Istinska vlast Allahu pripada!

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima, zamolimo Ga, draga braćo, da nas u ovom mubarek danu, petku počasti da nas počasti da uživamo u bereketima Redžeba i Ša'bana i da nas Allah počasti da dočekamo Ramazan.

Salavat i selam pečatu svih poslanika Muhammeda, njegovoj časnoj porodici i plemenitim ashabima. Molimo Allaha, dž.š., da iskreno svjedočimo da je On Jedan Jedini i da svjedočimo da je Muhammed pečat poslanika Njegovih. Molimo Allaha da budemo dostojni ovoga svjedočanstva, da budemo proživljeni s onima koji su ovo svjedočili i da budemo u Džennetu zbog ovoga svjedočanstva, amin ja erhame rahimin.

 Draga braćo, jedan od velikana je govorio: „Kada bi me pitali da li želiš pred svojim ocem ili majkom polažeš račun na Sudnjem danu ili pred Allahom, dž.š., on je kazao ja bih volio pred Allahom da polažem račun. Više imam pouzdanja u Gospodara u Njegovu ljubav i pravednost nego što će moji roditelji biti prema meni samilosni i pravedni.“

Kada govorimo o Allahovim lijepim imenima, i hvala Allahu ušli smo u tu temu i evo već nekoliko hutbi se družimo sa tim imenima. Glavni zadatak je ovo što se u kur'anskom ajetu kaže: „Zaista Allah ima najljepša imena pa tim imenima dozivajte Allaha!“

Ne samo da dozivamo Allaha svojim riječima, insan doziva Allaha svojim postupcima. Kad zna da je Allah milostiv pa se smiluje svome djetetu i pomiluje ga po glavi on pokazuje da je svjestan Allahovoga imena er-Rahman.

Dozvolite da danas dopunim samo jednu misao koja me evo gotovo sedam dana, od prošle džume prati, a to je da jedna od bitnih stvari za razumijevanje Allahovog imena el-Melik. Allah je el-Melik. „On, Allah je, nema Boga sem Njega, On je Vladar.“

Ono što nam ovo ime daje posebno bitno za onaj kontekst u kojem smo mi danas. Najopasnije stanje čovjekovo jeste stanje porobljenosti njegovoga uma i njegovoga srca! Kad zarobi srce i kad zarobi um ono što je zlo, ono što je loše, ono što je negativno tada je šejtan završio svoj posao prije nego što je počeo djelovati prema ljudima.

Kada kažeš el-Melik da je Allah vladar ti se sjećaš riječi Allaha, dž.š.: „Allahova je vlast, ne samo na Ahiretu, nego je Allahova vlast i na ovome svijetu.“ Vlast stvaranjem, vlast održavanjem i vlast konačnicom. Između stvaranja i konačnice čovjek zanemari ovaj dio kada imamo privid kod pojedinih ljudi da neko drugi donosi odluku, da će nečija druga volja biti provedena a ne Allahova. Zbog čega je ovo bitno?

Sa jednim sam mladim insanom razgovarao i jednostavno njegove rečenice govore da teži djelu jednoga Boga, treba rasplamsati u njegovom srcu iman – ima tih iskrica, one su tu – al’ su pokrivene, čime? Mišljenjem da neko mimo Allaha odlučuje šta će biti. Jer te to parališe, ne možeš da radiš, ne možeš da učiš, ne možeš da djeluješ, ne možeš da se trudiš. Kaže: „Isti onaj koji laže i onaj koji govori istinu.“ Nije isti! „Isti onaj koji ulaže napor i onaj koji je lijen.“ Nije isti!

I ovo ime koje dozivaš Gospodara, o Gospodaru, jedini koji si Vladar, istinski Vladar, svačija vlast sem Allahove je njegov privid u njegovome postojanju koje je ograničeno tačkom koja se zove rođenje i tačkom koja se zove smrt. Između te dvije tačke ti možeš pokušati, poput ribice u akvarijumu, da misliš da je akvarijum velik, ali kad tad dođeš do stakla, vidiš ne možeš dalje.

Ono što nam ovo ime pomaže, draga braćo, ja vas molim, molite Allaha, On je Melik, Vladar, da oslobađamo naše generacije od misli da se išta u ovome svijetu može desiti a da dragi Gospodar to ne dozvoli. Ništa se neće desiti mimo Allahove volje. Mi kada učimo u mektebu: „I u Allahovo određenje, da sve što se dešava – ljudima se činilo pozitivno, negativno, lahko, teško, slatko, gorko – sve što se dešava – Allah je htio to da se desi.“

Kako te to oslobađa? Vi znate da često s jednim insanom, džematlijom hodam razgovaram i odlučio sam da to bude poruka za današnju džumu. Mi često citiramo onaj ajet: „Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dokle god oni ne počnu mijenjati svoje unutrašnje stanje.“ Jer kako u našim srcima tako nam i u džematima, kako u našim mahalama tako i u našim državama. Kako u našim državama tako je i u našem ummetu Muhammeda, s.a.v.s., nema, ne možeš pobjeći od toga.

Sav je zahtjev onoga ko uči ljude vjeri, da nauči insana da, koliko god se čini situacija, ne daju nam oni… Ovaj mladi čovjek sve što ima problema kaže: „ne daju nam, spriječavaju nas, mi bi ovako, mi bi onako…“ On je sebe zarobio u zidove koji se zovu, nažalost, zabluda da je iko drugi vladar sem Allaha, dž.š.

 Drugi može imati vlast neko vrijeme, al’ ta vlast prolazi! Ovaj ajet i time ću završiti, draga braćo, koliko god nam se čini suptilnim, kaže Allah, dž.š.: „Allah neće promijeniti stanje jednoga naroda dok taj narod ne promjeni sebe.“ Kaže jedan od mojih učitelja: „Promjeni svoj odnos prema Allahu, Allah će poredati stvari u tvome životu. Nemoj se ti mijenjati na bolje neće ti ni Allah promjeniti.“

 Ja molim Allaha da mijenjamo stvari na bolje. Ja molim Allaha da ništa od dobra ne smatramo dobrim. To što heftu ne dođeš na sabah, dođi jednom u hefti. Dobro koje nisi uradio dugo, uradi. Jer šejtan hoće da nas slomi. Hvala Allahu pa smo mi uspijeli da se otmemo od njega.

Molim Allaha da stalno mijenjamo stanje na bolje, molim Allaha da nas ne prepusti samima sebi ni koliko treptaj oka. Amin ja erhame rahimin.

DRUGA HUTBA Čuvaj domovinu i državu!

 Hvala dragom Allahu, salavat i selam pečatu svih poslanika, Muhammedu, časnoj plemenitoj porodici i vrlim ashabima.

 Za ovaj drugi dio hutbe često se rastajemo i jedni drugima kažemo: „Allahimanet“, Allahu na emanet. S obzirom da ću sljedeće hefte biti na putu, pozvao me kadija Palestine, da budem na jednoj konferenciji koja se zove „Kuds“. Ja vam želim da naučimo dovu Resulullaha, s.a.v.s., kada se jedni od drugih rastajemo, Resulullah nas je naučio da kažemo jedni drugima: „Allahu vas ostavljam i vašu vjeru i konačnice vaših života i vaših porodica.“

 Ja molim Allaha da vas sve čuva. Mi, hvala Allahu, nismo doživjeli sve što su oni doživjeli. Oni su narod koji ima domovinu ali nema državu. Oni žive pod strašnom represijom koju čitav ummet gleda i sve kompletno čovječanstvo koje kaže da drži do vrijednosti nekakvih – vi vidite šta se sve njima dešava.

Znao sam, ako bih to odbio, a nije mi drago zbog okolnosti, zbog vojne kontrole koju moram proći od Jordana do Palestine, rekao sam: „kol'ko je meni značilo ‘92. do ‘95. kad je neko odlučio da dođe u Bosnu i da nas posjeti i da kaže: ‘niste sami.'“

Upoznao sam Bošnjake koji su živjeli u Damasku, koji su se borili sa Palestincima da zaštite Kudsi šerif, nekim od njih sam bio u kućama u Damasku. Ovo je mali doprinos, ja vas molim, koliko god se čini ovo što mi imamo malim – problem koji imamo jeste, ako svoje oči usmjerimo prema nekim drugim stvarima a zanemarimo ono što nam je Allah dao.

Jutros kad sam ustao na sabah ja kažem: „Subhanallah, ja sam ustao u državi gdje se mi pitamu, gdje muslimani imaju svoj subjektivitet, gdje nisu objekat nečije politike.“ Ja vas molim, ozbiljan odnos prema državi, nama je država ta koja je, hvala Allahu, dž.š., okvir u kojem mi živimo. Prenijeti ovu dovu od Resulullaha, mi kažemo „Allahu na emanet“, ostavljam vas i ostavljam vašu vjeru Allahu na emanet i ostavljam Mu konačnice vaših djela. Da nam posljednje riječi budu „la ilahe ilallah.“

DOVA

 Gospodaru naš, počasti nas a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe a nemoj nas kazniti.

 Molimo Te, da nam najdraži dan bude dan kada ćemo pred Tobom stajati. Molimo Te da nam taj dan pokloniš sve blagodati koje si nam dao, da nam grijehe oprostiš i da nam dobra djela naša uvećaš. Molimo te, Gospodaru, neka među nama niko ne bude daleko od Tebe.

Molimo te, vrati nas, naše porodice i svakog iskrenog insana Sebi. Najvećim Te imenom molimo ne prepusti nas samima sebi ni koliko je treptaj oka.

Čuvaj nas, Gospodaru, dok smo na Zemlji, čuvaj nas kad nas u zemlju spuste i čuvaj nas onoga dana kada nas Ti proživiš. Molimo Te, Gospodaru, pobriši nam sve grijehe između dvije džume.

Molimo Te, Gospodaru, zbog grijeha naših nemoj nas kazniti. Molimo Te, Gospodaru, da vrijednosti prenesemo sljedećim generacijama. Molimo Te, Gospodaru, da iza nas ostanu oni koji će govoriti „la ilahe ilallah Muhammedun resullah.“

Čuvaj nam, Gospodaru, vjeru koju si nam Ti poklonio, Gospodaru, Ti si nam vjeru poklonio nismo to tražili pa Te molimo da je čuvaš, to od Tebe molimo. Gospodaru, sačuvaj nam vjeru u srcima našim da Tebi kao vjernici dođemo.

Smiluj se nama, našim roditeljima, prisutnim i odsutnim. Ojačaj ummet Muhammeda, s.a.v.s., na svakome mjestu.

IZABRANI CITATI

Svačija vlast sem Allahove je njegov privid u njegovome postojanju koje je ograničeno tačkom koja se zove rođenje i tačkom koja se zove smrt. Između te dvije tačke ti možeš pokušati, poput ribice u akvarijumu, da misliš da je akvarijum velik, ali kad tad dođeš do stakla, vidiš ne možeš dalje.

Između stvaranja i konačnice čovjek zanemari ovaj dio kada imamo privid kod pojedinih ljudi da neko drugi donosi odluku, da će nečija druga volja biti provedena a ne Allahova.

Hutba – Bakijska džamija, 06.04.2018.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter