KOME DOPUŠTAŠ DA TE OBLIKUJE?

Hutba – Bakijska džamija, 10.03.2017.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo Ga najvećim imenom Njegovim da nas počasti džennetom i džennetskim prostranstvima na ahiretu, a džennetskim baščama na ovome svijetu. Molim Allaha da te džennetske bašče budu džamije, kuće u kojima se Allah spominje. Molim Allaha, dž.š., da se pred Njim ničega ne zastidimo. Salavat i selam pečatu svih poslanika Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, vrlim ashabima. Neka je mir i spas na sve čestite Allahove robove.

Jedan od velikih učenjaka Šama je govorio, hafiz je bio: „Allahu moj, nemoj mi dušu uzeti dokle god iza sebe četrdeset hafiza ne ostavim.“ Kada je četrdeseti završavao hatmu, Allah dž.š., je dao da mu melek Smrti dođe.

Govorimo o identitetu, a identitet nije deklarativan, nego je ono kako ti sebe doživljavaš u svojoj nutrini. Kazali smo da informacije, spoznaje, znanje koje imamo, dolaze kroz tri kanala.

Zašto sam započeo priču o ovom hafizu, jer mi imamo posebnu naredbu od Gospodara. Kaže Gospodar:

„Kada se Kuran uči, slučajte Ga i šutite…“

 Jer ima trenutaka kada slušamo a ne čujemo. Ima trenutaka kada nam dva uha ne služe da na njih slušamo, nego da na jedno uđe, a na drugo izađe.

Prvi kanal je kako smo kazali ono što se prenese. Kuran je najvredniji rivajet kojeg imamo kojeg je Allah, dž.š., preko meleka Džibrila, preko Muhammeda, s.a.v.s., prenio čitavom čovječanstvu, i tako je sa svim Objavama.

Kada Gospodar kaže: „Kada se Kuran uči, slušajte Ga i šutite!“ Kaže ulema: Zašto Gospodar kaže: „I šutite“ ? „Da bi vaše slušanje bilo istinsko, ne samo da čujete, nego da i razumijete.“ To je ono što mi nazivamo ibadet. Ibadet je da kada čuješ Kuran da uživaš u Njemu. Ibadetski kanal je da slušamo Kur'an. Poslanik, s.a.v.s., je rekao:

„Gospodaru, Ti si istina i Tvoja riječ je istina.“

Naš odnos prema Allahu, dž.š., manifestira se kroz odnos prema Njegovoj riječi.

Druga dva kanala su kanal razuma i kanal čula, naših prozora prema svijetu. Ne može student deset godina gledati geliptere kako bježe od obaveza, kako nisu redovni i onda očekuješ od njega da bude dobar student. On je otvorio svoje prozore prema pogrešnim ljudima. Njegov identitet je formiran ljudima koji nisu dostojni da im otvoriš prozor. Sve prozore koje imamo i naš sluh može ibadetiti kada slušamo samo ono što je dobro. I naše oči mogu biti u ibadetu kada gledamo ono što je dobro. To je suština.

„Zaista i vid i sluh i tvoja nutrina, Allah će te upitati kako si ih upotrijebio.“

Kome si otvarao prozore, a kome zatvarao? Gledaš ljude koji su kukavice, postaneš i sam kukavica. Gledaš ljude koji su pohlepni i sam postaneš pohlepan. Ko je kriv? Ti i ja, otvorili smo prozore prema njima.

Nismo pratili ibadet našega vida, našega sluha, jezika. Ibadet ovih prozora je slušanje, posmatranje, govorenje. Ovo je vrlo dinamičan pojam, nažalost mi smo ga sveli na one trenutke kada uđemo u džamiju i izađemo iz džamije.

Završit ću sa jednim lijepim stihom gdje jedan alim kaže:

„Onaj ko stalno pokušava razumijevati stvari, Allah ga počasti da u svemu nađe ibret.“

Molim Allaha da budemo od tih robova. Kada gledamo da vidimo, a ne kada gledamo da ne vidimo. Kada slušamo da čujemo, a ne kada slušamo da nam kroz uši prolazi. Molim Allaha da nam dadne da slijedimo istinu, na njoj preselimo i da budemo proživljeni sa onima koji su je svjedočili.

DRUGA HUTBA

Hvala Allahu, dž.š.. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Zamolio bih vas da učite dovu za one ljude koji pokušavaju sa mjesta hatiba, sa mjesta na kojem je Resulullah, s.a.v.s., stajao, pokušavaju prenijeti vrijednosti. Nije to nimalo lahko. Onaj ko ima u sebi trun osjećaja odgovornosti prema Allahu, dž.š., i osjećaja stida pred Resulullahom, s.a.v.s., gleda da na što bolji način prenese ljudima znanje, informacije, osjećaje.

Kaže Resulullah s.a.v.s.:

„Vidimo sam u noći Isra, kada me je Allah uzdigao da vidim džennet i džehennem, ljude od moga ummeta, kidaju im se usne makazama vatre džehennemske.“

Rekao je Resulullah: „Ja Rabbi, ko su ovi, šta je sa njima?“ Kaže Allah dž.š.:

„To su hatibi tvoga ummeta, naređivali su dobro i savjetovali na dobro, a sebe zaboravljali, a učili su Objavu.“

Kažu meleki: „Zašto nisu razumijevali?“ Preglasno nekada radimo, pa ljudi ne vide šta govorimo. Učite dovu da Allah popravi, kada Allah popravi one koji nas odgajaju i kada popravi one koji nas vode, onda je u narodu sve više dobra. Molim Allaha, dž.š., da nam Objava bude argument nama, a ne protiv nas. Molim Allaha, dž.š., da sunnet bude argument nama, a ne protiv nas.

DOVA

Gospodar naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš smiluj nam se, a nemoj nas kazniti. Molimo Te, Gospodaru, jaku vezu sa Tobom da imamo. Molimo Te, Gospodaru, da Tvoju Knjigu čuvamo. Molimo Te, Gospodaru, da svoj razum upotrebljavamo. Molimo Te, Gospodaru da prozore naših čula otvaramo samo prema dobru. Molimo Te Gospodaru sačuvaj nas od svakog zla ovog svijeta. Molimo Te Gospodaru za džennet i svako djelo koje džennetu približava. Sačuvaj nas Gospodaru vatre i svakog djela koje vatri približava.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter