NJEGUJ SVOJ IDENTITET!

Hutba – Bakijska džamija, 28.04.2017.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Zamolimo Ga, draga braćo, u danu za koji Resulullah, s.a.v.s., kaže: „Ima trenutaka kada Allah prima dovu.“ Zamolimo Allaha, dž.š., u mubarek danu petku da nas počasti da Njegove blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje. Salavat i selam pečatu svih poslanika, Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Gospodaru naš ne prepusti nas samima sebi ni koliko treptaj oka.

Draga braćo, jedan čovjek je kazao hazreti Omeru kako poznaje nekoga i da se radi od dobrom insanu. Hazreti Omer je upitao tog koji je iznio riječi: „Kako ga znas?“ Odgovorio je: „Zajedno idemo u džamiju.“ Hazreti Omer ga ponovno upita: „Jel ti on komšija?“ Odgovorio mu je: „Nije, njegova kuća je daleko od moje.“ Zatim ga je ponovno Omer upita: „Jesi li ikada imao priliku sa njim raditi, sa novcem“, odgovorio je da nije. Kaže njemu hazreti Omer: „Nemoj više govoriti da ga znaš.“

Draga braćo, vama je poznato da najveću izjavu koju čovjek može u životu kazati jeste Kelime i šehadet. Kelima je riječ, a šehadet je svjedočanstvo. Suština vjere je svjedočiti. Kako svjedočiti Allaha d.š., ako o Njemu ne učimo, ako Allaha ne spoznajemo?

Uzvišeni Gospodar je kazao:

„Primjer lijepe riječi je poput lijepoga drveta, korijen mu je jak, duboko u zemlji, a grane se pružaju u nebesa, drvo svako malo daje plodove. To je Allah dozvolio tako…“

Kada je čovjeku jaka vjera, malo po malo od njega hajra ima. Koliko je riječ teška, navest ću samo jedan hadis Resulullaha, s.a.v.s., a govorimo o identitetu, još uvijek govorimo o onim temama koje ste vi tražili. Šta nas kao muslimane čini muslimanima. Resulullah je rekao:

„Čovjek će izgovoriti riječ, Allah će ga baciti na dno džehennema…“

Nastavlja dalje Resulullah:

„Zadovoljstvo Allahovo je zbog neke rečenice, Allah ga uz poslanike i vjerovjesnike podigao…“

Zbog rečenice koju je rekao.

Dok razmišljamo o svome identitetu, razmislimo o tome kakva su naša svjedočanstva. Ako svjedočimo Allaha, dž.š., blago li nama.

Kaže Allah dž.š., u jednom ajetu:

„Allah svjedoči da nema drugoga Boga sem Njega, i meleki svjedoče da je Allah Jedan Jedini, i oni koje je Allah počastio da ponesu znanje o Njemu…“

Svjedočanstvo koje je Allah dao nama, moramo se naučiti da to cijenimo. Allah te je u taj identititet dao da rođenjem dođeš, to je dar Allahov. Treba ga njegovati, zašto? Jer Allah svjedoči da je On Jedan, a onda Allah počasti mene i tebe, ovako slabašne da uđemo u tu rečenicu, da i mi svjedočimo da je On Jedan.

Kada govorimo o svjedočanstvu, navest ću samo par smjernica. Prvo, kaže Gospodar:

„Nemojte skrivati svjedočanstvo, a onaj ko sakrije svjedočanstvo, to je zato što mu je srce bolesno…“

Allah dž.š., je objavio Davudu, a.s.: „Podsjeti ljude na ono što sam im dao.“ Jer srca vole onoga ko čini dobro. Dalje Gospodar kaže:

„Neka oni koji su pozvani da svjedoče ne odbiju svjedočanstvo…“

Šta znači vjera u vremenu i prostoru? Ako je ne svjedočimo svojim bićem, mi skrivamo svjedočanstvo. Ako vjerujemo da su džennet i džehennem istina, može li nam biti svejedno gdje ljudi idu? Drugo, ne smiješ odbiti kada se pozoveš.

Kada su Resulullaha pitali šta je najveći grijeh? Resulullah je rekao:

„Najveći grijeh je da Allahu pripišeš druga…“

Odnosno da srušiš Kelime i šehadet. Pa je rekao:

„Da ubiješ, da počiniš razvrat, da ukradeš, da potvoriš čestitog insana…“

I kada je došao do sedmog grijeha velikog, kažu ashabi da je bio nasloljen Resulullah s.a.v.s., pa je se uspravio. Rekao je:

„I lažno da svjedočite…“

 Kažu ashabi da je toliko puta ponavljao tu rečenicu da smo poželjeli da hoće Resulullah stat. Molim Allaha dž.š., da naše svjedočanstvo uvijek bude istina. Molim Allaha da nam čuva Kelime i šehadet.

DRUGA HUTBA

Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima.

Draga braćo, jedan dobronamjeran insan me je zaustavio i kazao: „Trebate više govoriti sa minbera o jednom velikom izazovu, a to je odlazak naših mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine.“ Kazao sam da me je stid stajati na ovom mjestu na kojem je Resulullah s.a.v.s., stojao, a ne kazati onako kako jeste. To ima veze sa identitetom. Imajte na umu da ona omladina koja nama ode, pitanje je gdje će njihova djeca i unučad završiti. Koliko će imati ikakve veze sa vjerom. Kada odlaze u ambijente koji su daleko teži nego ovaj naš ambijent.

Želio bih da podijelim sa vama jednu misao koju sam spomenuo sa hazreti Omerovom izrekom. Kada nekoga poznaješ trebaš imati nekakve relacije sa njim pa da posvjedočiš da je dobar čovjek. Kaže Ebu Hurejre: „Uvijek sam se čudio, da vam kažem sve što znam, vi biste meni vrat posjekli.“ Jer je to bilo u vrijeme emevija koji nisu pardona nikome davali. Kriza koju mi imamo je toliko složena da ja nemam obraza kazati mladim ljudima.

Samo što vam imam kazati, draga omladino, jeste da onaj koji odluči da ostane, a to je teže, ostao je na onom mjestu gdje može dobiti nagradu od Allaha dž.š., da mu teče nagrada do Sudnjega dana jer se ovdje bdije da ljudi ostanu u vjeri i da ostanu njihove džamije bezbjedne. A da su naše vjerske elite, političke, akademske, ekonomske elite u dubokoj krizi, jesu. Šta da govorim, jer ispast će da branim, a mi nismo u stanju. Profesor dvanaest godina uči djecu u školi i ne nauči ih kako treba, zar to nije kriza akademske elite? Ako ih učim siru Poslanika, a izađu sa fakulteta a ne vole Pejgambera, šta sam postigao?

Mi smo od ummeta Resulullaha, a u našim parkovima se nemoral čini, javno. Resulullah s.a.v.s., kaže:

„Doći će dan kada će od mog ummeta činiti nemoral a najbolji će biti poput Ebu Bekra i Omera, onaj koji kaže da ste se Bogdom sklonili…“

 Ako govorimo o vjerskim elitama, koliko naših džamija u Sarajevu skuplja omladinu, gdje se omladina može družiti, upoznavati, ženiti, udavati.

Pročitao sam u vijestima, mladić devedeset i treće godište digao ruku na sebe, ubio se. To je naše dijete, čak i da nije musliman. Ovdje neće biti lakše, ali ovdje ako Bog da kada dođemo pred Gospodara, gdje smo bdjeli, nagrada teći do Sudnjega dana. Završit ću sa jednom misli, kada gubiš kvantitet, kada gubiš broj, koji je jedni način da pobijediš? Da poboljšaš kvalitet, da se više odgajamo, da se bolje obrazujemo. Molim Allaha dž.š., da svima nama ovo bude smjernica. Molim Gospodara da nas u tome pomogne.

DOVA

Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Molimo Te Gospodaru počasti nas da nas vode najbolji među nama. Sačuvaj nas od toga da nad nama imaju vlast najgori među nama. Pošasti nas da se Tebe bojimo svaki put kada odluke donosimo. Gospodaru neka nam je Tvoje zadovoljstvo na prvome mjestu. Najvećim Te imenom molimo Gospodaru čuvaj našu domovinu i sve domovine gdje muslimani žive. Gospodaru počasti nas da nam opskrba bude halal. Zaštiti nas od svakoga zla i počasti nas svakim dobrom. Molimo Te Gospodaru da živimo šehadet svoj.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter