NEKA TVOJA DJELA GOVORE O TEBI!

Hutba – Bakijska džamija, 03.03.2017.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Hvala Allahu koji nas je stvorio. Hvala Allahu koji nas je uputio. Hvala Allahu koji održava srca u grudima našim. Molimo Ga najvećim imenom Njegovim da nas počasti džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Salavat i selam pečatu Njegovih Poslanika Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Molimo Te, Gospodaru, da nam dadneš zdravlje naših srca, duša i naših tijela.

Draga braćo, nastavljamo govoriti o identitetu. Musliman se karakteriše jednom istančanom vezom sa Uzvišenim Gospodarom. Jedne prilike je Resulullah, s.a.v.s., sa ashabima naišao pored jedne majke koja je dojila svoje dijete i kazao: „Mislite li da bi ova žena ikada bacila svoje dijete u vatru?“ Tada su plemeniti ashabi kazali: „Kako će mati da svoje dijete baci u vatru?“ Tada im je Resulullah, s.a.v.s., rekao: „Zaista je Allah prema vama milostiviji od ove žene prema svome djetetu.“

Kada govorimo o identitetu kazali smo da ga trebamo graditi. Dozvolite mi da sebe i vas u ovoj hutbi podsjetim na tri najznačajnija izvora svih informacija koje imamo. Informacije u konačnici rezultiraju znanjima. Znanje u konačnici može rezultirati spoznajama, naravno imamo neka znanja koja nikada neće prerasti u spoznaje, ali najbitnije stvari u životu bi trebale biti znanje i vremenom kako dolazimo do kraja života postati i spoznaja.

Prvi izvor je onaj kojeg smo nažalost preopteretili. Drugi izvor je onaj koji smo nažalost zanemarili. Treći izvor je onaj kojem nismo dali dovoljno pažnje. Prvi izvor ljudskih informacija, znanja, a nekada i spoznaja, jesu ova naša čula, naši prozori prema stvarnosti. Ono što vidimo, što čujemo, što dotaknemo. Preopteretili smo na neki način ove prozore i možda bi dobro bilo da se sjetimo da je Resulullah, s.a.v.s., rekao:

„Gospodaru moj, sačuvaj me od znanja koje ne koristi.“

I danas imamo situaciju navale informacije na insana, da ih više ne može ni sortirati, šta je bitno, a šta nije. Ono što se dešava danas na društvenim mrežama jeste najbolji primjer za ovo dovu Resulullaha, s.a.v.s.. Što meni treba da znam gdje ko ide na godišnje odmore? Ali odakle i potreba onome ko ide na godišnji odmor da sebe stavi na društvene mreže, on da zna Allaha ne bi to radio.

Preopteretili smo naša čula! Kaže Resulullah, s.a.v.s.: „I sluh i vid, sve će vas Allah pitati kako ste koristili.“ To je prvi izvor. Identitet se formira kroz ove prozore stvarnosti.

Drugi izvor smo, nažalost, zanemarili, a to je ovaj dar razuma koji nam je Allah, dž.š., dao. Dođe ti čovjek ogovara nekoga i misliš da sutra tebe neće ogovarati? Prozor ti je dao da čuješ šta govori. Ako treba graditi identitet, prozori nam pomažu da vidimo ovo oko sebe. Kaže ulema: „U redanju izvora spoznaja, bitno je da je razum jači od očiju, jer oči će ići tamo gdje razum usmjeri.“

I treći izvor spoznaja jeste nešto što treba vrlo ozbiljno tretirati, a to je takozvana predaja. I Kur'an je nama Predaja od Allaha, dž.š., On je nama predao Kur'an, to su informacije znanja koje je Allah nama objavio. Šta se može desiti sa objavama? Gledajte sljedbenike drugih vjera šta su radili sa svojim objavama. Vratite se u događaje od devedeset i druge do devedeset i pete godine kako ih ljudi interpretiraju. Kažu da je to kao da su se dva tri afrička plemena pobila, ne kažu agresija. I ako nemaš taj izvor kako treba našu povijest zadnjih trideset godina ne možemo da sačuvamo! Zato Allah za Kur'an kaže: „Zaista sam objavio Kuran, Ja ću ga čuvati“, zašto? Jer Ga ljudi mogu izokrenuti.

Zamolio bih vas da razmišljate o ova tri izvora informacija i tri izvora znanja koja u konačnici postaju spoznaja. Razmišljajte o ovom odnosu znanja i spoznaje i zamolite Allaha da nikada ne spoznate nešto što ste znali u znanju da ne bi trebalo da bude u vašim životima. Čovjek zna da mu je neka hrana ili nešto što unosi u svoj organizam štetno. Jedno je znati, a drugo je kada dođeš kod ljekara pa te pošalje na liječenje, zašto? Jer si dozvolio da smeće ulazi u tvoj organizam. Zamolimo Allaha da nas počasti ovim znanjima koja će nas voditi pravilnim spoznajama. Molim Allaha da nas počasti svakim dobrom i da nas zaštiti od svakoga zla.

DRUGA HUTBA

Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima.

U ovim danima kada nas podsjeća Gospodaru kako će uskoro biti proljeće i kako će biti lijepi dani i u danima kada razmišljamo o svojoj domovini kao o jednoj blagodati Allaha, dž.š., jer je Resulullah, s.a.v.s., rekao:

„Onaj ko od vas osvane bezbjedan među svojim narodom, kao da ima sve blagodati.“

Sada je vrijeme da se o tome razmišlja! Jedno drvo koje posadiš vrijednije je od pet dana priče. Ova naša domovina traži da za nju radimo i traži da na njoj privređujemo. Resulullah, s.a.v.s., je rekao: „Nećeš posaditi sadnicu ili drvo, pa da sa te sadnice ili drveta jede insan ili hajvan, a da ti Allah to neće upisati u sadaku.“ Kada posadiš jedno stablo sa kojeg će sutra jesti tvoja unučad ili praunučad, ti si ostavio nešto.

Jedan od glavnih problema jeste što mi muslimani stalno pričamo o stvarima koje ćemo uraditi. Čovjek razumom obdaren to ne radi. Time si sebe natovatio a nisi siguran da možeš iznijeti. Razumom obdareni uradi pa kaže: hvala Allahu uradio sam to, a mi samo pričamo o onome što ćemo uraditi. Kakva je to psihologija? Uradi pa reci uradio sam.

Molim Allaha da nam ostvari sve ono naše plemenito što namjeravamo. Molim Allaha, dž.š., da nas pomogne u svakome dobru i da nas udalji od svakoga zla.

DOVA

Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Gospodaru, molimo Te sačuvaj nas od znanja koje nam neće koristiti. Molimo Te, Gospodaru, da čuvamo svoj vid i sluh i jezike od svakoga zla. Molimo Te, Gospodaru, počasti nas da dobro slijedimo i da na istini budemo. Molimo Te, Gospodaru, počasti nas proživljenjem u društvu Svoga miljenika Muhammeda, s.a.v.s.. Molimo Te, Gospodaru, najvećim imenom Tvojim, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Sačuvaj nas vatre i svakoga djela koje vatri približava.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter