Kako održati ravnotežu u vjeri?!

Hutba – Bakijska džamija, 14.08.2015.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru. Hvala Njemu na nebrojenim blagodatima kojima nas dariva, u svakom trenutku našeg života. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Svjedočim da nema drugog Boga osim Jednoga Jedinoga, Uzvišenog Gospodara. I svjedočim da je Muhammed posljednji od Njegovih Poslanika. Molim Allaha dž.š., da meni i vama ovo svjedočanstvo čuva dokle god smo živi, da nas počasti da sa ovim svjedočanstvom odemo sa ovog svijeta, da budemo proživljeni u skupini onih koji su ovo svjedočili, i da nas milošću Svojom Gospodar uvede u džennet.

Draga braćo, i dalje se družimo sa Kur'anskim ajetima koje Gospodar započinje riječima: „O vjernici.“ Svaki put kada vjerničko srce čuje ovaj poziv, svaki atom vjerničkog bića se uzbudi, u želji da to primjeni. Kažu plemeniti ashabi: „Kada čujete taj ajet, dadnite Mu svoje biće u cjelosti“, jer vas vaš Gospodar usmjerava. Allah vas tada vodi putevima sreće na ovom svijetu, i spasa na budućem svijetu.

Posebno su bitni oni ajeti, koji su vezani za opće interese muslimana. Uvijek insan treba da gleda prema onoj situaciji u kojoj bi trebao biti. Ajet koji sam odabrao za ovu hutbu glasi: „O vjernici, ako vam dođe kakav griješnik sa viješću, provjerite tu vijest… “ Poznaješ čovjeka više od dvadeset godina, i neko ti odjednom dođe sa nečim što nikako ne možeš prihvatiti. Zašto? Kaže Gospodar: „Da ne bi ljude potvorili, pa da na kraju osjetite kajanje.“
Ovaj ajet se može sagledati kroz mnogo dimenzija. Prva dimenzija, moramo je razumjeti da bi imali polazište u razumijevanju ljudi koji pričaju priče o ljudima, pogotovo ljudi koji iznose laži o ljudima.


Još kao djeca uvjerili smo se kada nas učiteljica pita ko nije uradio zadaću, pa neki dječak ili djevojčica kaže nisam ja, pa je upita što nisi uradio, kaže pa niko nije uradio. Postoji potreba u insanu kada naruši vlastitu ravnotežu, da i drugima naruši ravnotežu. Onaj ko je prljav, ne može da dozvoli bijelo, on mora isprljati to što je bijelo.


Resulullah s.a.v.s., je upitan o najvećim grijesima, pa je rekao: „Pripisivanje Allahu druga, ubiti nedužnog insana, krađa, zinaluk, i da potvaranje ljudi.“ Kažu plemeniti ashabi: „Toliko je Resulullah to puta ponavljao da smo rekli da hoće prestati.“ Ljudi koji su se udaljili od Gospodara, u njima je narušena ravnoteža. On ima dva puta, put da tu ravnotežu ruši, tako što ruši one koji su čestiti, a drugi put je bolji, i hvala Allahu mi smo taj drugi put odabrali, da kada imamo slabosti mi se Allahu vraćamo.


Druga stvar, jeste da u principu treba gledati od koga informacije primamo. Ranija teorija je bila da onaj ko ima novac, vlada svijetom. Danas teorija koja dominira, odnosi se na medije. Ko ima medije vlada svijetom. Zašto? Zato što oni određuju ko je kakav, ne stvarnost. Ako su mediji iznijeli za nekoga da je lopov, on je lopov.


Imajte na umu da vjernik oprezno pristupa svakoj informaciji koju mu bilo ko plasira. Nemojte nasjedati! Hazreti Aišu r.a., hanumu Resulullaha s.a.v.s., su obijedili licemjeri, ali su mnogi vjernici upali u tu priču, zato što prenose priče.
Kod primanja informacija gledaju se dvije stvari. Prvo gledaj ko je taj insan koji ti govori. Gledaj kakav je njegov karakter. Od onih koji lažu i u šali, ne treba ništa prihvatati. Druga stvar, gledaj kakva je ta informacija. Koliko je razvoda braka zbog prenošenja riječi, koliko se partnerstava prekinuto među ljudima, zbog rekla-kazala.
Kaže dalje Uzvišeni Gospodar: „Vi ste to svojim jezicima prenosili nesvjesni težine, i govorili ste jezicima svojim ono što ne znate. Vi mislite za to da je lahko, to je kod Allaha golemo…“ Ako insan nekome uništi porodični život, na Sudnjem danu će ga Gospodar pitati zašto je to uradio.


I treće, kada vidiš da te je neko jednom slagao, nikad mu više nemoj vjerovati. Novina za koju se jednom ispostavi da je slagala, uvrijedila nekoga nedužnoga, znaj da ti je svaka marka haram koju daš za tu novinu. Zašto? Zato što ih pomažeš u laganju na ljude.


Ulema kaže: „Pomoći nekoga da učini dobro djelo je pokornost Allahu, a pomoći nekoga da učini grijeh, je grijeh.“ Kaže Resulullah s.a.v.s.: „Čuvajte se dove onoga kome je učinjena nepravda, između njega i Allaha nema perde.“


Molim Allaha dž.š., da nas počasti da se udaljimo od toga. Molim Allaha da nas sačuva da bilo ko mazlum bude našim sebebom.

DRUGA HUTBA Ono što je kod Allaha, vječno je


Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Molimo Te Gospodaru ne prepusti nas samima sebi, ni koliko je treptaj oka.


Draga braćo, želio bih vam prenijeti jednu misao na osnovu jednoga hadisa. Kaže Božiji Poslanik s.a.v.s.: „Zaista je ono što je kod Allaha najvrednije.“
Izašli smo iz Ramazana prije dvadesetak dana. Stid me je reći da sam manje zekata dao, nego što ću za par dana godišnjeg odmora potrošiti na svoje ćejfovanje. Niko te ne pita jesi li u Ramazanu posjetio neku šehidsku porodici, nego te pitaju jesi li išao na more ili planinu, koliko te je koštalo, i koliko si potrošio.


Nemojte da dozvolimo da nam šejtan prikaže da je ovaj dunjaluk skuplji nego ahiret. Ahiret je najskuplji, jer kada njega insan ako izgubi, sve je izgubio. Neka nas bude stid da potrošimo više na svoje ćejfove, nego na ono što će nas Allahu približiti. Ako si dao za ćejfove, dadni i na Allahovom putu.
Trebamo znati, „Ono što je kod vas nestaje, osim onoga što si radi Allaha uradio, ono što je kod Allaha, vječno je.“ Molimo Allaha da što više imamo toga.

DOVA


Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Gospodaru, molimo Te čuvaj nas dok hodimo po zemlji, čuvaj nas kada nas u zemlju spuste i čuvaj nas na dan kada ćemo pred Tebe stati. Gospodaru, molimo Te da vijesti sa opreznošću primamo. Gospodaru, počasti naše jezike da samo dobro govore. Gospodaru, počasti nas da čuvamo vjerničke odnose. Najvećim Te imenom molimo, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Sačuvaj nas vatre, i svakog djela koje vatri približava. Molimo Te Gospodaru, zaštiti nas od svakoga zla.

IZDVOJENI CITATI


Kod primanja informacija gledaju se dvije stvari. Prvo gledaj ko je taj insan koji ti govori. Gledaj kakav je njegov karakter. Od onih koji lažu i u šali, ne treba ništa prihvatati. Druga stvar, gledaj kakva je ta informacija. Koliko je razvoda braka zbog prenošenja riječi, koliko se partnerstava prekinulo među ljudima, zbog rekla-kazala.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter