LJUBAV PREMA GOSPODARU

Hutba – Bakijska džamija, 13.01.2017.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Salavat i selam pečatu Njegovih Poslanika Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Molim Allaha, dž.š., da nas počasti da budemo od iskrenih i predanih robova Njegovih. Molimo Te Gospodaru obriši nam grijehe koje smo činili i čuvaj nas od grijeha dokle god smo živi. Počasti nas proživljenjem u društvu Svoga miljenika Muhammeda, s.a.v.s..

Draga braćo, pošto se opraštamo sa onim Kur'anskim ajetima koje Gospodar započinje riječima: „O vjernici“, želim se vratiti jednom ajetu kojeg bi trebali uvijek imati na umu. A to je ajet gdje Gospodar kaže:

„O vjernici, onaj od vas ko se okrene od vjere svoje, Allah će dovesti druge ljude koji će Allaha voljeti i Allah će njih voljeti.“ Dalje opisuje Gospodar: „Bit će ponizni prema vjernicima, a bit će dostojanstveni prema dušmanima, bit će u džihadu na Allahovom putu i neće se osvrtati na prigovore onih koji prigovaraju. To je dar koji Allah daje kome hoće.“

Često smo spominjali hadis Resulullaha s.a.v.s., u kojem kaže: „Zaista Allah daje dunjaluk onome koga voli i onoga koga ne voli, a daje vjeru onome koga voli.“ Preispitivati osjećaj ljubavi prema Allahu, dž.š., spada nakon racionalnog uvjerenja u Njegovo postojanje.

Ono što nam daje enegriju da budemo čestiti, jeste upravo ljubav prema Gospodaru. Sabah će ustati klanjati onaj ko voli Allaha, dž.š.. Od svakoga brate možeš pobjeći, ali od Allaha i sebe ne možeš. Ti si onakav kakav znaš da jesi i postupaš onako kako znaš u situacijama da postupaš. Od Allaha, dž.š., ne možeš pobjeći, pa odluči da Mu se vratiš sa ljubavlju prema Njemu.

Navest ću za ovu hutbu jedan hadis i jednu lijepu dovu. Dova našeg miljenika Muhammeda, nema ljepše dove od ove,

„Ja Rabb, molim Te da Tebe volim. Gospodaru počasti me da Tebe volim, da volim onoga ko Tebe voli i da volim djelo koje me približava ljubavi prema Tebi.“

 Završit ću sa hadisom Resulullaha s.a.v.s., u kojem je rekao:

„Onaj ko voli radi Allaha i prezire radi Allaha, kada daje, daje radi Allaha i uskrati radi Allaha, takva osoba je upotpunila svoje vjerovanje.“

 Molim Allaha dž.š., da upotpuni iman i vjerovanje u našim srcima.

DRUGA HUTBA

Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima.

Draga braćo, Uzvišeni Gospodar u Kur'ani Kerimu kaže:

„Onaj ko uradi koliko trun dobra, uistinu će to vidjeti…“

 Veoma je bitno da se bavimo i onim krupnim i golemim stvarima koje se dešavaju u našoj stvarnosti. Nemojte da nas priča o velikim stvarima o kojima trebamo pričati, spriječi da mi konkretno djelujemo u onim malim stvarima u kojima možemo da djelujemo. Jer kada ti i ja uradimo ono što možemo da uradimo, onda se mjenja i ova velika slika.

Nedavno sam bio u jednoj od njihovih čaršija, u Prijedoru, ni mrtvima tamo ne daju mira, ruše mezarja i prave ulaze za garažu. Kod nas često budu velike priče, ali kada dođe da se nešto uradi, vrlo malo je ljudi koji su za. Velike priče možemo pričati i dobro je da pričamo, ali daj da ti i ja uradimo onoliko koliko možemo da uradimo. I neka nas u tome vodi ovaj Kuranski ajet. Molim Allaha, dž.š., da nas počati da takvi budemo.

DOVA

Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Molimo Te za svako dobro koje je kod Tebe molio Tvoj miljenik Muhammed, s.a.v.s., i utječemo se kod Tebe od svakoga zla od kojeg je utočište kod Tebe tražio Tvoj miljenik Muhammed, s.a.v.s.. Gospodaru, molimo Te da Ti nas voliš i da mi Tebe volimo. Gospodaru molimo Te da volimo ljude koji Tebe vole. Molimo Te, Gospodaru, da volimo svako djelo koje nas približava ljubavi prema Tebi. Ne dopusti našim srcima da skrenu. Molimo Te Gospodaru učvrsti naša srca u svakom dobru. Čuvaj našu domovinu i sve domovine gdje muslimani žive. Počasti nas da jačamo svoju domovinu.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter