputiti na one stvari koje kada u konačnici uradimo, ispada kao da smo šejtana slijedili. Njegove udice kojima nas hvata su nekada toliko istančane, da ih može prepoznati samo onaj ko redovno namaze obavlja, i uči o Allahu i Poslaniku.


Kada insan stane na namaz šejtan mu kaže, možda je bolje da si Kur'an učio, počne učiti Kur'an šejtan mu kaže, kakve vrijednosti je od toga kada nisi sadaku dao, krene da da sadaku on mu kaže, da si ostao na namazu bilo bi bolje. Ustvari, šejtan ga vrti u krug.


I zato Gospodar kaže: „Kada nešto čvrsto odlučiš uraditi od dobra, samo se na Allaha osloni…“ Kaže Gospodar na kraju ovog ajeta: „Zaista je vama šejtan otvoreni neprijatelj, pa ga tako tretirajte…“ Jedini koji je nama u svojoj prirodi neprijatelj, jeste šejtan.


Sljedeći ajet koji ide nama je bitan radi tri glavne poruke današnje hutbe. Šta šejtan radi? Kaže Gospodar: „Šejtan vam naređuje zlo i razvrat i da govorite o Allahu ono što ne znate…“


Kada god imaš dilemu šta uraditi ili kako uraditi, zamisli da li je to dobro ili zlo. Ako je zlo bježi od toga, to šejtan naređuje. Posebno obratimo pažnju šta govorimo o Uzvišenom Gospodaru! Čuvajmo se šejtanovih spletki! Čuvajmo se razvrata, i da o Allahu kažemo ono što ne znamo! Molim Allaha dž.š., da nas u tome pomogne.

DRUGA HUTBA U džematu je pomoć od Allaha


Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima.
Draga braćo, molim vas da razmišljate o stanju u kojem se nalazi ummet Resulullaha s.a.v.s.. Razmišljajmo kakva je naša uloga u svemu tome. Resulullah s.a.v.s., nas je naučio: „Allahova pomoć je sa džematom.“ Učimo se da nam niko od muslimana nije dušmanin. Previše muslimani imaju dušmana, da bi mogli jedni druge kao neprijatelje tretirati. Nikada više kao danas muslimani se ne uče, kako jedni drugima da budu neprijatelji.


Živimo u vremenu kada ideologije razaraju međuljudske odnose među muslimana. Mi kao mali muslimanski narod, imamo obavezu da se pobrinemo da razumijemo stvarnost, da znamo da nam nije neprijatelj onaj ko nam ne želi zlo, nego onaj ko želi. Kada je Resulullah s.a.v.s., sarađivao u jednom savezništvu da se stanovnici Mekke zaštite rekao je: „Da me pozovu da se zaštiti svaki insan, ja bih se odazvao.“ Mi ako slijedimo Muhammeda s.a.v.s., moramo ovo znati. Molim Gospodara da nas sačuva.

DOVA


Gospodaru, naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru, naš oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Gospodaru, počasti nas da razumijemo šta je istina. Gospodaru, počasti nas da istinu slijedimo.
Gospodaru, proživi nas sa onima koji su istinu slijedili. Najvećim Te imenom molimo, ne prepusti nas sebi samima, ni koliko treptaj oka. Molimo Te Gospodaru, da izbjegnemo sve ono čemu nas šejtan poziva. Gospodaru, počasti nas da se udaljimo od zla. Gospodaru, počasti nas da porodice svoje čuvamo. Gospodaru, počasti nas da nikada o Tebi ne kažemo ono što ne znamo.
Najvećim Te imenom molimo, počati nas da slijedimo Tvoga miljenika Muhammeda s.a.v.s.. Počasti nas da nas vode najbolji među nama, a ne najgori među nama.

IZDVOJENI CITATI


Kada insan stane na namaz šejtan mu kaže, možda je bolje da si Kur'an učio, počne učiti Kur'an šejtan mu kaže, kakve vrijednosti je od toga kada nisi sadaku dao, krene da da sadaku on mu kaže, da si ostao na namazu bilo bi bolje.
Ustvari, šejtan ga vrti u krug. I zato Gospodar kaže: „Kada nešto čvrsto odlučiš uraditi od dobra, samo se na Allaha osloni…“ Kaže Gospodar na kraju ovog ajeta: „Zaista je vama šejtan otvoreni neprijatelj, pa ga tako tretirajte…“ Jedini koji je nama u svojoj prirodi neprijatelj, jeste šejtan.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter