I njegov sunnet slijedimo!

Hutba – Bakijska džamija, 30.10.2015.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo Ga najvećim imenom Njegovim, da nas počasti džennetom, i svakim djelom koje džennetu približava. I molimo Ga najvećim imenom Njegovim, da nas sačuva vatre i svakog djela koje vatri približava.


Salavat i selam Tvome miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Svjedočimo da nema drugoga Boga osim Uzvišenog Gospodara, i svjedočimo da je Muhammed posljednji od Njegovih Poslanika. Molimo Te Gospodaru, da ovaj šehadet živimo dostojno u svojim životima, nosimo ga ponosno i živimo u cjelosti. Neka to budu naše zadnje riječi na ovom svijetu, i neka to bude povod Tvoje milosti ukazane nama da uđemo u džennet.


Draga braćo, još uvijek smo u društvu prelijepih poruka koje je Gospodar uputio vjernicima riječima: „O vjenici.“ Neke od tih poruka su bile povod da Resulullaha s.a.v.s., vidimo u stanjima i situacijma u kojima ga obično ne možemo vidjeti, jer je on „Poslan kao milost svim svjetovima.“


Jedne prilike je Resulullah s.a.v.s., sjedio sa ashabima, i došao je jedan od beduina. Kada ga je Resulullah ugledao da jede lijevom rukom rekao mu je: „Jedi desnom rukom“, rekao je da ne može. Laže da ne može, i laže Božijem Poslaniku. Resulullah ga opet opominje, i on opet govori da ne može. Kada mu je treći put Resulullah s.a.v.s., rekao: „Jedi desnom rukom“, on je opet kazao da ne može. Insan svakoga može slagati, ali ne može Allaha dž.š., slagati i ne može sebe slagati, ti znaš šta si. Tada je Resulullah s.a.v.s., rekao: „Ako zaista ne možeš, dabogda tako i bilo.“ U istom trenutku njemu se ruka osušila, i više nikada nije mogao niti jedan zalogaj primaći svojom desnom rukom.


Uzvišeni Gospodar kaže: „O vjernici, jedite od onoga prijatnog čime vas Allah opskrbljuje i tada budite zahvalni Allahu, ako Allahu istinski robujete…“ Ovaj ajet u najmanju ruku nam daje tri dimenzije, kojima moramo posvetiti pažnju. Prvo, jedite od onoga prijatnog. Jedan je insan rekao: „Čini mi se da su mi djeca ovakva kakva jesu, jer imam sumnju da li mi je bila ona opskrba halal koju sam u kuću unio. Učio sam dovu, ali mi nije bila primljena“, a uvjet primljene dove jeste halal opskrba. Najznačajnija je poruka da insan probire ono što će jesti. Čak su velikani probirali kod koga će jesti. Gledali su da za njihovom sofrom budu čestiti insani.


Da bi nešto bilo prijatno mora biti halal stečeno i mora biti halal za konzumirat. Neko je možda nešto stekao na halal način, ali kupuje ono što je haram da se jede. Kaže Resulullah s.a.v.s.: „Jedi desnom rukom i ono što je ispred tebe, i spomeni Allaha prije nego što ćeš pružiti svoju ruku prema hrani.“


Druga poruka, „Budite zahvalni Allahu.“ Hazreti Omer je uvijek govorio: „Gospodaru, počasti me da budem među onima kojih je malo“, upitali su ga ko su oni? Rekao je: „Zar ne učite Kuran: „Malo je zahvalnih robova, malo vas je koji ćete vjerovati.“ Zato je princip da insan kada jede da prouči bismillu, a zatim kada završi sa hranom reći elhamdulillah. Ti kada jedeš, hraniš i svoj nefs, ali i neke druge aspekte.


I treće, posljednje, kaže Gospodar: „Ako Allahu robujete.“ Završit ću sa prelijepo rečenicom koju me je naučila ulemma Šama. Kažu: „Kada sjedneš za sofru, jer hoćeš da robuješ Allahu, cilj ti je da Njemu odan budeš, da činiš ono sa čime je On zadovoljan, prouči bismilu i onda reci, moj nijjet je da se jačam u pokornosti Tebi.“ Molim Gospodara da nas pomogne u tome.

DRUGA HUTBA Allah je nama jedino utočište


Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Molimo Te Gospodaru ne prepusti nas samima sebi ni koliko treptaj oka.


Draga braća, jedne prilike su doveli hazreti Aliji jednog čovjeka koji je ukrao. On se tada zakleo Uzvišenim Gospodarom da mu je to prva krađa koju je ikada učinio. Hazreti Alija je rekao da se nad njim izvrši šerijatom predviđena kazna, pa da ga dovedu kako bi ga dodatno kaznili, jer laže na Allaha dž.š.. Nakon tri mjeseca on je došao kod hazreti Alije i rekao: „Došao sam da me kazniš kako god smatraš, ja sam lagao, nije mi ono bila prva krađa, ali te molim reci kako si znao da to nije bila prva krađa?“ Tada mu je hazreti Alija rekao rečenicu koju želim da dobro zapamtimo, jer svi mi u životu imamo trenutaka kojih se stidimo. Kaže hazreti Alija: „Zapamti brate, Allah nikoga neće izvrgnuti ruglu prvi put.“


Mi učimo suru El-Ihlas često, kada kažemo „Allahu Samed“, u mektebu smo još naučili da to znači „Allah je utočište.“ Draga braćo, zapamtite da to nije prijevod, prijevod „Allahu Samed“, bi bilo „Allah je jedino utočište.“


Postoji razlika kada kažeš Allah je utočište, znači ima još neko ko može biti utočište. Ali kada kažeš Allah je jedino utočište, onda si svjestan da ni ti, ni tvoj imetak, ni zdravlje, niti bilo šta ti ne može pomoći, ako ti Allah ne dadne da ti se vrata otvore. To je suština tevhida. Molim Allaha dž.š., da nas primi kod Sebe.

DOVA


Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Gospodaru, molimo Te, ne prepusti nas samima sebi, ni koliko je treptaj oka. Molimo Te Gospodaru, u poslovima našim da nam uspjeha daš, da nam daš uspjeha u čemu je Tvoje zadovoljstvo. Najvećim Te imenom molimo, da jedemo samo ono što je halal. Molimo Te Gospodaru, da zarađujemo halal imetak. Molimo Te, da na Tebe mislimo, jer se Tebi sigurno vraćamo. Gospodaru, ako si Ti sa nama zadovoljan, sve drugo nam je lahko. Počasti nas da Tvoje zadovoljstvo svakim našim postupkom tražimo. Gospodaru molimo Te, počasti nas da budemo od iskrenih robova Tvojih. Gospodaru, Ti si jedino utočište. Gospodaru, zaštiti nas od svakoga zla, posebno od zla naših prohtjeva.

IZDVOJENI CITATI


Da bi nešto bilo prijatno mora biti halal stečeno i mora biti halal za konzumirat. Neko je možda nešto stekao na halal način, ali kupuje ono što je haram da se jede. Kaže Resulullah s.a.v.s.: „Jedi desnom rukom i ono što je ispred tebe, i spomeni Allaha prije nego što ćeš pružiti svoju ruku prema hrani.“

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter