POTKRIJEPI SE ZNANJEM!

Hutba – Bakijska džamija, 24.03.2017.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo Ga najvećim imenom Njegovim da nas počasti da te blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje. Molim Allaha dž.š., da nam dadne dar zahvalnosti, pa kada blagodat iz naših života izađe, svjesni smo da smo Allahu zahvaljivali dok je kod nas blagodat bila. Salavat i selam pečatu svih poslanika Muhammedu, njegovoj časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Neka je mir i spas svim čestitim robovima. Molim Allaha dž.š., da nas upiše među Svoje iskrene robove.

Draga braćo, nastavljamo govoriti o onome što je ključno u identitetu jednoga muslimana. Govorimo o onome što bi trebao čovjek imati u svome životu kao otvoren proces. Uzvišeni Gospodar kaže u Kur'an i Kerimu:

„Reci, jesu li isti oni koji znaju i oni koji ne znaju…“

Identitet će biti jak u onoj mjeri u kojoj ste vi u tom identitetu utemeljeni znanjem. Identitet koji ne poznajemo je poput dara koji je možda vrijedan, ali mu ne znamo vrijednost. Čovjek može bisere i pred hajvana bacit, ali može ih i odnijeti pa za dobre novce unovčit.

Rijetko se šta spominje da je Resulullah s.a.v.s., molio da mu se poveća, a Gospodar mu naređuje:

„Gospodaru, povećaj mi znanje…“

I kada gledamo muslimanski svijet danas, možda je najveće iskušenje u tome što smo se mi udaljili od osnovnog procesa u našem životu, a to je da kontinuirano proširujemo svoje znanje, učimo o stvarima.

Resulullah s.a.v.s., nas upozorava koliko je znanje opasno ako se ne upotrebljava na pravi način ili ako je znanje a nije korisno. Resulullah s.a.v.s., je govorio:

„Gospodaru, sačuvaj me od znanja koje mi neće koristiti.“

Dakle, od one informacije od koje neću imati koristi na ovom svijetu, ni na budućem svijetu. Identitet će u velikoj mjeri zavisiti od toga koliko je ovaj proces otvoren u našem životu. Ulema kaže: „Da bi o nečemu čovjek govorio mora imati najprije percepciju.“

U jednoj anegdoti se spominje kada je jedan gramatičar upitao čovjeka koji je prevozio sa lađom preko rijeke da li zna gramatiku. Rekao mu je da nije imao priliku da nauči. Šta znači umišljeno znanje. Kaže njemu gramatičar: „Otišlo ti je pola života što ne znaš!“ Tada je njega upitao ovaj čovjek: „Da li ti znaš da plivaš?“ Odgovorio je da ne zna. Tada mu je rekao: „Tebi je onda otišao čitav život“, i izvrne onaj splav. Zbog čega? Ne koristi ti čak i ono znanje koje je u principu korisno ali te navelo da se uzoholiš.

Hadis Resulullaha s.a.v.s.:

„Meleki stavljaju svoja krila pod noge onoga ko traži znanje.“

Kada dijete ide u školi, dovi za njega da ga Allah pomogne i učvrsti na tom putu. Nemojmo ni o čemu govoriti bez znanja, posebno nemojmo o vjeri, o Allahu dž.š., govoriti bez znanja. Allah ti neće oprostiti, odakle znaš da te neće uputiti? Allah ti neće oprostiti, odakle znaš da ti neće oprostiti? Rijetko kada je Poslanik s.a.v.s., govorio teške riječi prema ljudima.

Jedne prilike su plemeniti ashabi bili na putovanju i jedan od plemenitih ashaba je imao ranu na glavi i ta rana se stalno otvarala, krvarila. I desilo se uz to na putu da je bio džunub, nečist. On je otišao kod svojih saputnika i pitao šta da radi? Rekli su mu da se mora okupati. Pa ih je upitao ima li neka druga opcija, pa su mu oni ponovno rekli da se mora okupati. I on se okupa, razboli se i preseli nakon par sati. Kada su došli kod Resulullaha s.a.v.s., rekli su šta je se desilo. Tada je Resulullah s.a.v.s., rekao: „Ubili su ga, Allah njih ubio.“ Dovoljan bi mu bio tejemum, a lijek za onoga ko ne zna jeste da pita. Šta je ubilo i šta može ugroziti moj i tvoj identitet? Neznanje. Molim Allaha dž.š., da nas sačuva od neznanja. Molim Allaha da nam podari znanje koje će koristiti.

DRUGA HUTBA

Hvala Allahu dž.š.. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima.

Jedan od velikana Islama je kazao:

„Neznanje je drvo na kojem raste svaka vrsta zla.“

 Kada govorimo o znanju o Allahu dž.š., koliko nas je Allah počastio da stanemo pred Njega. Koje je to znanje Allah nama dao da ćemo mi stati pred Njega. Ako Allaha znaš, dovoljno je čovjeku znanja da Allaha poznaje, kada Allaha poznaje ići će on drugim stazama i stjecat će druga korisna znanja.

DOVA

Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Gospodaru učvrsti nas u poslovima našim. Počasti nas da nam poslovi samo hajr budu. Molimo Te Gospodaru ne prepusti nas samima sebi ni koliko treptaj oka. Čuvaj nas Gospodaru dok hodimo po ovom svijetu. Molimo Te Gospodaru da blagodati Tvoje sa zahvalnošću dočekujemo. Počasti naša srca da Tebi zahvalna budu. Molimo Te Gospodaru sačuvaj nas od svakoga zla.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter