“Imetke tuđe nemojte na haram način jesti!”

Hutba – Bakijska džamija, 20.05.2016.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo Allaha, dž.š., najvećim imenom Njegovim, da nas počasti najvećom blagodati, a to je ulazak u džennet. Gospodaru, počasti nas da Tvoje blagodati vidimo, i na njima zahvalni budemo. Počasti nas da vidimo ono što si nam dao, i da naše oči ne idu prema onome za što mislimo da je dobro. Svjedočim da nema drugoga Boga osim Jednoga Jedinoga. Svjedočim da je Muhammed pečat svih poslanika. On je svoju misiju upotpunio i na jasnoj nas stazi ostavio. Molim Allaha, dž.š., sebi i vama, da nikada sa te staze ne skrenemo.

Uzvišeni Gospodaru u Kur'ani-kerimu kaže: O vjernici nemojte jedni drugima imetke jesti na nedozvoljen način. Imetke možete uzeti samo ako je to trgovina, gdje su obje strane zadovoljne. Nemojte se ubijati, zaista je Allah, dž.š., prema vama milostiv…


Jednog od velikana pitali su da im govori o stanjima srca, o stanjima duše, da im govori o onim istančanim detaljima koji probude u vjerniku osjećaj zadovoljstva što ga je Allah počastio da je vjernik. Rekao im je da dođu sutra na sabah i da će im govoriti o tome. Kada su došli, on je otvorio knjigu, poglavlje kupoprodaja, pa su mu oni rekli da to ne žele. Potom im je rekao: Kako da se Allahu približavate, a ne znate za halal i haram? Ovaj kur'anski ajet, draga braćo, uvijek me podsjeti na ono što je imam Ebu Hanife imao običaj raditi kao veliki trgovac. Kada su se okupili u hladu jednog drveta on nije htjeo da sjedne, pa su ga upitali: Zašto nećeš da sjedneš u hlad ovog drveta? ‒ imam Ebu Hanife odgovori: Strah me je da to ne bude kamata. ‒ upitali su ga: Kako?‒ rekao je: Njiva na kojoj je to drvo pripada čovjeku koji meni duguje novac. Toliko su imali istančan osjećaj da ne jedu imetke jedni drugima na nedozvoljen način.


Tri su elementa koja su nama relevantna. Prvi: Nemojte jesti imetke jedni drugima na nedozvoljen način! Svaka posudba koja povlači korist je haram. Onaj ko ima monopol jede imetak ljudi, jer ne dozvoljava da se ljudi natječu, nego on ima monopol. Ovaj ajet nam govori da svaki način koji je Allah, dž.š., zabranio da uzimamo imetke jedni od drugih je haram. U predajama se kaže: Jedan dinar koji insan uzme je teži od šezdeset namaza. Zašto? Jer će te Allah pitati.


Drugi element: Osim ako je to trgovina između vas, onda možete uzeti jedan od drugog imetak. Hazreti Pejgamber je bio trgovac, izdržavao je sebe svojim radom. Ako nešto kupiš za deset maraka i uspiješ prodati za sto maraka gdje se i drugi takmiče ‒ to je tvoja stvar, to je trgovina, ali ne smiješ nikoga obmanuti pa reći da je hiljadu maraka, a drugi prodaju za troduplo manje ‒ to je prevara. Resulullah, s.a.v.s., je jednom od ashaba dao novac da kupi ovcu. Kada je se vratio ashab donio je ovcu i pare, pa ga je upitao Resulullah, s.a.v.s.: Odakle ti novac? ‒ kaže ashab: Allahov Poslaniče, ja znam trgovati, otišao sam iznad Medine gdje ima jeftinijih ovaca, kupio dvije i vratio se u Medinu i prodao jednu ovcu i evo donio sam ovcu i novac.


I treća dimenzija, posljednja: Nemojte sebe ubijati. U najveće grijehe spada da insan na sebe ruku digne. Čak se takvoj osobi i ne klanja dženaza. Mi klanjamo dženazu pod pretpostavkom da je sišao sa pameti, tretira se kao nerazuman. Ne dozvolite šejtanu da vam ubacuje da nema izlaza, iz svake situacije Allah daje izlaz. Nemojte ubijati dio sebe. Kada insan ubije drugog insana, on ubije dio sebe. Jedan od najtežih grijeha je ubiti čovjeka. Kaže se da je nakon širka najteži grijeh ubiti nevinog insana. Ako jedete imetke jedni drugima, ubijate jedni druge. Kaže Resululah, s.a.v.s.: Trgovac koji je povjerljiv će biti sa Poslanicima, sa šehidima i sa iskrenim Allahovim robovima na Sudnjem danu. Molim Allaha, dž.š., da nas pomogne da takvi budemo.

DRUGA HUTBA


Hvala Allahu, dž.š. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima.
Prenosi se od jednog učenjaka islama da je rekao: Tvoje bavljenje onim što ti je Allah garantovao i zanemarivanje onoga čime te je Allah zadužio, pokazuje da dobro ne razumiješ stvari. Kada insan radi kod čovjeka koji upošljava mnoge i daje redovno plate, i kaže mu da uradi to i to, njegovo bavljenje time hoće li mu platiti ili neće, pokazuje da ne razumije odnos, njegovo je da se bavi onim čime ga je zadužio. Allah nas je zadužio da se trudimo i radimo, a On je taj Koji daje rezultat. Molim Allaha, dž.š., da nas počasti da pravilno razumijemo.


DOVA


Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Molimo Te za svako dobro koje je kod Tebe molio Tvoj miljenik Muhammed, s.a.v.s. Gospodaru, utječemo se Tebi od svakog zla od kojeg je utočište tražio Tvoj miljenik Muhammed, s.a.v.s. Smiluj nam se na dan kada ćeš nas Ti proživjeti. Gospodaru, molimo Te neka nam dunjaluk ne bude najveća briga. Gospodaru, pomozi nas da se nosimo sa dunjalučkim brigama. Počasti nas halal opsrkbom i primljenom dovom. Zaštiti nas od toga da nikada jedni drugima ne jedemo imetke na nedozvoljen način. Počasti nas džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Sačuvaj nas vatre i svakog djela koje približava vatri. Nema blagodati kod nas, a da nije od Tebe. Molimo Te najvećim imenom Tvojim počasti nas društvom Tvoga miljenika Muhammeda, s.a.v.s.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter