Kako insan čuva sebe i porodicu?!

Hutba – Bakijska džamija, 05.07.2015.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo Ga najvećim imenom Njegovim, da nam čuva sve blagodati koje nam je On darivao. Molimo Ga, da nam čuva blagodat vjere u srcima našim, da nas počasti da Islam bude supstanca našeg života. Svjedočim da nema drugog Boga osim Njega, i svjedočim da je Muhammed pečat Njegovih Poslanika. Molim Allaha dž.š., da ovo svjedočanstvo dostojno nosimo, sa njim sa ovog svijeta da odemo, i da budemo proživljeni u skupini onih koji su ovo svjedočanstvo nosili.


Draga braćo, hadisi od Resulullaha s.a.v.s., koji su nam ashabi prenijeli nekada govore o njegovoj ličnosti, jer je to što su oni upamtili od najvećeg učitelja koji je ikada živio, Muhammeda s.a.v.s.. Hazreti Ebu Bekr r.a., je posebna ličnost u svakom smislu. Koliko je značajan i koliko se svi možemo ugledati na njega, svjedoči jedan hadis u kojem Resulullah s.a.v.s., kaže: „Nema nikoga ko je živio sa Resulullahom i nosio Islam, a da mu nisam uzvatio za dobro koje je učinio, osim Ebu Bekra. Ebu Bekru će Allah vratiti na Sudnjem danu.“ Svaki od nas može biti kako to hazreti Omer kaže: „Ima jedan insan, a vrijedi koliko hiljadu“, samo je pitanje želi li insan ili ne želi?


Hadis kojeg je prenio Ebu Bekr od Resulullaha s.a.v.s, je ujedno i naša tema ove hutbe. Uzvišeni Gospodar u Kur'an i Kerimu kaže: „O vjernici, vi sebe čuvajte, vama ništa ne može nauditi onaj koji je na krivom putu, ako ste vi na pravom putu…“


Hazreti Ebu Bekr je slušao plemenite ashabe i generaciju nakon Božijeg Poslanika kako ovaj ajet uče i pogrešno razumijevaju. U najvećoj hadiskoj zbirci, Musned imama Ahmeda, zabilježeno je dvadeset i sedam hiljada hadisa, ali prvi hadis u toj zbirci je prenesen od Ebu Bekra. Kaže Ebu Bekr: „O ljudi, vi učite ovaj ajet, međutim tumačite ga kako ne treba.“ „Zaista, kada ljudi vide zlo, pa ne budu odvraćali od zla, neka znaju da je blizu dan kada će svi biti kažnjeni.“ Bez izuzetka, i oni koji čine loše i oni koje ne čine loše. Oni koji čine loše zato što su činilo loše, a oni koji ne čine lože zato što nisu imali hrabrosti da odvrate od toga.


Ulemma kaže: „Uvjeti za uspjeh na ovom svijetu su, spoznati Gospodara, primjeniti ono što nam Gospodar objavljuje.“ Onoliko koliko je jaka spoznaja Allaha dž.š., toliko čovjek primjenjuje ono što mu je Gospodar naredio. Dalje ulemma kaže: „Moraš pozivati spoznaji Allaha i primjeni onoga što je Allah naredio i stalno biti između dva stanja.“ Prema Allahu je ili strah ili nada, nema trećeg stanja, naravno ljubav prožima sve to.

Kaže jedan velikan: „Nećeš slijediti Poslanika dokle god ne zoveš vrijednostima kojima je on zvao.“ Insan je uvijek između dva hala, ili si u blagodati Allaha dž.š., ili si u iskušenjima, pa trebaš imati strpljenja i sabura. Ovo je naš odnos prema svemu što se dešava. Hazreti Omer je govorio: „Nikada me nedaća nije zadesila, a da nisam Allahu zahvalio.“ Ovaj Kur'anski ajet trebamo razumijeti kroz to da čuvamo sebe tako što ćemo drugima lijepu riječ prenijeti.
Čuvajmo sebe tako što ćemo odgajati svoju djecu. Čuvajte sebe u smislu čuvajte svoj ahiret, tako što ćete graditi svoj dunjaluk. Kaže Gospodar: „Nemojte se svojim rukama bacati u propast…“ Taj ajet je objavljen kada je Allah dao pobjedu Resulullah, a ljudi su se tada bili posvetili trgovini. Nemojte se, draga braćo, na taj način bacati u propast.

DRUGA HUTBA Čvrsta je veza vjernika sa Allahom


Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabim. Molim Allaha dž.š., da nam najdraži dan bude dan kada ćemo se sa Njim sresti. Gospodaru, molimo Te najvećim imenom Tvojim, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava.


Draga braćo, posebna blagodat na koju vas želim posjetiti jeste dolazak nama dragog gosta, mjeseca Ramazana. Jednog mladića su upitali na noćnom namazu: „Koji je najveći dar koji ti je Allah dao?“ Rekao je: „Najveći dan koji je meni Allah dao jeste što me je počastio da ja svjedočim da je On Jedan.“
Prvi poslanik Adem a.s., i posljednji poslanik Muhammed s.a.v.s., i svi Poslanici između njih su govorili Allah je Jedan. Želim samo pred kraj hutbe da vas podsjetim na jedan hadisi-kudsijj. Resulullah s.a.v.s., je rekao: „Kaže Uzvišeni Allah: „Sine Ademov, da Mi dođeš na Sudnjem danu sa koliko je zemlje grijeha, a onda si Mi došao i nikoga Mi ravnim nisi smatrao, zaista ću ti donijeti isto toliko oprosta.“


Čuvajte blagodat tevhida. Ima ljudi koji uzdižu toliko ljude da njima robuju, ima ljudi koji robuju novcu, a Allah je tebe počastio da Njemu robuješ. On je sve stvorio. Kako kaže jedan pjesnik: „Gospodaru, svi moji grijesi koliko god da su crni i golemi, molim Te prosvjetli ih time što ja Tebi nikada za jedan nisam rekao da je dva ili više.“ Molim Allaha dž.š., da što više se sjećamo Allaha dž.š.. Molim Allaha dž.š., da ta veza bude čvrsta.

DOVA


Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Gospodaru, smiluj se roditeljima našim, smiluj se braći i sestrama našim. Molimo Te počasti gazije naše države. Molimo Te Gospodaru, smiluj se šehidima naše države. Molimo Te Gospodaru, počasti nas da Tvoju vjeru svjedočimo. Gospodaru najvećim Te imenom molimo, ne prepusti nas samima sebi ni koliko je treptaj oka. Gospodaru, počasti nas da nas vode najbolji među nama. Sačuvaj nas od toga da nas vode najgori među nama. Molimo Te Gospodaru za džennet i svako djelo koje džennetu približava. Sačuvaj nas vatre i svakog djela koje vatri približava. Molimo Te Gospodaru, smiluj nam se na dan proživljenja.

IZABRANI CITAT


Jednog mladića su upitali na noćnom namazu: „Koji je najveći dar koji ti je Allah dao?“ Rekao je: „Najveći dar koji je meni Allah dao jeste što me je počastio da ja svjedočim da je On Jedan.“

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter