IZGRADI SVOJ IDENTITET, NEMOJ GA NASLIJEDITI!

Hutba – Bakijska džamija, 27.01.2017.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo Ga da nam čuva blagodat vjere u srcima našim. Molimo Allaha, dž.š., da nas počasti da Njegove blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje i da nas zaštiti od dana kada ćemo neku od blagodati spoznati samo zato što smo je izgubili. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Neka je mir i spas na sve čestite ljude od Adema, a.s., do Sudnjega dana. Počasti nas Gospodaru da i mi budemo od njih.

Draga braćo, hazreti Omer je jednoga dana sjedio sa Resulullahom, s.a.v.s., kada je ispred njih izašao čovjek izrazito bijele odjeće i lijepe crne kose. Došao je kod Resulullaha, s.a.v.s., i sjeo ispred njega, stavio svoje ruke na koljena i rekao: „O Muhammede, obavijesti me šta je to Islam?“ Resulullah mu je rekao: „Dva šehadeta, vjerovati u Allaha i Njegovog Poslanika, obavljati namaz, davati zekat, postiti Ramazana i obaviti hadždž ako te Allah počasti da imaš imetka.“ Čovjek je tada kazao: „Istinu si rekao.“ Kaže hazreti Omer: „Mi smo se začudili, zar pita Božijeg Poslanika, a onda potvrđuje ono što Božiji Poslanik kazuje.“

Zatim je ponovno upitao Resulullaha s.a.v.s.: „O Allahov Poslaniče, šta je iman?“ Tada je Resulullah s.a.v.s., rekao: „Iman je da vjeruješ u Allaha, u Njegove Objave, u Njegove Poslanike, Meleke, u Sudnji dan i da sve što se događa i biva, biva Allahovom voljom.“ Tada je čovjek kazao: „Istinu si rekao.“ Zatim je ponovno upitao Božijeg Poslanika: „O Muhammede, obavijesti me šta je ihsan“, najveće dobročinstvo? Tada je Božiji Poslanik s.a.v.s., rekao: „Da robuješ Allahu kao da Ga vidiš, jer ako ti Allaha me vidiš, uistinu On tebe vidi.“ Čovjek je ponovno postavio Božijem Poslaniku s.a.v.s.: „Obavijesti me kada će nastupiti Sudnji dan?“ Rekao mu je Resulullah s.a.v.s.: „Upitani ne zna ništa više od onoga koji je pitao, ali dat ću ti neke predznake kada je prišao Sudnji dan. Prvo, kada mati rodi sebi gospodara. Drugo, kada vidiš gole, bose i siromašne pastire kako se takmiče u dizanju velikih zgrada, tada očekuj Sudnji dan.“

Kao što ste i tražili draga braćo, govorit ćemo u našim hutbama o onome što je suština našeg identiteta. Ovaj hadis zovu „hadis Džibrila“, jer je Resulullah, s.a.v.s., upitao Omera kada je ovaj čovjek otišao: „Znaš li Omere ko je ovaj čovjek koji je došao?“ Kaže Omer: „Ne znam, mi ga ne poznajemo.“ Kaže Resulullah s.a.v.s.: „Omere, to je bio Džibril u insanskom liku, došao je da potvrdi sve ono što Resulullah sve vrijeme govori. Došao vam je Džibril da vas pouči vašoj vjeri.“

Ono što muslimana čini muslimanom je suštinska stvar i taj aspekt bi trebalo jačati kod sebe. Kada kažemo da nema drugog Boga osim Njega i da je Muhammed posljednji od Njegovih Poslanika, na osnovu ovog znanja, naš identitet se ojačao. Navest ću dvije misli da o njima razmišljamo.

Prva, ne bismo smjeli dozvoliti da se naš identitet izvana oblikuje. Da bi identitet bio tvoj, ti ga moraš iznutra definisati. Ne treba biti Bošnjak zato što je neko drugi nešto drugo. Ne, ja sam Bošnjak što se ne stidim našeg naroda. Ponosim se na svoj narod, na armiju Bosne i Hercegovine, na naše velikane, na našeg presjednika, na čestite ljude. Nisam ja Bošnjak što mi oni kažu da sam Bošnjak, niti sam musliman zato što mi neko kaže da nisam kršćanin ili jevrej, nego si musliman. Ja sebe definišem tako, Allah me počastio da se to probudi u tebi i meni.

Drugo, i ono je veoma ozbiljno. Ne znam da li ste ikada nailazili na to draga braćo. To je rečenica, „Onaj koji je tradicionalista u svome identitetu, lahko mu se može desiti da posustane u svome vjerovanju.“ Šta hoću kazati? Rodio sam se kao musliman, roditelji su mi muslimani. Dakle, ako sam radi tradicije musliman, onda da sam se rodio u nemuslimanskoj porodici, ja bih bio nemusliman.

Naš identitet ne smije biti plitak, on mora biti dubok. To što nas je Bog počastio pa imamo oca, majku, dedu, nanu koji su muslimani, možda smo generacijama muslimani, to je Božiji dar nama. Kada vidite da su se ljudi udaljili od vjere koju im je Allah dao, znajte da imaju problem da nisu svjesni onoga što imaju. Molim Allaha da ove hutbe koje su pred nama budu razlog da ojačamo svoje vjerovanje, da budemo bolji ljudi i čestitiji muslimani.

DRUGA HUTBA

Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima.

Draga braćo, jedna od stvari koju u ovom kontekstu treba promišljati, jeste upravo nešto što mi je moja kolegica sa fakulteta spomenula. Kaže: „U mojoj mahali stanuje devedeset i pet posto muslimana, ali mi nikada ne očistimo kada nam napada snijeg dok ne okopni. Prije kraja ulice stanuje jedan čovjek, stranac, i čim snijeg napada on očisiti ulicu i taj dio je prohodan.“

Resulullah s.a.v.s., rekao:

„Skloniti granu sa puta je vjerovanje.“

Zar to mene i tebe ne treba obavezati da mjenjamo svoj odnos prema stvarnosti. To je ono što mi trebamo. Glavna kriza nije novčana, nego moralna. Razmišljajući o čestitim ljudima koji su doprinjeli Bosni i Hercegovini, koji su otišli sa ovog svijeta, naumpala mi je jedna prelijepa izreka jednog velikana u kojoj kaže: „Kada umre insan, oni koji su ostali pitaju se šta je iza sebe ostavio? A meleki kada ga dočekaju pitaju ga šta si sa sobom ponio?“

Zamisli da tebe i mene dragi Bog počasti da ono što smo ostavili da smo ujedno sa sobom i ponijeli, a to može imati samo onaj ko radi radi Gospodara, ko ima iskren nijjet. Molim Allaha dž.š., da nas time počasti.

DOVA

Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Molimo Te Gospodaru počasti nas svakim dobro na oba svijeta. Molimo Te Gospodaru ne prepusti nas samima sebi ni koliko treptaj oka. Čuvaj nas dok hodimo po zemlji, čuvaj nas kada nas u zemlju spuste i čuvaj nas na dan kada ćemo pred Tobom proživljeni biti. Počasti nas Gospodaru da jačamo svoju vjeru, da jačamo svoj identitet. Najvećim Te imenom molimo počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Sačuvaj nas vatre i svakog djela koje vatri približava.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo Ga da nam čuva blagodat vjere u srcima našim. Molimo Allaha dž.š., da nas počasti da Njegove blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje i da nas zaštiti od dana kada ćemo neku od blagodati spoznati samo zato što smo je izgubili. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Neka je mir i spas na sve čestite ljude od Adema a.s., do Sudnjega dana. Počasti nas Gospodaru da i mi budemo od njih.

Draga braćo, hazreti Omer je jednoga dana sjedio sa Resulullahom s.a.v.s., kada je ispred njih izašao čovjek izrazito bijele odjeće i lijepe crne kose. Došao je kod Resulullaha s.a.v.s., i sjeo ispred njega, stavio svoje ruke na koljena i rekao: „O Muhammede, obavijesti me šta je to Islam?“ Resulullah mu je rekao: „Dva šehadeta, vjerovati u Allaha i Njegovog Poslanika, obavljati namaz, davati zekat, postiti Ramazana i obaviti hadždž ako te Allah počasti da imaš imetka.“ Čovjek je tada kazao: „Istinu si rekao.“ Kaže hazreti Omer: „Mi smo se začudili, zar pita Božijeg Poslanika, a onda potvrđuje ono što Božiji Poslanik kazuje.“

Zatim je ponovno upitao Resulullaha s.a.v.s.: „O Allahov Poslaniče, šta je iman?“ Tada je Resulullah s.a.v.s., rekao: „Iman je da vjeruješ u Allaha, u Njegove Objave, u Njegove Poslanike, Meleke, u Sudnji dan i da sve što se događa i biva, biva Allahovom voljom.“ Tada je čovjek kazao: „Istinu si rekao.“ Zatim je ponovno upitao Božijeg Poslanika: „O Muhammede, obavijesti me šta je ihsan“, najveće dobročinstvo? Tada je Božiji Poslanik s.a.v.s., rekao: „Da robuješ Allahu kao da Ga vidiš, jer ako ti Allaha me vidiš, uistinu On tebe vidi.“ Čovjek je ponovno postavio Božijem Poslaniku s.a.v.s.: „Obavijesti me kada će nastupiti Sudnji dan?“ Rekao mu je Resulullah s.a.v.s.: „Upitani ne zna ništa više od onoga koji je pitao, ali dat ću ti neke predznake kada je prišao Sudnji dan. Prvo, kada mati rodi sebi gospodara. Drugo, kada vidiš gole, bose i siromašne pastire kako se takmiče u dizanju velikih zgrada, tada očekuj Sudnji dan.“

Kao što ste i tražili draga braćo, govorit ćemo u našim hutbama o onome što je suština našeg identiteta. Ovaj hadis zovu „hadis Džibrila“, jer je Resulullah s.a.v.s., upitao Omera kada je ovaj čovjek otišao: „Znaš li Omere ko je ovaj čovjek koji je došao?“ Kaže Omer: „Ne znam, mi ga ne poznajemo.“ Kaže Resulullah s.a.v.s.: „Omere, to je bio Džibril u insanskom liku, došao je da potvrdi sve ono što Resulullah cijelo vrijeme govori. Došao vam je Džibril da vas pouči vašoj vjeri.“

Ono što muslimana čini muslimanom je suštinska stvar i taj aspekt bi trebalo jačati kod sebe. Kada kažemo da nema drugogo Boga osim Njega i da je Muhammed posljednji od Njegovih Poslanika, na osnovu onoga znanja, naš identitet se ojačao. Navest ću dvije misli da o njima razmišljamo. Prva, nebi smjeli dozvoliti da se naš identitet izvana oblikuje. Da bi identitet bio tvoj, ti ga moraš iznutra definisati. Ne treba biti Bošnjak zato što je neko drugi nešto drugo, ne, ja sam Bošnjak što se ne stidim našeg naroda. Ponosim se na svoj narod, na armiju Bosne i Hercegovine, na naše velikane, na našeg presjednika, na čestite ljude. Nisam ja Bošnjak što mi oni kažu da sam Bošnjak, niti sam musliman zato što mi neko kaže da nisam kršćanin ili jevrej, nego si musliman. Ja sebe definišem tako, Allah me počastio da se to probudi u tebi i meni. Drugo, i ono je veoma ozbiljno. Ne znam da li ste ikada nailazili na to draga braćo. To je rečenica, „Onaj koji je tradicionalista u svome identitetu, lahko mu se može desiti da posustane u svome vjerovanju.“ Šta hoću kazati! Rodio sam se kao musliman, roditelji su mi muslimani. Dakle, ako sam radi tradicije musliman, onda da sam se rodio u nemuslimanskoj porodici, ja bih bio nemusliman.

Naš identitet ne smije biti plitak, on mora biti dubok. To što nas je Bog počastio pa imamo oca, majku, dedu, nanu koji su muslimani, možda smo generacijama muslimai, to je Božiji dar nama. Kada vidite da su se ljudi udaljili od vjere koju im je Allah dao, znajte da imaju problem da nisu svjesni onoga što imaju. Molim Allaha da ove hutbe koje su pred nama budu razlog da ojačamo svoje vjerovanje, da budemo bolji ljudi i čestitiji muslimani.

DRUGA HUTBA

Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima.

Draga braćo, jedna od stvari koju u ovom kontekstu treba promišljati, jeste upravo nešto što mi je moja kolegica sa fakulteta spomenula. Kaže: „U mojoj mahali stanuje devedeset i pet posto muslimana, ali mi nikada ne očistimo kada nam napada snijeg dok ne okopni. Prije kraja ulice stanuje jedan čovjek, stranac, i čim snijeg napada on očisiti ulicu i taj dio je prohodan.“

Resulullah s.a.v.s., rekao:

„Skloniti granu sa puta je vjerovanje.“

Zar to mene i tebe ne treba obavezati da mjenjamo svoj odnos prema stvarnosti. To je ono što mi trebamo. Glavna kriza nije novčana, nego moralna. Razmišljajući o čestitim ljudima koji su doprinjeli Bosni i Hercegovini, koji su otišli sa ovog svijeta, naumpala mi je jedna prelijepa izreka jednog velikana u kojoj kaže: „Kada umre insan, oni koji su ostali pitaju se šta je iza sebe ostavio? A meleki kada ga dočekaju pitaju ga šta si sa sobom ponio?“ Zamisli da tebe i mene dragi Bog počasti da ono što smo ostavili da smo ujedno sa sobom i ponijeli, a to može imati samo onaj ko radi radi Gospodara, ko ima iskren nijjet. Molim Allaha dž.š., da nas time počasti.

DOVA

Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Molimo Te Gospodaru počasti nas svakim dobro na oba svijeta. Molimo Te Gospodaru ne prepusti nas samima sebi ni koliko treptaj oka. Čuvaj nas dok hodimo po zemlji, čuvaj nas kada nas u zemlju spuste i čuvaj nas na dan kada ćemo pred Tobom proživljeni biti. Počasti nas Gospodaru da jačamo svoju vjeru, da jačamo svoj identitet. Najvećim Te imenom molimo počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Sačuvaj nas vatre i svakog djela koje vatri približava.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter