SAČUVAJ VEZU SA GOSPODAROM!

Hutba – Bakijska džamija, 14.04.2017.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molim Gospodara da nas počasti da te blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje i da nas sačuva od dana kada ćemo spoznati neku od blagodati samo zato što smo je izgubili. Salavat i selam pečatu Njegovih poslanika Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Molim Allaha, dž.š., da među nama niko nesretan ne bude na ovom i na budućem svijetu.

Draga braćo, još uvijek govorimo o onome što čini identitet vjernika i vjernice. Još uvijek govorimo o onome što nas uzdiže na nivo da smo se mi Allahu, dž.š., odazvali svojom slobodnom voljom prije nego dođe trenutak da Mu se odazovemo, a u tom trenutku to ne bude naš izbor. Ulema definiše vjernika kao onog čovjeka koji se odazvao Allahu prije nego mu je došao poziv koji ne može odbiti. Kada dođe trenutak smrti i kada melek smrti dođe po insana, tada se svaki insan odazove Allahu. Ono što vjernika čini vjernikom jeste da se odazvao Allahu prije nego je došao trenutak da Mu se mora odazvat.

Kada insan razmišlja o tome da nas je Allah počastio da smo Mu se odazvali slobodnom voljom prije nego dođe trenutak da Mu se moramo odazvati, a nemamo slobodne volje, to je počast koja nas podjeća na hadis Resulullaham s.a.v.s.:

„Allah dž.š., će dati materijalna dobra onome koga voli i onome koga ne voli, a vjeru će Allahm dž.š., dati onome koga voli.“

Za današnju hutbu sam spremio dvije smjernice za razmišljanje. Suština identiteta je tvoja veza sa Allahom, dž.š.. Čak se spominje da su neki ljudi daleko od Gospodara bili u mnogim stvarima u svom životu, onda ih neko vidi da klanjaju namaz. Nakon što su ih upitali otkud to? Rekli su: „Mnoge smo veze prekinuli, barem da jednu vezu održavamo.“

U jednom Kur'anskom ajetu Gospodar kaže:

„Allah zna, da u njima ima dobra oni bi poslušali Poslanika i poslušali bi Allaha…“

 Preispitivati se koje je to dobro u nama koje nam je Allah dao. Ima neko dobro koje je Allah posijao u nama, ne znamo šta je to, zato se trebamo preispitivati.

Džennet je vječan, nećeš ga dobiti zbog prolaznih djela, nego ćeš dobiti zbog one namjere da činiš dobro pa makar te Allah vječno poživio. Zato je Ramazan jedan mjesec u godini, a vrijedi koliko osamdeset godina, da bi mi shvatili ono što i u nauci govore. Vrijeme je relativno. Šta znači relativno? Kada te nešto boli, traje dugo. Kada ti je lijepo i deset dana, brzo prođe.

Drugo vezano za identitet je ajet u kojem Gospodar kaže:

„Zaista će u džehennem Gospodar baciti veliki broj ljudi i džina…“

 Vjernik se prepadne i upita šta je razlog? Onda to Gospodar pojašnjava jedno po jedno. Kaže:

„Njihova srca nisu razumijevala…“

Draga braćo, svaki insan ako je čestiti kada mu učiniš dobro osjeća se dužnikom tebi. Suština identiteta je da se sjetiš tvog duga prema Allahu. Kaže Gospodar: „Zar se čovjek ne sjeća toga.“ Zato u formiranju identiteta, ako je čovjek takav po prirodi, da cijeni kada mu neko učini dobro, zašto srce ne razumije da mu Allah najviše dobra čini. Zato je Allah dao takvu prirodu čovjeka.

Dalje Gospodar kaže:

„Imali su oči kojima nisu vidjeli…“

Kod nas kažu: „Ćorav pri očima i gluh pri ušima.“ Ima oči ali ne vidi. Ne vidi da onaj ko posije dobro, njegova žetva je dobra. Onaj ko posije zlo, ne možeš sadit korov a očekivat da rodi pšenica. Danas ljudi siju zlo, ogovaraju ljude, čine zulum ljudima i onda očekuju da na dženazi neko kaže da smo ga izgubili. Prelijepa je dova: „Ja Rabbi, pokaži nam istinu i počasti nas da je slijedimo, pokaži nam laž i počasti nas da je izbjegnemo.“ Kaže jedan velikan:

„Istina je poput prelijepe žene, ako se ne ukrasi kao što se druge ukrase zanemari se.“

Istina je prelijepa, ali se zanemari zato što se laž uljepša. Kaže Gospodar u ovom ajetu:

„Oni su poput životinja…“

Nerazumnih bića. Allah im je dao oči, sluh, srca, razum, ali se nisu izdigli iznad tog nivoa.

Ove dvije stvari. Da Allah zna da u njima ima dobra oni bi bili Allahu na sedždi. I druga stvar, nemoj dozvoliti da srce koje imaš dadneš svakome. Kada insan dadne srce ne može ga vratiti nazad. Srce koje u mojim i tvojim grudima kuca Allah održava, niko sem Njega. Tu hoću da završim.

Šta je suština identiteta? Pitali su jednog velikana: „Ko je bolji, ti ili pas?“ Samo da bi ga isprovocirali. Blago li se onome koga je Allah počastio da pomaže ljudima, a teško li se onome kome je Allah dao da samo ljudima donosi belaje. Kaže im alim: „Ako me Allah počasti pa preselim na vjeri u Njega, bolji sam od psa, ako ne preselim u vjeri Gospodara, pas je bolji od mene.“ Molim Allaha, dž.š., da nas učvrsti. Molim Allaha dž.š., da naša srca razumiju.

DRUGA HUTBA

Hvala Allahu dž.š.. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima.

Ovih dana se prisjećamo trenutaka kada nas je Allah počastio da imamo armiju koja štiti našu domovinu, armiju Bosne i Hercegovine. Kada razmišljamo o tome, često ćete naići u Kur'anu gdje Gospodar govori o vojsci.

Kaže Gospodar u jednom od ajeta:

„Allahova je vojska nebesa i Zemlje…“

Samo je pitanje kako to razumijemo. Čast mi je što imamo priliku da se kao muslimanski narod pohvalimo. Nedavno sam bio u jednoj dalekoj muslimanskoj zemlji gdje ne možeš spomenuti Bosnu i Hercegovinu a da ljudi ne znaju ko je to. Nekada se desi da odmah spomenu nekog od naših fudbalera, to je normalno, ali znaju za rahmetli Aliju, znaju za državu, znaju za vrijednosti koje hoćemo, znaju da nama niko ne smeta.

Završit ću hutbu sa riječima Muhameda Ikbala, velikog mislioca. Kaže: „Žive narodi i države dok žive njihove vrijednosti, kada umru njihove vrijednosti, oni su umrli iako su možda živi.“ To se može nazvati kao odgođena dženaza. Molim Allaha, dž.š., da se sjećamo dovama naših šehida. Da se sjetimo njihovih porodica, djece, da ih pomognemo, da im mezarja obiđemo.

DOVA

Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Molimo Te Gospodaru da mi ne obrukamo Tebe i Tvoju vjeru. Molimo Te Gospodaru da mi ne obrukamo Tebe i Tvoga Poslanika. Gospodaru neka nam dunjaluk ne bude najveća briga. Pomozi nam Gospodaru da se nosimo sa dunjalučkim brigama, a neka nam najveća briga Tvoje zadovoljstvo bude. Molimo Te Gospodaru smiluj se ummetu Muhammeda, s.a.v.s.. Molimo Te Gospodaru sačuvaj našu domovinu i onoga ko ovu domovinu voli. Počasti nas da slijedimo Tvoga miljenika Muhammeda, s.a.v.s..

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter