Kada srce Gospodara zavoli!

Hutba – Bakijska džamija, 18.08.2015.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo Ga da nam čuva blagodati koje nam je darivao, da nas počasti da Njemu budemo zahvalni. Posebno Mu hvala što nas je stvorio, i što nas je učinio da budemo među onima koje je On uputio.


Svjedočim da nema drugog Boga osim Njega Jednoga Jedinoga, Uzvišenog Gospodara, i svjedočim da je Muhammed posljednji od Njegovih Poslanika. Molim Allaha dž.š., da nam ovo svjedočanstvo čuva u našim životima, i da nas počasti da u posljednjim trenucima našeg preseljenja ovo budu naše zadnje riječi, i da budemo proživljeni u skupini onih koji su ovo svjedočili.


Draga braćo, još uvijek se kroz hutbe družimo sa Kuranskim ajetima koje Gospodar započinje riječima: „O vjernici.“ Današnji Kur'anski ajet je izuzetno bitan za svakoga od nas. Kada gledamo obrede hadždža, ide insan na putovanje kojim upotpunjuje svoje islamske sadržaje u životu. Nakon namaza, posta, nakon svih drugih ibadeta, kruna svih ibadeta je hadždž. I za hadždž Gospodar kaže: „Opskrbite se, ali je najbolja opskrba da znate takvaluk.“


Hazreti Alija kada je sa ashabima došao do mezarja rekao je: „Hajde da im se obratimo“, pa je rekao hazreti Alija: „Draga naša braćo koja ste sada pod zemljom, znajte da u vašim kućama sada drugi žive, znajte da oni koji vas vole, koliko god da vas vole nastavili su sa svojim životom.“ Onda im hazreti Alija kaže: „Hoćete li da vam kažem šta sada oni o vama govore,“ kažu: „Reci nam Alija.“ Tada im je hazreti Alija rekao: „Oni vam govore iz mezarja svojih: „Opskrbite se, idete na put, najbolje što možete sa sobom ponijeti jeste svijest o Allahu.“


Uzvišeni Gospodar kaže: „O vjernici budite svjesni Allaha istinskom sviješću…“ Onako kako doliči da Njega budete svjesni! Samo pogledaj svoje oko, najsavremenija kamera, ne može uhvatiti što može ljudsko oko. Pogledaj svoj mozak, pa upitajte ljekare šta kažu o njemu, to je tako složeno. Kada zamisliš Njegovu mudrost, Allah je najmudriji. Kada zamisliš Njegovu veličini, Allah je najveličanstveniji.


Završava se ajet: „I nemojte ovaj svijet napustiti, a da niste Allahu predani…“ Resulullah s.a.v.s., je rekao: „Nastojte stalno biti u svijesti o Allahu. Znajte da je najbolje vaše djelo što ćete Allahu na sedždu pasti.“ Puno je dušmana, a ti sam, samo ti je Allah pomagač.


Šta je svijest o Allahu? Kaže ulemma: „Slušaj Allaha, nemoj Mu neposlušan biti. Njemu budi zahvalana, a ne nezahvalan. Allaha se stalno sjećaš, a ne da Ga zaboravljaš.“ Šejtan igra igru u tvojim grijesima, kada vidi da si Allaha zaboravio. Kada pomisliš da te Allah ne vidi, učiniš grijeh. Dokle god si svjestan da te Allah vidi, nećeš učiniti grijeh.


Sljedeći ajet ide: „Držite se Allahovog užeta…“ Ako je čovjek svjestan Allaha, treba se držati sa uže, držati za Kur'an, za sunnet Božijeg Poslanika s.a.v.s.. Kaže dalje Uzvišeni Gospodar: „Neka od vas bude skupina koja će pozivati dobru…“


Ova tri ajeta jedna za drugim kao da nam žele kazati tri poruke. Prva poruka, budite svjesni Allaha koliko god možete. Druga, držite se Allahovog užeta, nemojte se dijeliti. I treće da insan podstiče ka dobru. Kao da ove tri stvari čine suštinu svijesti o Allahu. Jedna je unutrašnja, to je da budeš svjestan Allaha. Druga je vanjska, pokazuje to držanje Allahovog užeta, držanje kroz namaz, post, zekat. I treće, naređuje dobro i odvraća od zla.


Kraj ajeta glasi: „Nemojte umirati osim kao muslimani…“ Ulema ovdje kaže jednu jako bitnu stvar: „Insan ne bira kako će umrijeti, nego Allah počasti onoga ko živi sa sviješću o Allahu, da umre kao musliman.“


Molim Allaha dž.š., da nas ovim počasti. Molim Allaha dž.š., da imamo svijest o Njemu.

DRUGA HUTBA Sve čini u ime Gospodara svjetova


Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima.


Draga braćo, navest ću samo tri napomene u ovom drugom dijelu hutbe. Prva je apel reis efendije da se maksimalno angažujemo na pomoći izbjeglicama, koje iz dana u dan sve više pristižu na naše prostore. Druga stvar, imajte na umu da je Resulullah s.a.v.s., rekao: „Onaj ko bude imao mogućnost, pa ne zakolje kurban, neka ne izlazi na Bajram namaz.“ I treća, posljednja stvar jeste upravo ta riječ, kurban.


Draga braćo, riječ kurban dolazi od riječi „kurb“ što znači blizina. Mi kurbanom želimo Allahovu blizinu. Ne želimo nikome da pokazujemo kako smo imućni, nego želimo Allahovu blizinu. Zato Gospodar kaže: „Do Allaha neće doći ni meso kurbana, ni krv kurbana, do Allaha će doći vaša svijest o Allahu…“
Molim vas kada budete klali kurbane da molite Allaha za Njegovu blizinu. Ono od čega se traži Allahova blizina, od toga ljudi imaju koristi. Allah je dao da mi zakoljemo kuban, da bi nahranili siromašne. Molim Allaha da čuvamo smisao kurbana. Molim Allaha da se Njemu približavamo kroz kurban.

DOVA


Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Molimo Te Gospodaru, ne prepusti nas samima sebi, ni koliko je treptaj oka. Gospodaru, počasti naša srca da Tebe vole. Gospodaru, počasti naša srca da Tvoga miljenika vole. Gospodaru, počasti naša srca da vole Tvoju Knjigu.


Gospodaru, molimo Te da nas vode najbolji među nama, a ne najgori među nama. Gospodaru, nemoj nas kazniti zbog onoga što maloumni među nama rade. Gospodaru, počasti nas da čuvamo svoje porodice, svoja prijateljstva.


Gospodaru, molimo Te za ono što je kod Tebe molio Tvoj miljenik Muhammed s.a.v.s.. Gospodaru, počasti nas da Tebe budemo svjesni. Gospodaru, počasti nas da stalno na uputi budemo. Gospodaru, počasti nas da budemo odani robovi Tvoji.

IZABRANI CITATI


„I nemojte ovaj svijet napustiti, a da niste Allahu predani…“ Resulullah s.a.v.s., je rekao: „Nastojte stalno biti u svijesti o Allahu. Znajte da je najbolje vaše djelo što ćete Allahu na sedždu pasti.“ Puno je dušmana, a ti sam, samo ti je Allah pomagač.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter