Izlaz iz tegoba i pronicljivost vjernika

Hutba – Bakijska džamija, 15.04.2016.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Salavat i selam posljednjem Božijem Poslaniku, časnoj porodici, vrlim ashabima. Molim Gospodara da budemo zadovoljni robovi Njegovi. Da budemo srca koja su za Njega vezana, svjesna da ćemo se Njemu vratiti. Molim Allaha, dž.š., u ovom trenutku kada se dove ne odbijaju, a to je trenutak džume namaza, trenutak kada su se vjernici skupili na onom mjestu na kojem jedino trebaju biti za vrijeme džume namaza.

U jednom hadisu, draga braćo, Resulullah, s.a.v.s., govori kur'anski ajet: Onaj ko je Allaha svjestan, Allah će mu iz najtežih situacija dati izlaz, Allah će ga opskrbiti odakle se nije ni nadao. Onaj ko se osloni na Allaha, Allah mu je dovaljan. Ono što Allah hoće, desit će se, Allah je svemu mjeru dao. Kada bi ljudi radili po ovom ajetu, zaista bi im bio dovoljan. Ovaj prvi dio: Onaj ko je Allaha svjestan, Allah mu dadne izlaz iz najtežih situacija. − govori o takvaluku. Kaže Gospodar: O vjernici, ako vi budete svjesni Allaha, Allah će vam dati sposobnost razlučivanja, prekrit će vam grijehe i pobrisati, a Allah je zaista Taj kod koga je najveće darivanje.

Ono što treba brinuti svakog čovjeka koji razmišlja o svom životu je i razmišljanje o životu svoje zajednice. Vjernici uvijek trebaju da mole Gospodara kada imaju dileme, nedoumice. Allah nam daje izlaz iz onih situacija koje se nama čine nerješivim. Vjernik treba moliti Allaha, dž.š., da mu da furkan ‒ sposobnost razlučivanja. Da bi imao sposobnost razlučivanja, insan treba odlučiti da bude svjestan Allaha. Iako nam se nekada stvari činile milijardu puta nemoguće, uz Allaha su moguće. Pojam furkan je ujedno i ime Kur'ana. Kur'an je furkan. Kur′an je knjiga koja treba da razluči istinu od istine, dobro od zla. Furkan je kriterij, mjerilo, vaga. Najgora stvar koja se može desiti jeste da vaga ne bude kako treba. Kada čovjek ima dobru vagu, lahko mu se može desiti da požuri, pa nabaci stvari na brzinu i ne izvaga kako treba. Ako je vaga dobra, ako je princip dobar, vidjet će nakon nekog vremena da je pogriješio. Vratit će se mjerilu, šta ostaje, a šta ne ostaje. Ako je vaga dobra, Allah će počastiti i pojedinca i društvo u vremenima nedoumica, u vremenima kada se tražimo, Allah će nas počastiti mjerilima, da izvagamo stvari kako treba. O vjernici, ako budete svjesni Allaha, Allah će vam dati sposobnost razlučivanja. Vi dva poklona dobivate uz to. Iako čovjek ima kriterij, šejtan ga može prevariti. Kaže Gospodar: I prekrit će vam grijehe… Zašto? − Jer imate svijest o Allahu, i pobrisat će vam grijehe. ‒ jer se insanu može desiti da uprkos tome pogriješi.

Želim da navedem dva detalja. Prvi detalj je jedna predaja u kojoj se kaže: Čuvajte se pronicljivosti vjernika, jer je Allah vjernika počastio da gleda stvari Allahovom svjetlošću. Kada su pored Resulullaha prošla dva insana, upitao je svoje drugove: Šta kažete za ove insane? Odgovorili su: Pa on je vitez. ‒ te je opet upitao Resulullah: A šta kažete za ovoga drugoga? Odgovorili su: Njega pred vratima dočekujemo. Tada je Resulullah, s.a.v.s., rekao: Ovaj insan za kojeg ste rekli da ga ne treba u kuću pustiti, tako mi Allaha, vrijedi više nego pun dunjaluk onih koje ste tako pohvalili.

Jedna od lijepih dova jeste da nas Allah počasti da gledamo stvari onakvim kakve jesu. I druga stvar, kazala je ulema: Sve što ti je srce bliže Allahu, dž.š., sposobnost između razlučivanja istine od neistine, dobra od zla, će biti potpunije. Što je moje i tvoje srce više zaljubljeno u Stvoritelja kojem se sigurno vraćamo i voli Njega, Allah, dž.š., će nas počastiti da bolje razlučujemo stvari u okolini.

DRUGA HUTBA


Hvala dragom Gospodaru na svim blagodatima Njegovim. Salavat i selam Njegovom poslaniku i miljeniku Muhammedu, s.a.v.s., časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Molimo Allaha, dž.š., da nam ne ostavi nijedan grijeh, a da nam nije oprostio. Molimo Te, Gospodaru, počasti nas da se sjećamo naših gazija i šehida na primjeran način.

Draga braćo, u ovim danima trebamo posebno oživljavati sjećanje na čestite ljude koji su kao pripadnici Armije Bosne i Hercegovine ugradili sebe u našu slobodu. Sloboda u kojoj mi uživamo je došla cijenom koja se zove ljudski životi tih čestitih ljudi, šehida, poginulih boraca. Upravo ovaj ajet, koji je bio tema današnje hutbe, stranica na kojoj je ovaj ajet počinje riječima Gospodara: Sjetiti se kada ste bili malobrojni, potlačeni na zemlji, strahovali ste da će vas iskorijeniti, pa vas je Allah zaštitio, darivao vam je od sebe pomoć svoju i opskrbio vas je lijepim stvarima, ne biste li zahvalni bili. Ova stranica se završava riječima: Allah, dž.š., neće nikada kazniti umet islama dokle god je Resulullah među njima. Allah ih nikada neće kazniti, dokle god oni jezicima i srcima svojim mole Allaha da im oprosti. Zamolio bih vas, braćo, da se često sjećate ovih ajeta. Dar kojeg nam je dao Allah, dž.š., traži najmanje dvoje: krajnju ozbiljnost prema onome daru kojeg nam je Allah dao, i drugo, njegovanje. Molimo Allaha, dž.š., da se smiluje svakome ko je uložio trud i napor u nas.

DOVA


Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Gospodaru, najvećim Te imenom molimo za džennet i svakom djelu koje džennetu približava. Gospodaru, sačuvaj nas vatre i svakog djela koje vatri približava. Molimo Te ne prepusti nas samima sebi ni koliko treptaj oka. Gospodaru, pomozi svakoga ko pomogne vjernika. Gospodaru, počasti nas da čuvamo uspomene na naše šehide i gazije. Počasti nas da svoju djecu odgajamo da budu gazije. Smiluj se našim šehidima. Zaštiti nas od svakoga zla i počasti nas svakim dobrom.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter